JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  920 Positions      
Sort By 
1 . ประมาณการราคาฝ่ายก่อสร้างรับสมัครด่วน !
1.ถอดแบบก่อสร้าง พร้อมประเมินราคาก่อสร้างได้ 2.สามารถควบคุมต้นทุนของบริษัทตามที่กำหนดได้

บริษัท แซมพ์บิวเดอร์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง+ประสบการณ์
22 May 19
2 . วิศวกรโยธา/ก่อสร้างรับสมัครด่วน !
1.แก้ไขปัญหาเฉพาะได้ดี 2.จัดหาแรงงานเพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมายได้ 3.วางแผนงานได้เป็นอย่างดี 4.มีความรู้งานด้านก่อสร้าง

บริษัท แซมพ์บิวเดอร์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง+ประสบการณ์
22 May 19
3 . สถาปนิกรับสมัครด่วน !
1.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบบ้านได้ 2.สามารถตรวจสอบหน้างานให้ถูกต้องตามแบบ

บริษัท แซมพ์บิวเดอร์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง+ประสบการณ์
22 May 19
4 . โฟร์แมนรับสมัครด่วน !
1.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 2.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการก่อสร้าง 3.จัดหาแรงงานเพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมายได้ 4.วางแผนงานก่อสร้างได้เป็นอย่างดี 5.สามารถออกต่างจังหวัดได้

บริษัท แซมพ์บิวเดอร์ จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามตกลง+ประสบการณ์
22 May 19
5 . สถาปนิก (โครงการสวนอุตสาหกรรม)รับสมัครด่วน !
- ออกแบบ วางแผน งานสถาปัตย์กรรม - วิเคราะห์ เปรียบเทียบการเลือกใช้วัสดุให้คุ้มค่าต่อการลงทุนของโครงการ - บริหารจัดการเรื่องต้นทุน คัดเลือก ว่าจ้าง ประสานและตรวจสอบงานภูมิทัศน์ งานสถาปัตยกรรมภายนอกแล...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
22 May 19
6 . วิศวกรออกแบบและประเมินราคา
ออกแบบและประเมินราคางานโครงสร้างในการก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์ให้ได้มาตรฐานเป็นไปตามหลักวิศวกรรมศาสตร์และตรงความต้องการของลูกค้า

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
22 May 19
7 . สถาปนิกอาวุโส / สถาปนิก (PROJECT DEVELOPMENT)
1. จัดหา, วิเคราะห์ และนำเสนอที่ดินที่มีศักยภาพเหมาะสมกับการลงทุนพัฒนา โครงการ 2. ศึกษา-สำรวจ และวิเคราะห์ คู่แข่งโดยรอบที่ดินที่จะดำเนินการพัฒนาโครงการ และบริเวณโดยรอบที่ดิน 3. จัดทำฐานข้อมูล...

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 May 19
8 . วิศวกรโครงการ (ประจำรามอินทรา/ปู่เจ้าสมิงพราย)
- บริหารจัดการควบคุมดูแลการทำงานต่าง ๆ ภายในโครงการ - แนะนำงานด้านเทคนิค ในการแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรมให้กับทีมงานได้ - จัดทำแผนงานก่อสร้าง ท้้งทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ คนงาน และเครื่องจักรได้ - สามารถตรวจ...

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 May 19
9 . โฟร์แมนโครงสร้าง/สถาปัตย์ (บางพูน-รังสิต/คลอง 6)
1. ควบคุมงานโครงสร้างและงานสถาปัตย์ในก่อสร้างคอนโด และบ้าน 2. ดูแลและควบคุมคนงานก่อสร้างและประสานงานกับผู้รับเหมา 3. ควบคุมงานด้านสาธารณูปโภค 4. จัดทำเอกสารรายงานการก่อสร้าง 5. งานอื่น ๆ ตามที่ได...

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 May 19
10 . ผู้จัดการโครงการก่อสร้างบ้านและคอนโด
1. บริหารงานก่อสร้างโครงการบ้านและอาคารสูง 2. วางแผนงบประมาณการก่อสร้าง 3. รายงานการสรุปการก่อสร้างประจำเดือน 4. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 May 19
11 . โฟร์แมน / Foreman (โครงสร้าง, สถาปัตย์)รับสมัครด่วน !
1. ดูแล ควบคุมการทำงานของโครงการ 2. ควบคุม ดูแลประสานงานผู้รับเหมา

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
10 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 May 19
12 . วิศวกรสำนักงาน (เหล็กเส้น) ประจำพุทธมณฑลสาย 7 (ทำงานจันทร์-เสาร์)
-ตรวจสอบความถูกต้องตาราง Bar Cut List -ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณการต๊าปเกลียว -คำนวณปริมาณการใช้และสั่งเหล็กเส้นเข้าหน่วยงาน -การประสานงานกับหน่วยงาน -การตรวจเยี่ยมและประเมินผลการทำงานของงานเหล็กเส้น...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 May 19
13 . Estimate Engineer (Architect)/ วิศวกรประมาณราคางานสถาปัตย์รับสมัครด่วน !
1. วิเคราะห์คำถามจาก Sub/Supplier (ประมูล) 2. การสรุปสาระสำคัญแบบรูป-รายการ 3. การดูสถานที่จริง และฟังคำชี้แจ้ง 4. การศึกษา วิเคราะห์ เอกสารเพิ่มเติม (ระหว่างการประมูล) 5. การถอดประมาณการ และจัดทำ...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
3 Position
Salary N/A
22 May 19
14 . เจ้าหน้าที่ควบคุมมาตรฐาน (ประจำสำนักงานใหญ่) TBL
- จัดทำและจัดเก็บข้อมูลและรายการมาตรฐานของวัสดุอุปกรณ์ งานก่อสร้างอาคารสถานที่ งานปรับปรุง - ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก เช่น สำนักวิศวกรรม จัดซื้อกลาง - จัดทำรูปแบบงานปรับปรุงพัฒนาอาคาร สถาน...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
22 May 19
15 . Industrial Designer/ Interior Designer/ ArchitectUrgently Required !
1. ขึ้นชิ้นงาน 3 มิติ 2. เรนเดอร์ภาพ 3 มิติ ภายนอก - ภายใน 3. ทำแบบ Presentation 4. เขียนแบบ 2 มิติ

Albatross Marine Design Co., Ltd.
1 position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ หรือตามข้อตกลง
22 May 19
16 . หัวหน้าวิศวกรประเมินราคา/หัวหน้าวิศวกรโครงสร้าง/เจ้าหน้าที่วิศวกรสำนักงานรับสมัครด่วน !
-จัดทำ BOQ ถอดเเบบ ประมาณราคาเเละคำนวณต้นทุนที่ใช้จ่าย -ตรวจสอบการต้นทุนก่อสร้างเเละปริมาณงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเเบบที่รับการอนุมัติ -วิเคราะห์เเละนำเสนอตัวเลขประมาณการลงทุนของโครงการ -อื่นๆที่ได้...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 May 19
17 . โฟร์แมน (Foreman)/วิศวกรโยธา /Landscape (ชลบุรี/ระยอง/ปทุมธานี)
- วางแผนกำหนดระยะเวลาการก่อสร้างบ้าน - วางแผนกำหนดระยะเวลาของการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ล่วงหน้า - ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพของงานก่อสร้างทั้งหมด - ตรวจเช็คมาตรฐานของงานก่อสร้างทั้งหมด - กำหนด และวางแผนงาน...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 May 19
18 . หัวหน้า/ผู้ช่วยจัดการฝ่ายสถาปนิก (Architect)
- เขียนแบบ ออกแบบก่อสร้างทั้งหมด - กำหนด Spac วัสดุ อุปกรณ์ทั้งหมด - ควบคุมดูความสามารถ ความลงตัวของแบบทั้งหมด - ตรวจสอบงานก่อสร้าง ว่าตรงตามแบบไหน (กรณีมีแบบใหม่ออกมา)

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 May 19
19 . Landscapeรับสมัครด่วน !
Landscape -งานออกแบบภูมิทัศน์โครงการและบ้านลูกค้า -งานดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์โครงการ -วางแผนงานคนสวน ลงหน้าที่ความรับผิดชอบตามลำดับ -ควบคุมการทำงานของคนสวนตามแผนที่วางไว้ -วางแผนจัดซื้อต้นไม้ พร้...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 May 19
20 . เจ้าหน้าที่พัฒนาโชว์รูมรับสมัครด่วน !
- ประชุมแผนงานการจัดการโชว์รูมของแบรนด์ต่างๆ จากผู้บังคับบัญชา - วางแผน และควบคุมตารางเวลาการเข้าทำโชว์รูม - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้านการจัดทำโชว์รูม - ติดตามสอบถามความคืบหน้าจากทางด...

บริษัท เวสปิอาริโอ (ประเทศไทย) จำกัด
2 Position
Salary 18,000 - 22,000
22 May 19
  920 Positions      
Sort By 
Disability Jobs