JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  61 Positions      
Sort By 
21 . Inventory Supervisor
Stock out preventive as well as over max inventory management and work wiht Inventory Analysis to optimize current inventory level. -Support warehose operation and material management activities incl...

Anji-NYK logistics Co., Ltd.
WHA Eastern Seaboard Industrial 2 Chon Buri
3 Position
Salary xx,xxx THB.
17 Sep 19
22 . หัวหน้าสโตร/QC Manager/
หัวหน้าสโตร์ - มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานคลังสินค้า - มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม ERP -สามารถสื่อสารภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ Asst. QC Manager สามารถติดต่อสื่อสารภาษาจีนได้ - กำหนดเป้าหมายคุณภ...

SEIL CONTROLS (THAILAND) CO., LTD.
หลายตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
16 Sep 19
23 . เจ้าหน้าที่สโตร์ ประจำโครงการชลบุรีรับสมัครด่วน !
1. รวบรวมใบขอซื้อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ของใบขอซื้อที่ได้รับ 3. เปิดใบสั่งซื้อ (PR) และติดต่อกับ Supplier ในการสั่งซื้อวัสดุ 4. ติดตามการส่งมอบวัสดุที่สั่งซื้อจา...

บริษัท ประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Sep 19
24 . WAREHOUSE
- รับวัตถุดิบ จัดเก็บวัตถุดิบ - เบิกจ่ายสินค้า วัตถุดิบ - ควบคุม ตรวจสอบ ตรวจเช็ควัตถุดิบคงคลัง - ทำงาน วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00 -17.00 น.

FEELUX (THAILAND) Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Sep 19
25 . เจ้าหน้าที่จัดเรียงสินค้า
1. จัดเรียงสินค้าขึ้นชั้นวางสินค้า 2. ตรวจเช็คสินค้าอย่างสม่ำเสมอ 3. เช็ครายการสินค้าเพื่อขอสั่งซื้อสินค้าเพิ่ม 4. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ศรีราชามงคลชัย จำกัด
1 Position
Salary 10,000+
16 Sep 19
26 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
1.ตรวจรับสินค้าให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อ 2.จัดสินค้าตามOrderลูกค้า 3.บันทึกข้อมูลการรับเข้า-ส่งออกสินค้าให้ถูกต้อง 4.ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 5.อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ศรีราชามงคลชัย จำกัด
2 Position
Salary 10,000+
16 Sep 19
27 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (อาวุโส)
1.ควบคุม-ดูแลการตรวจรับสินค้าให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อ 2.บันทึกข้อมูลการรับเข้าสินค้าให้ถูกต้อง 3.ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 4.อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ศรีราชามงคลชัย จำกัด
1 Position
Salary 13,000-15,000 + ประสบการณ์
16 Sep 19
28 . เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า ศูนย์กระจายสินค้าภาคตะวันออก(ชลบุรี)
1. การบริหารพื้นที่ใช้รถบรรทุกสินค้าให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ในเอกสาร Summary Shipping 2. ประสานงานกับผู้ขนส่งติดตามรถขนส่งเข้ารับสินค้าให้ตรงตามเวลากำหนด และ ตามลำดับการขึ้นสินค้า 3. โยกร้านสาข...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
3 Position
Salary ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
16 Sep 19
29 . เจ้าหน้าที่สโตร์รับสมัครด่วน !
1.มีหน้าที่รับวัตถุดิบ(Material&FG)ขาเข้า และตรวจสอบจำนวน บรรจุภัณฑ์ว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หรือไม่ โดยการตรวจสอบต้องอ้างอิงจากใบสั่งซื้อสินค้า(PO)หรือเอกสาร FG จากฝ่ายผลิต 2.จัดวางวัตถุดิบ (Material&...

บริษัท วูจุง จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Sep 19
30 . ผช.หัวหน้าแผนกสโตร์รับสมัครด่วน !
- ดูแลสต็อกสินค้า,ตัดสต็อก,ควบคุมวัถุดิบการเบิกจ่าย,รับของ

บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง(ไม่รวมรายได้อื่นๆ
16 Sep 19
31 . เจ้าหน้าที่ขับรถโฟลคลิฟรับสมัครด่วน !
ขับรถโฟลคลิพ/เบิกจ่ายวัตถุดิบ/ตัดสต็อกสินค้า

บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
1 อัตรา
Salary 12,000 บาท ไม่รวมอื่นๆ
16 Sep 19
32 . เจ้าหน้าที่แผนกสโตร์ FGรับสมัครด่วน !
ดูแลการเบิกจ่ายวัถถุดิบ,รับวัตถุดิบ

บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
5 อัตรา
Salary 12,000 บาท ขึ้นไป ไม่รวมOT
16 Sep 19
33 . คลังสินค้า/ขนส่งรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย 2.ตรวจเช็คสต๊อคสินค้าสม่ำเสมอ/ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด/จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจเช็ค 3.ตรวจรับสินค้าเข้าระบบเมื่อมีการส่งของ 4.เบิกสินค้าตามเอกสารการสั่งขาย 5.จัดเตรียม...

Numchai Home Electronic Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary 9,500+สวัสดิการ/ตามตกลง
16 Sep 19
34 . WAREHOUSE STAFF ADMIN - Automotive (Ref:105)
หน้าที่รับผิดชอบ • ดูแลการรับ การจัดเก็บ การจัดการสินค้าเข้าและออกจากคลัง และการเคลื่อนย้ายสินค้า • คีย์ข้อมูลในระบบโปรแกรมของบริษัท • ทำรายงานสินค้าคงเหลือ • ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท ฯ ในกา...

PRTR Recruitment and Outsourcing (Eastern Seaboard) Co., Ltd.
1 Position
Salary 18,000 -20,000BAHT/MONTH
16 Sep 19
35 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ กับ พนักงานตรวจนับสินค้า (ประจำบริเวณเครือสหพัฒน์)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าเข้าโดยอ้างอิงเอกสารเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า - ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าหลังจากเจ้าหน้าที่จัดงานมาวางพื้นที่ตรวจเช็ค - ตรวจสอบสินค้าก่อนปล่อยงานพร้อมกันกับคนขับรถที่มาร...

Suzuyo (Thailand) Ltd. / Suzuyo Distribution Center (Thailand) Ltd.
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Sep 19
36 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า Warehouse officer (เครือสหพัฒน์)
1. ดูแลจัดทำเอกสารภายใน ควบคุมและจัดเก็บข้อมูลในระบบ(มาสเตอร์คาร์โก้) 2. ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าและส่วนงานคลังสินค้าในการรับสินค้าเข้าจัดเก็บ 3. ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าและส่วนงานคลังสินค้า...

Suzuyo (Thailand) Ltd. / Suzuyo Distribution Center (Thailand) Ltd.
1 อัตรา
16 Sep 19
37 . พนักงานคลังสินค้า
- จัดสินค้าตามออเดอร์ฝ่ายขาย และฝ่ายต่างๆที่เบิกสินค้า - ทำเรื่องสั่งสินค้ากรณีสินค้าถึงจุดสั่งซื้อ - จัดเรียงสินค้าในคลังตามที่ได้รับมอบหมาย - บรรจุสินค้าและติดฉลากสินค้า - ทำงาน จันทร์-เสาร์ 08....

O.C.R. Co.,Ltd. and XCMG (Thailand) Co.,Ltd.
3 Position
Salary 12,000-15,000
16 Sep 19
38 . พนักงานขับรถForklift
1) บริการยกขนสินค้ารับ-ออกสินค้าให้ลูกค้ารวดเรฺ็วและปลอดภัย 2) สนับสนุนงานขนถ่ายสินค้าให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

Sriracha Harbour Public Co.,Ltd.
4 Position
Salary ตามตกลง
16 Sep 19
39 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า/เจ้าหน้าที่ธุรการผลิตรับสมัครด่วน !
1. บันทึกข้อมูลการรับเข้า-จ่ายออก วัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป 2. ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า ก่อนบันทึกเข้าระบบ 3. ควบคุมและตรวจนับสต๊อค 4. จัดทำเอกสารและตรวจสอบรายงานความเคลื่อนไหวสินค้า 5. งานอื่...

FORMICA CRYSTAL SYSTEMS CO., LTD.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
16 Sep 19

บริษัท โชติลาภ พาราวู้ด อินเตอร์เวิลด์ จำกัด
1 Position
Salary ตามความสามารถ
16 Sep 19
  61 Positions      
Sort By 
Disability Jobs