JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  69 Positions      
Sort By 
1 . Pharmacist (35K – 50K) (SDG-23526)
• Be responsible for selling medicine by giving advice to customers as pharmacist. • Manage inventory, do inspection of the products and unpack products. • Line up products in the rack neatly • Pre...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
1 Position
Salary 35,000–50,000THB
19 Jun 19
2 . เภสัชกร ควบคุมคุณภาพ
ควบคุมคุณภาพยาในโรงงานผลิตยา เวชสำอาง

บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (แพนคอสเมติก)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
19 Jun 19
3 . เภสัชกร (ประจำสาขาเซ็นทรัล พระราม 3)
- แนะนำผลิตภัณฑ์ ให้คำปรึกษา และขายสินค้า ยาสมุนไพรจีนและไทย ประจำสาขา เซ็นทรัล พระราม

บริษัท เวชพงศ์โอสถ (ฮกอันตึ๊ง) จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
19 Jun 19
4 . เภสัชกร(Full Time)
- มีทักษะด้านการค้นหา DRP, ประเมิน ADR, ทักษะการ Counseling - มีประสบการณ์หรือฝึกงานด้าน Clinical Pharmacist พิจารณาเป็นพิเศษ หรือ Pharm.D หรืองานอื่นเช่น ผสมยา Antibiotic, เคมีบำบัด

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
4 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
19 Jun 19
5 . เภสัชกรฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
1. ดูแลรับผิดชอบกระบวนการผลิตในแผนกให้ได้ตามมาตรฐาน GMP/PICs 2. ดำเนินการและควบคุมผลิตยาทั้งกระบวนการในแผนกที่รับผิดชอบ 3. ประสานงานกับแผนกต่างๆ เพื่อให้ตรงตามแผนการผลิต 4. จัดทำเอกสารต่างๆ ให้ได้ต...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงไทยกำปะนี
1 อัตรา
Salary 35,000 - 50,000 บาท
19 Jun 19

ANB Laboratories บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด (เป็นบริษัทในเครือ ร.พ.กรุงเทพ)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Jun 19
7 . ผจก.QC (pharmacist)
ควบคุมและดูแลตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ทั้งทางด้านเคมี และจุลชีววิทยา ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามที่ตกลงและประสบการณ์
19 Jun 19
8 . เภสัชกร ประจำร้านยา Pure Big C พัทยาเหนือ / พัทยากลาง / ชลบุรี / สัตหีบ
- จัดระเบียบร้านขายยาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถระบุผลิตภัณฑ์ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น - การรักษาความสมบูรณ์ในการควบคุมการจัดส่งยาและการติดฉลากยาและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ - เภสัชกรต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนใน...

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนมาก
Salary ตามตกลง
19 Jun 19
9 . เภสัชกร Full-Time
Pharmacist เภสัชกรประจำร้าน -ให้ความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการให้บริการและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา -ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งด้านการขาย การให้บริการ และความครบครั...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
19 Jun 19
10 . เภสัชกร (Pharmacist) ประจำสาขานครสวรรค์
• บริหารงานเกี่ยวกับการใช้ยา • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยทั่วไป • ให้คำปรึกษาและแนะนำผู้ป่วยถึงการใช้ยาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด • ตรวจสอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการจ่ายยา • ดูแลจัดเตรียมยาที...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
5 Position
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
19 Jun 19
11 . เภสัชกรผลิต รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลการผลิต 2.คำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในการพิจารณาปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต หรือนำวัตถุ/สารเคมี ชนิดอื่นมาใช้ 3.พยายามหาแนวทาง/วิธีการในการป้องกันมลพิษ 4.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมา...

บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
1 Position
19 Jun 19
12 . เภสัชกร R&Dรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลการพัฒนาสูตรและวิธีการผลิตยา 2. รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาสูตรและวิธีผลิตยา 3. รวบรวมข้อมูลสำหรับขึ้นทะเบียนส่งแผนกทะเบียนยา 4. จัดทำสรุปและรายงานผลการทำงานของแผนก 5. อื่น ๆ ที่ได้ร...

บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
1 Position
Salary N/A
19 Jun 19
13 . เภสัชกรขึ้นทะเบียนต่างประเทศ (ปฏิบัติงานบางพลัด)รับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการขอทุนโครงการต่างๆ กับหน่วยงานภายนอก เช่น BOI,สวทช,NIA อื่นๆ 2. ประสานงานโครงการต่างๆ กับอาจารย์มหาวิทยาลัย หรือภาครัฐ 3. ขึ้นทะเบียน และแก้ไขเปลี่ยนแปลงตำรับยา อาหาร เครื่องสำอาง ผลิต/น...

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jun 19
14 . เภสัชกรแผนกทะเบียน(ปฏิบัติงานศาลายา)รับสมัครด่วน !
- ประสานงาน และติดตามงาน -ตรวจสอบเอกสารในการดำเนินการขึ้นทะเบียน

บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด
1 อัตรา
19 Jun 19
15 . เภสัชกร Full time สาขา เซ็นทรัลเวิลด์ / ราชประสงค์ และ Part time ทุกสาขา
แบบประจำ หน้าที่ - จ่ายยาให้กับลูกค้าที่มาซื่อสินค้า - ดูแล Stock สินค้าในกลุ่ม Pharma และสินค้าอื่นในร้าน - Cashier - Salary ตามที่ตกลง 20-40K - ค่าใบประกอบวิชาชีพ 12.5K - 15.5K - วันหยุด 8 วั...

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jun 19
16 . เภสัชกรฝ่ายผลิต, ฝ่ายควบคุมคุณภาพ, ฝ่ายวิจัยและพัฒนารับสมัครด่วน !
1. ทำหน้าที่ควบคุมและปฏิบัติงานตามสายงาน ให้เป็นไปตามหลัก GMP 2. จัดวางและรักษาระบบคุณภาพ GMP 3. กำหนดหรือปรับเปลี่ยนแก้ไขกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพของงานในแผนก และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 4. อนุมัต...

บริษัท ฟีฮาแล็บ จำกัด
3 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
19 Jun 19
17 . เภสัชกรเเพทย์แผนไทย
1. ให้คำเเนะนำด้านสมุนไพรเเละให้ความรู้กับลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าเเต่ละประเภท 2. สนับสนุนเเละส่งเสริมการขายภายในสาขาที่ปฏิบัติงาน 3. จัดทำข้อมูลสรุปสินค้าภายในร้าน 4. ตวรจสอบสินค้าหมดอายุเเละเเจ้งส่ง...

บริษัท ตำรับไทย สมุนไพร จำกัด
30 อัตรา
Salary 18,000-25,000 บาท
19 Jun 19
18 . Production Pharmacist
1.ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตให้ถูกต้องตามหลัก PIC/S GMP และมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนด 2.วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการผลิต 3.ควบคุมดูแลเครื่องจักร อุปกรณ์ ระบบควบคุม และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคให้มีคว...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 Positions
Salary Negotiable
19 Jun 19
19 . เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ (ปฏิบัติงานที่ กรุงเทพฯ และ นนทบุรี)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมการวิเคราะห์วัตถุดิบในการผลิตยาและสารเคมีต่างๆ 2.ควบคุมดูแลและจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในฝ่ายควบคุมคุณภาพ 3.จัดทำและควบคุมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องตามระบบ GMP 4.ประเมินผลการวิเคราะห์ รว...

บริษัท ไทย พี.ดี. เคมีคอล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jun 19
20 . เภสัชกรฝ่ายผลิตยาทั่วไป (ปฏิบัติงานที่ กรุงเทพฯ และ นนทบุรี)รับสมัครด่วน !
1. วางแผนและควบคุมการผลิตยาทั่วไปเพื่อให้ได้คุณภาพที่กำหนด 2. จัดทำและรับรองเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยาตามระบบ GMP ที่กำหนด 3. ควบคุมดูแลและตรวจสอบเครื่องมือ,เครื่องจักร ในกระบวนการผลิตยา ...

บริษัท ไทย พี.ดี. เคมีคอล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jun 19
  69 Positions      
Sort By 
Disability Jobs