JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  404 Positions      
Sort By 
1 . ผู้จัดการสถานีน้ำมัน
1.ดูแลฝึกฝนพนักงานได้ตามมาตรฐานบริษัท และบริหารภายในสถานีบริการให้ได้มาตรฐาน รับผิดชอบในการถ่ายทอดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการทำงานของบริษัทฯ ไปสู่ทีมงานใต้บังคับบัญชาให้รับทราบ อย่างถูกต้อง และต่อเนื่อ...

บริษัท โชติบุญญา บริการ จำกัด
2 อัตรา
18 Sep 19
2 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)
- โทรติดต่อลูกค้าเป้าหมายเพื่อทำนัดให้ฝ่ายขายไปพบ - ติดต่อลูกค้าเพื่อให้บริการหลังการขาย สอบถามความพึงพอใจ และเคลมสินค้า - รับสายลูกค้าโทรเข้า และ ให้ข้อมูลสินค้าเบื้องต้นกับลูกค้า - ลูกค้าหลักคื...

บริษัท ชินเพาเวอร์ จำกัด (Chin Power Co., Ltd.)
1 ตำแหน่ง
Salary 15,000-19,000
18 Sep 19
3 . Sales Engineer วิศวกรขาย
จำหน่ายอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ให้กับโรงงานขนาดใหญ่ • นำเสนอผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน(หลอดไฟ LED และโคมไฟกันระเบิด LED) ของบริษัทฯ และให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า • วิเคราะห์การใช้พลังงานและนำเสนอแนวทางการประหย...

บริษัท ชินเพาเวอร์ จำกัด (Chin Power Co., Ltd.)
2 อัตรา
Salary 15,000-25,000 + โบนัสการขาย + ค่าน้ำมัน + ค่าโทรศัพท์ + ค่าcommission
18 Sep 19
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (Admin Officer)
- ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร - ดูแลงานฝ่ายธุรการ บัญชี การเงิน บุคคล จัดซื้อ - จัดทำเอกสารฝ่ายธุรการ / ฝ่ายบัญชี-การเงิน (เพื่อนำส่งให้สำนักงานบัญชี) / ฝ่ายบุคคล / ฝ่ายจัดซื้อ - จัดเก็บเอกสา...

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ แมกซ์ แมเนจเมนท์ จำกัด
1 Position
Salary 12,000-25,000 (ตามความสามารถ ตกลงหลังผ่านการสัมภาษณ์)
18 Sep 19
5 . Shipping Officer
1. Issuing purchase orders for suppliers. 2. Issuing import LCs to suppliers through banks. 3. Advising amendment promptly. 4. Preparing payment documents for payment. 5. Preparing shipping docume...

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary N/A
18 Sep 19
6 . Chartering Officer (Welcome new graduates)
1. Coordinating with agents for confirming Barge/Vessel to Shippers. 2. Coordinating with Brokers, ship agencies and ship owners, together with negotiating for freight rate and following up for situa...

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามคุณสมบัติและประสบการณ์
18 Sep 19
7 . เจ้าหน้าที่บัญชี (GL ปิดงบได้)
1. บันทึกเงินสดย่อย เงินทดรองจ่าย เคลียร์เงินทดรองจ่าย 2. บันทึกค่าใช้จ่ายประจำเดือน 3. สร้างFixedassetd ,รอบตัดจ่าย สร้างCard 4. จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน 5. จัดทำงบการเงินประจำเดือน 6. งาน...

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามคุณสมบัติและประสบการณ์
18 Sep 19
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี (สัญญาจ้างชั่วคราว 4 เดือน)
-คีย์เอกสาร -ดูแล จัดเก็บเอกสาร -แสกน ถ่ายเอกสาร -งานธุรการ -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
4 Position
Salary ตามความสามารถและโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
9 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
- ขับรถรับส่งผู้บริหารจากบ้าน (ถนนพระราม2 ซอย61) ไปยังสถานที่ต่างๆ ตามแต่ต้องการในแต่ละวัน - ดูแลรักษายานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ - งานอื่นๆ ตามแต่จะได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานโดยตรง ผู้ที่สนใจไ...

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary 13,000-20,000 บาท+OT+สวัสดิการ (ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์)
18 Sep 19
10 . Sales & Service Executive (ขายลูกค้ากลุ่มโรงงาน)
- การขายสินค้ากลุ่มโรงงานของประเทศไทยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ (โรงงานกระดาษ , โรงงานไฟฟ้า , โรงงานอาหาร , โรงงานเคมี , โรงงานเหล็ก และโรงงานอื่นๆที่ใช้ Boiler) - บริหารจัดการปัญหาเพื่อความพึงพ...

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามประสบการณ์และความสามารถ
18 Sep 19
11 . วิศวกรเขียนแบบ/ออกแบบ
1. ออกแบบ และเขียนแบบไฟฟ้า Single line ของระบบไฟฟ้าแสงอาทิตย์ และเขียนแบบ Sketch up 3D Program การติดตั้งแผ่นพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (บริษัทจะมีการอบรมการออกแบบ และเขียนแบบตามมาตรฐานของบริษัทก่อนปฏิ...

บริษัท บริลเลี่ยนท์ พาวเวอร์ จำกัด
Salary 18,000 - 30,000 บาท
18 Sep 19
12 . วิศวกรคุมงานติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์
1. ออกแบบ และเขียนแบบไฟฟ้า Single line ของระบบไฟฟ้าแสงอาทิตย์ และเขียนแบบ Sketch up 3D Program การติดตั้งแผ่นพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (บริษัทจะมีการอบรมการออกแบบ และเขียนแบบตามมาตรฐานของบริษัทก่อนปฏิ...

บริษัท บริลเลี่ยนท์ พาวเวอร์ จำกัด
Salary 18,000 - 30,000 บาท
18 Sep 19

บริษัท บริลเลี่ยนท์ พาวเวอร์ จำกัด
Salary 18,000 - 30,000 บาท
18 Sep 19
14 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- บันทึกข้อมูล G/L - บันทึกภาษีซื้อและภาษีขาย บัญชีแยกประเภท - จัดเตรียมเอกสารเจ้าหนี้เพื่อออกเช็คจ่ายในแต่ละงวด - ดูแลจัดทำ / จัดเก็บเอกสารทางบัญชี เช่น จัดทำใบกำกับภาษี / ใบสำคัญรับ-จ่าย - บันทึ...

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด
1 อัตรา
18 Sep 19
15 . SALES ENGINEERUrgently Required !
รับผิดชอบการเสนองานขายสินค้าและบริการให้กับลูกค้าตามพื้นที่รับผิดชอบ

DELTA COMPRESSOR (ASIA) CO., LTD.
6 (กรุงเทพฯ 2, ชลบุรี 2, ระยอง 2 )
Salary ตามโครงสร้างบริษัท / ประสบการณ์
18 Sep 19

บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary พิจารณาตามประสบการณ์ในการทำงาน
18 Sep 19
17 . Account Payable staff
-Coordinate A/P billing and payments, Scan invoices -Verify the completeness and accuracy of tax invoices and other supporting documents ie P/O, Quotation, Request etc. to be compliance with Internal...

OGAS Solutions (Thailand) Co.,Ltd.
18 Sep 19
18 . พนักงานบริการประจำสนามฟุตบอล (ประจำลำลูกกา คลอง4/หทัยราษฎ์ 33)
- ดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการสนามฟุตบอล และดูแลให้ลูกค้าปฏิบัติตามระเบียบของสนามอย่างเคร่งครัด - ดูแลความเรียบร้อยภายในสนามฟุตบอล รวมทั้งดูแลอุปกรณ์ต่างๆ และความสะอาดภายในสนามฟุตบอล - โพสภาพกิจกรรม...

บริษัท แสงทองปิโตรเลียม จำกัด
2 อัตรา
Salary 10,000
18 Sep 19
19 . พนักงานธุรการ (ประจำตลาดแสงอารี การ์เด้น)
- ดูแลลูกค้าและผู้เช่าที่ต้องการเช่าอาคารหรือที่ดินเปล่า ตั้งแต่เริ่มต้น จนจบงาน - ตรวจสอบเอกสารสำหรับการเช่า เช่น สัญญา,การต่อสัญญา - จัดเก็บฐานข้อมูลของผู้เช่าและข้อมูลรายละเอียดทั้งหมด - ติดตามเ...

บริษัท แสงทองปิโตรเลียม จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
20 . ผู้จัดการสาขา(ธุรกิจต่างประเทศ) ประจำสปป.ลาว
1. ดูแลด้านจัดไฟแนนซ์- ปล่อยกู้ 2. ประสานงานระหว่างสำนักงานใหญ่ (กทม.) 3. ตรวจสอบสัญญาและเอกสารสินเชื่อ 4. สรุปรายงาน ข้อมูลสินเชือ 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท แสงทองปิโตรเลียม จำกัด
3 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท+เบี้ยเลี้ยง
18 Sep 19
  404 Positions      
Sort By 
Disability Jobs