JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  123 Positions      
Sort By 
1 . Fabrication Manager / (อายุ 40 ปีขึ้นไป)Urgently Required !
1.กำหนดแผนงานการผลิตของฝ่ายเชื่อมประกอบ ให้สอดคล้องกับนโยบายและวางแผนงานรวมของบริษัท 2.กำหนดวิธีการและขั้นตอนกาปฎิบัติงานของฝ่ายเชื่อมประกอบ 3.ประชุมร่วมกับฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายผลิตและหน่วยงานที่เก...

Good Job Professional Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
1 Position
Salary 50,000 – 70,000 THB (ค่าตำแหน่ง 5% ค่าน้ำมัน 4,000 ค่าโทรศัพท์ 1,000)
15 Sep 19
2 . Production Manager (Automotive component) *** นิคมปิ่นทอง จ.ชลบุรี ***Urgently Required !
· กำกับ ควบคุมและดูแลฝ่ายผลิต · ติดตามการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการผลิตของแต่ละวัน · รายงานการผลิตและปัญหาต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูง ***สวัสดิการ*** · ค่าตำแหน่ง · ค่าครองชีพ · ประกันอุบั...

Good Job Professional Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
Pinthong Industrial (Project 1) Chon Buri
1 Position
Salary 40,000 - 45,000 Baht
15 Sep 19
3 . Production Managerรับสมัครด่วน !
1. Handles process , production to meet both internal and external product quality requirement. 2. Support the organization goal in achieving total customer satisfaction. 3. Improve product product...

บริษัท จิ่วหลงไทย จำกัด
Rojana Industrial Park Chonburi (Bo Win) Chon Buri
1 Position
Salary N/A
15 Sep 19
4 . หัวหน้าแผนกบริหาร ระบบคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (ปฏิบัติงานที่ จ.ชลบุรี)
- รับผิดชอบการจัดทำ นำเสนอ วางแผน และประสานงานในการจัดทำ ทบทวน รักษา - พัฒนาระบบการจัดการคุณภาพ และความปลอดภัยอาหารทั้งหมดของบริษัท เช่น UFAS, Global Gap, GMP, ISO เพื่อให้การบริหารงานสอดคล้องกับข้อ...

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary N/A
15 Sep 19
5 . Production Leader
- ควบคุมดูแลส่วนงานการผลิต Finishing & Inspection ให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน IATF16949 และ ISO14001 - ทำความสะอาดเครื่องจักร/อุปกรณ์และพื้นที่ในการทำงาน - ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา - ควบคุ...

Aichi Forge (Thailand) Co., Ltd. / บริษัท ไอจิ ฟอร์จ (ไทยแลนด์) จำกัด
Pinthong Industrial (Project 2) Chon Buri
1 อัตรา
Salary N/A
15 Sep 19
6 . Production Manager/ Shipping Process (Glass Product) [T01231]
- Communicate with customer about production plan - Feedback production plan to own company and adjust, dispatch resource. - Resolve operation problem and report - Keep customer relation

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 50,000THB - 70,000THB (Depend on experience)
15 Sep 19

บริษัท ซื่อฟ้าอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด
14 Sep 19
8 . QC Supervisor
1.ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้ตรงตาม Spec ที่ลูกค้าต้องการ 2.ตรวจสอบและควบคุมการเกิดของเสียและการแก้ไขปัญหา 3.ควบคุมการใช้เครื่องมือวัด 4.ควบคุมและปฏิบัติงานตามเอกสารที่ระบุในระบบ I...

บริษัท อีดะ เซอิมิทสึ (ประเทศไทย) จำกัด
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
14 Sep 19
9 . QA Leader
- รับผิดชอบงานด้าน Incomming - การควบคุมและตรวจสอบวัตถุดิบรับเข้า - การควบคุมและตรวจสอบ inprocess - รับผิดชอบด้านการรายงานของเสียแต่ละวัน - รับผิดชอบการตรวจสอบให้ได้ตามยอดที่กำหนดแต่ละวัน - Suppo...

บริษัท ฟูยิต้า ราชิ (ไทยแลนด์) จำกัด
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
3 Position
Salary Based on experience and ability
14 Sep 19
10 . ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมประสานงานจัดเก็บและปรับปรุงฐานข้อมูลของข้อกำหนดและข้อร้องเรียน 2.กำหนดวิธีการแก้ไขกรณีที่ผลงานไม่ได้ตามเป้าหมาย 3.ประสานงานการตรวจโรงงานของลูกค้า และติดตามการบังคับใช้วิธีการแก้ไขภายในกลุ่มอ...

บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
14 Sep 19
11 . Production Supervisor
-Control and manage subordinates in control around 200 persons, maintain and following with system of ISO/TS16949, ISO14001 -Safety in production, daily, weekly, monthly report to production chief on...

Thai Sohbi Kohgei Co., Ltd.
2 Position
Salary Negotiable
14 Sep 19

SOT Engineering Group Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท พิจารณาตามวุฒิการศึกษา และตามประสบการณ์
14 Sep 19
13 . หัวหน้าแผนกผลิต (Production Supervisor)
1. ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต นโยบายของบริษัทฯและข้อกำหนดของลูกค้า 2. ควบคุม ดูแลและฝึกอบรมพนักงานในแผนก ให้มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการผลิต ความปลอดภัยในการทำงาน และปฎิบัติตามก...

Watanabe Heat Treatment Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามตกลง
14 Sep 19
14 . หัวหน้าไลน์การผลิต
-ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต -ตรวจสอบหาสาเหตุของปัญหาและวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไขของปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต -ตรวจสอบความถูกต้องของขั้นตอนการผลิต -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร -...

บริษัท จี้เม่า รับเบอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
จำนวนจำกัด
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
14 Sep 19
15 . หัวหน้าแผนก/ผช.หัวหน้าแผนกฝ่ายQA / หัวหน้า/ผช.หัวหน้าแผนกผลิต
หัวหน้า/ผช.หัวหน้าแผนกQA -ควบคุมคุณภาพ /วางแผนและจักทำระบบประกันคุณภาพ /การควบคุมเอกสาร การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ /ร่วมกับผลิตในการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฎิบัติงาน ให้มีความถูกต้อง มีความรู้เข้าใจ ระ...

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
10 อัตรา
Salary ตามตกลง
14 Sep 19
16 . ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพUrgently Required !
-ติดตามการตรวจประเมินระบบ GMP/HACCP/HAlAL -ร่วมวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและหาแนวทางแก้ไขและป้องกัน -จัดทำรายงานตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และวัตถุดิบ -ดำเนินการด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบ...

บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
14 Sep 19
17 . QA Manager
Management system QA-QC Reporting to the Deputy Director QMS - Production control. Lead the team in performing the in-coming, in-process and out-going quality control activities in meeting the compa...

บริษัท คิงส์ แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
14 Sep 19
18 . หัวหน้าหน่วยผลิต
-รับใบสั่งผลิต PO จากผู้จัดการโรงงาน -วางแผนการผลิต ให้สอดคล้องกับใบสั่งผลิตสินค้า -กำหนดเป้าหมายของงานในใบสั่งผลิต ให้ชัดเจน -แบ่งจ่ายงานให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด -ติดตามปัญหาต่างๆ ใน...

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ค่าตำแหน่ง
14 Sep 19
19 . หัวหน้างานกะ (Leader Shif)
- ควบคุมการทำงานของพนักงานในกะ - ดูแลการผลิตงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - ควบคุมกระบวนการผลิตไม่ให้เกิดของเสีย ในกระบวนการผลิต - ดูแลควบคุมงานอื่น ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท - สามารถสอ...

Taisho Seiki (Thailand) Co.,Ltd.
2 อัตรา
Salary 15,000
14 Sep 19
20 . AGM -GM Quality Assurance
• Control standard of quality control system and work instruction to get quality product as requirements • Provide quality control training and review work procedure of quality control system with ...

Taisho Seiki (Thailand) Co.,Ltd.
1อัตรา
Salary 80,000 - 120,000
14 Sep 19
  123 Positions      
Sort By 
Disability Jobs