JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  143 Positions      
Sort By 
1 . วิศวกรรมคุณภาพ/วิศวกรรมการผลิต/วิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมเครื่องกล ทุกตำแหน่งรับสมัครด่วน !
1.วางแผนงานด้านวิศวกรรมในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการผลิตในด้านเครื่องจักร ระบบวิศวกรรมต่างๆ อาทิ ระบบเครื่องกล ระบบไฟฟ้า และอื่นๆ 2.ควบคุมดูแลงานด้านการออกแบบ และทดสอบระบบวิศวกรรมให้เป็นไปตามแผนงานที่...

บริษัท ไทย แพ็คเกจจิ้ง แมนูแฟ็กเจอเรอร์ จำกัด
5 อัตรา
18 Sep 19
2 . Project Sale Supervisor
•ประชาสัมพันธ์สินค้าที่จัดจำหน่ายและงานบริการต่างๆของบริษัทให้กับลูกค้าภาคราชการ สถาบันการศึกษาและองค์กรภาครัฐ •ติดต่อ นำเสนอขายและให้บริการ รักษาลูกค้าปัจจุบันและขยายฐานลูกค้าใหม่ •บริหารทีมงานได้อ...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามวุฒิการศึกษา+ประสบการณ์+ความสามารถ
18 Sep 19
3 . ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน
บริหารและจัดการสายการผลิต ดูแลการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด
1 Position
Salary 30,000 ขึ้นไป
18 Sep 19
4 . หัวหน้าแผนกอาคาร (ประจำสีลม)รับสมัครด่วน !
ปฏิบัติตามนโยบายบริษัทฯ และผู้บังคับบัญชา รวมถึงมติที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ - ดำเนินการบริหารอาคารชุดฯ ให้เป็นไปตาม พรบ., ข้อบังคับ, มติที่ประชุมใหญ่, มติที่ประชุมคณะกรรมการอาคารชุดฯ ...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 25,000 บาท
18 Sep 19
5 . Machining Manager (40K-60K) (SDG-29570)
- Responsible for doing Kaizening and costing down of machining department - Control productivity in the line accordance to production plan (Operation rate, OEE) - Coordinate with Jig, Edging tool s...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
1 Position
Salary 40,000–60,000THB
18 Sep 19
6 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงอาคาร (ผ่านหลักสูตรผอส.)
1.ช่วยเหลือผู้จัดการอาคารในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานระบบตามที่ได้รับการร้องเรียนจากผู้เช่า 2.ให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติงานแก่ช่างประจำอาคารและดูแลการปฏิบัติงานของช่างประจำอาคารให้เป็นไปตาม...

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
18 Sep 19
7 . R & D Assistant Manager (Manufacturer of Diapers)[T01230]
- Create New solution, Control working plan and training subordinate in order to skill up for speed up. - Summary and analysis for oversea or product development and justment for next action - Compe...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 50,000THB to 70,000THB (Depend on Experience)
18 Sep 19
8 . ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงและสาธารณูปโภครับสมัครด่วน !
รับผิดชอบ งานซ่อมบำรุง งานสาธารณูปโภค และงานวิศวกรรม ทั้งระบบ

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 Position
18 Sep 19
9 . Assistant Production Manager (52721)
Job Description - Provides a physically and emotionally safe, clean and organized working environment promoting mutual trust and respect. - Provides leadership, mentoring and coaching for manufactu...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
1 Position
Salary 40,000 - 50,000
18 Sep 19
10 . Project Engineer Assistant Manager
-งานสำรวจ -สำรวจพื้นที่ ลักษณะพื้นที่ -คัดลอกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดจากแบบเพื่อเตรียมงาน -กำหนดรังวัดที่แน่นหนา และใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง -ติดต่อประสานงาน จัดหาข้อมูลให้ผู้รับเหมา -จัดหาข้อมูลแ...

Nteq Polymer Co., Ltd.
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์
18 Sep 19
11 . วิศวกรโรงงาน / หัวหน้าฝ่าย / ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมUrgently Required !
- ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า / เครื่องจักร / สาธารณูปโภคภายในโรงงาน - ติดตาม วิเคราะห์ งานภายในแผนก และรายงานผลการซ่อมบำรุง การปฏิบัติงาน ให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ - จัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื...

บริษัท เกรทฟู๊ด(ดิไฮเดรชั่น) จำกัด
5 Position
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
12 . Machanical Design (Supervisor)
- Designing of automation machines, jigs and fixtures. - Develop new technology to prepare automatic machine. - Design and develop to increase machine capability performance of automation machine. ...

บริษัท แคล-คอมพ์ ออโตเมชั่น แอนด์ อินดัสเทรียล 4.0 เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
13 . Tool Eng. Manager (Start date on Jan 2020)Urgently Required !
1. Production management of cutting tools. 2. Operation of regrinding machine. 3. Inspection of cutting tools. 4. Response to regrind problems. 5. undersatnd and manage the work contents of subord...

AW ( THAILAND ) Co., Ltd.
WHA Eastern Seaboard Industrial 2 Chon Buri
1 Position
Salary N/A
18 Sep 19
14 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมการผลิต
ยริหาร ควบคุมดูแลงานเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต

บริษัท โมเดิร์น คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
15 . Technical Manager (Facades) in BKK Thailand
• Build and lead a talented and capable Estimation and Technical Services Team; • Maintain strong interface between regional Headquarters in Singapore and the Engineering, Product Management and Tech...

OMNI International Consultant Co.,Ltd.
1 Position
18 Sep 19
16 . Engineer Leader
- การควบคุมข้อมูลการผลิต / สนับสนุนการผลิต - การจัดการ NEW MODEL / เปลี่ยนแบบ - การกำหนดมาตราฐานการผลิต / การตรวจสอบ - การวิเคราะห์ / แก้ไขและป้องกันปัญหาในการผลิต - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สตาร์ ไมโครนิคส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
Suranari Industrial Zone Nakhon Ratchasima
1 Position
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัทฯ
18 Sep 19
17 . Design Engineer ( R&D )Urgently Required !
1. Plan, proceed and support products development as new product planning policy. 2. Test and analyze of product properties, Improvement & control as standard. 3. Coordinate with another for product...

บริษัท เอฟเคเค (ประเทศไทย) จำกัด
Rangsit Prosper Estate Pathum Thani
1 positions
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
18 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้าและโครงการรับสมัครด่วน !
1) ออกแบบระบบไฟฟ้ากำลัง (ต้องมีความรู้และชำนาญเป็นอย่างดี) 2) ออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่า 3) ออกแบบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ต้องมีความรู้และชำนาญเป็นอย่างดี) 4) ถอดแบบและประเมินราคา (ต้องมีชำนาญเป็นอย่าง...

THAI ABBA CO., LTD.
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
19 . ผู้จัดการโครงการ ( โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ) รับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการโครงการก่อสร้างตามแผนงานที่วางไว้

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
18 Sep 19
20 . หัวหน้าแผนกวิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
คัดเลือก / สรุป Spec วัสดุที่นำมาใช้ในโครงการ ,ออกแบบ,ประมาณราคา,สืบราคาวัสดุและค่าแรงงานโยธา,ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง,จัดเตรียมเอกสารงานด้านการขอขออนุญาตต่างๆ , จัดทำ RFQ และ PR เพื่อสั่งของและจัดจ้างผ...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
18 Sep 19
  143 Positions      
Sort By 
Disability Jobs