JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  13 Positions      
Sort By 
1 . Project Manager / Project Engineerรับสมัครด่วน !
วัตถุประสงค์ของงาน: กำกับดูแลและบริการงานโครงการ โดยร่วมออกแบบวางแผนโครงการ บริหารงานก่อสร้างและทรัพยากรที่ใช้ในโครงการ ตลอดจนงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อส่งมอบงานโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้ง...

บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
24 Aug 19
2 . ผู้จัดการ
1.ดูแลความเรียบร้อยภายในหน่วยงาน 2.ควบคุมการผลิต 3.ควบคุมและดูแลอุปกรณ์ เครื่องจักร ที่ใช้ในการผลิต 4.ควบคุมและดูแลการเบิกจ่ายอุปกรณ์ เครื่องมือ อะไหล่ และอื่นๆ 5.งานอื่นๆ ตามนโยบายบริษัทฯ

บริษัท ไฟว์ เค.ที.คอน จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 - 20,000 บาท
24 Aug 19
3 . ผู้จัดการร้าน
- ดูแลร้านอาหาร 3ร้าน subway ตำรับแซ่บ แล้วก็ร้านชาบูที่กำลังจะเปิดเดือนหน้า ผลตอบแทนขึ้นกับประสบการณ์ - หน้าที่หลักก็ดูแลระบบ ฝึกพนักงาน ดูแลลูกค้า

บริษัท เอ็ม.พี.ยูนิเวอร์แซล จำกัด
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
4 . ผู้จัดการเขตประกอบการอุตสาหกรรม
1.ตรวจสอบวางแผนงานการจัดการงานระบบความปลอดภัยฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ ด้านต่างๆ เช่น ด้านบุคลากร,งบประมาณ,การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร 2.กำหนดเป้าหมายการทำงานของแผนกให้สอดคล้องกับเป้าหมายบริษัท ...

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
23 Aug 19
5 . Asst. General Manager (Manufacturing)
- Leading and managing all aspects of manufacturing facility in Safety, Quality, Production, Cost Management and Supply chain. - Set strategy and direction of the plant, in alignment with the organ...

บริษัท เอ็น.เอช.โซจะ (ไทยแลนด์) จำกัด
Pinthong Industrial (Project 2) Chon Buri
1 Position
Salary Total packet not over 65 K.
23 Aug 19
6 . ผู้จัดการโรงแรม (General Manager)
ทำงานประจำโรงแรมแซนโมราด้า พัทยา (Jomtien Beach, Pattaya, ชลบุรี) Job Detail - วางแผนบริหารจัดการงานโรงแรมทั้งหมด Front office, Reservation, Routine Operations และ Personnel ตามนโยบายของ Owner - ป...

บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
7 . ผู้จัดการแผนก New Product
1.บริหารจัดการ วางแผน แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในแผนก New Product 2.ควบคุมการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ได้ Spec ที่ถูกต้องก่อนการผลิต 3.ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก 4.วิเคราะห์แก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงา...

บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
23 Aug 19
8 . ผู้จัดการฝ่ายบริหารคลับเฮ้าส์รับสมัครด่วน !
- ร่วมวางแผนในการกำหนดงบประมาณ และเป้าหมายในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย - กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ - รับผิดชอบบริหารจัดการงานแผนกคลับเฮ้าส์ ห้องอาหาร ห...

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 Aug 19
9 . City Manager - Pattaya
City Manager- Pattaya To be a member of the team: Some of our core values at Seekster are “Balanced Efficiency” and “Energized Teamwork”. This is why we are looking for someone on fire for Operat...

บริษัท ซีคสเตอร์ จำกัด
1 Position
Salary 30k
23 Aug 19
10 . ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร/ผู้จัดการอาคารรับสมัครด่วน !
1. ดูแลและจัดการทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุด 2. ปฏิบัติตามมติของที่ประชุมเจ้าของร่วม (เจ้าของห้องชุด) หรือตามมติของคณะกรรมการควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ทั้งนี้โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับ 3. ดูแลผู้ใต้...

บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด
หลายอัตรา (รับบริหารนิติบุคคลโครงการในเครือ Origin)
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
22 Aug 19
11 . ผู้จัดการทั่วไป (General Maneger)
- ดูแลจัดการงานทั่วไป ของทุกแผนก - ดูแลจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ - จัดระบบการงานทั่วไป ของตำแหน่ง Reception - ดูแลจัดการเป็นที่ปรึกษาของพนักงาน

บริษัท เยาเคอ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
Salary 25,000-40,000 ตามประสบการณ์
21 Aug 19
12 . ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)
- บริหารจัดการภาพรวมโครงการ - วางแผนและกำกับดูแลการปฏิบัติงานก่อสร้างตั้งแต่ต้นจนจบโครงการให้เกิดความสอดคล้องด้านเวลา และงบประมาณ - ควบคุมโครงการให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ทั้งด้านเวลาและคุณภาพ - ...

บริษัท ไอริณ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
21 Aug 19
13 . Production Manager
1.วางแผนการผลิต 2.วางแผนการพัฒนาพนักงานในหน่วยงาน 3.จัดทำรายงานการผลิต รายวัน รายเดือน รายปี 4.จัดทำ WI รวมทั้งการตั้งเป้าหมาย KPI ของหน่วยงาน 5.ควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย และเกิดของเสียน้อยที...

บริษัท ฮิวแมน อีเล็คโทรนิค (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครสร้างบริษัท/ตามตกลง
20 Aug 19
  13 Positions      
Sort By 
Disability Jobs