JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  395 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
- ประสานงานทั้งภายใน และภายนอก - งานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

InfraTrans Consultants Co.Ltd.,
1 Position
Salary ตามที่ตกลง
25 Jun 19
2 . Draftman
- ทำหน้าที่ Draft man สำหรับถอดแบบ เขียนแบบโครงสร้างและสถาปัตย์ - ก่อสร้าง เคลียร์แบบ Details จัดทำ Shop Drawing เพื่อสั่งขออนุมัติ - ทำ as build drawing - เขียนแบบด้วย Auto Cad เพื่อการก่อสร้างได...

InfraTrans Consultants Co.Ltd.,
1 Position
Salary ตามตกลง
25 Jun 19
3 . Document Control
1.จัดเตรียมเอกสารสำคัญของบริษัท และเป็น Document Control (ตามมาตรฐาน ISO9001:2015) 2.จัดเตรียม CV 3.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งในและนอกองค์กร 4.เคลียร์เงินสดย่อย 5.Coppy Scan เอกสาร 6.บันทึกข้อมูล...

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามวุฒิการศึกษา + ตามความสามารถ + ประสบการณ์
25 Jun 19
4 . นักวิชาการสิ่งแวดล้อม(ประจำโรงกลั่นไทยออยล์)
- ทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม เช่น EIA, Legal report, monthly report เป็นต้น - ประสานงานและติดตามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม - ลงพื้นที่หน้างาน เช่น daily audit, month...

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ (วุฒิการศึกษา + ตามความสามารถ + ประสบการณ์)
25 Jun 19
5 . นักวิชาการสิ่งแวดล้อม-ภาคสนาม (สัตหีบ-กทม.), ผู้ตรวจประเมินระบบ / เจ้าหน้าที่LABรับสมัครด่วน !
ประจำที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ และสาขาระยอง - งานศึกษาโครงการต่าง ๆ งานสังคมสิ่งแวดล้อม สนับสนุนด้านสังคม การมีส่วนร่วมของประชาชน ลงพื้นที่เก็บข้อมูล สรุป วิเคราะห์ผล และจัดทำรายงาน (EIA) - งานติดต...

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ / ตามประสบการณ์
25 Jun 19
6 . นักวิเคราะห์ออกแบบโปรแกรม (SA) / Programmer (ยินดีรับ นศ.จบใหม่)รับสมัครด่วน !
Programmer - เขียนโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมายด้วยภาษา PHP , C#.Net - ใช้งานระบบฐานข้อมูล MySQL,SQL Server SA - เก็บ Requirement จัดทำเอกสารสำหรับระบบ สรุปการประชุม - ออกแบบ Software Userinterfac...

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary วุฒิการศึกษา+ประสบการณ์+ค่าวิชาชีพ
25 Jun 19
7 . เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร /เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมรับสมัครด่วน !
งานพัฒนาบุคลากร 1.วางกลยุทธ์แผนพัฒนาบุคลากรร่วมกับผู้บริหารสายทรัพยากรมนุษย์ 2.กำหนดรูปแบบกิจกรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 3.ศึกษาความจำเป็นในการฝึกอบรมของแต่ละหน่วยงานใน...

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์
25 Jun 19
8 . วิศวกรประมาณราคา (Cost Estimate)
ถอดแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้าง

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
2 Positions
Salary Negotiable
25 Jun 19

Trusty Project Management Co., Ltd.
25 Jun 19

Trusty Project Management Co., Ltd.
3 Position
25 Jun 19
11 . Project Manager - Civil
•รับนโยบายจากเจ้าของโครงการ เพื่อนำมาปฏิบัติ •กำหนดนโยบายการบริหารงานก่อสร้างร่วมกับเจ้าของโครงการ •วินิจฉัยข้อขัดข้อง หรือปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการ •ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการ •ตร...

Trusty Project Management Co., Ltd.
3 Position
25 Jun 19
12 . Japanese Interpreter ประจำนิคม 304 ปราจีนบุรี ยินดีรับเด็กจบใหม่ รับสมัครด่วน!
1.Interprets in-person business meetings 2.Translates meeting from Japanese to English and English to Japanese 3.Support top management when required 4. Coordinator between Thai staff and Japanese...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
304 Industrial Park Prachin Buri
1 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
25 Jun 19
13 . Marketing ( Supervisor )
1. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การทำงานสอดคล้องกับแผนการตลาด 2. หาข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 3. เตรียมข้อมูล จัดทำ พร้อมทั้งนำเสนอต่อผู้บริหาร 4. จัดทำข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้าน...

บริษัท โทเทิล เอลิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 Jun 19
14 . พนักงานรับ – ส่งเอกสาร
ทำหน้าที่รับ – ส่งเอกสารในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ขับรถให้ผู้บริหารบ้างเป็นครั้งคราว)

บริษัท เอสเอ็มอี มัลติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
25 Jun 19
15 . ที่ปรึกษาด้านการเงิน (Financial adviser)
-ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินแก่ลูกค้า -สร้างแผนทางการเงินที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า -ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน มีความรู้ในผลิตภัณฑ์ของบริษัท -ขยายฐานลูกค้า ให้...

บริษัท จีพี กรุ๊ป คอนซัลแตนท์ จำกัด
ไม่จำกัด
Salary 15,000-150,000 (เงินเดือนพิจารณาตามประสบการณ์)
25 Jun 19
16 . Assistant Account Executive รับสมัครด่วน !
1. สนับสนุนทีมในการพัฒนาให้เป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ 2. ให้คำปรึกษาด้านประกันกับลูกค้า และการบริหารจัดการ 3. จัดการด้านเอกสารตามเนื้องาน และอื่นๆ

บริษัท เอเซีย-แปซิฟิค ริสค์ คอนซัลแท้นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Jun 19
17 . Administrative Officer
• จัดพิมพ์และจัดเก็บเอกสารต่างๆ • ตรวจสอบความถุกต้องและครบถ้วนของเอกสาร • บันทึกข้อมุลในระบบโปรแกรมสำเร็จรูป (ฐานข้อมูลลูกค้า) • ติอต่อประสานงาน • ทำหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอเซีย-แปซิฟิค ริสค์ คอนซัลแท้นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
Salary 15,000
25 Jun 19
18 . เลขานุการบริษัท / Company Secretary (บางพลี - สมุทรปราการ)
- เชิญ บันทึก และจัดเก็บ รายงานการประชุม คณะกรรมการและผู้บริหาร − จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น − จัดทำรายงานการข้อมูลประจำปี(56-1) − จัดทำรายงานประจำปี − ประกาศลงหนังสือพิมพ์ − สรุปมติและรายง...

บริษัท คิว ฮันเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 75,000 - 100,000 บาท (ตามประสบการณ์)
25 Jun 19
19 . Online Marketing (วิภาวดี : ทำงานจันทร์-เสาร์)
- เขียน content เพื่อโปรโมทผ่านสื่อออนไลด์ของบริษัท (Facebook , IG Youtube,Line@ ETC) - ทำแคมเปญการตลาด Online ของบริษัท - ดูแลหน้า Web Page และหน้า Facebook fan page ของบริษัท - ประสานงานร่วมก...

บริษัท คิว ฮันเตอร์ จำกัด
1 Position
Salary 30,000
25 Jun 19
20 . Sales Project (product : หลอดไฟ,โคมไฟ)
- นำเสนอขายหลอดไฟ/โคมไฟ เข้าโครงการsหมู่บ้าน คอนโด อาคาร - เปิดลูกค้าใหม่ ดูแลฐานลูกค้าเก่า ตั้งแต่ต้นจนจบ process การขาย **ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00 น. (เข้า office สัปดาห์ละ 1 วัน)

บริษัท คิว ฮันเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
Salary 20,000 - 35,000 ตามประสบการณ์
25 Jun 19
  395 Positions      
Sort By 
Disability Jobs