JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  21 Positions      
Sort By 
1 . สัตวบาลฟาร์มสุกรขุน-สุกรพันธุ์/ไก่รุ่น-ไก่ไขรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการผลิตทุกขั้นตอนในส่วนที่ได้รับมอบหมาย - สัตวบาลสุกร ดูแลรับผิดชอบ วางแผนงาน พัฒนา ควบคุมการผลิต ในฟาร์มปิดมาตรฐานสากล

เครือ แสงทอง อัครา กรุ๊ป
หลายอัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
18 Sep 19
2 . ผู้ช่วยสัตวแพทย์สาขาภูเก็ตรับสมัครด่วน !
-ป้อนอาหาร/ป้อนยาสัตว์ -ช่วยสัตวแพทย์ในการดูแลสัตว์ป่วย -สังเกตอาการสัตว์ -ทำความสะอาดกรง -ตรวจเช็คความพร้อมของห้องตรวจและอุปกรณ์ -ทำงานอื่นที่ได้รับตามความเหมาะสม

โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์
1 Position
Salary 10,200 +(ค่ากะ + RA )
18 Sep 19
3 . สัตวแพทย์ สาขาสุราษฎร์ธานีรับสมัครด่วน !
รักษาสัตว์เลี้ยง / งานอายุกรรม /ผ่าตัด และควบคมดูแลการทํางานของผู้ช่วยสัตวแพทย์ เช่น 1. ตรวจวินิจฉัยและตรวจทางห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์ 2. ให้การรักษาสัตว์ ป่วยนอกและดูแลรักษาสัตว์ ป่วยในตามหลักท...

โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
4 . ผู้ช่วยสัตวแพทย์ สาขาพระนั่งเกล้า รับสมัครด่วน !
- ป้อนอาหาร/ป้อนยาสัตว์ - ช่วยสัตวแพทย์ในการดูแลสัตว์ป่วย - สังเกตอาการสัตว์ - ทำความสะอาดกรง - ตรวจเช็คความพร้อมของห้องตรวจและอุปกรณ์ - ทำงานอื่นที่ได้รับตามความเหมาะสม

โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์
2 อัตรา
Salary 10,200 บาท
18 Sep 19
5 . ผู้ช่วยสัตวแพทย์ สาขา แคราย Parttime
-ป้อนอาหาร/ป้อนยาสัตว์ -ช่วยสัตวแพทย์ในการดูแลสัตว์ป่วย -สังเกตอาการสัตว์ -ทำความสะอาดกรง -ตรวจเช็คความพร้อมของห้องตรวจและอุปกรณ์ -ทำงานอื่นที่ได้รับตามความเหมาะสม

โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์
4 Position
Salary N/A
18 Sep 19
6 . ผู้ช่วยสัตวแพทย์ สาขา บางบัวทองรับสมัครด่วน !
-ป้อนอาหาร/ป้อนยาสัตว์ -ช่วยสัตวแพทย์ในการดูแลสัตว์ป่วย -สังเกตอาการสัตว์ -ทำความสะอาดกรง -ตรวจเช็คความพร้อมของห้องตรวจและอุปกรณ์ -ทำงานอื่นที่ได้รับตามความเหมาะสม

โรงพยาบาลสัตว์รัตนาธิเบศร์
หลายอัตรา
Salary 10,200 ++ (Top up+ค่ากะ)
18 Sep 19
7 . เจ้าหน้าที่สัตวบาล รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบดูแลโคนมด้าน การรีดนมโค รักษาสุขภาพโค การจัดการโคคลอด การปรับปรุงพันธ์ การอนุบาลลูกโค เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่บริษัทกำหนด

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย สำนักงานปากช่อง
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
8 . สัตวบาลประจำฟาร์มสุกร(กาญจนบุรี)
1.รับผิดชอบในการดูแลสุกร 2.ดูแลการผสมของสุกรตลอดจนการอุ้มท้อง 3.เก็บข้อมูลและนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ 4.ดูแลการจัดการสุกรให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 5.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

INTEQC Group
7 อัตรา
Salary 17,000 + ประสบการณ์
18 Sep 19

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง/ตามประสบการณ์
18 Sep 19
10 . สัตวบาล ประจำปากช่อง-โคราช
ดูแลงานด้านสัตวบาลของสุกรพันธ์ ทั้งพ่อแม่พันธ์ สุกรขุน อนุบาล (มีสวัสดิการและที่พักให้)

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Sep 19
11 . สัตวบาล ฟาร์มสุกร (พันธุ์) / ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ รับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลการจัดการสุกร สุกรแม่พันธุ์ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท มิตรภาพอาหารสัตว์ จำกัด
5 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Sep 19
12 . สัตวแพทย์
• ดูแลจัดการเรื่องสุขภาพ การตรวจวินิจฉัย การรักษา การควบคุมและป้องกันโรคในสัตว์ทดลอง เพื่อให้สัตว์ทดลองทุกตัวมีสุขภาพแข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี • ดูแลและควบคุมการทดสอบ Palatability test และ Feedin...

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
13 . สัตวแพทย์ประจำสาขาประเทศลาว
รักษาสัตว์ ผ่าตัด และควบคุม ดูแลการทำงานของผู้ช่วยสัตวแพทย์ 1.ตรวจวินิจฉัยและตรวจทางห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์ 2.ให้การรักษาสัตว์ป่วยนอกและดูแลรักษาสัตว์ป่วยในหลักทางอายุรกรรม 3.ควบคุมประสิทธิภาพกา...

บริษัท ไอเว็ท (ประเทศไทย) จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้าง
18 Sep 19
14 . สัตวแพทย์ประจำสาขาพระราม 9
รักษาสัตว์ ผ่าตัด และควบคุม ดูแล การทำงานของผู้ช่วยสัตวแพทย์ 1. ตรวจวินิจฉัยและตรวจทางห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์ 2. ให้การรักษาสัตว์ป่วยนอกและดูแลรักษาสัตว์ป่วยในตามหลักทางอายุรกรรม 3. ควบคุมประ...

บริษัท ไอเว็ท (ประเทศไทย) จำกัด
5 Position
Salary 21,000-50,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
18 Sep 19
15 . สัตวแพทย์ประจำสาขาบรมราชชนนี
รักษาสัตว์ ผ่าตัด และควบคุม ดูแล การทำงานของผู้ช่วยสัตวแพทย์ 1. ตรวจวินิจฉัยและตรวจทางห้องปฏิบัติการทางสัตวแพทย์ 2. ให้การรักษาสัตว์ป่วยนอกและดูแลรักษาสัตว์ป่วยในตามหลักทางอายุรกรรม 3. ควบคุมประ...

บริษัท ไอเว็ท (ประเทศไทย) จำกัด
5 Position
Salary สัตวแพทย์ประจำสาขาบรมราชชนนี
18 Sep 19
16 . สัตวบาล ประจำ ฟาร์มสุกรขุน/สุกรพันธุ์ (ประเทศเวียดนาม) ด่วน!!!
- งานจัดการฟาร์ม - เตรียมความพร้อมของโรงเรือนและอุปกรณ์ - ตรวจสุขภาพและรักษา - วางแผนการจัดการอาหาร วัคซีน และเวชภัณฑ์ตามโปรแกรม

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้าง + ค่าเบี้ยเลี้ยง
17 Sep 19
17 . สัตวแพทย์ฟาร์มสุกร ประจำโซนภาคตะวันออก (ด่วน!!!)
- ดูแลสุขภาพสุกรในเครือบริษัทฯ ให้มีระบบการเลี้ยงที่มีมาตรฐาน รวมทั้งแก้ไข และป้องกันปัญหาทางด้านสุขภาพ เพื่อให้การเลี้ยงสุกรพันธุ์คอนแทรคมีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร - งานอื่น...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Salary ์ตามตกลง
17 Sep 19
18 . ผู้จัดการฟาร์มสุกร ประจำ จ.กาญจนบุรีรับสมัครด่วน !
- วางแผน ควบคุม ดูแลและตรวจสอบการผลิตสุกรในฟาร์ม และการป้องกันโรคให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้ - คำนวณเป้าหมายการผลิตได้ มีความสามารถในการสอนสัตวบาลและควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎระ...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
17 Sep 19

บริษัท นทีโภคภัณฑ์ จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
13 Sep 19
20 . ผู้ช่วยสัตวแพทย์
1.ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ให้ความช่วยเหลือสัตวแพทย์​ในการดูแลสัตว์​ป่วย 2.สังเกตุ​อาการ​สัตว์​ต่างๆ ดูแลความสะอาด ป้อนยาและอาหารสัตว์ป่วย 3.ตรวจเช็ก​ความ​พร้อม​ของห้องตรวจ​ และดูแล​อุปกรณ์​ทางการแพทย์ 4.ต...

โรงพยาบาลสัตว์บ้านคุ้งทอง
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท​(ตามวุฒิ​การศึกษา)​
12 Sep 19
  21 Positions      
Sort By 
Disability Jobs