JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  55 Positions      
Sort By 
21 . สมุห์บัญชี
-บริหารงานด้านบัญชีและการเงิน -จัดระบบการวางแผนควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชีและการเงิน -รวบข้อมูลทำการวิเคราะห์นำเสนอข้อมูลบัญชีและการเงินเพื่อการตัดสินใจแก่ฝ่ายบริหารได้อย่างรวดเร็ว -ประสานงานทั้ง...

บริษัท อาร์ ซี เค รุ่งเจริญ จำกัด
1 อัตรา
Salary 20,000 - 30,000 บาท
13 Sep 19
22 . Senior Accounting Supervisor - AP
จัดทำงบการเงินและรายงานทางการเงินและบัญชีเสนอต่อผู้บริหารตามลำดับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ จัดทำและกระทบยอดบัญชีรายจ่าย และบัญชีแยกประเภทต่างๆ ด้านรายจ่าย และทรัพย์สินให้ครบถ้วนและถูกต้อง ติดตามและ...

บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด (Kerry Siam Seaport Co., Ltd.)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
13 Sep 19
23 . Sr. Accounting Manager 100 - 120K Chonburi รับสมัครด่วน !
• ควบคุมและบริหารการปฎิบัติงานด้านบัญชี การเงินและต้นทุน ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท • ดูแล ติดตาม การดำเนินงานด้านบัญชี ภาษีและการเงินให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี ข้อปฏิบัติทางภาษีอาก...

Manpower Thailand - Eastern Seaboard Branch
2 Position
Salary 100,000 - 120,000
13 Sep 19
24 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี / เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
1.วิเคราะห์งบการเงิน , ควบคุมและจัดทำงบการเงินประงวด และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทฯ ในเครือ นำเสนอผู้จัดการพิจารณาก่อนเสนอผู้บริหารทราบถึงผลประกอบการและข้อควรแก้ไข 2.กำหนดแผนงานในส่วนที่รับผิดช...

บริษัท ไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
13 Sep 19
25 . Senior Accountantรับสมัครด่วน !
-Preparing financial report -Liaising with external auditor and revenue department -Preparing tax filling including VAT, WHT and CIT

บริษัท เครซี่ แฟ็คทอรี่ เทร็ดดิ้ง จำกัด
1 Position
Salary Negotiation
13 Sep 19
26 . Senior Accountant (Contract) อมตะ, ชลบุรี
• Managing day-to-day accounting operation, focusing on payable transactions. • Reviewing and verifying invoices to ensure proper authorization and sufficient supporting documents. • Recording and c...

Manpower (Eastern Seaboard Branch) Co., Ltd.
Amata City Industrial (Chonburi) Chon Buri
1 Position
Salary 60,000
13 Sep 19
27 . Accounting Supervisor
Accounts Payable 1. Receiving billing and transfer money through the banking system. 2. Make payment voucher and key into system. 3. Calculate withholding tax. 4. Transfer oversea to suppliers. ...

Manpower Thailand Co., Ltd.
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
13 Sep 19
28 . Accounting SupervisorUrgently Required !
Budget Control; 1.To prepare detail Budget Expense each department. - Investment - Expense 2.To record & follow up Ringi. Other; 1.To check agreement of ACC 2.Training Budget & Ringi, Chart ...

AW ( THAILAND ) Co., Ltd.
WHA Eastern Seaboard Industrial 2 Chon Buri
1 Position
Salary N/A
13 Sep 19
29 . Accounting managerUrgently Required !
- Monthly actual analysis - Manage costing - Inventory - Manage fixed assets, Manage taxation - Manage audit schedule - Quarterly closing

บริษัท โชว่า ออโต้พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary NA
13 Sep 19
30 . ผู้จัดการบัญชี,หัวหน้าบัญชีต้นทุน
1.ตรวจสอบเอกสารสำคัญรับจ่าย,ตรวจสอบการบันทักรายการ,การยื่นแบบภาษีประจำเดือน-ปี 2.จัดทำบัญชีต้นทุนการผลิตแต่และJOB ORDER 3.จัดทำงบการเงินประจำเดือนและประจำปี

บริษัท ไทยโอเรียลเต็ด โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามประสมการณ์และโครงสร้างบริษัท
13 Sep 19
31 . Assistant Accounting Manager
-Assisting the team in identifying accounting requirements and managing day to day G/L operations. -Collect, compile, verify and analyze financial information and prepare financial package and manage...

Aeroworks (Asia) Co., Ltd.
Laem Chabang Industrial Chon Buri
1 Position
Salary N/A
13 Sep 19
32 . สมุห์บัญชี
- รับผิดชอบการวางแผนด้านบัญชีและการเงิน - ดูแลและจัดทำภาษีอากร ภงด.1 3 53 ภพ.30 และนำส่งงบการเงิน ภงด.51,50 - จัดทำและวิเคราะห์งบการเงินรายเดือน เสนอผู้บริหาร - ตรวจสอบงานระบบบัญชี - ควบคุมเง...

บริษัท วี.ซี.สปอตโปรดั๊กชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
13 Sep 19
33 . Cost Accounting ManagerUrgently Required !
•ดูแลควมคุมงานบัญชีทั้งระบบ •consolidated งบการเงินได้ •มีความรู้ด้านบัญชี ต้นทุน สินทรัพย์ ค่าเสื่อม •ดูแลภาษีซื้อและภาษีขายและ กระทบยอด และนำส่งสรรพากร 30,36 และจัดทำรายงานเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที...

Alpha Interplus Placement Co., Ltd.
Pinthong Industrial (Project 1) Chon Buri
2 Position
Salary 40,000 - 60,000
13 Sep 19
34 . Accounting Manager
- Closing and analysis financial statement and all process related. - Consolidation financial statement follow to IFRS and all process related. - Due date controlling, decision making, kaizen and ac...

Toyoda Gosei Asia Co., Ltd.
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
1 อัตรา
Salary N/A
13 Sep 19
35 . ผู้จัดการแผนกบัญชี
งานด้านบัญชี - วางแผน ควบคุมและตรวจสอบ การจัดทำบัญชี - วางแผนภาษี - บริหารการปิดบัญชีและวิเคราะห์งบฯ - วางแผนและควบคุมการบริหารทรัพย์สิน - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ระบบบัญชีถูกต้อ...

บริษัท ชิโคนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
1 Position
Salary NA
12 Sep 19
36 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
- ทำงบกำไรขาดทุนภายใน แยกคลังสินค้า แยกชนิดสินค้า - ตรวจสอบรายการรับ-จ่ายและจัดทำเอกสารประกอบการรับ-จ่าย - จัดทำทะเบียนคุมรายการรับ-จ่ายและตรวจสอบรายการเช็คStatement - ดูแลเงินสดย่อยและการตัดจ่ายค่...

บริษัท ไดโตะ ลาร์จ มีเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
Pinthong Industrial (Project 3) Chon Buri
1 Position
Salary ตามตกลง
12 Sep 19
37 . หัวหน้าแผนกบัญชี
• รวบรวมและตรวจสอบรายละเอียดประกอบงบการเงิน • ปิดงบและนำส่งงบการเงิน สิ้นเดือน กลางปี สิ้นปี • จัดทำรายงานงบการเงิน และรายงานประกอบ • วางแผน บริหาร จัดการ และตรวจสอบ งานบัญชีประจำวัน • ตรวจสอบการย...

บริษัท เบย์บีช รีสอร์ท จอมเทียน จำกัด
1 ตำแหน่ง
12 Sep 19
38 . Supervisor (Accounting)
- To Handle Finance job and Accounting job - Consolidation report (ไม่มีประสบการณ์ หรือคุณสมบัติไม่ตรง ไม่รับพิจารณาค่ะ)

Ageless (Thailand) Co., Ltd.
Amata City Industrial (Chonburi) Chon Buri
1 อัตรา
Salary Negotiable
12 Sep 19
39 . หัวหน้าฝ่ายบัญชี/พนักงานบัญชี
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบัญชี - ดูแลตรวจสอบระบบงานพร้อมตรวจเช็คเอกสารทั้งหมดของแผนกให้ถูกต้อง - มีความเป็นผู้นำและควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาได้ ตำแหน่งพนักงานบัญชี - ดูแลเงินสดย่อย - จัดเก็บเอกสารส่ง...

บริษัท บี.เค.พลาสติก จำกัด
3 Position
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
12 Sep 19
40 . ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี / Accounting Managerรับสมัครด่วน !
- ดูแลงานด้านบัญชีทั้งระบบ - วางแผนควบคุมและตรวจสอบจัดทำบัญชี - วางแผนภาษี (Tax Planning) - ปิดบัญชีและวิเคราะห์งบการเงิน - วางแผนและควบคุมการบริหารทรัพย์สิน

บริษัท ทรีวิว จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
12 Sep 19
  55 Positions      
Sort By 
Disability Jobs