JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  50 Positions      
Sort By 
1 . เขียนแบบ ถอดแบบ Estimateรับสมัครด่วน !
ดูแบบ/เขียนแบบโปรแกรมAUTO CAD, TEKLA

S.P.STEEL ENGINEERING LTD.,PART.
3 อัตรา
25 Aug 19
2 . ช่างเขียนแบบวงจรไฟฟ้า(ปฏิบัติงานที่ KTF. จ.ชลบุรี)
1.งานช่างสำรวจ งานช่างรังวัด งานช่างเขียนแบบ และงานช่างก่อสร้าง 2.งานที่ปฏิบัติค่อนข้างยากเกี่ยวกับการออกแบบด้านช่างโยธา 3.การคำนวณแบบด้านช่างโยธา การควบคุม การก่อสร้างด้านช่างโยธา การวางโครงการก่...

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Aug 19
3 . Design Engineer
1. ดูแลรับผิดชอบงานด้าน Design แม่พิมพ์ Diecast ทำ Drawing, Auto Cad 2. ติดตามงานให้ลูกค้า หรือ แก้ไขงานให้กับลูกค้า 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในองค์การ 4. ดำเนินการงานที่รับผิดชอบให้กับห...

GIFU SEIKI (THAILAND) CO., LTD.
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
1 Position
Salary N/A
24 Aug 19
4 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (Draftman/Draftgirl)
1. ออกแบบและเขียนแบบผังโครงการ 2. เขียนแบบขอยื่นอนุญาต เช่น ผังสาธารณูปโภค, รางวีระบายน้ำ, ผังค่าพิกัดแบ่งแปลง เป็นต้น 3. เขียนแบบเพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่ายก่อสร้าง เช่น โครงสร้างฐานราก, ผังค่าพิ...

บริษัท ไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Aug 19
5 . Mold Design Supervisor (CAD,CAM)รับสมัครด่วน !
1. กำกับดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชk 2. รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท ไทย เอเทค โซลูชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ และ ประสบการณ์
24 Aug 19

บริษัท ไทย เอเทค โซลูชั่น จำกัด
2 อัตรา
24 Aug 19
7 . เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)รับสมัครด่วน !
- เขียนแบบ หรืออกแบบสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย - คำนวณการบรรจุสินค้า และติดตามกระบวนการในการบรรจุสินค้า - ทดสอบสินค้า ตามข้อกำหนด และระยะเวลาที่กำหนด - จัดทำ และควบคุมการแจกจ่าย แบบการผลิต และ BOM ว...

บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำกัด
2 อัตรา
Salary 15,000 + ตามประสบการณ์
24 Aug 19
8 . เจ้าหน้าที่ออกแบบ
1. ควบคุมดำเนินการจัดทำผลิตภัณฑ์ตัวอย่างให้เป็นไปตามแบบแผนที่กำหนด 2. งานออกแบบและทดสอบผลิตภัณฑ์โดยใช้CAD/CAE, AutoDesk, Inventor, Solidwork,Catia,NX8 3.ควบคุมดำเนินการทดลองการผลิตร่วมกับทุกแผนก่อนส...

บริษัท เซิ่งไท่ บราซแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
9 . Technician Process Design
- สร้างเครื่องมือตามแบบงานที่กำหนด - ติดตั้งการทำงานของเครื่องมือเข้าสู่กระบวนการผลิต

Thai Sohbi Kohgei Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
10 . Electrical Design Engineerรับสมัครด่วน !
- ออกแบบ เขียนแบบระบบไฟฟ้าสำหรับเครื่องจักร - จัดทำ ควบคุมดูแลแผนงาน ตามที่ได้รับการมอบหมาย

SAKUMA SYSTEM CREATE CO., LTD.
Pinthong Industrial (Project 1) Chon Buri
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
11 . พนักงานเขียนแบบ
1.เขียนแบบ Design ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.เขียนแบบ งานตัด , งานพับ ชิ้นส่วนงานเพื่อนำไปประกอบ 3.ประสานงานกับฝ่ายผลิต 4.ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ชลบุรีศรีเจริญโลหะ จำกัด
1 อัตรา
23 Aug 19
12 . เจ้าหน้าที่เขียนโปรแกรม CAD/CAM(มีประสบการณ์ให้ค่าแรงสูง)รับสมัครด่วน !
1.อ่านDWG งานได้เป็นอย่างดี 2.เขียนโปรแกรม CAM โดยใช้โปรแกรม UG Nx10 ในการกัดงานInjection moldได้เป็นอย่างดี 3.ใช้โปรแกรมUG Nx10กัดงานขึ้นรูปตาม 3D ได้อย่างถูกต้อง (เหล็ก,ทองแดง,อื่น ๆ)

บริษัท คิงส์ซิง ออโต้ โมบาย พาร์ท จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
13 . Die designer (แม่พิมพ์โลหะ)
1.ออกแบบแม่พิมพ์โลหะ โดยใช้ Auto CAD 2D / 3D ได้เป็นอย่างดี 2.ตรวจสอบความถูกต้องของแบบแม่พิมพ์โลหะที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ตามข้อกำหนด 3.ควบคุมดูแล Hardware และ Software ที่ใช้งานให้อยู่ในสภาพพร้อม...

บริษัท ฮีโร่ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
3 Position
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
14 . Draftsman / Detailerรับสมัครด่วน !
ศึกษาข้อกำหนดของโครงการตลอดจนรายละเอียดการเชื่อมต่อจากลูกค้าที่ใช้ประกอบการผลิต 1. จัดทำแบบให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 2. รวบรวมข้อสงสัยทางด้านเทคนิค เพื่อให้ผู้ตรวจสอบแ...

Best Tech & Engineering Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
15 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบผลิตภัณฑ์ (R&D)
- ออกแบบผลิตภัณฑ์ตามสเปกของลูกค้าโดยใช้โปรแกรม AutoCAD - ควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์ใหม่ New Model - ควบคุมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เช่น Test Report - ติดต่อและประสานงานกับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ...

บริษัท ชิน ชิน อีเล็คทรอนิคส์(ไทย)จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
16 . Structural Draftsman - ช่างเขียนแบบงานโครงสร้าง รับสมัครด่วน !
1. เขียนแบบงานโครงสร้าง 2D&3D โดยใช้โปรแกรม AutoCAD, Tekla structures

บริษัท อาร์เจ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
Laem Chabang Industrial Chon Buri
10 Position
Salary N/A
23 Aug 19
17 . พนักงานเขียนแบบ (ประจำโรงงานชลบุรี(ตำบลห้วยกะปิ))รับสมัครด่วน !
เขียนแบบเครื่องกล ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม AutoCAD Solid work ZW cad และสามารถอ่านและเขียนแบบชิ้นงานได้

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
Salary 12,500 +
23 Aug 19
18 . Engineer Design & Draftmanรับสมัครด่วน !
- ทำแบบ Detail ตามแบบจากวิศวกร - ออกแบบวงจรไฮดรอลิคสำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม - เขียนแบบเครื่องจักรตามความต้องการของลูกค้า

B.P.POWER ENGINEERING GROUP Co., Ltd.
10 อัตรา
Salary ตามตกลง (หรือตามประสบการณ์) + สวัสดิการอื่น ๆ
23 Aug 19
19 . CAD-CAM Engineerรับสมัครด่วน !
- ทำงานด้าน Cam สำหรับเขียนโปรแกรม CNC.เพื่อส่งทำ EDM. โดยใช้ UG NX. - ทำ 2D. และ 3D. ในการผลิตMold เพื่อ Support งานซ่อม - ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆในการแก้ไขปัญหางาน New Mold หรืองานซ่อม - อื่น...

Thaikikuwa Industries Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 Aug 19
20 . Project Enginer / ช่างเขียนแบบ Urgently Required !
- Management of plant maintenance. - Manage and work rebuilding. - Control and manage construction. - Responsible for the power plant.

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด
2 Position
Salary ตามประสบการณ์
23 Aug 19
  50 Positions      
Sort By 
Disability Jobs