JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  911 Positions      
Sort By 
1 . วิศวกรโครงการ/วิศวกรโยธา
บริหารและควบคุมงานก่อสร้างในโครงการ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอบิวด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
4 Position
Salary ตามตกลง
27 Jun 19
2 . วิศวกรโครงการ ประจำที่จังหวัดภูเก็ต
บริหารและควบคุมงาน วางแผนงานก่อสร้าง ประสานงานกับเจ้าของโครงการ

บริษัท เอบิวด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
27 Jun 19
3 . ทีมนวัตกรรม
-พัฒนาการก่อสร้างให้มีเทคโนโลยีที่ดีขึ้น -เพื่อให้สร้างได้เร็วขึ้น -ต้นทุนก่อสร้างลดลง -มีงานเก็บDefect ลดลง -ลูกค้าประทับใจมากขึ้น

Modern Tage Co.,Ltd.
2 ตำแหน่ง
Salary 30,000 บาทขึ้นไป หรือตามประสบการณ์
27 Jun 19
4 . ทีมนวัตกรรม
-พัฒนาการก่อสร้างให้มีเทคโนโลยีที่ดีขึ้น -เพื่อให้สร้างได้เร็วขึ้น -ต้นทุนก่อสร้างลดลง -มีงานเก็บDefect ลดลง -ลูกค้าประทับใจมากขึ้น

Modern Tage Co.,Ltd.
2 ตำแหน่ง
Salary 30,000 บาทขึ้นไป หรือตามประสบการณ์
27 Jun 19
5 . วิศวกรหน้างาน สาขาอุดรธานี
-วางแผน จัดระบบงาน และควบคุมงาน -ควบคุม ตรวจสอบการก่อสร้างและแก้ใขปัญหาที่หน้างาน -ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร -ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จัดการปัญหาหน้างานร่วมกับช่าง -ออกแบบง...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary 24,000 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
27 Jun 19
6 . ทีมจัดหาช่างก่อสร้าง
- ประสานกับหน้างาน - จัดหาผู้รับเหมาเข้าหน้างาน

Modern Tage Co.,Ltd.
2 ตำแหน่ง
Salary 15,000บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
27 Jun 19
7 . สถาปนิก ประจำสำนักงาน สาขาสกลนคร
-ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ -ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า -ออกปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน -เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน -ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า -ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุณภาพเห...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 21,500 ขึ้นไปตามประสบการณ์
27 Jun 19
8 . สถาปนิกสำนักงาน สาขานครปฐมรับสมัครด่วน !
- ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ - ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า - ออกปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน - เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน - ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า - ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุ...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary 22,000 บาทขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
27 Jun 19
9 . สถาปนิกประจำสำนักงาน สาขาชลบุรีรับสมัครด่วน !
-ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ -ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า -ออกปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน -เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน -ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า -ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุณภาพเห...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary 22,000 ขึ้นไปตามประสบการณ์
27 Jun 19
10 . สถาปนิกสำนักงาน สาขากาญจนบุรีรับสมัครด่วน !
-ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ -ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า -ออกปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน -เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน -ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า -ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุณภาพเห...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary 22,000บาทขึ้นไป หรือตามประสบการณ์
27 Jun 19
11 . สถาปนิกสำนักงาน สาขาลพบุรีรับสมัครด่วน !
-ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ -ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า -ออกปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน -เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน -ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า -ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุณภาพเห...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary 22,000 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
27 Jun 19
12 . ผู้ช่วยผู้จัดการภาค (ภาคเหนือ)รับสมัครด่วน !
-จัดหาช่างให้ทันกับงาน -ตรวจสอบหน้างาน(Audit) -ควบคุมคุณภาพงาน -ดูความเรียบร้อยภาพรวมงานหน้างาน -แก้ปัญหาร่วมกับสาขา - สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary 28,000 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
27 Jun 19
13 . สถาปนิกสำนักงาน สาขาครสวรรค์
-ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ -ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า -ออกปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน -เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน -ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า -ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุณภาพเห...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary 23,000บาทขึ้นไป หรือตามประสบการณ์
27 Jun 19
14 . วิศวกรหน้างาน สาขาชัยภูมิ
-ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร -ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จัดการปัญหาหน้างานร่วมกับช่าง -ออกแบบงานโครงสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย -จัดการตอบข้อซักถามทางวิศวกรรมกับลูกค้า -ควบคุมงบประ...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary 23,000 หรือตามประสบการณ์
27 Jun 19
15 . สถาปนิก ประจำสำนักงาน สาขาบุรีรัมย์รับสมัครด่วน !
- ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ - ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า - ออกปฎิบัติงานร่วมกับวิศวกรที่หน้างาน - เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน - ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า - ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุ...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary 23,000 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
27 Jun 19
16 . สถาปนิกหน้างาน สาขาพิษณุโลก
-แจงมาตรฐานการทำงาน&ตรวจสอบ,ควบคุมงานsub-contract -สามารถเคลียร์แบบ วางแผนการทำงาน -ออกแบบ คำนวณแบบ คำนวณราคาเพื่อเสนอลูกค้า -ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า -ปฎิบัติงานร่วมกับวิศวกรและช่างที่หน้างาน...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary 22,000 ขึ้นไปตามประสบการณ์
27 Jun 19
17 . วิศวกรหน้างานสาขาพระนครศรีอยุธยา
-ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร -ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จัดการปัญหาหน้างานร่วมกับช่าง -ออกแบบงานโครงสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย -จัดการตอบข้อซักถามทางวิศวกรรมกับลูกค้า -ควบคุมงบประ...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary 23,000 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
27 Jun 19
18 . มัณฑนากร
-ออกแบบ คำนวณราคาตามแบบ -ทำแบบตามความประสงค์ของลูกค้า -ออกปฎิบัติงานร่วมกับวิศวกรและสถาปนิกที่หน้างาน -เคลียร์ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่หน้างาน -ติดต่อ สื่อสารกับลูกค้า

Modern Tage Co.,Ltd.
2 ตำแหน่ง
Salary 23,000 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
27 Jun 19
19 . วิศวกรหน้างาน สาขาขอนแก่น
-วางแผน จัดระบบงาน และควบคุมงาน -ควบคุม ตรวจสอบการก่อสร้างและแก้ใขปัญหาที่หน้างาน -ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร -ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จัดการปัญหาหน้างานร่วมกับช่าง -ออกแบบง...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary 24,000 บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
27 Jun 19
20 . วิศวกรผู้จัดการสาขากำแพงเพชรรับสมัครด่วน !
-วางแผน จัดระบบงาน และควบคุมงาน -ควบคุม ตรวจสอบการก่อสร้างและแก้ใขปัญหาที่หน้างาน -ตรวจหน้างาน ควบคุมมาตรฐานงานโครงสร้างอาคาร -ติดต่อสื่อสารกับช่างที่หน้างาน จัดการปัญหาหน้างานร่วมกับช่าง -สามารถอ...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary 28,000 บาทขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
27 Jun 19
  911 Positions      
Sort By 
Disability Jobs