JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  17 Positions      
Sort By 
1 . วิศวกรฝ่ายผลิต
- เดินระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากไบโอแก๊ส

บริษัท กรีน เซฟวิ่ง เอนเนอร์ยี่ ไทยแลนด์ จำกัด
1 Position
Salary 15,000
17 Sep 19

TUSITA WELLNESS RESORT
17 Sep 19
3 . วิศวกรโยธา
1.ควบคุมงานก่อสร้างและมีความรู้เรื่องการสำรวจ 2.เขียนแบบ โดยใช้โปรแกรม Auto CAD 3.ประมาณการวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง 4.ติดต่อประสานงานกับเจ้าของงาน 5.วางแผนการทำงานประจำวัน 6.ทำ As Built ส่งงาน หล...

บริษัท ทรัพย์ทวี คอนกรีต หลังสวน จำกัด
1 Position
Salary 25,000++
17 Sep 19
4 . พนักงานส่งเสริมการขาย(เคมีเกษตร)
- ดูแลและรับผิดชอบการส่งเสริมการขายของบริษัทฯ - จัดกิจกรรม เช่น ประชุมเกษตรกร การสาธิตแปลงทดลองและอื่นๆ - ให้ความรู้ทางด้านสินค้ากับทางเกษตรกร ร้านค้า ที่ใช้สินค้า/ผลิตภัณฑ์ของบริษัท - ประจำพื้นที่...

บริษัท เบ็นไมเยอร์ เคมีคอลส์ (ที) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Sep 19
5 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน สาขาชุมพร
**เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ - โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่ - บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
Salary เงินเดือน 9,900 + คอมมิชชั่น
17 Sep 19
6 . พนักงานขายประจำ Tesco Broker สาขาหลังสวน
รับเป็นพนักงานประจำ 1. นำเสนอบัตรเครดิต เทสโก้ วีซ่า การ์ด ประกันชีวิตและประกันภัยรถยนต์ 2. สร้างความสัมพันธ์อันดีภายในทีมงานขาย 3. มีแนวคิดวิธีการใหม่ ๆ ในการกระตุ้นยอดขาย 4. แจ้งข้อมูลข่าวสาร ใ...

Krungsri Consumer
1 Position
Salary 13,000 - 15,000 ไม่รวมคอมมิชชั่น
17 Sep 19
7 . ช่างซ่อม (รถมอเตอร์ไซด์)
ซ่อมรถมอเตอร์ไซด์ รับรถ ส่งรถ ทำงานร่วมกับฝ่ายอะไหล่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญพงษ์ 2 ชุมพร
2 Position
Salary 10,000+
16 Sep 19
8 . พนักงานขาย
- ดูแลเข้าเยี่ยมลูกค้าของบริษัทตามแผนทีมขาย - ลงแปลงเกษตรกรสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์และให้คำปรึกษา / แนะนำการใช้งานแก่ลูกค้า - ดูแลยอดขายผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามแผนที่บริษัทกำหนด - ติดตามการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริ...

บริษัท เพชรดี เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 - 20,000
13 Sep 19
9 . ผู้จัดการฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพรับสมัครด่วน !
-จัดทำระเบียบปฏิบัติที่ใช้ในหน่วยงาน -วางระบบการตรวจสอบวัตถุดิบแต่ละราย และข้อมูลคุณภาพในสายการผลิต -วางแผนจัดทำงบประมาณประจำปี -บริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการผลิตสินค้า ส่วนที่เกี่ยวข้องกั...

บริษัท ไทย เอซี อินเตอร์เฟรช จำกัด
1 ตำแหน่ง ประจำที่ จ.ชุมพร(หลังสวน) และต่างสาขาได้
Salary ตามตกลง
12 Sep 19
10 . หัวหน้าทีมส่งเสริมการตลาด ประจำภาคใต้ตอนบน ด่วน จำนวนมาก
ลักษณะงาน: - ตวบคุม บริหารทีมงาน บริหาร ยอดขาย - ประจำบูธ ตามแหล่งชุมชน หมู่บ้านและคอนโด เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ ดีแก่ลูกค้า ในการใช้สินค้าและบริการทรู - อัพเกรดสินค้าและบริการ รวมถึงนำเสนอสินค้...

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / True Corporation Public Company Limited
40 อัตรา
Salary 15,000 - 25,000 บาท + ค่าตอมมิชชั่น
12 Sep 19
11 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด Part Time / Full Time ภาคใต้ตอนบน จำนวนมาก ด่วน
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ : • ดูแล และออกเยี่ยมลูกค้าตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ ส่งมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้บริการทรู • นำเสนอ ปิดการขาย ให้ข้อมูลรายละเอียดสินค้าและโปรโมชั่นต่าง ๆ ของทรู เช่น TrueMo...

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / True Corporation Public Company Limited
300 อัตรา
Salary 10,000 - 25,000 บาท
12 Sep 19
12 . หัวหน้าส่วนผลิต(โรงงานชุมพร)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมและติดตามการผลิตตามแผนการผลิต - บริหารอัตรากำลังคนในสารการผลิต - วิเคราะห์ข้อมูลการผลิต ปรับปรุงงานโดยQC Story/Kaizen - ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด ISO/GMP/HACCP - งานอื่นๆที่ไ...

บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
10 Sep 19
13 . พนักงานขาย
รับผิดชอบการขายรถจักรยานยนต์ กิจกรรมการขายรถจักรยานยนต์ ติดต่อประสานงานทางด้านการขาย/ส่งเสริมการขาย ทำเอกสารเกี่ยวกับการขาย ถ้ามีความรู้เรื่องและประสบการ์ณการสร้างและดูแล Website จะได้รับการพิจารณาเป...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญพงษ์ 2 ชุมพร
2 Position
Salary 10,000++
10 Sep 19
14 . พนักงานขับรถ ออฟฟิศ จ. ชุมพรรับสมัครด่วน !
- ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร/ผู้มาติดต่อกับบริษัท - ซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลความสะอาดรถในส่วนที่รับผิดชอบ - ปฏิบัติงานอื่น นอกเหนือจากงานประจำ ตามหน.สั่ง

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
10 Sep 19
15 . ควบคุมเครื่องจักร (ชุมพร)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมเครื่องจักรในพื้นที่ที่รับผิดชอบ - ลงบันทึกรายงานตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ - ดูแลรับผิดชอบพื้นที่การปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบ - ปฏิบัติหน้าที่อื่น นอกเหนือจากหน้าที่ประจำ

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
10 Sep 19
16 . ช่างซ่อมบำรุง/ช่าง PM รับสมัครด่วน !
- งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร Biogas - งาน PM เครื่องจักร - จัดทำบัญชีเครื่องมิือ อุปกรณ์เครื่องจักรต่าง ๆ ตามแผนที่กำหนด - ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - จัดทำใบขอซื้อ อุปกรณ์...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
10 Sep 19
17 . วิศวกร (ไฟฟ้า/ซ่อมบำรุง)รับสมัครด่วน !
- ดูแลระบบไฟฟ้าภายในโรงงานให้พร้อมใช้งานอย่างสมบูรณ์อยู่เสมอ - จัดทำและรวบรวมแผนผังและบัญชีไฟฟ้าทั้งหมดในโรงงานพร้อมทั้งupdateให้ถูกต้องอยู่เสมอ - ดูแลงานซ่อมบำรุงและงานPM ของระบบไฟฟ้าทั้งหมดในโรงงา...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
10 Sep 19
  17 Positions      
Sort By 
Disability Jobs