JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  872 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครดิตภาคสนาม (Field Checker)
• ตรวจสอบความมีตัวตนของผู้เช่าซื้อ, ผู้ค้ำประกัน ตรวจสอบในกิจการ วิเคราะห์ที่มาของรายได้ / ต้นทุน / ความเป็นเจ้าของกิจการ การมีตัวตนของลูกค้า ที่พักอาศัยปัจจุบัน ที่ทำงานของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ตามนโ...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co.,Ltd.
3 Position
Salary N/A
25 Aug 19
2 . ช่างสำรวจ
1.ทําหน้าที่วางหมุดผังโครงการกําหนดขอบเขตที่ดินของโครงการและบ้านทุกหลังในโครงการ 2.ให้ระดับโครงสร้างอาคารทุกหลังโดยมีจุดอ้างอิงที่เป็นมาตราฐานสากลสามารถทวนสอบได้ 3.ให้ line งานสถาปัตยเช่น งานก่อฉาบ...

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบกราณ์และความสามารถ
25 Aug 19
3 . วิศวกรประเมินราคา/วิศวกรโครงสร้าง/เจ้าหน้าที่วิศวกรสำนักงานรับสมัครด่วน !
- จัดทำ BOQ ถอดเเบบ ประมาณราคาเเละคำนวณต้นทุนที่ใช้จ่าย - ตรวจสอบการต้นทุนก่อสร้างเเละปริมาณงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเเบบที่รับการอนุมัติ - วิเคราะห์เเละนำเสนอตัวเลขประมาณการลงทุนของโครงการ - อื่นๆที...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 Aug 19
4 . โฟร์แมน (Foreman)/วิศวกรโยธา/landscape
- วางแผนกำหนดระยะเวลาการก่อสร้างบ้าน - วางแผนกำหนดระยะเวลาของการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ล่วงหน้า - ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพของงานก่อสร้างทั้งหมด - ตรวจเช็คมาตรฐานของงานก่อสร้างทั้งหมด - กำหนด และวางแผนงาน...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 Aug 19
5 . หัวหน้า/ผู้ช่วยจัดการฝ่ายสถาปนิก (Architect)
- เขียนแบบ ออกแบบก่อสร้างทั้งหมด - กำหนด Spac วัสดุ อุปกรณ์ทั้งหมด - ควบคุมดูความสามารถ ความลงตัวของแบบทั้งหมด - ตรวจสอบงานก่อสร้าง ว่าตรงตามแบบไหน (กรณีมีแบบใหม่ออกมา) *** ทำงานวันจันทร์ - วันเสา...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 Aug 19
6 . วิศวกรออกแบบและประเมินราคา
ออกแบบและประเมินราคางานโครงสร้างในการก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์ให้ได้มาตรฐานเป็นไปตามหลักวิศวกรรมศาสตร์และตรงความต้องการของลูกค้า

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
25 Aug 19
7 . Chief Technician-Furniture/หัวหน้าช่างเฟอร์นิเจอร์ (ประจำพุทธมณฑลสาย7)
- ตรวจเช็คเครื่องจักรเบื้องต้น ก่อน-หลัง ใช้งาน - ตรวจสอบแบบ Shop Drawing - จัดทำประมาณการงานผลิต-ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ - ควบคุมการผลิตเฟอร์นิเจอร์ให้เป็นไปตามแบบ Shop Drawing ที่ได้รับ - ควบคุมการต...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
25 Aug 19
8 . Supervisor Furniture/หัวหน้าแผนกเฟอร์นิเจอร์ ประจำโรงงานพุทธมณฑลสาย 7
วางแผนการปฏิบัติงาน วางแผนการใช้คนงานของแผนก เพื่อให้บรรุตามเป้าหมายที่กำหนด จัดทำงบประมาณ แผนงานประจำปีเพื่อให้บรรลุตามนโยบาย จัดทำรายงานประจำเดือน จัดทำวัตถุประสงค์คุณภาพ (QO) ตรวจสอบแบบ shop dra...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Aug 19
9 . เจ้าหน้าที่โทรสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า (Survey Support) ประจำรามคำแหง 60/4
-โทรสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทตามหัวข้อคำถามที่ได้รับมอบหมาย -ทำรายงานสรุปส่งหัวหน้างาน -อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
1 อัตรา (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
Salary 12,000
25 Aug 19

บริษัท นาวา เทคโนโลยี่ จำกัด
6 ตำแหน่ง
Salary 25,000-35,000
25 Aug 19

บริษัท นาวา เทคโนโลยี่ จำกัด
3 ตำแหน่ง
Salary 35,000-50,000
25 Aug 19
12 . เจ้าหน้าที่ประมาณราคา ทำงานที่โครงการเขตสาธร กทม
- ประมาณราคา งานตกแต่งภายใน - มีรถรับส่ง

บริษัท มูเทียร่า จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Aug 19
13 . วิศวกรโยธา (ประจำไซต์งานสมุทรสาคร)
- ดูแลควบคุมงานก่อสร้างภาคสนาม - ควบคุมคุณภาพงานและแรงงานให้ได้ผลตามแผนงาน - ผลักดันและควบคุมแผนการก่อสร้างในส่วนที่ได้รับมอบหมายให้ทันตามกำหนด - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Aug 19
14 . โฟร์แมน (ก่อสร้าง)
1.ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา 2.ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไ...

บริษัท ศรีเทพไทยพัฒนา จำกัด
1 ตำแหน่ง
25 Aug 19
15 . Site Engineer
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณ - ควบคุม และตรวจสอบงานให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง - ควบคุม และตรวจสอบงานของผู้รับเหมารายย่อย - ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน และสำนักงาน - ติดต่อประส...

บริษัท พี.คอน เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 Aug 19
16 . ช่างเทคนิคโยธา รับสมัครด่วน !
-ดูแล ควบคุม ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย -ดูแลงานคอนกรีตที่เกี่ยวข้องกับระบบท่อรวบรวม -ตรวจสอบระบบท่อรวบรวมเป็นระยะ ตามคู่มือการปฏิบัติงาน ลงบันทึก -เตรียมพร้อมสำหรับการติดต่อตลอด 24 ชั่วโมง -ปฏิ...

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary 23,000+
25 Aug 19
17 . โฟร์แมนคุมงานก่อสร้างรับสมัครด่วน !
วัดหน้างาน คุมงานติดตั้งอลูมิเนียมและเหล็ก

ARTRUS Company Limited
1 อัตรา
Salary 12,000-15,000
25 Aug 19
18 . ช่างสำรวจ ประจำโครงการโรงไฟฟ้ากระบี่(โยธา)รับสมัครด่วน !
-ประสานงานและติดตาม การดำเนินงาน ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา -วัดระยะ วัดมุม วัดระดับ ลักษณะของขนาดของภูมิประเทศ -วางหมุดหลักฐานหรือที่หมายในการสำรวจ -ตรวจสอบการเขียน การลงเครื่องหมายและรายละ...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
25 Aug 19
19 . เจ้าหน้าที่หาพื้นที่เปิดร้านค้าปลีก (ประจำภาคกลาง-เหนือล่าง-อีสาน-ตะวันออก)
1. สำรวจพื้นที่และจัดเก็บข้อมูลอย่างละเอียด รอบคอบ ผ่าน application ของบริษัทบน Smart Phone หรือ Computer 2. ประเมินพื้นที่และนำเสนอพื้นที่เปิดสาขาใหม่ให้แก่หัวหน้างาน (Survey Region Lead) และ Survey...

TD Tawandang
40 Position
Salary รายได้สูงสุด 30,000 บาท (เงินเดือน 12,000 บาท + ค่าน้ำมัน 8,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น)
25 Aug 19
20 . Interior Design (ประจำที่สำนักงานใหญ่ จรัญฯ 46)รับสมัครด่วน !
1.เขียนแบบงานต่างๆ ภายใน Shop / ร้านค้า/ เฟอร์นิเจอร์ 2.จัดหา ประสานงาน ตรวจสอบการทำงาน กับผู้รับเหมา 3.ประสานงานกับศูนย์การค้า

บริษัท พีน่าเฮาส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 27,000- 35,000
25 Aug 19
  872 Positions      
Sort By 
Disability Jobs