JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  202 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี (เชียงใหม่)
1. จัดทำบัญชีรับจ่ายของบริษัท 2. ประสานงานและตั้งเบิกเงินให้กับแผนกต่างๆ 3. บันทึก แก้ไข ข้อมูลบัญชี 4. ทำรายงานสรุปรับ-จ่ายประจำเดือนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 5. จัดเตรียมเอกสารส่งสำนักงานบัญชี

บริษัท จุง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1 Position
22 Feb 18
2 . พนักงานประจำร้านยูนิโคล่(Part-Time) - สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ท
- ให้บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ และเป็นมิตร - ดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของร้านตามมาตรฐานของยูนิโคล่ - เติมและจัดเรียงสินค้า - อำนายความสะดวกในห้องลองสินค้า - แคชเชียร์ - บริการเย็บ...

UNIQLO (Thailand) Co., Ltd.
จำนวนมาก
22 Feb 18
3 . เจ้าหน้าที่ประสานงานที่ดิน (ประจำสำนักงาน จ.เชียงใหม่)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานเอกสารต่างๆประจำฝ่ายบริหาร - ประสานงานทั่วไปประจำฝ่ายบริหาร - ออกปฏิบัติงานภาคสนามประจำฝ่ายบริหาร

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
22 Feb 18
4 . ทนายความ (ประจำสำนักงาน จ.เชียงใหม่)
- งานว่าความคดีแพ่งและคดีอาญา - งานจดทะเบียนบริษัทฯ - งานนิติกรรมสัญญาประเภทต่างๆ

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์ + โอที
22 Feb 18
5 . Sales SI (สาขาเชียงใหม่)รับสมัครด่วน !
-เตรียม/กำหนดแผนธุรกิจงานขายของแต่ละประเภทของกลุ่มลูกค้าองค์กร กำหนดKPI เพื่อวัดผลรายเดือน/ไตรมาส/ปี -ดำเนินการตามกลยุทธ์และนโยบายการขายของบริษัทในช่องทางต่างๆ -พัฒนาขีดความสามารถของทีมงานขาย ให้มีท...

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด ( มหาชน ) และบริษัทในเครือ
5 อัตรา
Salary 11,000-18,000
22 Feb 18
6 . Technical Mainterance (สาขาเชียงใหม่)รับสมัครด่วน !
1.ให้บริการงานซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย Internet 2.ประสานงานกับลูกค้าในการติดตั้ง แก้ไข ปรับปรุง ระบบเครืองข่าย 3.ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุง แก้ไขปัญหาการติดตั้งระบบเครือข่าย 4.เดินสายไฟฟ้า Lan และกลุ่มเค...

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด ( มหาชน ) และบริษัทในเครือ
5อัตรา
Salary 10,000-13,000
22 Feb 18
7 . Presale Network Engineer(สำนักงานใหญ่และสาขาเชียงใหม่)รับสมัครด่วน !
1.วางแผนงานบริหารงานตามนโยบายหรือกลยุทธ์ของบริษัท 2.ผลักดันยอดขายตามขอบเขตที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 3.ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด ( มหาชน ) และบริษัทในเครือ
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท++
22 Feb 18
8 . พนักงานขาย
- แนะนำสินค้า - อำนวยความสะดวกต่างๆแก่ลูกค้า - เชียร์ขาย เวลาทำงาน 9:30-22:00 น.หยุดทุกสามวัน สามเดือนแรก 12,000 บาทเดือนต่อไปปรับเป็น 15,000 บาทไม่รวมค่าคอม สวัสดิการ :ประกันสังคม ชุดพนักงาน...

บริษัท ไทย อีสซี่ บาย จำกัด
3 Position
Salary 12,000-15,000 ไม่รวมค่าคอม
22 Feb 18
9 . เจ้าหน้าที่การตลาด
- วางแผนการตลาด - ออกพื้นที่ทำการตลาด - งานอื่นๆในขอบเขตตำแหน่งงาน เวลาเข้างานไม่แน่นอนทำเป็นโปรเจ็คไป งานเสร็จกลับบ้านได้ สามเดือนแรกให้ 10,000 บาทเดือนต่อไปปรับเป็น 12,000 บาทและปรับขึ้นตามความ...

บริษัท ไทย อีสซี่ บาย จำกัด
1 Position
Salary 10,000-12,000 ขึ้นตามความสามารถและประสบการณ์
22 Feb 18
10 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้าชายรับสมัครด่วน !
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า - ดูแล Stock คลังสินค้า - ควบคุม จัดการและการตรวจสอบ - วางแผนแก้ปัญหาและตรวจสอบรายงานต่างๆและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
3 Position
22 Feb 18
11 . ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน
1.มีหน้าที่ปฏิบัติงานอันเป็นหน้าที่ของแผนกการเงินและบัญชี ตามที่กำหนดไว้ในแผนภูมิโครงสร้างองค์กรและหน้าที่ของหน่วยงาน 2.ประสานงานกับแผนก IT ในการพัฒนาระบบ SAP เพื่อให้ใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของบ...

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
22 Feb 18
12 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- จัดทำเอกสาร PR ในระบบ SAP - จัดซื้อ Ingredient,จัดซื้อ Office Supply,Operating Supply/Unifrom - จัดซื้อสินค้าตลาดทั่วไป - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ - ส่งเอกสารให้ฝ่ายบัญชี

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
22 Feb 18
13 . ด่วน!! รับสมัครพนักงานขนส่งสินค้าประจำศูนย์กระจายสินค้าเชียงใหม่ ลำพูน หลายอัตรารับสมัครด่วน !
1. ขับรถมอเตอร์ไซต์ส่งสินค้า ตามเส้นทางที่กำหนด 2. ขับรถกระบะส่งสินค้า ตามเส้นทางที่กำหนด หมายเหตุ: ทุกตำแหน่งต้องมีรถเป็นของตนเอง

บริษัท ลาซาด้า เอ็กซ์เพรส จำกัด
หลายอัตรา
Salary 17,000 - 40,000 บาท
22 Feb 18
14 . Electronics Engineer
-วางแผนงานซ่อม ติดตั้งและจัดเก็บ Booth -ตรวจเช็คและซ่อมเครือง TUA -ติดตามและแก้ไขปัญหาต่างๆ จากทางสาขา -ตรวจสอบใบรายงานผลการบริการของวิศวกร -จัดหาอะไหล่และอุปกรณ์

บริษัท เดอะ มารีน กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary 12,000-15,000
22 Feb 18
15 . พนักงานการตลาด
1.เข้าเยี่ยมสาขา ตรวจสอบ การจัดวางสินค้า จำนวนสินค้า พื้นที่พิเศษ 2.สร้างโอกาสให้เกิดการผลักดันยอดขายสินค้าสปาคลีน 3.สร้างภาพลักษณ์อันดีต่อแบรนด์สินค้า, บริษัทฯ, ขณะปฏิบัติหน้าที่ในฐานนะตัวแทนบริษัท...

บริษัท เคซีซีพี 2011 กรุ๊ป จำกัด
5 Position
Salary 35,000 -43,000 บาท
22 Feb 18
16 . เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (LP)@เซ็นทรัล เฟสติวัล | โรบินสัน เชียงใหม่ (CDG)
· ตรวจสอบความพร้อมและดูแลรักษาสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เช่น ป้ายจราจรต่างๆ ในลานจอดรถ และอุปกรณ์ในลานจอดรถ เป็นต้น · ตรวจสอบอุบัติเหตุต่างๆ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และรายงา...

Central Group Co., Ltd.
10 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
22 Feb 18
17 . ช่างทั่วไป
ช่างทั่วไป

บริษัท ลานนา เฮลธ์แคร์ จำกัด
1 Position
Salary 15,000
22 Feb 18
18 . พนักงานขายแผนก Kitchen (สาขาเชียงใหม่)
1.ปฏิบัติงานขายสินค้าแผนกKitchen ให้ได้ตามเป้าหมายยอดขายที่กำหนด 2.จัดทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า รวมทั้งประสานการชำระเงินค่าสินค้าและการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า

บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด
3 อัตรา
Salary 12,000 บาท + Incentive
22 Feb 18
19 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ ระดับ Assistant manager (ประจำศูนย์เชียงใหม่)
-บริหารจัดการงานตามนโยบายบริษัทฯ -บริหารผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ -วิเคราะห์สินเชื่อบัตรเครดิต, สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อเช่าซื้อได้ -วิเคราะห์สินเชื่อลูกค้าใหม่ และทำการทบทวนสินเช...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co., Ltd.
1 Position
Salary N/A
22 Feb 18
20 . พนักงานคลังเอกสาร ประจำศูนย์เชียงใหม่
- เป็นงาน Back Office หน้าที่คือ คัดแยกเอกสาร/จัดเก็บเอกสารของบริษัท การสแกนเอกสาร และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co., Ltd.
1 Position
Salary N/A
22 Feb 18
  202 Positions      
Sort By 
Disability Jobs