JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  283 Positions      
Sort By 
1 . วิศวกรเครื่องกล
- ตรวจสอบ, ทดสอบและบำรุงรักษาระบบปั๊มน้ำดับเพลิง - ตรวจสอบความปลอดภัยของอาคาร - ตรวจสอบรถฟอร์คลิฟท์ติดก๊าซ LPG - จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ - ติดต่อประสานงาน - อื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงาน ว...

บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง อินโนเวชั่น ออดิเตอร์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
19 Aug 19
2 . New Model Engineer
New Model 1.จัดเตรียมงานใหม่ที่จะต้องมีการผลิตขายในอนาคต 2.จะต้องมีการเตรียมการทดสอบ และทดลองผลก่อนที่จะออกมาเป็นงานจริง 3.บันทึกข้อมูลต่างๆ และรายงานผล เพื่อปรับแต่งแก้ไขให้มีประสิทธิภาพที่สุด 4...

บริษัท จีพี มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
Gateway City Industrial Chachoengsao
2 Position
Salary ตามตกลงหรือโครงสร้างบริษัท
19 Aug 19
3 . Engineering Machining
Responsible Engineer Machining Process - New Model Setup Line - Process Design - Machining Process Design - Improvement Process - Reduce Defect in Process

บริษัท เรียวบิ ได คาสติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
Amata City Industrial (Rayong) Rayong
1 Position
Salary N/A
19 Aug 19
4 . ช่่างเครื่องกลรับสมัครด่วน !
• ทำงานในขอบข่ายวิศวกรรมการผลิต ส่วนงานสร้างและติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก และระบบต่างๆให้สำเร็จลุล่วง • ซ่อม / สร้างเครื่องจักรกล • ทำ PM เครื่องจักรกลเชิงป้องก้น • ประสานงานและให...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
3 อัตรา
Salary 11,000 บาทขึ้นไป
19 Aug 19
5 . วิศวกรเครื่องกล
- ดูแลงานการผลิตในฤดูผลิตของแผนกลูกหีบ - งานซ่อมแซมปรับปรุงเครื่องจักรในแผนก - จัดทำระบบมาตรฐานต่างๆ - งบประมาณ

บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Aug 19
6 . เจ้าหน้าที่ Application Engineer
- สนับสนุนงานขายประเภทสินค้าทางด้าน Machines & Smart Automation อาทิ เช่น Fanuc, DMG Mori, Nachi เป็นต้น - เป็นผู้บริการในการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงในสายการผลิต - Products Trainer / Technical Trainer ...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามวุฒิการศึกษา+ประสบการณ์+ความสามารถ
19 Aug 19
7 . Air Con&Other Mechanical Supervisor/หัวหน้าแผนกเครื่องกลปรับอากาศ
- จัดทำวิธี ขั้นตอน และเทคนิคในการก่อสร้าง - จัดทำร่างแผน Approve วัสดุ - ตรวจสอบ และรับรองการจัดทำเอกสารเพื่อของบฯ สาระงาน - ตรวจสอบ การจัดทำประมาณการต้นทุนงานเปลี่ยนแปลงจากผู้ว่างจ้าง - ตรวจติดต...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Aug 19
8 . วิศวกรไฟฟ้า ประจำโรงงานรังสิต คลอง13 ด่วนมาก
-รับผิดชอบในด้านซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM.) การบำรุงรักษาตามสภาพของโรงงาน -จัดทำและปรับปรุงระบบเอกสารรายงานต่าง ๆ , แปลข้อมูลด้านเทคนิคของเครื่องจักร อุปกรณ์ต่าง ๆ ในฝ่าย ฯ เพื่อใช้อ้างอิงและปฏิบ...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
19 Aug 19
9 . วิศวกรโครงการ
- บริหารโครงการการเข้าให้คำปรึกษาและฝึกอบรมในการจัดทำระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมายและ ISO 50001 - ควบคุมและกำกับการตรวจวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ แสงสว่าง พร้อม...

บริษัท โซลูชั่นเอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแทนท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Aug 19
10 . วิศวกรเครื่องกล,วิศวกรไฟฟ้า(โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป คลอง10 อ.ลำลูกกา)
1.ควบคุมการทำงานเครื่องจักรในโรงงานให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ควบคุมการซ่อมเครื่องจักรตามขั้นตอน ให้ถูกต้องเพื่อลดการ BreakDown เครื่องจักรให้น้อยที่สุด 3.ทำแผนงาน Spare Part อุปกรณ์เครื่องจัก...

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ
หลายอัตรา
Salary เจรจาต่อรองได้
19 Aug 19
11 . เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณท์ (ประกาศ 19 ส.ค. 62)
- ดำเนินการจัดทำและเขียนแบบ ออกแบบ ผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนย่อยของยานยนต์ - ทดสอบควาามสามารถของชิ้นส่วนที่ออกแบบและสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ - จัดทำ DFMEA or DRBFM - ทีม APQP - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

M&T Allied Technologies Co.,Ltd.
Eastern Seaboard Industrial (Rayong) Rayong
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Aug 19
12 . Engineer @ Hi-Tech IE, Ayutthaya
- Support new model and others project of engineering department - Coordinate with others department

JMAX RECRUITMENT Co.,Ltd.
Hi-Tech (Ban Wa) Industrial Phra Nakhon Si Ayutthaya
2 Position
Salary Negotiable
19 Aug 19
13 . Tank Erection Trainee / Tank Welding Trainee
1.วางแผนกำหนดการทำงานในแต่วัน รวมทั้งทบทวนกำลังคน วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือ ในการทำงานเชื่อม/ติดตั้ง 2.ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพ และความคืบหน้าในการทำงานของงานเชื่อมในแต่ละวัน 3.มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Dr...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
20 Positions
Salary N/A
19 Aug 19
14 . Field Engineer
•Provide Bidding & Proposal. •Manpower planning •Activate mobilization and demobilization plan and detail site set up. •Established progress reporting formant jointly with project manager/ project ...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
10 positions
19 Aug 19
15 . Software Engineer (PLC/FA) [T01267]
- Design, cording, test, evaluation for PLC program - Modify PLC program by Client’s request - Communicate and negotiate about program specification

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 18,000 to 30,000 THB (depends on experiences)
19 Aug 19
16 . Assembly Engineer (FA Machine) [T01266]
- Assembly machine reference drawing ,machine test run and after sale service/maintenance.

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 18,000 to 30,000 THB (depends on experiences)
19 Aug 19
17 . Technical Engineer (F.A Manufacture) [T01259]
- Support Application test, sample test on showroom - Support Vision system test, JIG & Tool test for customer - Support demonstration and maintenance robot system - Technical Support customer in T...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary Not over 30,000THB (Depend skill/Negotiate)
19 Aug 19
18 . Mechanical Engineer (Factory Automation Machine Manufacture)[T01248]
- Design machine mechanic and system flow follow customer requirement for new machine, And machine improvement project.

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary Negotiate (Depend on Experience)
19 Aug 19
19 . R & D Supervisor (Manufacturer of Diapers) [T02229]
- Control working plan,and training subordinate in order to skill up for speed up - Summary and analysis for oversea of product development and just for next action - Competitor analysis and market...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 25,000THB to 35,000THB (Depend on Experience)
19 Aug 19
20 . Piping Engineer (Engineering Company)[T01212]
- Prepare 3D layout for piping route, equipment and structure - Prepare 2D drawings for GA drawing, isometric drawing, P&ID, Pipe support Detail etc. - Prepare Piping BOQ - Prepare Piping Component...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 18,000 to 35,000 THB (depend on experience and skills)
19 Aug 19
  283 Positions      
Sort By 
Disability Jobs