JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  312 Positions      
Sort By 
1 . โฟร์แมนงานโครงสร้าง/ สถาปัตย์
- ควบคุมงานก่อสร้าง(คุมคนงาน ผู้รับเหมาย่อย) -วางแผนการทำงาน-เตรียมงาน - ดูแลความเรียบร้อยทั่วไป - มีประสบการณ์ทำงานก่อสร้าง 3 ปีขึ้นไป

บริษัท ซีวิล แอพพลาย จำกัด
2 อัตรา
Salary 18,000 - 30,000 บาท
18 Sep 19
2 . พนักงานควบคุมงานก่อสร้าง (โฟรแมน)
- ควบคุมงานก่อสร้างร้านสาขาของปั้นคำหอม - ควบคุมงานก่อสร้างอื่นๆในโรงงานและสิ่งปลูกสร้างต่อเติมต่างๆของบริษัท - ช่วยงานซ่อมบำรุงทั่วไป

บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
3 . เจ้าหน้าที่เทคนิคงานทาสีซ่อมซึมอาคาร
- ตรวจสอบหน้างานทาสี/ซ่อมซึมอาคารในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล - ประสานงานลูกค้า

Siam Painter Co., Ltd.
2 Position
Salary ตามตกลง + คอมมิสชั่น
18 Sep 19
4 . โฟร์แมนไฟฟ้า, ช่างไฟฟ้า
• รับผิดชอบการควบคุมดูแลการติดตั้งระบบไฟฟ้าของโครงการให้แล้วเสร็จตามกำหนดการ • ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ศ.ศิวะ การช่าง จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
5 . โฟร์แมนก่อสร้าง
1. ควบคุมงาน, ตามงาน ให้เป็นไปตามแผน และแบบก่อสร้าง 2. ทำรายงานต่าง ๆ ของบริษัท เช่น ทำค่าแรงรายวันส่งออฟฟิต ตัดผลงานผรม.ย่อย รายงานประจำวัน 3. อ่านแบบและคำนวนวัสดุเพื่อสั่งเข้าหน้างานล่วงหน้า 4. ...

บริษัท ศ.ศิวะ การช่าง จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
6 . Foreman /ควบคุมอาคาร - ซ่อมสร้างรับสมัครด่วน !
- ควบคุมและประสานงานงานก่อสร้างกับผู้รับเหมา งานตกแต่งสถานที่ งานซ่อมบำรุงอาคาร/สถานที่

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
7 . โฟร์แมนตกแต่งภายในรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมงานด้านช่างต่างๆ เช่น ช่างสี งานไม้ และงานตกแต่งภายใน 2.ตรวจสอบคุณภาพของานตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนเสร็จสิ้นให้ถูกต้องและตรงตาม แบบ Shop Drawing 3.ควบคุมคุณภาพก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตราฐานบริษั...

บริษัท พาลาซโซ่ ไอเอ จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัทฯ
18 Sep 19
8 . Technician Slipform (ช่างเทคนิคสลิปฟอร์ม)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานติดตั้ง และรื้อถอน Slipform - ควบคุมงาน Slipform ในระหว่างการก่อสร้าง

Syntec Construction Public Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
18 Sep 19
9 . Foreman M&E (ผู้ควบคุมงานระบบประกอบอาคาร)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมงาน ติดตั้งระบบเครื่องกล ไฟฟ้า ของผู้รับเหมางานระบบให้เป็นไปตามแบบและข้อกำหนด - จัดสรรแรงงานในทีมของตนให้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ - จัดการการใช้และดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์อย่างถูกต้อง - ต...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
18 Sep 19
10 . Foreman (ผู้ควบคุมงาน)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง - ควบคุมขั้นตอนการทำงาน และตรวจสอบคุณภาพของงานที่ทำเสร็จแล้วให้ได้คุณภาพ - ดูแบบ และเข้าใจในแบบที่จะปฏิบัติงาน - ใช้ และดูแลรักษาวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานอย่างถูกต้อง ...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
18 Sep 19
11 . โฟร์แมน / ช่าง ประกอบ /ติดตั้ง อลูมิเนียม ประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมรับสมัครด่วน !
- ประกอบ / ติดตั้ง อลูมิเนียม ประตู หน้าต่าง ได้ - ประสานงานกับฝ่ายผลิตในเรื่องปัญหาคุณภาพสินค้า - ดูงานโครงสร้าง ควบคุมงานติดตั้งอลูมิเนียมประตู - หน้าต่าง - ควบคุมผู้รับเหมาและช่างติดตั้งให้ดำเน...

บริษัท ไอดี อลูเทค จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
12 . โฟร์แมนรับสมัครด่วน !
1. วางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ประสานงานโครงการทั้งหมด (งานโครงสร้าง, งานสถาปัตย์, งานวิศวกรรม, งานระบบ) 3. สามารถปรับแผนการทำงานและควบคุมแผนการทำงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 4. สามารถเข...

บริษัท เชส เอ็นเตอร์ไพรส์ (สยาม) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
13 . เจ้าหน้าที่ควบคุมงานผลิตพรีคาสท์
1. ควบคุมและตรวจสอบการผลิตแผ่น Pre-cast ให้มีคุณภาพทันตามแผนงาน 2. บริหารจัดการแรงงานช่าง และ Coaching วิธีการทำงานที่ถูกต้อง 3. ดูแลอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆภายในโรงงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 4. ดำ...

บริษัท ไลฟ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด
หลายอัตรา
Salary 14,000 - 20,000 บาท
18 Sep 19
14 . โฟร์แมน / ผู้ควบคุมงาน
- ควบคุมการติดตั้งงานกระจกอลูมิเนียมอาคารสูง - คุมงานสถาปัตย์ งานเฟอร์นิเจอร์ในกรุงเทพและปริมณฑล - ทำ Daily Report ประจำวัน - งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย - เวลาปฏิบัติงาน จันทร์ – เสาร์

บริษัท นวกิจอลูมินั่ม แอนด์ กลาส (2009) จำกัด
5 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
15 . โฟร์แมนอินเทียเรีย ( P.09)รับสมัครด่วน !
- เน้นงานอินทีเรีย หรือตกแต่งภายในเป็นหลัก 1. ควบคุมหน้างานให้เป็นไปตามแผน 2. ตรวจสอบและควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา รวมถึงคุณภาพงาน 3. ควบคุมปริมาณการใช้วัสดุหน้างาน 4. ประ...

บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถของผู้สมัคร)
18 Sep 19
16 . โฟร์แมน/วิศวกร
- ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามมาตรฐานและกำหนดเวลา - ควบคุมงาน, ประสานงาน, ประจำ Site งาน ของงานโครงสร้างและสถาปัตย์ - บริหารจัดการงานสั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพและรับประกันคุณ...

บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียล เซอร์วิส จำกัด
2 Position
Salary 15,000 - 25,000
18 Sep 19
17 . ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (Foreman)
- ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินการงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามเเบบเเละตารางเวลาที่กำหนด - เเก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้าง - ตรวจสอบการทำงานในขั้นตอนต่างๆให้ถูกต้อง - ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้า...

บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
18 . โฟร์แมน
วางแผน จัดระบบงาน ติดต่อประสานงาน ควบคุมการก่อสร้างในโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พีบีเอ เอสเตท จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามประสบการณ์
18 Sep 19
19 . โฟร์แมน / วิศวกรโครงสร้างรับสมัครด่วน !
ประจำหน้าไซท์งานโครงการที่ได้รับมอบหมาย เน้นงานอินทีเรีย หรือตกแต่งภายในเป็นหลัก 1.ควบคุมหน้างานให้เป็นไปตามแผน 2.ตรวจสอบและควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา รวมถึงคุณภาพงาน 3.ควบคุมปริมาณการใช้วัสดุหน้า...

Asa Furniture Co.,Ltd.
2 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
20 . โฟร์แมนสำรวจ
- ใช้กล้องสำรวจในการทำงานได้เป็นอย่างดี - ปฏิบัติงานสำรวจ งานวางหมุดควบคุม - สำรวจงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

บริษัท ชนันธร ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
18 Sep 19
  312 Positions      
Sort By 
Disability Jobs