JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  2,184 Positions      
Sort By 
1 . วิศวกรเครื่องกล
1.ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักร ก่อนและหลัง การติดตั้ง 2.ควบคุมการติดตั้ง แก้ไขเครื่องจักรตามหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย 3.วิเคราะห์ปัญหาเครื่องจักรชำรุด และจัดทำแผนการแก้ไข 4.จัดทำแผนการซ่อมบำรุงเคร...

ห้างหุ้นส่วนจำกัดหาดใหญ่สรรพกิจก่อสร้าง
3 Position
18 Sep 19
2 . Junior Mechanic Design Engineer
รับผิดชอบงานออกแบบ Pressure Vessels, Heat Exchangers, กำหนดและประเมินผลสเปคของ Static Equipment และ Rotating Machine รวมทั้งออกแบบอุปกรณ์ที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับถัง (Tank Accessories) เพื่อให้ได้คุณ...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary N/A
18 Sep 19
3 . Civil Supervisor (Contract 11 Months)
Project Management 1.First line supervisory responsibility for a project site. Responsible for the execution of work activities and ensuring that these are implemented according to specification and...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary N/A
18 Sep 19
4 . Tool Controller
1.รับผิดชอบการรับ จัดเก็บ ตรวจนับ และจ่ายเครื่องมือ (Tool) รวมทั้งตรวจนับสต๊อก เพื่อส่งมอบให้กับฝ่ายต่าง ๆ ได้ถูกต้องและทันเวลา 2.เบิกจ่ายสินค้าประเภทเครื่องมือ (Tools) ตามรายการในใบเบิกของ 3.ตรวจสอ...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary N/A
18 Sep 19
5 . Painting Inspector (Contract 11 Months)
ด้านประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า 1.จัดเตรียมขั้นตอนการตรวจสอบงานเตรียมพื้นผิว และงานเคลือบผิวตามข้อกำหนดของงานที่ได้รับมอบหมาย 2.ดำเนินการตรวจสอบและตรวจตรา ด้านการตรวจสอบวั...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary N/A
18 Sep 19
6 . Draftsman ( Process , Tank , Civil)
1.รับผิดชอบงานเขียนแบบในสาขาที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งตรวจสอบแบบให้เป็นไปตามที่ได้ออกแบบโดยวิศวกร เพื่อให้ได้คุณภาพตามความต้องการของลูกค้า หลักวิชาด้านวิศวกรรมและมาตราฐานที่กำหนด 2.ออก...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary N/A
18 Sep 19
7 . Mechanic Designer
1.รับผิดชอบงานเขียนแบบและลงรายละเอียดในแบบก่อสร้างในส่วนงานถัง Pressure Vessels, Heat Exchangers และ Mechanical Equipment สำหรับงานที่ใช้ความรู้เทางเทคนิคไม่ซับซ้อนมากนัก รวมทั้งตรวจสอบแบบ เพื่อให้ได้...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
2 Positions
Salary N/A
18 Sep 19
8 . Civil Designer
รับผิดชอบงานเขียนแบบและลงรายละเอียดในแบบก่อสร้างในสาขา โยธา (Civil) และ / หรืองานโครงสร้าง (Structure) สำหรับงานที่ใช้ความรู้เทางเทคนิคไม่ซับซ้อนมากนัก รวมทั้งตรวจสอบแบบ เพื่อให้ได้คุณภาพตรงตามความต้อ...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary N/A
18 Sep 19
9 . HSSE Officer (contract 6 Months)
รับผิดชอบในการดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภัย ตรวจความปลอดภัย สอบสวนอุบัติเหตุ และดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 1.ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตาม...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
Laem Chabang Industrial Chon Buri
2 Positions
Salary N/A
18 Sep 19
10 . Accounting Officer
รับผิดชอบในการบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน จัดเตรียมเอกสารการจ่ายชำระเงิน รวมทั้งจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินเพื่อให้ข้อมูลของบัญชีรับถูกต้องและเสร็จทันเวลา ด้...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 position
18 Sep 19
11 . Field Engineer
•Provide Bidding & Proposal. •Manpower planning •Activate mobilization and demobilization plan and detail site set up. •Established progress reporting formant jointly with project manager/ project ...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
10 positions
18 Sep 19
12 . เจ้าหน้าที่เทคนิคงานทาสีซ่อมซึมอาคาร
- ตรวจสอบหน้างานทาสี/ซ่อมซึมอาคารในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล - ประสานงานลูกค้า

Siam Painter Co., Ltd.
2 Position
Salary ตามตกลง + คอมมิสชั่น
18 Sep 19
13 . Sale Executive โครงการทาสีอาคารสูงและโรงงานรับสมัครด่วน !
- นำเสนอบริการของบริษัท - ติดต่อประสานงานลูกค้า - ทำใบเสนอราคา - ติดตามงาน - รายงานประจำวัน

Siam Painter Co., Ltd.
2 Position
Salary ตามตกลง + คอมมิชชั่น
18 Sep 19
14 . บัญชี
- บันทึกข้อมูลแยกประเภท รายรับ / รายจ่าย - บันทึกข้อมูลบัญชีค่าใช้จ่ายประจำเดือน - จัดทำใบกำกับภาษี / รายการชำระเงิน - รวบรวมใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี - ลงรายรับ - รายจ่าย ของไซด์งานแต่ละไซด์ - สรุ...

บริษัท ศ.ศิวะ การช่าง จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
15 . โฟร์แมนไฟฟ้า, ช่างไฟฟ้า
• รับผิดชอบการควบคุมดูแลการติดตั้งระบบไฟฟ้าของโครงการให้แล้วเสร็จตามกำหนดการ • ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ศ.ศิวะ การช่าง จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
16 . โฟร์แมนก่อสร้าง
1. ควบคุมงาน, ตามงาน ให้เป็นไปตามแผน และแบบก่อสร้าง 2. ทำรายงานต่าง ๆ ของบริษัท เช่น ทำค่าแรงรายวันส่งออฟฟิต ตัดผลงานผรม.ย่อย รายงานประจำวัน 3. อ่านแบบและคำนวนวัสดุเพื่อสั่งเข้าหน้างานล่วงหน้า 4. ...

บริษัท ศ.ศิวะ การช่าง จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
17 . ธุรการจัดซื้อ - สต๊อก
• หาข้อมูล เปรียบเทียบราคาวัสดุ อุปกรณ์ ที่ไซต์งานต้องการ • ช่วยเปิดใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง ตามรายการที่อนุมัติแล้ว และจัดส่งให้ทันกำหนด • เจรจาต่อรองราคาให้คุ้ม และดูแลผลประโยชน์ของบริษัท • ลงบันทึก...

บริษัท ศ.ศิวะ การช่าง จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
18 . Draftsman
-เขียนแบบระบบบำบัดน้ำ -เขียนแบบท่อและถังในระบบบำบัด -ทำงานจันทร์ ถึง ศุกร์ หยุดเสาร์อาทิตย์

ORGANO (THAILAND) Co., Ltd.
2 อัตรา
Salary 18,000 ถึง 22,000
18 Sep 19
19 . หัวหน้างานธุรการสนับสนุนหน่วยงานย่อย
- กำกับ ดูแล ตรวจสอบ จัดระบบงานต่างๆของ บริษัทย่อย และบ้านพักคนงาน - ฝึกอบรม/ให้คำปรึกษา/แนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา และแรงงานภายในแผนก - วางแผนการดำเนินงานโครงการของแผนก และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานเพื่อใ...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
18 Sep 19
20 . IT Research and Development (ประจำสำนักงานใหญ่)
- รับผิดชอบการสร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ - ดูแลสารสนเทศ ระบบ Server,Database - ดูแลและตรวจสอบระบบ ERP ภายในบริษัท - ติดต่อประสานงานและทดสอบระบบ แก้ไขปัญหาระหว่างการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
  2,184 Positions      
Sort By 
Disability Jobs