JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  157 Positions      
Sort By 
1 . Production Planning Supervisor (Food Manufacturer) รับสมัครด่วน !
1.Responsible for calculating material requirement depend on production forecast/sale order requirement 2.Review daily, weekly and monthly production schedule align with delivery schedule 3.Analyze...

Food People Recruitment Co.,Ltd.
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
1 อัตรา
Salary 20,000 - 30,000 บาท หรือมากกว่า (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) และสวัสดิการอื่นๆ
16 Jun 19
2 . Quality Assurance Engineer( Amatanakorn-Chonburi )/Automotive (exp:0-3 y)Urgently Required !
Our customer is Japanese manufacturing for casting , machining with assembly process in Amata-Chonburi.We are looking for QA Engineer with the following details... Type of business: Japanese manuf...

C2S Recruitment Service Co., Ltd. (C2SR)
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
1 position
Salary Negotiable depends on experiences
16 Jun 19
3 . Production Supervisor Press (หัวหน้าส่วนปั้มใหญ่)
1.วางแผนอัตราการใช้กำลังคนกับเครื่องจักร 2.ควบคุมการผลิตให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ 3.แก้ไขปัญหาการผลิต 4.วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการผลิต 5.จัดทำเอกสารกรณีที่ต้อง Audit กับลูกค้า 6.อบรม OJT ให้กับผู...

บริษัท ซัมมิท แอนเซ่ ออโตพาร์ท จำกัด
Laem Chabang Industrial Chon Buri
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
16 Jun 19
4 . หัวหน้าไลน์การผลิต
-ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต -ตรวจสอบหาสาเหตุของปัญหาและวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไขของปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนหารผลิต -ตรวจสอบความถูกต้องของขั้นตอนการผลิต -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในอวงค์กร ...

บริษัท จี้เม่า รับเบอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
15 Jun 19
5 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต (มีประสบการณ์เกี่ยวกับการผลิต ข้าวสารเท่านั้น)รับสมัครด่วน !
1.กำหนดแผนงานการประกันคุณภาพ ดูแลตรวจสอบและติดตามคุณภาพวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด 2.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆภายใน และภายนอกบริษัทฯเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ 3.วิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา...

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Jun 19
6 . QC Supervisor
- Control and check quality parts the standards of each customer. - Control and take care tooling. - Check raw materials as standards not to affect the production. - Control and prepare document do...

บริษัท เอ็น.เอช.โซจะ (ไทยแลนด์) จำกัด
Pinthong Industrial (Project 2) Chon Buri
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Jun 19
7 . QC&QA Supervisorรับสมัครด่วน !
หน้าที่รับผิดชอบ 1. QMR ควบคุมและดูแลระบบ ISO 13485:2016 , ISO 9001:2015 , GMP 2. ควบคุม กำกับ และดูแลระบบงาน QC และ QA ทั้งระบบ 3. ควบคุมและดูแลกรณีมีข้อร้องเรียนจากลูกค้า 4. ควบคุมและดูแลการป...

บริษัท ด๊อกเตอร์ บู จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 Jun 19
8 . Leader(หัวหน้าหน่วยฝ่ายผลิต)
1.ควบคุมการผลิตให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามที่กำหนด 2.กำกับดูแลการทำงานของพนักงาน 3.แก้ไขปัญหางานให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ 4.รายงานผลผลิตประจำวัน 5.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบั...

บริษัท หวั่นหลิน (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 Jun 19

บริษัท เซชิน (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary N/A
15 Jun 19
10 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
•กำหนดนแผนงาน วางแผนและเป้าหมาย พร้อมตรวจสอบ •บริหารและควบคุมกระบวนการผลิตให้ถูกต้องตามวิธีการผลิตสินค้าเพื่อให้สินค้าได้คุณภาพตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานของสินค้า อีกทั้งลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตให้น้...

บริษัท คิงส์ซิง ออโต้ โมบาย พาร์ท จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Jun 19
11 . เจ้าหน้าที่ประสานงานภาษาจีน(มีประสบการณ์ให้ค่าแรงสูง)รับสมัครด่วน !
1.แปลภาษาประสานงาน , สื่อสารกับฝ่ายผลิตและผุ้จัดการฝ่ายผลิตแต่ละแผนก 2.ควบคุม , ตรวจทานเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คิงส์ซิง ออโต้ โมบาย พาร์ท จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Jun 19
12 . Production Supervisor(Plastic Injection)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาในกระบวนการผลิตและรวมถึงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต - จัดทำเอกสารในกระบวนการผลิตและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ควบคุมบริหาร การจัดการทุกอย่างเกี่ยวกับฝ่ายผลิต - ติดต่อประ...

บริษัท คิงส์ซิง ออโต้ โมบาย พาร์ท จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Jun 19
13 . Planning Supervisor (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี)
ควบคุมการวางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงและทันกับความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและต้นทุนการผลิต 1.1 ตรวจสอบ/วิเคราะห์ ใ...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Jun 19
14 . หัวหน้าแผนก QA & QCรับสมัครด่วน !
- ทบทวนและปรับปรุงการมาตรฐานการทำงาน มาตรฐานสินค้าให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยอยู่เสมอ - ควบคุมสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Jun 19
15 . หัวหน้างานแพ็คสินค้า
1. นำแผนการผลิตประจำวัน มาดำเนินงานวางแผนการแพ็คและตรวจสอบสินค้า 2. วางแผนการทำงานในแต่ละวัน 3. ควบคุมดูแลให้การแพ็คสินค้าและการจัดเก็บสินค้าถูกต้องและครบถ้วน

บริษัท มั่นคงสตีล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 ตำแหน่ง
15 Jun 19
16 . ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน
1. จัดทำงบประมาณของฝ่ายประจำปีให้สอดคล้องกับงบประมาณ บริษัท 2. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ว่าสาเหตุของ ปัญหาคืออะไร กำหนดแนวทางแก้ปัญหาและติดตามการแก้ไข ปัญหาให้ลุล่วง ...

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Jun 19
17 . ผู้ช่วยผู้จัดการ /ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ /ฝ่ายผลิต ด่วนรับสมัครด่วน !
ประกันคุณภาพ 1. จัดทำและปรับปรุงคู่มือการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิต และปฏิบัติตามขั้นตอนของคู่มือควบคุมคุณภาพอย่างถูกต้อง 2. ติดตามดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามระบบ GMP + HACCP อย่าง...

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด
Amata City Industrial (Chonburi) Chon Buri
1 อัตรา2
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Jun 19
18 . หัวหน้าแผนก/ผช.หัวหน้าแผนกฝ่ายQA / หัวหน้า/ผช.หัวหน้าแผนกผลิต
หัวหน้า/ผช.หัวหน้าแผนกQA -ควบคุมคุณภาพ /วางแผนและจักทำระบบประกันคุณภาพ /การควบคุมเอกสาร การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ /ร่วมกับผลิตในการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฎิบัติงาน ให้มีความถูกต้อง มีความรู้เข้าใจ ระ...

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
10 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Jun 19
19 . Production Supervisor
บริหารจัดการงานผลิต ความปลอดภัย คุณภาพและบุคคลากร กำกับแผนการผลิตเพื่อให้กระบวนการผลิตเสร็จสิ้นตามแผน ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและข้อบังคับของบริษัท ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ...

DOWA METALTECH CHONBURI CO.,LTD.
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
15 Jun 19
20 . QA/QC Supervisor
-การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ เช็คข้อมูลคุณภาพและผลิตภัณฑ์เพื่อคงคุณภาพเอาไว้ แผนการปรับรุงเรื่องคุณภาพ -จัดตั้งระบบคุณภาพและคงรักษาเอาไว้ (ISO 9001/IATF16949) การจัดเตรียมเรื่องการตรวจติดตา...

DOWA METALTECH CHONBURI CO.,LTD.
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
15 Jun 19
  157 Positions      
Sort By 
Disability Jobs