JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  98 Positions      
Sort By 
1 . Senior Developer
- มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา Software ด้วยหลักการ Algorithm, Validation, และ Debugging Concept ด้วย C# .Net - มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Programming Tool Visual Studio - สามาถทำความเข้าใจระบบที่ Designe...

ProsperSof Consulting Co., Ltd
4 ตำแหน่ง
Salary 40,000 - 70,000 บาท
18 Sep 19

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000-20,000
18 Sep 19
3 . IT Manager or Project Manager
- Managing the remote support of database and system problems. - Coordinating training for new technology users and helping them become familiar with equipment and networks. - Ensuring all users ben...

บจก.ทีทีซี โกลบอล และ บริษัทในเครือทีทีซีโกลบอล
1 อัตรา
Salary 40,000 - 70,000 บาท
18 Sep 19
4 . เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์
ติดต่อประสานงาน เขียนและออกแบบเว็บไซต์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะ เพอเฟ็ค เลเบล แอนด์ บาร์โค๊ด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
5 . ABAP Developer (Senior Staff)
- วิเคราะห์ ออกแบบ แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน และ Customize ระบบ SAP GL - ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน การทำงานโปรแกรม SAP GL แก่ผู้ใช้งาน

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
6 . Senior Software Engineer (Web Developer)
THINKNET Chiang Mai กำลังรับสมัครนักพัฒนาหลายอัตรา เพื่อที่รองรับผลิตภัณฑ์ Stack และ Technology ที่พวกเราใช้ • HTML, CSS, SCSS • Javascript • ReactJS, React Native • Node.js • GraphQL • Mongo...

THiNKNET CO., LTD. (Chiangmai)
2 Position
Salary ตามตกลง ตามประสบการณ์
18 Sep 19
7 . Senior Software Engineer (Senior Web Developer) กรุงเทพฯ
-พัฒนา Web Application ส่วน Front-end (React Native, ReactJs, HTML5, CSS3 และอื่นๆ) - พัฒนา Backend for Frontends เพื่อทำงานร่วมกับ Client บน Platform ต่างๆ เช่น iOS / Android และ Web Front-end (Reac...

THiNKNET Co., Ltd.
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์
18 Sep 19
8 . IT Developer / Senior IT Developer
1.พัฒนาระบบงานโดยใช้ C# .NET เชื่อมต่อกับ Oracle Database 2.ทำงานร่วมกับ Business Analyst / System Analyst เพื่อทำความเข้าใจ Business Requirement และ สามารถพัฒนาระบบได้ตามความต้องการ 3.ให้การสนับสนุ...

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary 40,000-60,000
18 Sep 19
9 . Senior Programmer Analyst (ประจำสีลม)Urgently Required !
- ทดสอบ และแก้ไขโปรแกรมเพื่อให้ทำงานถูกต้อง และมีประสิทธิภาพสูงสุด - ออกแบบ และพัฒนาระบบงานตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำคู่มือผู้ใช้งาน และจัดทำคู่มือระบบงาน - ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ มาตรฐานขั้นตอนวิ...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
6 อัตรา
Salary 30,000-50,000
18 Sep 19
10 . โปรแกรมเมอร์ (Microsoft Dynamic AX)
1.จัดทำแผนงาน ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม ให้ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2.พัฒนาระบบสารสนเทศของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 3.รายงานและประเมินการปฏิบัติงาน ประสานงานและสนับสนุนให้ดำเนินการได้อย่างต่อ...

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง บวกค่าประสบการณ์
18 Sep 19
11 . IT Business Application Manager
Key Responsibilities: Applications portfolio management •Provide oversight and management to the IT Application team to deliver IT services and manage the Applications projects portfolio with busine...

AWP Services (Thailand) Co.,Ltd.
1 Position
Salary Based on experience
18 Sep 19
12 . เจ้าหน้าที่ITรับสมัครด่วน !
1.มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมภาษา HTML , PHP , C# 2. บริหารจัดการและแก้ปัญหา System Network อุปกรณ์เครือข่ายและ Server,Database 3. ควบคุมดูแล จัดการระบบคอมพิวเตอร์ Hardware ภายในบริษัท 4. พัฒนา...

บริษัท ไทย กลีเซอรีน จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
13 . Senior Programmerรับสมัครด่วน !
- เขียนโปรแกรมที่ได้รับมอบหมาย - ศึกษาความเข้าใจและความต้องการของลูกค้า เพื่อออกแบบและวิเคราะห์ระบบงาน - แก้ไขปัญหาและออกแบบฐานข้อมูลให้ตรงกับงานที่ได้รับ - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบเพื่อ...

บริษัท ซีนาไลส จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและตามความสามารถ
18 Sep 19
14 . ผู้จัดการฝ่าย IT / พัฒนาซอร์ฟแวร์
ควบคุมทีมงานฝ่ายพัฒนาซอร์ฟแวร์ในการสร้างซอร์ฟแวร์ที่มีคุณภาพสูงภายในระยะที่กำหนด รับผิดชอบต่องานทั้งหมดที่ได้พัฒนาขึ้นจากสมาชิกในทีมฝึกอบรม และรวบรวมสมาชิกเพื่อจัดตั้งทีมงานใหม่ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒ...

The Voova Group
1 Position
18 Sep 19
15 . Project Manager/IT Manager (ประจำสาขางามวงศ์วาน)
1.ควบคุม,ประสานงานโครงการ IT (PMP) 2.บริหารงานด้าน IT Services (ITIL) Implement ERP Project 3.จัดการงานโครงการ 4.รายงานปัญหาและความคืบหน้าของกิจกรรมกับผู้อำนวยการฝ่าย 5.บังคับใช้และตรวจสอบข้อตกลงร...

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
16 . Project Manager (for Financial client)
- Ensure project is developed in time - Monitoring the progress/issue and manage risks and to recover of any schedule slippages. - Manage team, solve problem both business and technical - Cooperate...

FIFTH CONSULTING CO., LTD.
1 Position
Salary 70,000-150,000
18 Sep 19
17 . Sr.Programmer / Application Developer รับสมัครด่วน !
วิเคราห์ระบบงาน ออกแบบ และพัฒนา Software เพื่อใช้งานในองค์กร ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด
1 อัตรา
Salary 35,000 - 50,000 ตามประสบการณ์
18 Sep 19
18 . IT Assistant Department Manager
• System Development and Implementation user requirement gather - User requirements - Study possibility to use systems - Select the right solution to use - Present solution/system to management ...

บริษัท สยามกลการ จำกัด
1 อัตรา
Salary 30,000++
18 Sep 19
19 . IT Managerรับสมัครด่วน !
- พัฒนาโปรแกรมให้ตรงตามความต้องการ และนโยบายของบริษัท - กล้าตัดสินใจอย่างเด็ดขาด - มีความเป็นผู้นำสูง - บริหารจัดการทีมงานให้ปฎิบัติงานตามระบบได้ - แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว/สามารถนแนะนำทีมได้

บริษัท เดอะ บางกอก เรซิเดนซ์ 88 จำกัด
1 อัตรา
Salary 45,000 - 50,000 บาท
18 Sep 19

K Line Container Service (Thailand) Ltd.
Amata City Industrial (Chonburi) Chon Buri
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Sep 19
  98 Positions      
Sort By 
Disability Jobs