JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  744 Positions      
Sort By 
1 . ช่างเชื่อม
- ดูแลด้านงานเชื่อมประกอบท่อต่าง ๆ (เชื่อมไฟฟ้า, อาร์กอน) สำหรับเครื่องทำความเย็น (Chiller) - ตรวจสอบระบบงานเชื่อมต่าง ๆ และแก้ไขความขัดข้องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบ...

บริษัท โอ.อี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3 อัตรา
Salary 13,000-20,000 บาท
17 Jun 19
2 . ช่างซ่อมบำรุง
-งานประกอบและติดตั้งระบบไฟฟ้า -ไฟฟ้าคอนโทรล, -ไฟฟ้ากำลัง, แรงสูง - แรงต่ำ -ตู้คอนโทรล -วงจรไฟฟ้า สำหรับเครื่องทำความเย็น (Chiller)

บริษัท โอ.อี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
Salary 13,000-20,000 บาท
17 Jun 19
3 . IT Admin ดูแล เวบไซส์ การทำตลาดออนไลน์
ทำงาน Admin ด้าน IT มีความเข้าใจในการเขียน website เบื้องต้นโดยเฉพาะ wordpress มีความเข้าใจในการทำ SEO รู้จักการวิเคราะห์ key words งานอื่นๆด้าน IT

บริษัท ควัลลิกก์ จำกัด
1 Position
Salary 13,000-16,000
16 Jun 19
4 . พนักงานขาย หลอดไฟ โคมไฟ LED กลุ่มอุตสาหกรรมและราชการ
-พนักงานขาย(Sales Consultant) เงินเดือน+/- ขึ้นตามประสบการณ์ - สำหรับ พนักงานขาย ทำความเข้าใจกับสินค้าเพื่อนำเสนอจุดขาย - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อสร้างยอดขาย - เดินทางมาออฟฟิสสะดวก (ส่วนใหญ่เข...

บริษัท ควัลลิกก์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
Salary 12,000-18,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่นสูงและไม่จำกัด
16 Jun 19
5 . ผู้จัดการแผนกบัญชี / ธุรการบัญชี
ผู้จัดการแผนกบัญชี - วิเคราะห์ ปรับปรุงและพัฒนา วางแผนบัญชีทั้งระบบ - บริหารจัดการด้านระบบบัญชี-การเงิน วิเคราะห์งบ ปิดงบบัญชี ตรวจสอบ เอกสารภาษีต่างๆ - ควบคุมดูแลทีมงานบัญชี-การเงิน ให้ดำเน...

บริษัท แอนโม อิเล็คทริค จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
16 Jun 19
6 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศและประสานงานต่างประเทศรับสมัครด่วน !
- To be responsible for administration tasks that support and Purchasing Department; - To manage commercial documents and correspondences with Principals, Suppliers, and Customers, i.e. Government En...

บริษัท ไทยวีรวัฒน์ จำกัด
2 Positions
Salary Negotiable
16 Jun 19
7 . พนักงาน Service/QC
-ทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า -บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้านอกสถานที่(กลางแจ้ง)

บริษัท ไดเฮ็น อิเล็คทริค จำกัด
2 อัตรา
16 Jun 19
8 . วิศวกรออกแบบไฟฟ้า ,วิศวกรประสานงานการผลิต
วิศวกรออกแบบไฟฟ้า - ออกแบบพื้นฐานไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง - ออกแบบโครงสร้าง ตัวถัง และอุปกรณ์ส่วนประกอบของหม้อแปลงไฟฟ้า - เขียนแบบ/ออกแบบ โดยใช้โปรแกรม Auto CAD 2D,3D - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบ...

บริษัท ไดเฮ็น อิเล็คทริค จำกัด
4 อัตรา
16 Jun 19
9 . Project Management
- ดำเนินการจัดทำ Project Management Plan และ Quality Plan - วางแผนการใช้ Manpower เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการ - การจัดทำระบบเอกสารดำเนินการโครงการ - การควบคุมงานโครงการ การบริหารงบประมาณโครงการ - ...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
16 Jun 19
10 . ช่างไวริ่งและติดตั้งตู้คอนโทรล (Wiring Technician)
•ประกอบตู้ไฟฟ้า ตู้ควบคุมต่างๆตามแบบ •วายริ่งสายไฟในตู้คอนโทรล •ดัดบัสบาร์ ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆในตู้ MDB •ตรวจสอบวงจรไฟฟ้าตามแบบ •เข้าไซต์งานตรวจสอบตู้ไฟฟ้าหน้างาน

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
5 อัตรา
Salary 16,000 - 20,000 บาท หรือ ตามประสบการณ์
16 Jun 19
11 . วิศวกรขาย (ลูกค้ากลุ่มตัวแทนร้านค้าและผู้รับเหมา)
- ออกเยี่ยมลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่ในกลุ่มตัวแทนร้านค้าและผู้รับเหมา เพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ Product ของบริษัทกับลูกค้า - ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ขายทางโทรศัพท์(Te...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
16 Jun 19
12 . วิศวกรขาย ( พื้นที่ จ.สมุทรปราการ/ราชบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี/ภาคใต้)
- รับผิดชอบงานขายสินค้าไฟฟ้าอุตสาหกรรมประเภท Automation (Invert er, Servo, Plc, etc.) ของบริษัทฯ - รักษาฐานลูกค้ารายเดิมของบริษัทฯและหาลูกค้ารายใหม่ เพื่อนำเสนอสินค้า ของบริษัทฯ - ทำยอดขายให้บรรลุเ...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
4 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
16 Jun 19
13 . เจ้าหน้าที่บริหารบุคคลฯ (Human Resource & Admin Officer)
- รับผิดชอบงานข้อมูลเวลา(Time Attandance)ของพนักงานจำนวน 120-130 คน - จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องของแผนก HR - ช่วยประสานงานในแผนก HR ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาบุคลากร เช่น อัปเดตประกาศตำแหน่งงานว่...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
1 อัตรา
Salary 16,000 - 18,000 บาท หรือตามตกลง
16 Jun 19
14 . ช่างเทคนิคงานซ่อม (Repairing Technician)
- รับผิดชอบงานตรวจเช็คสินค้า Automation(Inverter, PLC, Touch Screen, Servo, Temp Controller)ของบริษัทฯ - ให้คำปรึกษากับลูกค้าและฝ่ายขาย ด้านเทคนิคและ การใช้งาน สินค้า Automation ของบริษัทฯ - การยืมแ...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง และ มีค่าคอมมิสชั่นในการตรวจซ่อม
16 Jun 19
15 . วิศวกรขาย (Sales Engineer) ประจำจังหวัดระยองรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานขายสินค้าไฟฟ้าอุตสาหกรรมประเภท Oil&Gass, Instrument, Automation (Invert er, Servo, Plc, etc.) ของบริษัทฯ - รักษาฐานลูกค้ารายเดิมของบริษัทฯและหาลูกค้ารายใหม่ เพื่อนำเสนอสินค้า ของบริษัท...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง(มีค่าคอมมิสชั่น + ค่าน้ำมัน + ค่าสึกหรอรถยนต์ +ค่าโทรศัพท์ ต่างหาก)
16 Jun 19
16 . ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)รับสมัครด่วน !
- กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำหน้าที่ตามขอบเขตงาน และบริหารทีมงาน - มอบหมายหน้าที่การงานให้พนักงานทุกคนพร้อมติดตามดูแลการปฏิบัติงาน และประเมินผลการทำงานของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ - ทบทวน/ตรวจสอบ ...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Jun 19
17 . เลขานุการผู้บริหาร ( Executive Secretary)
- บริหารจัดการตารางนัดหมาย / การประชุม - ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร - จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม - จัดทำ Presentation เพื่อนำเสนอผู้บริหาร - อัพเดทข้อมูลต่าง ๆ ...

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Jun 19
18 . ช่างเทคนิค (ปฏิบัติงาน จ.ระยอง)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงาน Service ลูกค้าของบริษัทฯ - ติดตั้ง/ปรับแต่ง Products ประเภท Gas Detector - งานบำรุงรักษา(Maintenance) ให้ลูกค้าตามระยะเวลาที่กำหนด - ภาระงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอส.ที. คอนโทรล จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์หรือตามตกลง (มีเบี้ยเลี้ยงและค่าล่วงเวลา)
16 Jun 19
19 . BOI Supervisor
1.Coordinate with BOI Thailand investment club and other relating parties. 2.Full fill the BOI related reporting via the Thai Channels. 3.Prepare BOI document/ report such as stock / scrap report, r...

บริษัท ฟุคุชิมะ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jun 19
20 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ทำบัญชี รับ-จ่าย - กระทบยอดเงินฝากธนาคาร ทำรับ ทำจ่าย - จัดทำภาษีซื้อ-ภาษีขาย แบบ ภงด.1,3,53 และ ภงด.30 - ประสานงานเรื่องวางบิล-รับเช็ค - ดูแลเอกสารเกี่ยวกับสต๊อกสินค้า - ประสานงานภายใน และ ภาย...

Exintech Automation Co., Ltd.
2 Position
Salary 18,000-30,000
16 Jun 19
  744 Positions      
Sort By 
Disability Jobs