JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  124 Positions      
Sort By 
21 . วิศวกรพัฒนากระบวนการ (พระราม3)รับสมัครด่วน !
1.ช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ ในการศึกษา วิเคราะห์ และหาแนวทางในการแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นเรื้อรัง 2.ศึกษา เก็บข้อมูล และหาปัจจัยกระบวนการ และวิธีการทำงานที่เหมาะสมที่สุด ที่จะทำให้ปฏิบัติงานได้อย่าง ปลอดภ...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
3 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 Jul 19
22 . วิศวกรพัฒนาระบบคุณภาพ (ศูนย์พระประแดง)
1.การวิเคราะห์โครงสร้างโลหะ 2.วางแผนและควบคุมกระบวนการตรวจสอบ ทดสอบ วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 3.การควบคุมกระบวนการในระบบห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO 17025

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์ สามารถต่อรองได้
19 Jul 19
23 . Field Applications Engineer
- Responsible for ISG-APC sales revenue growth, implementing plans or solution to capture business opportunities and expand customers’ base. - Provide engineering and quality service support to custo...

Xcerra (Thailand) Company Limited
1 Position
19 Jul 19
24 . QS Technician / QS Engineerรับสมัครด่วน !
ตรวจสอบปริมาณงานหลังการติดตั้ง สำหรับงานโครงการโรงไฟฟ้า, โรงกลั่น, โรงงานปิโตรเคมิคอล

บริษัท มาสเตอร์ โซลูชั่น จำกัด
3 Position
Salary 15,000 - 20,000 บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 Jul 19
25 . Tool Engineer
-Design special tools and development by 3D simulation -Test confirmation special tools as good as condition for appropriated -Analysis and evaluated PDCA - 3D Simulation and Operation for CNC Tool...

E&H Precision (Thailand) Co., Ltd.
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
1 Position
19 Jul 19
26 . Software Desing Engineerรับสมัครด่วน !
•To design and write the embedded software as per the requirements •If the existing system needs to changed, then they are responsible for interpreting the requirements and changes that are needed in...

PROFITONE MANPOWER (THAILAND) CO., LTD.
Amata City Industrial (Chonburi) Chon Buri
2 Position
Salary 22,000 - 24,000
19 Jul 19
27 . Technical Support Engineer
-เข้าตรวจสอบงานติดตั้งระบบปรับอากาศตามไซต์งาน -ติดต่อประสานงานระหว่างแผนกหรือระหว่างองค์กร -เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระบบปรับอากาศ -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท มหาจักร แอร์ คอนดิชั่นเนอร์ส จำกัด
1 อัตรา
Salary 18,000-28,000
19 Jul 19
28 . วิศวกรการพิมพ์
รับผิดชอบด้านการพิมพ์ เก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการพิมพ์ให้มีประสิทธิภาพ

บริษัท พรีแพคประเทศไทย จำกัด (บริษัทร่วมทุนในธุรกิจ SCG Packaging)
Sinsakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
29 . วิศวกรชลประทาน
1.ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาด้านแหล่งน้ำ 2.จัดหาแหล่งน้ำ งานเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรให้กับชาวไร่ (อ้อย) 3.ศึกษาและออกแบบเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบส่งน้ำ กระจายน้ำ 4.วางแผน ประสานงาน และควบคุมโครงการจัดหาแ...

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Jul 19
30 . Service Engineer (วิศวกรบริการ)Nonthaburi/Chiang Mai/Phuket BranchUrgently Required !
To manage and control General Service resources both staff and sub-contractors to do service & repairing work for residential and commercial air conditioners. 1.To supervise sub-contractor for air ...

Siam Daikin Sales Co.,Ltd.
4 อัตรา
Salary N/A
19 Jul 19

บริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จำกัด
19 Jul 19
32 . Purchasing EngineerUrgently Required !
-Select the appropriate suppliers to purchase from to meet company’s products and prices requirement -Responsible for managing supplier performance in terms of quality, cost, delivery, and responsive...

บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
33 . วิศวกรงานเชื่อม
- ควบคุมความก้าวหน้าของงานในแผนกให้เป็นไปตามที่กำหนด - ควบคุมชั่วโมงการทำงานให้สอดคล้องกับงานและอยู่ใน Budjet ที่กำหนด - รายงานผลการทำงาน/ความก้าวหน้าของงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ - วิเคราห์และแก้ไข...

บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
Salary ตามโครงและประสบการณ์
19 Jul 19
34 . วิศวกรระบบเครื่องมือควบคุม (น้ำตาลมิตรผลสุพรรณบุรี)รับสมัครด่วน !
• ควบคุม ดูแลการออกแบบ เขียนแบบ การติดตั้งของโครงการที่ได้รับมอบหมาย • ติดตามกระบวนการผลิต วิเคราะห์ปัญหางานระบบควบคุมร่วมกับแผนกต่าง ๆ และมาตรการแก้ไขและป้องกันทั้งปริมาณ คุณภาพของผลิตภัณฑ์และประสิท...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Jul 19
35 . Communications Engineer
Job Summary : Undertakes engineering activities in line with BTSC policies and procedures. Works in accordance with design and installation standards for Communications systems to facilitate safe, re...

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
1 Position
19 Jul 19
36 . นักวิจัย/วิศวกรไฟฟ้า
1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญงาน และประสบการณ์ทางงานวิจัย โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ปฏิบัติงานด้านการวิจัย อาทิ การทบทวนบทความ วารสารทั้งในและต่างประเท...

บริษัท เอ็นเนอร์ยี่เทคโนโลยีคอนซัลติ้ง จำกัด
1 Position
Salary พิจารณาตามประสบกาณ์
19 Jul 19
37 . วิศวกร R&D รับสมัครด่วน !
- คิดและสร้างสรรค์ผลงาน ในด้านการวิจัยผลิตภัณฑ์บริษัทฯ เพื่อให้เกิดคุณค่าในการทำงาน - พัฒนางานส่วนงานไฟฟ้า เครื่องกล งานระบบ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดนวัฒตกรรมใหม่

บริษัท เอลโม เทค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Jul 19
38 . Project Engineer เพศชายเท่านั้นรับสมัครด่วน !
- จัดการบริหารงานทั้งระบบในโครงการคลังสินค้า เช่น พนักงานขับรถยก, รถยก Forklift และงานด้านเอกสารต่างๆ - ดำเนินการตรวจสอบการทำงานของส่วนโครงการ ตามไซต์งานลูกค้าในแต่ละพื้นที่ - ประสานงานกับองค์กรภายใ...

บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
39 . Assistant Manager (Electronic Control Design ) P05 Klongmadue , Samutsakorn
- Modify and develop HW for Automation machine or system - Troubleshoots technical equipment problems ,EPSON, KAWASAKI , NICHI Ect. - Handle customer's technical questions - Troubleshooting analysi...

บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด
1 อัตรา Urgent !!
Salary Negotiable
19 Jul 19
40 . ผู้เชี่ยวชาญสินค้า (Product Specialist)
* วิเคราะห์ข้อมูล จำนวนและการสั่งซื้อ MRP/BOQ ในหมวดสินค้าที่ดูแล * วางแผนร่วมกับฝ่ายขายในการกำหนดแผนการขาย * ศึกษาข้อมูลสินค้า และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเชิงลึก * ให้คำปรึกษาและความรู้แก่พนักงานข...

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือน
19 Jul 19
  124 Positions      
Sort By 
Disability Jobs