JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  370 Positions      
Sort By 
1 . ธุรการ
- ธุรการ / การเงิน / บัญชี - จัดทำเอกสาร ใบแจ้งหนี้, ใบกำกับภาษี พร้อมติดตามการชำระหนี้ - จัดทำเอกสาร ใบหักณ.ที่จ่าย ภงด 3, 53, 54 / จ่ายเช็ค - บันทึกรายรับ/รายจ่าย - สรุปงบ รายเดือน/รายปี - รวบ...

PT Blossom Co.,Ltd.
Salary 15,000-20,000
19 Jun 19
2 . UI Designer
• วิเคราะห์โจทย์, ศึกษาข้อมูล, นำเสนอแนวคิดด้านการออกแบบ User Interface สำหรับ Website & Application • ริเริ่ม สร้างสรรค์และออกแบบกราฟิกบนเว็บ และแอพพลิเคชั่น ได้ตรงตามโจทย์ที่ได้รับ • ทำงานร่วมกันก...

บริษัท ดีไซน์ ซันเด จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
19 Jun 19
3 . Frontend Programmer
- พัฒนาเว็บไซต์ด้าน Frontend ตามระยะเวลาและดีไซน์ที่ได้รับมอบหมาย - สามารถวิเคราะห์ศึกษาและวางแผน User Experience (UX) ที่เหมาะสมกับงาน - นำเสนอและแนะนำ นวัตกรรมเชิงโปรแกรมใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ตามความต้...

บริษัท ดีไซน์ ซันเด จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัท
19 Jun 19
4 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบรับสมัครด่วน !
- เขียนแบบตกแต่งภายใน โดยใช้ Program Auto Cad

บริษัท มูเทียร่า จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
19 Jun 19
5 . โฟร์แมนรับสมัครด่วน !
* รับสมัครทั้ง Partime 6 เดือน และประจำ * ลงพื้นที่หน้างานแถว ซอยลาซาล -ออกแบบตรวจแบบแก้ไขออกแบบตกแต่งภายในของโครงการต่างๆ -ตรวจสอบหน้างานเพื่อดูความถูกต้องของแบบ -ตรวจเช็ค BOQ และพื้นที่ของการตกแ...

บริษัท อินช ไอเอ็นที จำกัด
2 Position
Salary 15,000-20,000
19 Jun 19
6 . วิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
- อ่านแบบ ถอดแบบ เขียนแบบ - ควบคุมผู้รับเหมา ดูแลงานด้านงานก่อสร้าง - สามารถติดต่อประสานงานทั้งภายในเเละภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี - ตรวจสอบ ตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์จาก vendors ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อ...

บริษัท พี.ไนน์ตี้ทู จำกัด
1 Position
Salary ตามความเหมาะสม
19 Jun 19
7 . Foreman / โฟร์แมนรับสมัครด่วน !
- อ่านแบบงานตกแต่งภายในและทำแผนงาน - ควบคุมหน้างานให้จบตามแผน - ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบ และ ติดตามการทำงานของ ผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้น...

บริษัท พี.ไนน์ตี้ทู จำกัด
3 Position
Salary ตามความเหมาะสม
19 Jun 19
8 . Graphic Design
-ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และ online เช่น brochure catalogue Facebook และ website -ควบคุมและ ทำไฟล์งานสำหรับงานผลิตด้านสื่อสิ่งพิมพ์ digital printing -ตรวจสอบ คุณภาพงาน ก่อนส่งไปแผนกอื่น หรือก่อนส่งถึงลู...

Adlite
1 Position
Salary 18,000-20,000
19 Jun 19
9 . Sales Executive
- ออกพบลูกค้านำเสนอขายผลิตภัณฑ์ สินค้า,เพิ่มยอดขาย,สร้างความสนิทสนม, สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า,สร้างความต้องการในการสั่งซื้อ - หาแนวทางเพื่อเพิ่มโอกาศในการขาย สรรหาลูกค้ารายใหม่ - แก้ไขปัญหาห...

Adlite
2 Position
Salary 25,000+++
19 Jun 19
10 . Online Sales and Marketing
- ดูแลเรื่อง marketing online เช่น website Facebook SEO - วิเคราะห์สินค้าคู่แข่ง และหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าใหม่ - ดูแลและ คิดไอเดียเกี่ยวกับ Promotion - call in เพื่อหาลูกค้าใหม่ที่มี pote...

Adlite
1 Position
Salary 15,000-20,000
19 Jun 19
11 . ช่างติดตั้งรื้อถอน Booth/Exhibition
- ติดตั้งรื้อถอน Booth/Exhibition - มีประการณ์ 1 ปี ขึ้นไป - ขยัน อดทน ซื้อสัตย์

Adlite
4 Position
Salary 15,000++
19 Jun 19
12 . โฟร์แมน Booth/Exhibition
- ดูและแนะนำ ทางด้านสินค้า การออกแบบ รวมถึงการติดตั้ง เกี่ยวกับงาน Booth Exhibition - ประสานงานทั้งทีมภายนอก และภายใน เพื่อให้งานดำเนินไปตามเป้าหมาย - แก้ไขปัญหาหน้างานเบื้องต้น ให้คำปรึกษาแก้ไขปัญห...

Adlite
1 Position
Salary 18,000+++
19 Jun 19
13 . Designer Graphic/3D (กรุณาส่งผลงานแนบมาด้วยคะ)รับสมัครด่วน !
1. ออกแบบ Interior / Exterior, บ้าน, Display ด้วยโปรแกรม Sketch up, 3DMax , AI, PS หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 2. ผลิตงานออกแบบกราฟิค (Graphic Design) / ตกแต่งภายใน จากแบบภาพร่าง รายละเอียดที่จัดทำ...

บริษัท พาลาซโซ่ ไอเอ จำกัด
2 Position
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้างของบริษัทฯ
19 Jun 19
14 . หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน / เจ้าหน้าที่การเงินรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบด้านบัญชีรับ-จ่าย / เจ้าหนี้-ลูกหนี้ และในส่วนของภาพรวมงานบัญชี ไม่ว่าจะเป็น บัญชีรับ-จ่าย, บัญชีแยกประเภท, กระทบยอดบัญชี, คำนวณภาษี, ภพ.30, บัญชีทรัพย์สิน, คำนวณค่าเสื่อมราคา, จัดทำงบการเง...

บริษัท พาลาซโซ่ ไอเอ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
19 Jun 19
15 . Draftsman (เจ้าหน้าที่เขียนแบบงานตกแต่งภายใน)รับสมัครด่วน !
1. เขียนแบบแต่ละโครงการในแบบคาสสิค โดยใช้ Auto Cad ระบ X-ref 2. เขียนแบบ Elevation, Section, Detail ของงานตกแต่งภายในบ้านพักอาศัย อาคาร ไสตล์คลาสสิค 3. รับผิดชอบแต่ละโครงการให้เสร็จตามแผนงาน...

บริษัท พาลาซโซ่ ไอเอ จำกัด
2 อัตรา
19 Jun 19
16 . โฟร์แมนรับสมัครด่วน !
- ควบคุมการปฎิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง - ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน และตามลำดับของงานโครงการรวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน - ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให...

บริษัท ไลฟ์ อิมเมจ จำกัด
1 Position
Salary 22,000++
19 Jun 19
17 . Industrial Designer/ Interior Designer/ ArchitectUrgently Required !
1. ขึ้นชิ้นงาน 3 มิติ 2. เรนเดอร์ภาพ 3 มิติ ภายนอก - ภายใน 3. ทำแบบ Presentation 4. เขียนแบบ 2 มิติ

Albatross Marine Design Co., Ltd.
1 position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ หรือตามข้อตกลง
19 Jun 19
18 . Admin site ประจำพัทยา ชลบุรี
1.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office พื้นฐานได้ โดยเฉพาะ Excel 2.จัดทำเอกสารคำขออนุมัติซื้อ(PR)และประสานงานสั่งซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในโครงการ 3.ดูแลเรื่องการรับและเบิกจ่ายวัสดุ-อุปกรณ์ และจั...

บริษัท วิวแม็กพลัส เดคคอร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 9,000-14,000
19 Jun 19
19 . โฟร์แมน ( ควบคุมงานตกแต่งภายใน )รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแล Site งาน 2.เครียร์แบบหน้างาน และดูแลความเรียบร้อยของงาน 3.ตรวจสอบงานของช่างให้ได้ตามมาตราฐานของบริษัทฯ 4.รายงานแผนการทำงานประจำวัน 5.Site งานส่วนมากจะอยู่ภายใน กรุงเทพฯ 6.วันทำงานเด...

บริษัท เอสเอส แกรนด์ บิวดิ้ง จำกัด
หลายอัตรา
Salary 25,000 ขึ้นไป
19 Jun 19
20 . Project Coordinator Inspector (Interior) รับสมัครด่วน !
- ควบคุมประสานงานและดูแลงานตาม site งานต่างๆ ให้ได้ตามเวลาและคุณภาพตามนโยบายของบริษัทฯ - ดูหน้างานและเคลียร์แบบหน้างาน - เป็นตัวแทนของบริษัท เข้าร่วมประชุมกับลูกค้า รายงานความคืบหน้า จัดการกับปัญหาแ...

บริษัท แค็บ-โปร จำกัด
5 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jun 19
  370 Positions      
Sort By 
Disability Jobs