JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  853 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ประเมินราคา
- สามารถประเมินราคา อ่านแบบ และจัดทำตาราง BOQ , Excel ได้ - สามารถสรุปต้นทุน ของโครงการ งานตกแต่งภายในได้ - มีประสบการณ์ ในการถอดแบบ ประเมินราคางานก่อสร้าง และงานตกแต่งภายใน - ถอดแบบแยกสอบราค...

บริษัท โมชั่น ดีไซน์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
17 Dec 18

บริษัท โมชั่น ดีไซน์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
17 Dec 18
3 . โฟร์แมนคุมงานก่อสร้าง ประจำ ร่มเกล้า ,ดอนเมือง , บางพลี
- ดูแล ควบคุมงานก่อสร้างบ้านจัดสรร ณ ไซท์งานก่อสร้าง และประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท สวนหลวงบ้านและที่ดิน จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 Dec 18
4 . วิศวกรประเมินราคา
-จัดทำ BOQ ถอดเเบบ ประมาณราคาเเละคำนวณต้นทุนที่ใช้จ่าย -ตรวจสอบการต้นทุนก่อสร้างเเละปริมาณงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเเบบที่รับการอนุมัติ -วิเคราะห์เเละนำเสนอตัวเลขประมาณการลงทุนของโครงการ -อื่นๆที่ได้...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 Dec 18
5 . ผู้จัดการโครงการ / วิศวกรโครงการ (ปทุมธานี/ชลบุรี)
- วางแผนภาพรวมการบริหารงานโครงการ กำหนดงานก่อสร้าง แผนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง และจัดสรรบุคลากรอย่างเหมาะสม ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ภายใต้แผนงบประมาณที่บริษัทกำหนด - กำหนดจัดการประชุมประสานงานระหว่างฝ่...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 Dec 18
6 . landscapeรับสมัครด่วน !
-งานออกแบบภูมิทัศน์โครงการและบ้านลูกค้า -งานดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์โครงการ -วางแผนงานคนสวน ลงหน้าที่ความรับผิดชอบตามลำดับ -ควบคุมการทำงานของคนสวนตามแผนที่วางไว้ -วางแผนจัดซื้อต้นไม้ พร้อมต่อรองราค...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 Dec 18
7 . เจ้าหน้าที่สินไหมรถยนต์ ประจำสาขานครสวรรค์ (สัญญาจ้าง 6 เดือน)
- รับแจ้งความเสียหาย และตรวจสอบรายงานการสำรวจภัย - พิจารณาสินไหมทดแทนตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับ เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน - ออกตรวจสอบความเสียหายของรถยนต์ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
17 Dec 18
8 . เจ้าหน้าที่สินไหมรถยนต์ ประจำสาขานครปฐม (สัญญาจ้าง 6 เดือน)รับสมัครด่วน !
- รับแจ้งความเสียหาย และตรวจสอบรายงานการสำรวจภัย - พิจารณาสินไหมทดแทนตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับ เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน - ออกตรวจสอบความเสียหายของรถยนต์ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
17 Dec 18
9 . โฟร์แมน / โฟร์แมนแผ่น precast
ควบคุมงานก่อสร้างภายในโครงการ ควบคุมการผลิตแผ่น precast ตรวจสอบคุณภาพการผลิดแผ่น precast ควบคุมการติดตั้งแผ่น precast งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Wanathip property Co., Ltd.(สำนักงานใหญ่)
4 อัตรา
Salary 15,000+
17 Dec 18
10 . Site Engineer (สมุทรปราการ)รับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ในการประสานงานระหว่างฝ่ายขายและลูกค้า - เข้าตรวจเยี่ยมหน่วยงานที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการใช้ งาน - ร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งจา...

บริษัท แอมเพิลไลท์ ไฟเบอร์กลาส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามข้อตกลง+ค่าประสบการณ์
17 Dec 18

บริษัท เอ็ม.วี.เอส.คอนซัลแท้นส์ จำกัด
3 Position
Salary 18,000-20,000
17 Dec 18

บริษัท เอ็ม.วี.เอส.คอนซัลแท้นส์ จำกัด
2 Position
Salary 13,000-15,000 ( เบี้ยเลี้ยงต่างหาก)
17 Dec 18
13 . วิศวกรออกแบบโครงสร้าง เขื่อน ถนน สะพาน Structural Design Engineer
งานหลักคือออกแบบโครงสร้าง เขื่อน ถนน สะพาน

บริษัท เอ็ม.วี.เอส.คอนซัลแท้นส์ จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
17 Dec 18
14 . โฟร์แมน โครงการควบคุมการก่อสร้างถนน จ.นครพนม
วุฒิ ปวส.ก่อสร้าง โยธา สํารวจ มีประสบการณ์ในการคุมงาน ควบคุมผู้รับเหมาในควบคุมการก่อสร้างถนน จังหวัดนครพนม ให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง สามารถเรียนรู้ระบบงาน มีวินัย เชื่อฟังผู้บังคับบัญชา และ ทํางานเป็...

บริษัท เอ็ม.วี.เอส.คอนซัลแท้นส์ จำกัด
3 Position
Salary 12,000-15,000
17 Dec 18
15 . วิศวกรโครงการ ควบคุมการก่อสร้างถนน จังหวัดนครพนม
วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบ กว. มีประสบการณ์ในการคุมงานอย่างน้อย 3 ปี ควบคุมผู้รับเหมาในควบคุมการก่อสร้างถนน จังหวัดนครพนม ให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เพื่อเข้าใ...

บริษัท เอ็ม.วี.เอส.คอนซัลแท้นส์ จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
17 Dec 18
16 . โฟร์แมนควบคุมคุณภาพ (Precast) รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบกระบวนการผลิต และควบคุมคุณภาพสินค้าคอนกรีตอัดแรง(Precast)ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด - ตรวจสอบวัตถุดิบให้ได้คุณภาพเป็นไปตามบริษัทกำหนด - สอบเทียบเครื่องมือวัดต่างๆให้ถูกต้องและน่าเชื่...

บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
17 Dec 18
17 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารต้นทุน (QS)
- จัดทำ BOQ งบประมาณ และ BOQ มาตรฐานเพื่อใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างตลอดโครงการ - บริหารต้นทุนให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ - จัดทำรายงานสถานะต้นทุน(Cost Re...

บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Dec 18
18 . Architec Coordinator
- ดูแลงานธุรการและงานเอกสารของฝ่ายออกแบบ - จัดทำบันทึกการประชุม - ติดต่อประสานงานระหว่างฝ่ายออกแบบดับหน่อยงานที่เดียวข้อง

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 15,000
17 Dec 18
19 . โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง
1. ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ 2. ประสานงานกับผู้ออกแบบ / ผู้คุมงาน (Consultant) เพื่อให้แผนงานเป็นไปตามที่กำหนด 3. ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐานขอ...

บริษัท แฮ็ช - บิลท์ จำกัด ( HATCH-BUILT CO., LTD. )
1 Position
17 Dec 18
20 . วิศวกรสำนักงาน (โยธา)
- บริหารโครงการ วางแผนงานก่อสร้าง - ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทในการติดตามและแก้ไขปัญหา เร่งรัดงานเพื่อให้โครงการแล้วเสร็จตามแผน - จัดทำแผนงานก่อสร้าง ...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
17 Dec 18
  853 Positions      
Sort By 
Disability Jobs