JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  79 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหม - ประกันสุขภาพ
รายละเอียดของงาน •พิจารณาสินไหมประกันอุบัติเหตุและสุขภาพให้กับลูกค้าผ่านช่องทางแฟกซ์ที่ได้รับจากโรงพยาบาล (fax claims) •วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลการเรียกร้องของลูกค้าและโรงพยาบาล •ประสานงานระหว่า...

AWP Services (Thailand) Co.,Ltd.
2 Position
Salary 25,000 - 30,000
21 Aug 19
2 . Nurse – Claims AssessorUrgently Required !
Essential Job Functions: •Verify Claim •Sending email and fax to confirm of document receiving •Organize and manage documents •Prepare monthly reports and check that all data are correct before ...

AWP Services (Thailand) Co.,Ltd.
3 อัตรา
Salary 25,000-35,000 + shift allowance + attendance incentive + transportation allowance
21 Aug 19
3 . นางพยาบาล ผู้ให้คำปรึกษา(แม่และเด็ก)รับทั้ง Part-time และ Full-time รับสมัครด่วน !
ให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านสุขภาพและโภชนาการกับคุณแม่ตั้งครรภ์, คุณแม่ให้นม จนถึงการดูแลเด็กเล็กผ่านทางโทรศัพท์และทาง Social Network(โปรแกรม Line) สามารถเลือกกะที่สะดวกได้ กะที่ 1 07.00-16.00 น. กะที...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
10 อัตรา
Salary เวรละ 1,000 บาท (หากส่ง 10 เวรขึ้นไปได้เวรละ 1,200 บาท )
20 Aug 19
4 . พยาบาลพิจารณารับประกันชีวิต/พยาบาลพิจารณาสินไหม
พยาบาลพิจารณารับประกันชีวิต - พิจารณาใบคำขอรับประกัน - ตามหลักการทางการแพทย์ - ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร - อนุมัติการรับประกันชีวิต - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย พยาบาลพิจารณสินไหม - พิจารณาอนุ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
3 อัตรา
Salary N/A
20 Aug 19
5 . Nurse
- ให้บริการด้านต่างๆ เกี่ยวกับงานพยาบาล

บริษัท โฮลิสติก เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Aug 19
6 . OR Nurse พยาบาลวิชาชีพห้องผ่าตัดรับสมัครด่วน !
ประสานงานกับแพทย์ผ่าตัด และ วิสัญญีแพทย์ -แนะนำ เป็นที่ปรึกษาและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด -จัดเตรียมผู้ป่วย อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด รวมทั้งจัดสิ่งแวดล้อมในห้องผ่าตัดให้ปลอดภัยในระ...

Bella Mode Company Limited
2 Position
Salary 30,000 - 35,000 บาท
20 Aug 19
7 . Veterinary Technologist / Nurse (นักการพยาบาลสัตว์)รับสมัครด่วน !
- ดำเนินการตรวจร่างกาย วัดอุณหภูมิ วัดชีพจรและอัตราการหายใจของสุนัขและแมว - ลงบันทึกข้อมูลการรักษาในโรงพยาบาล - จัดยาตามใบสั่งแพทย์ - เฝ้าระวังในระหว่างการผ่าตัด และการฟื้นฟูหลังการผ่าตัดของสุนัขแล...

โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์
4 Position
20 Aug 19
8 . พยาบาลวิชาชีพ Full Time (ประจำสาขาอโศกและปิ่นเกล้า)
พยาบาลวิชาชีพ OPD สกิน Full-Time ประจำสาขาอโศก -เวรเช้า 09.00-17.00 น. -เวรบ่าย 13.00-21.00 น. พยาบาลสาขาอโศก ต้องมีประสบการณ์ด้านศัลยกรรมและตกแต่ง และ Anti Aging พยาบาลวิชาชีพ OPD สกิน Full-T...

บริษัท โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก จำกัด
20 Aug 19
9 . พยาบาลวิชาชีพ (ห้องผ่าตัด) Full-Time รับสมัครด่วน !
1.เป็นผู้ช่วยแพทย์ในการผ่าตัดและทำหัตถการแทนแพทย์ เช่น การเจาะน้ำเกลือ ฉีดยา ตัดไหม และอื่น ๆ 2.ดูแลความสะอาดและจัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ประจำห้องผ่าตัด 3.ดูแลและเตรียมความพร้อมให้กับคนไข้ก่อนการผ...

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์ / ตามความสามารถ
20 Aug 19
10 . พยาบาล รับสมัครด่วน !
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคและความเหมาะสมในการรักษาแก่เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหม เพื่อการตัดสินใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการพิจารณา - ตรวจสอบ Claim ของ Claim Assessor - พิจารณาสินไหมในขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะท...

บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา (Entry level)
Salary ตามประสบการณ์
20 Aug 19
11 . Nurse Specialist
•Verify the eligibility of the claim by using and applying the medical knowledge to the admission, discharge and pre-arrangement cases •Control the cost effectiveness of medical care •Provide the se...

บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary negotiable
20 Aug 19
12 . พยาบาลวิชาชีพ(RN) ER/OR/LR/NSY/ICU/CCU/IPD/OPDรับสมัครด่วน !
• ปฎิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพครอบคลุม 4 มิติสุขภาพ และองค์รวม • ปฎิบัติตามวิสัยทัศน์ เข็มมุ่ง พันธกิจของโรงพยาบาล และพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยรวมทั้งระเบียบวินัย นโยบาย และข้อกำหนดของงานพยาบาล • กำก...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
Salary เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ
20 Aug 19
13 . พยาบาลวิชาชีพ (OPD/WARD/RR/วิสัญญี)รับสมัครด่วน !
- ดูแลลูกค้าที่มารับบริการแผนกผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยหลังผ่าตัด

บริษัท เอ็ม เอฟ เซอร์เจอรี่ เซ็นเตอร์ จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ
20 Aug 19
14 . พยาบาลวิชาชีพ OR/ICU/UR
ปฏิบัติงานการพยาบาลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
10 อัตรา
Salary ตามที่ตกลง
20 Aug 19
15 . พยาบาลวิชาชีพER ,OPDรับสมัครด่วน !
ให้การดูแลผู้ป่วยที่รับไว้ในโรงพยาบาล ด้วยความถูกต้องปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจ และคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ป่วย รวมถึงการกำกับดูแลผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยให้ปฏิบัติตามาตรฐานโดยคำนึงถึงจริยธรรม และจรรยาบรรณสอดค...

บริษัท วิภาราม-ชัยปราการ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Aug 19
16 . พยาบาลวิชาชีพรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบปฏิบัติการงานพยาบาล ตามมาตรฐานวิชาชีพ (งาน OPD/ER/IPD) - เข้าเคสหัตถการกับแพทย์ ฉีดยา ทำแผล ซักประวัติคนไข้ จ่ายยา และการดูแลคนไข้ตามออเดอร์ของแพทย์ - งานเอกสารพยาบาล - เรียนรู้งานการทำแ...

บริษัท เวิลด์ เมด เซ็นเตอร์ จำกัด
3 Position
Salary 32,000-60,000 (ขึ้นอยู่กับชั่วโมงทำงานและปริมาณคนไข้)
20 Aug 19
17 . Medical Underwriter สุพรรณบุรี,ชลบุรี,อุดรธานี ด่วนมาก
- สนใจงาน Underwriter เพื่อพิจารณาอนุมัติประกัน - ทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และ วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ 2 วัน/เดือน

Manpower (Thailand) Co., Ltd.
5 Position
Salary 22,000 - 45,000 บาท
20 Aug 19
18 . นักวิชาการฝึกอบรม (พยาบาล)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสภาพผิว ตรวจวัดผิวด้วยการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และให้คำแนะนำการดูแลผิว ช่วยกิจกรรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับฝ่ายการตลาด - ทำงานวิชาการ สอนเจ้าหน้าที่ทรีทเม้นท์ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (แพนคอสเมติก)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
20 Aug 19
19 . พยาบาลวิชาชีพห้องผ่าตัด (OR) รับสมัครด่วน !
1.เป็นผู้ช่วยแพทย์ในห้องผ่าตัดและหัตถการ ด้านศัลยกรรมความงาม 2.จัดเตรียม, รักษาความสะอาดและบำรุงรักษา อุปกรณ์ทางการแพทย์ประจำห้องผ่าตัด 3.ดูแลอำนวยความสะดวก เตรียมความพร้อมให้กับลูกค้า ก่อนการผ่าต...

บริษัท เอฟ ฟารีดา อารี บิวตี้ คลีนิค จำกัด
2 Position
Salary 30,000 - 40,000
20 Aug 19
20 . Registered Nurse (Full – Time)
1.ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามมาตรฐานวิชาชีพ 2.ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลตามแผนและถูกต้องตามมาตรฐาน วิชาชีพ เช่นการบริหารยา การรักษาพยาบาลต่างๆ อย่างถูกต้องและปลอดภัย 3.ดูแลผู้ป่วยที่มา...

บริษัท โนวาวิด้า ( ประเทศไทย ) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Aug 19
  79 Positions      
Sort By 
Disability Jobs