JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  153 Positions      
Sort By 
1 . Composite / Production Engineer Urgently Required !
1. Manage all the work related to production lines 2. Provide day to day and production leadership to the operational staff 3. Ensure that production is Quality, Cost, Delivery, Safety effective 4....

G-Force Composites Co., Ltd.
2 Position
Salary As agree
25 Aug 19

GLOBO FOODS Co., Ltd.
1 อัตรา
25 Aug 19

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
24 Aug 19
4 . Project Sale Supervisor
•ประชาสัมพันธ์สินค้าที่จัดจำหน่ายและงานบริการต่างๆของบริษัทให้กับลูกค้าภาคราชการ สถาบันการศึกษาและองค์กรภาครัฐ •ติดต่อ นำเสนอขายและให้บริการ รักษาลูกค้าปัจจุบันและขยายฐานลูกค้าใหม่ •บริหารทีมงานได้อ...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามวุฒิการศึกษา+ประสบการณ์+ความสามารถ
24 Aug 19
5 . ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน
บริหารและจัดการสายการผลิต ดูแลการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด
1 Position
Salary 30,000 ขึ้นไป
24 Aug 19
6 . Project Engineer Assistant Manager
-งานสำรวจ -สำรวจพื้นที่ ลักษณะพื้นที่ -คัดลอกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดจากแบบเพื่อเตรียมงาน -กำหนดรังวัดที่แน่นหนา และใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง -ติดต่อประสานงาน จัดหาข้อมูลให้ผู้รับเหมา -จัดหาข้อมูลแ...

Nteq Polymer Co., Ltd.
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์
24 Aug 19
7 . Maintenance Supervisor
1.ดูแลและวางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรในไลน์การผลิต 2.ทำรายงานสรุปผลการซ่อมบำรุงรายสัปดาห์, เดือน พร้อมวิเคราะห์ในการเชิงป้องกันและแก้ไข 3.การติดตั้ง และสภาพปัญหาของเครื่องจักรให้เป็นไป...

บริษัท วินแชนซ์ ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Aug 19
8 . หัวหน้ากะ
- ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายซ่อมบำรุง

บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Aug 19
9 . หัวหน้าเดินเครื่องโรงไฟฟ้าประจำกะ
- ควบคุม ดูแลระบบเครื่องจักร ในโรงไฟฟ้า - บริหาร ควบคุมการทำงานงานในแผนกให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด - ดูแลเครื่องจักร Boiler Plant (FB Boiler) - ดูแลระบบการทำงาน Turbine - การใช้เชื้อเพลิงให้เป็น...

บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
2 Position
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
10 . Operation Supervisor. - Install (ประจำนิคมฯบางชัน มีนบุรี กรุงเทพฯ)รับสมัครด่วน !
-บริหารจัดการ งานติดตั้งอุปกรณ์ Fountain และงานบริหารบำรุงรักษาอุปกรณ์ Fountain รวมถึงงานซ่อมอุปกรณ์ Fountain ในตลาดให้พร้อมใช้ -นำนโยบายบริษัท ลงไปให้พนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งติดตามให้เป็นไ...

บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด
Bang Chan Industrial Bangkok
1 Position
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
11 . Refurbishment Leader(ประจำนิคมฯมีนบุรี กรุงเทพฯ)รับสมัครด่วน !
-ดูแลการเบิกและคืนอะไหล่ที่ถูกใช้ไปในการซ่อมบำรุงใหญ่ทุกวัน -ควบคุมทรัพย์สินของบริษัทไม่ให้สูญหาย (เครื่องมือช่าง อะไหล่ และรถยนต์) -ดูแลการปฏิบัติงานและปฏิบัติงานซ่อมคืนสภาพเสมือนใหม่ (Refurbishme...

บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด
Bang Chan Industrial Bangkok
1 Position
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
12 . ผู้จัดการโครงการ ( โครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ) รับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการโครงการก่อสร้างตามแผนงานที่วางไว้

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
24 Aug 19
13 . หัวหน้าแผนกวิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
คัดเลือก / สรุป Spec วัสดุที่นำมาใช้ในโครงการ ,ออกแบบ,ประมาณราคา,สืบราคาวัสดุและค่าแรงงานโยธา,ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง,จัดเตรียมเอกสารงานด้านการขอขออนุญาตต่างๆ , จัดทำ RFQ และ PR เพื่อสั่งของและจัดจ้างผ...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
24 Aug 19
14 . หัวหน้าแผนกวิศวกร(ไฟฟ้า) ( ประจำสำนักงาน )รับสมัครด่วน !
- คัดเลือก / สรุป Spec วัสดุที่นำมาใช้ในโครงการงานสถานีไฟฟ้า 115 KV - ออกแบบ,ประมาณราคา,สืบราคาวัสดุและค่าแรงงานไฟฟ้า,ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างงานสถานีไฟฟ้า 115 KV - จัดเตรียมเอกสารงานด้านการขอขออนุญ...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
24 Aug 19
15 . หัวหน้าวิศวกรโครงการไฟฟ้า ( Substation 115 kv )รับสมัครด่วน !
- บริหารโครงการก่อสร้าง งานสถานีไฟฟ้า ตามหน้าที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน วันจันทร์ - เสาร์

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
24 Aug 19
16 . Senior Engineering Casting
- Check and Provide work standards of Die Casting Process - Monitoring production output engineering reports - Analize problems - Recommend possible solutions - Sharing of ideas - Knowledge and ...

บริษัท เรียวบิ ได คาสติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
Amata City Industrial (Rayong) Rayong
2 อัตรา
Salary N/A
24 Aug 19
17 . Site Supervisorรับสมัครด่วน !
- ควบคุม Supplier ในการประกอบและติดตั้งไลน์ผลิตหรือเครื่องจักร ทั้งในและนอกสถานที่ - ควบคุมและคำนวณค่าใช้จ่ายในแต่ละโปรเจค - ควบคุมดูแลระบบความปลอดภัยหน้าไซด์งาน - ควบคุมคุณภาพงานประกอบและติดตั้งใน...

บริษัท ทานาเบะ (ประเทศไทย) จำกัด
304 Industrial Park Prachin Buri
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 Aug 19
18 . ผู้จัดการ (ฝ่ายวิศวกรรม)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ปรับปรุง และพัฒนางานด้านเครื่องจักรกล ระบบไฟฟ้า งานซ่อมบำรุงทั่วไป 2. วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลโรงงาน และอุปกรณ์ควบคุมดูแลให้มีการดำเนินงานไปตามแผน 3. ควบคุมต้นทุนค่าซ่อ...

บริษัท บิ๊ก ฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 Aug 19
19 . Senior QS Engineer / QS Manager
- Work with proposal teams in the planning and execution of new business price proposals, cost narratives and pricing strategies. - Perform and coordinate price proposal reviews before submittal to t...

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัทฯ
24 Aug 19
20 . ผู้จัดการฝ่ายประมาณราคาโครงสร้างเหล็ก
1. ถอดแบบงานโครงสร้างเหล็ก 2. ประมาณราคางานโครงสร้างเหล็ก 3. ควบคุมูแล Stock Raw Material (เหล็กแผ่น) 4. ควบคุมงานออกแบบและงานแบบ (DWA) 5. ควบคุมงานโยธาภายในองค์กร 6. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่...

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 68,000/หรือตามตกลง
24 Aug 19
  153 Positions      
Sort By 
Disability Jobs