JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  29 Positions      
Sort By 
1 . วิศวกรเครื่องกล (ปฎิบัติงานที่ จ.ชลบุรี พัทยา)รับสมัครด่วน !
- วางแผน ดูแล และซ่อมบำรุงระบบเครื่องจักรกลในระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - กำหนดตารางและวิธีการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล รวมไปถึงวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็น - ดูแล คว...

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด
2 อัตรา
Salary สามารถเจรจาต่อรองได้
15 Sep 19
2 . วิศวกรเครื่องกลรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบปั้นจั่น 2. ตรวจสอบรถโฟร์คลิฟท์ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 3. ตรวจสอบหม้อไอน้ำ 4. ตรวจสอบระบบทำความเย็น 5. ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักร 6. ทำรายงานการตรวจเช็คเครื่องจักร 7. ตรวจสอบการติดตั้งอ...

บริษัท สยามเอ็มซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 Position
Salary 15,000-20,000
15 Sep 19

A.I INDUSTRY Co.,Ltd.
1 Position
Salary N/A
14 Sep 19
4 . Purchasing Engineer / Overseas Purchasing
- Manage purchasing including sourcing, coordinating and negotiating - Develop new parts and new projects - Manage a range of local and overseas with both routine and project - Be able to understan...

บริษัท แอดวิคส แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
Pinthong Industrial (Project 3) Chon Buri
1 position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
14 Sep 19
5 . Design Engineer
- รับผิดชอบงานการตรวจสอบแบบ ทบทวนแบบ การออกแบบ - การเตรียมแบบสร้าง การทำ BOM การคำนวณต้นทุน - รวมไปถึงการเลือกใช้ จัดหา จัดเตรียมวัตถุดิบ และชิ้นส่วนสำเร็จรูป

บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
14 Sep 19
6 . CNC Operator
- ทำโปรแกรมสำหรับการผลิตเรือให้ตรงรุ่น และทันเวลากับการผลิต - ทำโปรแกรมโดยอ้างอิงกับข้อมูล Spec ให้ถูกต้อง - ทำโปรแรกมของอุปกรณ์ช่วยต่างๆที่เกี่ยวข้องในสายการผลิต เช่น Profile, Outline เป็นต้น - ปฏ...

Cobra International Co., Ltd.
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
1 Position
Salary ตามตกลง
14 Sep 19
7 . เจ้าหน้าที่สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
- สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน ISO17025/IEC:2005 - ติดต่อประสานงาน,ตอบคำถามลูกค้า

บริษัท บูรพา เมโทรโลยี่ ซิสเต็ม จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
14 Sep 19
8 . Process Engineer
- ควบคุมกระบวนการผลิต - ออกมาตรฐานการทำงาน - ร่วมแก้ไขปัญหาระหว่างการผลิต - Industrial Engineering

บริษัท หยวนเด้น อินดัสเตรียล จำกัด
Amata City Industrial (Chonburi) Chon Buri
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
14 Sep 19
9 . วิศวกรเครื่องกล (ประจำโรงงานชลบุรี(ตำบลห้วยกะปิ)รับสมัครด่วน !
- วางแผนและดำเนินการจัดสร้าง พัฒนา ปรับปรุงเกี่ยวกับเครื่องจักร ภายในโรงงาน รวมถึงงานธุรการภายใต้การควบคุมกับกำดูแลของหัวหน้าแผนก - พัฒนาเครื่องจักร เพื่อสนับสนุนการผลิตและระบบการทำงานต่างๆ ให้มีประส...

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
Salary 20,000.- (ไม่รวมค่าประสบการณ์และ ot)
14 Sep 19
10 . Supervisor Mechanical Engineer (25K – 33K) (SDG-26826)
Cooperate with production team to design product and software for mass production - Cooperate with concerned department to setup production of new model - Summary product specification and cost wit...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
Amata City Industrial (Chonburi) Chon Buri
1 Position
Salary 25,000–33,000THB
13 Sep 19
11 . Marketing Engineer(อมตะนคร ชลบุรี)
1. Contact and negotiate with customer and supplier 2. Coordinate with customer and supplier for get information and smooth operation. 3. Controlling & monitoring contractor and support to solving...

Toyota Tsusho M&E (Thailand) Co., Ltd.
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
2 Position
Salary Negotiable
13 Sep 19
12 . Service Engineer (Electrical/Mechanical) อมตะนคร ชลบุรี
- Contact and negotiate with customer and supplier - Coordinate with customer and supplier for get information and smooth operation. - Controlling & monitoring contractor and support to solving prob...

Toyota Tsusho M&E (Thailand) Co., Ltd.
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
1 Position
13 Sep 19
13 . วิศวกรเครื่องกล
1. ควบคุมงานระบบสุขาภิบาล 2. ควบคุมงานระบบเครื่องปรับอากาศ

บริษัท โมเดิร์น โมดูลาร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
13 Sep 19
14 . Production Engineer / Product Engineer (Mechanical Function)
Main responsible are leader to new model introduction to achieve on time shipment, Line set up, Machine qualify by statistic method, BOM control , Engineering change notice control, Analysis and take ...

Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.
Amata City Industrial (Chonburi) Chon Buri
Many Positions
Salary Salary Structure
13 Sep 19
15 . Engineer
- Control and plan the construction of the air duct work to complete the target by maintaining The benefits of the company and make customers satisfied. - Check the design and calculation of the air ...

บริษัท นากาคาวา เซอิซากุโจ (ประเทศไทย) จำกัด
Amata City Industrial (Chonburi) Chon Buri
1 Position
Salary N/A
13 Sep 19
16 . วิศวกรเครื่องกล
- วางแผนงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องจักร - วิเคราะห์ความเสียหายและการขัดข้องของเครื่องจักรที่มีผลต่อการผลิต - วางแผนการซ่อมบำรุงและควบคุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง

LLIT (THAILAND) CO., LTD.
Eastern Seaboard Industrial (Chonburi) Chon Buri
2 Position
Salary ตามประสบการณ์+โครงสร้างบริษัทๆ
13 Sep 19
17 . Service Engineer Supervisorรับสมัครด่วน !
To improve our product quality customer satisfiaction obtain field information and jointly work with Engineering / Factory side. We wouldproper to increase our technical staff a lavel of Chief / Su...

บริษัท ฮิโดรเม็ก คอนสตรัคชั่น อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary In Structure of company
13 Sep 19

บริษัท ฮิโดรเม็ก คอนสตรัคชั่น อิควิปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
1 Position
Salary In Structure of company
13 Sep 19
19 . Project Engineer / Site Engineer (Chonburi)
• The Site Engineer reports to the Senior Engineer, who has ultimate responsibility for both the quality and effective execution of project assignments. • Preparing and providing spare part quotation...

บริษัท แอร์โค จำกัด
1 อัตรา
12 Sep 19
20 . วิศวกร ประมาณราคาเครื่องกล
1.สำรวจหน้างานเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลกับทีมงาน ประเมินราคา จัดทำงบประมาณ ต้นทุนของงาน 2.ถอดแบบและประมาณราคางานระบบเครื่องกล (สุขาภิบาล ปรับอากาศและระบายอากาศ,ดับเพลิง 3.จัดทำ BOQ 4.ควบคุมปริมาณงานและ...

บริษัท สเตท คอนสตรัคชั่น จำกัด, เครือสเตทกรุ๊ป (State Construction Co.,Ltd. / State Group)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
12 Sep 19
  29 Positions      
Sort By 
Disability Jobs