JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  2,418 Positions      
Sort By 
1 . Production Sr.Leader
- ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนงาน - วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับกำหนดการส่งมอบ - จัดทำรายงานผลการผลิต ส่งผู้บังคบบัญชา - ปรับปรุงและพัฒนา กระบวนการผลิต - ควบคุมวัตถุดิบให้เพียงพอต่อปริ...

บริษัท อาซาฮี ซือชิน (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jun 18
2 . Maintenance Technician
1.Jig & Fixture Fubrieata 2.Daily machine setup. 3.Machine,Tools and equipment maintenance. 4.Follow job assign from supervisor.

บริษัท อาซาฮี ซือชิน (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
Salary 10,000 บาท
18 Jun 18
3 . QC SUPERVISOR
- Responsible& Monitor for Qc production - To coordinate with internal dep. with system - Report to management at concern and any need

บริษัท อาซาฮี ซือชิน (ประเทศไทย) จำกัด
1 POSITION
Salary 20,000 - 25,000 บาท
18 Jun 18
4 . Sales Admin
1.จัดทำเอกสารประสานงาน-ภายนอกกับลูกค้า 2.จัดทำ Invoiec/Credit note 3.เบิกจ่ายงานตัวอย่างทุก Product ติดต่อลูกค้า 4.ตรวจสอบเอกสารชั่วคราวคงค้างที่ยังไม่ได้ออก Invoice 5.จัดทำ Stock พรมอัด ทุกสัปดา...

บริษัท เฟลเทค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
Amata Nakorn Industrial Chonburi
1 Position
Salary ไม่ระบุ
18 Jun 18
5 . เจ้าหน้าที่ Lifeguard
-ตรวจสอบคุณภาพของน้ำ, ดูดตะกอนสระว่ายน้ำ ,ความเรียบร้อยของสระว่ายน้ำและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง -ทำความสะอาดบริเวณรอบ ๆ สระว่ายน้ำ รวมทั้งดูแลรับผิดชอบความเรียบร้อยสระว่ายน้ำ -ดูแลความปลอดภัยของลูกค้าที่ม...

บริษัท ทัศนาการ์เด้นท์คลับ จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
18 Jun 18
6 . เจ้าหน้าที่ขายประชาสัมพันธ์
-ให้บริการต้อนรับลูกค้าและผู้มาติดต่อทั้งภายในและภายนอก และทางโทรศัพท์ พร้อมทั้งสามารถแนะนำ ต่อความต้องการของลูกค้าได้ -ติดตาม สอบถาม ความพึงพอใจ และนำเสนอ Promotion ใหม่ๆ ให้ลูกค้า -สร้างสัมพันธ...

บริษัท ทัศนาการ์เด้นท์คลับ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง/โครงสร้างของบริษัท
18 Jun 18
7 . Civil Engineer (ชลบุรี-ระยอง-ฉะเชิงเทรา) สัญญาจ้างรายปีรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบการเคลมสินค้า หน้างาน รายงานสาเหตุและวิธีการแก้ไข - ถอดแบบ ประมาณการการใช้ผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าตามแบบที่เสนอ - ติดตั้งผลิตภัณฑ์เก่าและใหม่ และร่วมพัฒนารูปแบบการติดตั้ง เพื่อปรับปรุงการใช้ง...

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Jun 18
8 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (บางละมุง,พัทยา)
- ให้บริหารสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ - วิเคราะห์การให้เครดิตสินเชื่อเบื้องต้นแก่ลูกค้า ในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย - สร้างสัมพันธ์อันดีทางการตลาดกับตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ และ ลูกค้าของบริ...

บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด
5 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jun 18
9 . Sale ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรับสมัครด่วน !
1.ติดต่อหาลูกค้า 2.นำเสนอขายสินค้า และรับออเดอร์สินค้า 3.ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้า 4.ภาคตะวันออกเฉีบงเหนือ

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Jun 18
10 . หัวหน้าคลังบรรจุภัณฑ์ รับสมัครด่วน !
1.ดูแลควบคุม บรรจุภัณฑ์ (สต๊อคถุงบรรจุข้าว) 2.เบิก - จ่าย ควบคุมสต๊อคถุงบรรจุข้าว 3.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา
18 Jun 18
11 . Sr.Supervisor Account(Cost)
-สามารถตรวจสอบรายการสินค้าคงคลังได้ -ตรวจสอบการเข้า - ออก ของวัตถุดิบและสินค้า -คำนวนต้นทุนการผลิตสินค้าทั้งภายในและภายนอก -ตรวจนับและกระทบยอดรับสินค้าคงเหลือประจำเดือน -งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jun 18
12 . เจ้าหน้าที่ R&D
1. วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องตามความต้องการของลูกค้าและตลาด 2. ดูแลและตรวจสอบการจัดทำสูตร ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ 3. คำนวณต้นทุนการผลิต ตรวจสอบการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณ...

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Jun 18
13 . พนักงานขาย(ประจำ จ.สมุทรสงคราม/กาญจนบุรี/ราชบุรี)
1. ติดต่อประสานงานตามบริษัทฯ ต่างๆ เพื่อกระจายสินค้า 2. ติดต่อประสานงานตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อกระจายพื้นที่ขาย

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Jun 18
14 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (Admin Sale)
1. รับออร์เดอร์จากลูกค้า และออกบิลขาย 2. เช็คเอกสารต่าง ๆ

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา ด่วนมาก !!
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือน (หยุดทุกวันเสาร์) วันอาทิตย์ทำงาน
18 Jun 18
15 . เจ้าหน้าที่ผลิต (สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้)
- บันทึกข้อมูลยอดผลิตผ่านระบบ SAP - เก็บสถิติ ข้อมูล หน้าไลน์ผลิต - จัดทำเอกสารต่างๆ ภายในแผนก - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Jun 18
16 . เจ้าหน้าที่ IT Support (สามารถเขียนWebsite จะพิจารณาเป็นพิเศษ)รับสมัครด่วน !
1.ดูแลระบบ computer hardware/sotfware และระบบ network ของบริษัทฯ 2.วิเคราะห์แก้ไขปัญหา รวมถึงสร้างเว็บเพจ / facebook ของบริษัทฯ 3.บริการจัดการและดูแลอุปกรณ์อิเล็คทรอนิค 4.รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องอ...

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jun 18
17 . เจ้าหน้าที่สรรหาและฝึกอบรม (เฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์ตรงสายงานเท่านั้น)รับสมัครด่วน !
1. สรรหาบุคคลากรตามอัตรากำลังที่บริษัทฯ ต้องการ 2. อบรมพนักงานใหม่/ จัดทำบัตรพนักงาน 3. จัดทำเอกสารประเมินผลการทดลองงาน 4. สำรวจความต้องการฝึกอบรมประจำปี 5. จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี 6. ดำเ...

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jun 18
18 . เจ้าหน้าที่ประสานงานโลจิสติกส์ (เพศหญิง เท่านั้น)
1.พัฒนาวิธีการบริหารคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ 2.ควบคุมและตรวจสอบพฤติกรรมของพนักงานขับรถ 3.กำหนดกลยุทธ์การจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า เพื่อให้สามารถจัดส่งสินค้าได้อย่างถูกต้องทันต่อเวลาและสร้างความพึงพ...

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
18 Jun 18
19 . IT SUPPORT
• To monitoring, administering & managing all computer systems, network systems, mailing systems, backup systems, antivirus systems, Internet & other network connections • To provide I.T. help desk ...

PIPDEE CO., LTD. บริษัท พิพดี จำกัด
1 Position
Salary Negotiable
17 Jun 18

EIE INTERGROUP Co., Ltd.
Pinthong Industrial (Project 1) Chonburi
1 Position
17 Jun 18
  2,418 Positions      
Sort By 
Disability Jobs