JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  142 Positions      
Sort By 
1 . Production Managerรับสมัครด่วน !
1. Handles process , production to meet both internal and external product quality requirement. 2. Support the organization goal in achieving total customer satisfaction. 3. Improve product product...

บริษัท จิ่วหลงไทย จำกัด
Rojana Industrial Park Chonburi (Bo Win) Chon Buri
1 Position
Salary N/A
24 Aug 19
2 . Production Manager
- Production planning, set production targets - Check and improve the production process - Fix problems that occur in the production process - Supervise the work of employees to be in accordance wi...

บริษัท ซูเปอร์ดราย จำกัด
1 ตำเเหน่ง
Salary 50,000
24 Aug 19
3 . Planning Supervisor (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี)
ควบคุมการวางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงและทันกับความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและต้นทุนการผลิต 1.1 ตรวจสอบ/วิเคราะห์ ใ...

OISHI Group
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
4 . หัวหน้าไลน์การผลิต
-ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต -ตรวจสอบหาสาเหตุของปัญหาและวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไขของปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต -ตรวจสอบความถูกต้องของขั้นตอนการผลิต -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร -...

บริษัท จี้เม่า รับเบอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
Amata City Industrial (Chonburi) Chon Buri
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
24 Aug 19
5 . Production Supervisor ประจำสาขา ชลบุรีรับสมัครด่วน !
วางแผนการผลิตและควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย ตรวจสอบและควบคุมอัรากำลังคนให้เพียงพอต่อการผลิตให้ได้ตามแผน ควบคุมดูแล กระบวนการผลิดกระดาษด้วยเครื่อง FLEXO , เครื่องปั๊มกระดาษ , เครื่องปะกล่อง ฯลฯ...

EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามคุณสมบัติและประสบการณ์
24 Aug 19
6 . QC Supervisor
- Quality Control - Follow up Claim of customer - QA

บริษัท ซองชอล ไฮเทค จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
7 . Production Supervisor (Stamping)
Control - Press Production ( Die Stamping ) - Production Quality Control - Production Process

บริษัท ซองชอล ไฮเทค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
8 . Elec Inj. QC Leader ( New Model )รับสมัครด่วน !
1. New Model ผลิตภัณฑ์ใหม่ - จัดเตรียมชิ้นงานตัวอย่างเพื่อขออนุมัติ, จัดทำผังกระบวนการทำงาน, จัดทำแผนการควบคุมการทำงาน - จัดทำ Process Capability of Special Characteristics Item (CPK), จั...

บริษัท ไทย เอเทค โซลูชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 Aug 19
9 . Production Supervisor
-Control and manage subordinates in control around 200 persons, maintain and following with system of ISO/TS16949, ISO14001 -Safety in production, daily, weekly, monthly report to production chief on...

Thai Sohbi Kohgei Co., Ltd.
2 Position
Salary Negotiable
23 Aug 19
10 . Production Manager/ Shipping Process (Glass Product) [T01231]
- Communicate with customer about production plan - Feedback production plan to own company and adjust, dispatch resource. - Resolve operation problem and report - Keep customer relation

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 50,000THB - 70,000THB (Depend on experience)
23 Aug 19
11 . ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน
1. จัดทำงบประมาณของฝ่ายประจำปีให้สอดคล้องกับงบประมาณ บริษัท 2. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ว่าสาเหตุของ ปัญหาคืออะไร กำหนดแนวทางแก้ปัญหาและติดตามการแก้ไข ปัญหาให้ลุล่วง ...

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
12 . ผู้ช่วยผู้จัดการ /ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ /ฝ่ายผลิต รับสมัครด่วน !
ประกันคุณภาพ 1. จัดทำและปรับปรุงคู่มือการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิต และปฏิบัติตามขั้นตอนของคู่มือควบคุมคุณภาพอย่างถูกต้อง 2. ติดตามดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามระบบ GMP + HACCP อย่าง...

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด
Amata City Industrial (Chonburi) Chon Buri
1 อัตรา2
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
13 . หัวหน้าแผนก/ผช.หัวหน้าแผนกฝ่ายQA / หัวหน้า/ผช.หัวหน้าแผนกผลิต
หัวหน้า/ผช.หัวหน้าแผนกQA -ควบคุมคุณภาพ /วางแผนและจักทำระบบประกันคุณภาพ /การควบคุมเอกสาร การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ /ร่วมกับผลิตในการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฎิบัติงาน ให้มีความถูกต้อง มีความรู้เข้าใจ ระ...

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
10 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
14 . PRODUCTION SUPERVISOR
• ควบคุมดูแลแผนกฝ่ายผลิต • อบรม Training พนักงานที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา ให้สามารถปฏิบัติงานได้ • ควบคุมดูแล เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆในกระบวนการผลิต • จัดระเบียบ การปฏิบัติงาน ภายในแ...

บริษัท พีคส์ อัลลายแอนซ์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
15 . หัวหน้าฝ่ายผลิต / Foreman ( CH )
-วางแผนการผลิต/วางแผนการให้วัตถุดิบ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด -ควบคุม ดูแล การผลิตให้มีประสิทธิภาพ -วางแผน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -วิเคราะห์ และปรับปรุงการวิเคราะห์แผนการผลิต -ทบทว...

บริษัท ที.ที.เอส.ลาเท็คซ์โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง + ประสบการณ์
23 Aug 19
16 . PRODUCTION SUPERVISOR/MANAGER
ทำงานที่บริษัท Shiang Ey Technology Group ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี (Production Manager 1 อัตรา) หน้าที่ความรับผิดชอบ: 1.ติดตามผลผลิตให้เป็นไปตาม schedule ในแต่ละวัน ติดตามผล...

บริษัท เชียง อี้ เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
17 . QC Leader
- ดูแลงานด้านการตรวจสอบคุณภาพ - ทำงานจันทร์-เสาร์ได้ 8:00-17:00

บริษัท ไทย แดริม พรีซิชั่น จำกัด
3 อัตรา
Salary 15,200
23 Aug 19
18 . Production Supervisor
- ควบคุมกระบวนการผลิต พร้อมทั้งรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบ - จัดทำรายงานการผลิต พร้อมทั้งประสิทธิภาพการผลิต - จัดทำ KPI เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา

SMC FOOD (THAILAND) CO., LTD.
Pinthong Industrial (Project 3) Chon Buri
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 Aug 19
19 . QA MANAGER
- Quality function management, testing, result analysis and improvement. - Quality result comply with specification review. - Quality result weekly monitoring report. - Implement monthly quality a...

บริษัท เชียง อี้ เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19

บริษัท เชียง อี้ เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
23 Aug 19
  142 Positions      
Sort By 
Disability Jobs