JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  55 Positions      
Sort By 
1 . ฝ่ายสโตร์รับสมัครด่วน !
1. วางแผนการจัดเก็บสต๊อก 2. ควบคุมการรับและการจ่ายสินค้า 3. ตรวจตราดูแลสินค้าไม่ให้รับความเสียหายและสูญหาย 4. จัดทำบัญชีสต๊อกประจำวัน / ประจำเดือนว่ามีวัตถุดิบตัวไหนเหลือน้อยหรือวัตุดิบหมดให้แจ้งค...

บริษัท ไทยจรัส เพ้นท์ จำกัด
2-3 อัตรา
Salary 13,000ขึ้นไป
24 Aug 19
2 . เจ้าหน้าที่สโตร์รับสมัครด่วน !
1.มีหน้าที่รับวัตถุดิบ(Material&FG)ขาเข้า และตรวจสอบจำนวน บรรจุภัณฑ์ว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หรือไม่ โดยการตรวจสอบต้องอ้างอิงจากใบสั่งซื้อสินค้า(PO)หรือเอกสาร FG จากฝ่ายผลิต 2.จัดวางวัตถุดิบ (Material&...

บริษัท วูจุง จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Aug 19
3 . เจ้าหน้าที่อะไหล่รับสมัครด่วน !
-เบิกจ่ายอะไหล่ศูนย์บริการรถยนต์มาสด้า -เช็คและสั่งเข้าสต็อคอะไหล่ประจำศูนย์บริการ

บริษัท มาสด้า ชลบุรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ค่าตอบแทนพิเศษ
24 Aug 19
4 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่งรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการวางแผนงานด้านบริหารคลังสินค้า ทั้งวัตถุดิบและคลังสำเร็จรูปและการบริหารงานขนส่งสินค้าเพื่อให้ลูกค้าได้สินค้าตรงตามเวลาที่กำหนด - การวางแผนการจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าให้เหมาะสมความต้องการ...

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
5 . พนักงานสโตร์ รับสมัครด่วน !
- ดูแลการจัดส่งสินค้า - รับสินค้า -ตรวจสอบสินค้าให้ตรงกับ SPEC ที่สั่งซื่อและตรงตามใบ PO - จัดทำใบรับสินค้าให้ตรงกับทางบัญชี - แยกใบกำกับภาษีกับสำเนาและแนบใบ PO เพื่อนำส่งทางบัญชี - ควบคุมการเบิก...

บริษัท เอสพีซี อินเตอร์พรินท์ จำกัด / บริษัท แพคพรินเตอร์ จำกัด (โรงงาน ถ.กิ่งแก้ว)
Tong Grow Industrial Chon Buri
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
24 Aug 19
6 . Warehouse Supervisor (ประจำโรงงานบ้านบึง จังหวัดชลบุรี)
- ควบคุมและทวนสอบกิจกรรมการบรรจุและรับสินค้าสำเร็จรูป - ควบคุมและทวนสอบการจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป - ควบคุมและทวนสอบการเบิกจ่ายวัตถุดิบ - การบริหารจัดการทั่วไป

OISHI Group
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 Aug 19
7 . Warehouse Staff (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี)
ดำเนินกิจกรรม การรับ การจัดเก็บ การจ่าย สินค้าสำเร็จรูปให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

OISHI Group
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 Aug 19
8 . เจ้าหน้าที่ประสานงานคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- จัดทำรายงานข้อมูลการวิ่งรถรับส่งงาน - ทำการวางแผนและดูแลการรับ-ส่งงาน - จัดทำสรุปข้อมูลรายงานประจำวันและประจำเดือนเพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา - จัดเตรียมข้อมูล เพื่อทำ stock Report - ควบคุมดู...

บริษัท นิทชู โชจิ (ไทยแลนด์) จำกัด
Pinthong Industrial (Project 2) Chon Buri
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Aug 19
9 . หัวหน้าแผนกสโตร์/คลังสินค้า
1.ควบคุม-ดูแลการตรวจรับสินค้าให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อ 2.บันทึกข้อมูลการรับเข้าสินค้าให้ถูกต้อง 3.ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 4.อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ศรีราชามงคลชัย จำกัด
1 Position
Salary 13,000-15,000 + ประสบการณ์
24 Aug 19
10 . เจ้าหน้าที่แผนกสโตร์/คลังสินค้า
1.ตรวจรับสินค้าให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อ 2.จัดสินค้าตามOrderลูกค้า 3.บันทึกข้อมูลการรับเข้า-ส่งออกสินค้าให้ถูกต้อง 4.ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 5.อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ศรีราชามงคลชัย จำกัด
2 Position
Salary 10,000+
24 Aug 19
11 . Supervisor Material (หัวหน้าคลังสินค้า)
ดูแลควบคุมงานคลังสินค้า

บริษัท ซองชอล ไฮเทค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Aug 19
12 . Staff จัดรถรับส่งพนักงานรับสมัครด่วน !
1.จัดสายรถและจ่ายงานให้พนักงานขับรถ 2.เช็คเที่ยวรถเทียบกับการวิ่งงานของพนักงานขับรถ 3.สรุปเที่ยวรถส่งบัญชี 4.ตรวจสอบเวลาการเดินรถ 5.ตรวจสอบสภาพรถและความเรียบร้อยของพนักงานขับรถ 6.จัดทำรายงานทางเด...

บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
13 . โฟร์แมนคลังสินค้า
การจัดการคลังสินค้าโดยภาพรวม ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ขั้นตอนการทำงานของบริษัท ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

Nittsu Logistics (Thailand) Co., Ltd.
Amata City Industrial (Chonburi) Chon Buri
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
24 Aug 19
14 . เจ้าหน้าที่แผนกคลังสินค้า (ปฏิบัติงานที่ อ.พานทอง จ.ชลบุรี)
- รับผิดชอบงานคลังสินค้าและประสานงานกับลูกค้า - ควบคุมดูแลอัตรากำลังคนให้เต็มประสิทธิภาพ - วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาได้ทันเวลา และรายงานข้อมูลตามสายบังคับบัญชา - ติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ...

Nittsu Logistics (Thailand) Co., Ltd.
Amata City Industrial (Chonburi) Chon Buri
2 อัตรา
Salary N/A
24 Aug 19
15 . พนักงานคลังสินค้า (ประจำสำนักงานพัทยา จ.ชลบุรี)
- ดูแลรับผิดชอบ การรับ-จ่ายสินค้า, ตรวจสอบสินค้าคงคลัง ปฏิบัติงาน วันจันทร์-วันเสาร์

บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด
Rojana Industrial Park Chonburi (Bo Win) Chon Buri
1 อัตรา
Salary 15,000 ขึ้นไป
24 Aug 19
16 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ กับ พนักงานตรวจนับสินค้า (ประจำบริเวณเครือสหพัฒน์)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าเข้าโดยอ้างอิงเอกสารเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า - ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าหลังจากเจ้าหน้าที่จัดงานมาวางพื้นที่ตรวจเช็ค - ตรวจสอบสินค้าก่อนปล่อยงานพร้อมกันกับคนขับรถที่มาร...

Suzuyo (Thailand) Ltd. / Suzuyo Distribution Center (Thailand) Ltd.
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
17 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า Warehouse officer (เครือสหพัฒน์)
1. ดูแลจัดทำเอกสารภายใน ควบคุมและจัดเก็บข้อมูลในระบบ(มาสเตอร์คาร์โก้) 2. ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าและส่วนงานคลังสินค้าในการรับสินค้าเข้าจัดเก็บ 3. ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าและส่วนงานคลังสินค้า...

Suzuyo (Thailand) Ltd. / Suzuyo Distribution Center (Thailand) Ltd.
1 อัตรา
23 Aug 19
18 . WAREHOUSE
- รับวัตถุดิบ จัดเก็บวัตถุดิบ - เบิกจ่ายสินค้า วัตถุดิบ - ควบคุม ตรวจสอบ ตรวจเช็ควัตถุดิบคงคลัง - ทำงาน วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00 -17.00 น.

FEELUX (THAILAND) Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Aug 19
19 . หัวหน้างานอาหารสำเร็จรูป Bulk
1.ควบคุมจัดระเบียบการรับสินค้า(อาหารสัตว์)ของรถขนส่ง 2.ควบคุมการจ่ายสินค้าได้อย่างถูกต้อง 3.ควบคุมการทำงานของพนักงานภายในหน่วยงานให้ถูกต้อง ปลอดภัย 4.สรุปรายงานการจ่ายสินค้าประจำวัน 5.สรวจสอบสต๊อค...

บริษัท พนัส ฟีดมิลล์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามวุฒิการศึกษา+ประสบการณ์ หรือตามตกลง
23 Aug 19
20 . เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า ศูนย์กระจายสินค้าภาคตะวันออก(ชลบุรี)
1. การบริหารพื้นที่ใช้รถบรรทุกสินค้าให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ในเอกสาร Summary Shipping 2. ประสานงานกับผู้ขนส่งติดตามรถขนส่งเข้ารับสินค้าให้ตรงตามเวลากำหนด และ ตามลำดับการขึ้นสินค้า 3. โยกร้านสาข...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
3 Position
Salary ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
23 Aug 19
  55 Positions      
Sort By 
Disability Jobs