JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  76 Positions      
Sort By 
1 . Project Manager / Event Producer
ผู้จัดการฝ่ายโปรเจค คือผู้บริหารงานโปรเจ็คร่วมไปกับทีมและลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ ผู้จัดการและควบคุมตารางการทำงานร่วมกับลูกค้าและทีมงานและซัพพลายเออร์ให้ดำเนินไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ ประสานงา...

บริษัท เอส. เอ. สแควร์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามแต่ตกลง
20 Jul 19
2 . หัวหน้า/ผู้ช่วยจัดการฝ่ายสถาปนิก (Architect)
- เขียนแบบ ออกแบบก่อสร้างทั้งหมด - กำหนด Spac วัสดุ อุปกรณ์ทั้งหมด - ควบคุมดูความสามารถ ความลงตัวของแบบทั้งหมด - ตรวจสอบงานก่อสร้าง ว่าตรงตามแบบไหน (กรณีมีแบบใหม่ออกมา)

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 Jul 19
3 . สถาปนิกรับสมัครด่วน !
- ออกแบบ,ทำแบบร่าง, เขียนภาพ Perspective, ศึกษาข้อมูลสำหรับออกแบบด้านกฎหมาย ข้อกำหนด และรูปแบบ อาคารประเภทต่างๆ - เขียนแบบได้ รับ concept จากลูกค้าได้ - อ่านแบบ, ประเมินราคาค่าก่อสร้าง, ควบคุมกา...

บริษัท โชคสัมฤทธิ์ ยอดการก่อสร้าง จำกัด
4 อัตรา
Salary 18,000 ขึ้นไป
20 Jul 19
4 . สถาปนิก ประจำโครงการ จ. ภูเก็ต
- ควบคุม ดูแลการทำงานของแบบก่อสร้าง - ตรวจเช็คความถูกต้องของงาน - ประสานงานระหว่างลูกค้ากับทีมเขียนแบบ - นำเสนอข้อคิดเห็น,เสนอแนะจากลูกค้า นำปัญหามาปรับปรุงและแก้ไข - ติดตามความก้าวหน้าของงานโครงก...

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 อัตรา
20 Jul 19
5 . พนักงานประเมินราคา / ออกแบบ งาน อลูมิเนียม ประตู/หน้าต่างรับสมัครด่วน !
1. ออกแบบ / ถอดแบบ / ประเมินราคา แบบ ประตู/หน้าต่าง อลูมิเนียม 2. จบปริญญาตรี ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป 4. ขยัน ซื่อสัตย์ มี วินัย ตรงต่อเวลา 5. มีความรับผิดชอบ

บริษัท ไอดี อลูเทค จำกัด
2อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
6 . สถาปนิก (Architect)Urgently Required !
บริหารควบคุมงานก่อสร้างโครงการประเภทต่าง ๆ เช่น อาคารสูงเกินกว่า 20 ชั้น, อาคารสำนักงาน, โรงแรม, โรงพยาบาล, ห้างสรรพสินค้า, อาคารแนวราบขนาดใหญ่

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
20 Jul 19
7 . สถาปนิก
-ออกแบบ,สร้างต้นแบบ ตามนโยบายการพัฒนา -จัดหาผู้ออกแบบรายละเอียดในโครงการต่างๆ -จัดเตรียมข้อมูลที่สำคัญ สำหรับการพัฒนาโครงการ -นำเสนอวิเคราะห์,ให้ความเห็นในแบบและผังต่างๆ

บริษัท สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค จำกัด (SEP)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
20 Jul 19
8 . เจ้าหน้าที่วางสเปค / Sales Spec งานโปรเจค
- ติดต่อประสานงานการวางสเป็คสินค้า ติดต่อสถาปนิก/เจ้าของโครงการ/ที่ปรึกษาโครงการ - ดูแลงานด้านวางสเปคและแนะนำผลิตภัณฑ์ให้กับโครงการ - ประสานงานทีมขายและทีมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - วางสเปคสินค้ากับทางผ...

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
4 Position
Salary ตามตกลง + ค่าโทร + ค่าน้ำมัน
20 Jul 19
9 . สถาปนิก
งานออกแบบ ( ออกแบบอาคารทุกประเภทตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่) - เก็บข้อมูลเพื่อการออกแบบ - นำเสนอแนวคิดในการออกแบบ - ประมาณราคาค่าออกแบบ - เขียนแบบ - ประสานงานกับลูกค้าและฝ่ายต่างๆ งานตรวจสอ...

บริษัท บอริส จำกัด
1 อัตรา
Salary 17,000-19,000
20 Jul 19
10 . Architect (สถาปนิกโครงการ)รับสมัครด่วน !
- วางแผนการปฏิบัติงาน จัดทำ Shop Drawing และข้อมูลที่ใช้ในการก่อสร้างให้ถูกต้องให้แล้วเสร็จทันเวลา - เปรียบเทียบคุณสมบัติ และราคาของวัสดุที่ใช้ในโครงการ และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และแรงงานด้านสถาปัตยกรรมเ...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
20 Jul 19
11 . Site Architect/Foreman (ประจำสาขากรุงเทพฯ)รับสมัครด่วน !
1. เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป 2. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรม, ก่อสร้าง, หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. ออกแบบและเขียนแบบ ตามความต้องการลูกค้า 4. มีความรู้ด้านงานโครงสร้างและก่อสร้าง สามารถถอดปริ...

Alphabet Associate Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
12 . สถาปนิกโครงการ (มีใบประกอบวิชาชีพ สามัญสถาปนิก)รับสมัครด่วน !
-ตรวจสอบ/จัดทำ แบบ Shop Drawing, แบบแก้ไขเปลี่ยนแปลง -จัดเตรียมวัสดุเพื่อการอนุมัติให้เป็นไปตามรูปแบบ และทันตามกำหนดแผนงานโครงการ

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ไม่ระบุ
20 Jul 19
13 . Sale Designer ประจำสาขารัตนาธิเบศร์, รามอินทรา, ราชพฤกษ์รับสมัครด่วน !
- ออกแบบ ตกแต่ง ชุดครัว ตามความต้องการของลูกค้า - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ปิดการขาย - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
14 . สถาปนิก
-ออกแบบตามความต้องการของลูกค้า -เสนอขาย Raw Material ของบริษัทให้กับลูกค้า

กลุ่มบริษัท วี.เอ็น.สตีล อินเตอร์เทรด จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัท
20 Jul 19
15 . สถาปนิก
ออกแบบ ถอดแบบ และประเมินราคา

บริษัท นวกิจอลูมินั่ม แอนด์ กลาส (2009) จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
20 Jul 19
16 . สถาปนิก ตกแต่งภายใน
- ออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรม, ตกแต่งภายใน, เฟอร์นิเจอร์, กราฟฟิค, ทำ Presentation

บริษัท ตรัยณฐวัฒน์ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
17 . สถาปนิก
1. ปฏิบัติหน้าที่ทำ SHOP STRUCTURE & ARCHITECT,เขียนแบบ 3 Dได้ 2. มีความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับงานก่อสร้างและสถาปัตยกรรม / ELECTRICAL งานระบบไฟฟ้า / M&E งานระบบเครื่องกล ประปา แอร์ ดับเพลิง 3. มีค...

บริษัท เกียรติก้องภพ จำกัด
กรุงเทพ 1 ตำแหน่ง นครศรีธรรมราช 1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
18 . สถาปนิกขายรับสมัครด่วน !
- ออกแบบ (บ้านพักอาศัย, อาคาร, อื่นๆ) ตามความต้องการของลูกค้า - ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ

บริษัท มาสเตอร์ แปลน 101 จำกัด
1 Position
20 Jul 19
19 . สถาปนิก (ออกแบบ / ที่ปรึกษาคุมงาน)
• ออกแบบ และ ประเมินราคางานเกี่ยวกับงานสถาปนิก – ถอดแบบ BOQ • ประสานงานกับเจ้าของโครงการและฝ่ายออกแบบและควบคุมโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ • วางแผนควบคุมงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด • เข้าร่วมปร...

P MACH (Thailand) Co.,Ltd.
1 Position
Salary 22,000 ++ (ตามประสบการณ์)
19 Jul 19
20 . สถาปนิกขาย
- เป็นที่ปรึกษาเรื่องแบบบ้านให้กับลูกค้าที่มาติดต่อสร้างบ้าน - ออกแบบ ปรับแบบบ้านให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า - มีค่าคอมมิชชั่นต่างหาก นอกเหนือจากเงินเดือนประจำ

กลุ่มบริษัท บิวท์ ทู บิวด์
หลายอัตรา
Salary 20,000 -25,000
19 Jul 19
  76 Positions      
Sort By 
Disability Jobs