JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  920 Positions      
Sort By 
1 . พนักงานก่อสร้างชายและเย็บจักรอุตสาหกรรมหญิงทำที่ญี่ปุ่น
- รับลงชื่อพนักงานก่อสร้างชายและเย็บจักรอุตสาหกรรมหญิง ทำที่ญี่ปุ่น JAPAN - มีค่าใช้จ่ายและค่าเดินทาง สัญญา3 ปี ต้องยินยอมเรียนภาษาญี่ปุ่นและวัฒนะธรรม 3 เดือนก่อนเดินทาง เสียค่าอาหารและที่พักไม่มาก ...

บริษัท จัดหางาน ลิ้งค์โปร อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด
ชาย=5 / หญิง=5
Salary 45,000-55,000
26 Jun 19
2 . โพร์แมน
1. ควบคุมงานด้าน QS. และ ควบคุมการทำงานหน้างาน มีหน้าที่ สำรวจ,ตรวจสอบปริมาณที่ใช้ในการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบได้แก่ งานโครงสร้าง คสล.,งานโครงสร้างเหล็ก,งานสถาปัตยกรรม และงานจ้างเหมา ให้เป็นไปตามงบปร...

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary 12,000
26 Jun 19
3 . เจ้าหน้าที่ประมาณราคา พนักงานประจำ
ประมาณราคา งานตกแต่งภายใน

บริษัท มูเทียร่า จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jun 19
4 . Architect
1. เคลียร์แบบงานสถาปัตยกรรม และจัดทำแบบรายละเอียดของงานสถาปัตยกรรม 2. ตรวจสอบและจัดเตรียมแบบให้ฝ่ายจัดซื้อเพื่อสั่งวัสดุสำหรับงานก่อสร้าง 3. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
26 Jun 19
5 . วิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
- อ่านแบบ ถอดแบบ เขียนแบบ - ควบคุมผู้รับเหมา ดูแลงานด้านงานก่อสร้าง - สามารถติดต่อประสานงานทั้งภายในเเละภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี - ตรวจสอบ ตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์จาก vendors ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อ...

บริษัท พี.ไนน์ตี้ทู จำกัด
1 Position
Salary ตามความเหมาะสม
26 Jun 19
6 . Foreman / โฟร์แมนรับสมัครด่วน !
- อ่านแบบงานตกแต่งภายในและทำแผนงาน - ควบคุมหน้างานให้จบตามแผน - ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบ และ ติดตามการทำงานของ ผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้น...

บริษัท พี.ไนน์ตี้ทู จำกัด
3 Position
Salary ตามความเหมาะสม
26 Jun 19
7 . วิศวกรสนามรับสมัครด่วน !
- ควบคุมการทำงานของช่างติดตั้ง หรือผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท - ประสานงานกับเจ้าของงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดทำและสรุปรายงานความสำเร็จของงาน

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท (+ประสบการณ์)
26 Jun 19
8 . โฟร์แมน
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา ในการก่อสร้าง ร่วมในการวางแผนในภาพรวมของโครงการและนํามาจัดทํา เป็นขั้นตอนในรายละเอียดแผนงานที่ตนเองรับผิดชอบ ตลอดจนควบคุม ค่าใช้จ่ายใ...

บริษัท ซีเอ็ม เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
10 Position
Salary 14,000 - 35,000 บาท
26 Jun 19
9 . วิศวกรโยธา (ออกแบบ / ที่ปรึกษาคุมงาน)
• วางแผนควบคุมงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด • ประสานงานกับเจ้าของโครงการและฝ่ายออกแบบและควบคุมการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ • เข้าร่วมประชุมและจัดทำรายงานความคืบหน้าโครงการ และเอกสารต่างๆของโครง...

P MACH (Thailand) Co.,Ltd.
1 Position
Salary 25,000 ++ (ตามประสบการณ์)
26 Jun 19
10 . โฟร์แมนก่อสร้าง
1. ควบคุมงาน, ตามงาน ให้เป็นไปตามแผน และแบบก่อสร้าง 2. ทำรายงานต่าง ๆ ของบริษัท เช่น ทำค่าแรงรายวันส่งออฟฟิต ตัดผลงานผรม.ย่อย รายงานประจำวัน 3. อ่านแบบและคำนวนวัสดุเพื่อสั่งเข้าหน้างานล่วงหน้า 4. ...

บริษัท ศ.ศิวะ การช่าง จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
26 Jun 19
11 . วิศวกรออกแบบและประเมินราคา
ออกแบบและประเมินราคางานโครงสร้างในการก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์ให้ได้มาตรฐานเป็นไปตามหลักวิศวกรรมศาสตร์และตรงความต้องการของลูกค้า

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
26 Jun 19
12 . วิศวกรโยธา
1. วางแผนและเตรียมสถานที่ก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ 2. วางแผนและควบคุมโครงการกำหนดเวลา 3. ควบคุมและจัดการประสิทธิภาพของผู้รับเหมาก่อสร้าง 4. ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานให้เป็น...

บริษัท ตะวันฉาย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์การทํางาน
26 Jun 19
13 . Furniture Supervisor / หัวหน้าแผนกเฟอร์นิเจอร์ ประจำโรงงานพุทธมณฑลสาย 7
- ตรวจสอบ ควบคุม แบบขยายรายละเอียด - ควบคุมการจัดส่งชิ้นงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ให้เป็นไปตามแผน - ควบคุมการติดตั้งชิ้นงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ให้เป็นไปตามแผน - จัดทำงบประมาณเพื่อการผลิตเฟอร์นิเจอร์ - วิเครา...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jun 19
14 . Foreman / โฟร์แมน (โครงสร้าง, สถาปัตย์)รับสมัครด่วน !
1. ดูแล ควบคุมการทำงานของโครงการ 2. ควบคุม ดูแลประสานงานผู้รับเหมา

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
10 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jun 19
15 . Estimate Engineer (Architect)/ วิศวกรประมาณราคางานสถาปัตย์รับสมัครด่วน !
1. วิเคราะห์คำถามจาก Sub/Supplier (ประมูล) 2. การสรุปสาระสำคัญแบบรูป-รายการ 3. การดูสถานที่จริง และฟังคำชี้แจ้ง 4. การศึกษา วิเคราะห์ เอกสารเพิ่มเติม (ระหว่างการประมูล) 5. การถอดประมาณการ และจัดทำ...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
3 Position
Salary N/A
26 Jun 19
16 . เจ้าหน้าที่ควบคุมมาตรฐาน (ประจำสำนักงานใหญ่) TBL
- จัดทำและจัดเก็บข้อมูลและรายการมาตรฐานของวัสดุอุปกรณ์ งานก่อสร้างอาคารสถานที่ งานปรับปรุง - ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก เช่น สำนักวิศวกรรม จัดซื้อกลาง - จัดทำรูปแบบงานปรับปรุงพัฒนาอาคาร สถาน...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
26 Jun 19
17 . Business Development (หยุด เสาร์-อาทิตย์)
-เลือกสรร วิเคราะห์ที่ดินและรูปแบบโครงการเพื่อโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ -ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ธนะมลกรุ๊ป ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jun 19
18 . เจ้าหน้าที่พัฒนาโชว์รูมรับสมัครด่วน !
- ประชุมแผนงานการจัดการโชว์รูมของแบรนด์ต่างๆ จากผู้บังคับบัญชา - วางแผน และควบคุมตารางเวลาการเข้าทำโชว์รูม - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้านการจัดทำโชว์รูม - ติดตามสอบถามความคืบหน้าจากทางด...

บริษัท เวสปิอาริโอ (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary 18,000 - 22,000
26 Jun 19
19 . Project Manager - Civil
•รับนโยบายจากเจ้าของโครงการ เพื่อนำมาปฏิบัติ •กำหนดนโยบายการบริหารงานก่อสร้างร่วมกับเจ้าของโครงการ •วินิจฉัยข้อขัดข้อง หรือปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการ •ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการ •ตร...

Trusty Project Management Co., Ltd.
3 Position
26 Jun 19
20 . Senior Site Engineer (ประจำไซต์งาน รพ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
- ควบคุมและดูแลการก่อสร้างประเภทปรับปรุงอาคารให้เป็นไปตามหลักของวิศวกรรม - ตรวจสอบคุณภาพของงาน - ควบคุมการทำงานของพนักงาน **กรณีสัมภาษณ์ จะนัดสัมภาษณ์ที่สำนักงานใหญ่ ซอยพุทธบูชา 38**

บริษัท โซโนม่า จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
26 Jun 19
  920 Positions      
Sort By 
Disability Jobs