JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  122 Positions      
Sort By 
1 . Engineer
Paint Engineer - ด้านเทคนิคและควบคุมการผลิตงานพ่นสี - งานพ่นสี Robot - งาน conveyor belt Production Engineer - ควบคุมการผลิตงานฉีดพลาสติก - งานติดตั้งแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก QA/QC Engineer - ด้...

บริษัท แอมพาส อินดัสตรี จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
9 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 Jul 19
2 . Purchasing Engineer (ประจำสำนักงานอมตะนคร)Urgently Required !
- จัดซื้อวัตถุดิบและ Part ต่างๆ ตรงตามที่บริษัทฯกำหนด - การจัดทำเอกสารสั่งซื้อ ตรวจสอบและขออนุมัติรวมถึงการยืนยันการรับเอกสารการสั่งซื้อจากผู้ขาย - สรรหาผู้ผลิตหรือผู้ขายที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติตรง...

บริษัท วูเทคไทย จำกัด
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
1 Position
Salary NA
20 Jul 19
3 . วิศวกรพัฒนาระบบคุณภาพ (ศูนย์พระประแดง)
1.การวิเคราะห์โครงสร้างโลหะ 2.วางแผนและควบคุมกระบวนการตรวจสอบ ทดสอบ วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 3.การควบคุมกระบวนการในระบบห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO 17025

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์ สามารถต่อรองได้
20 Jul 19
4 . Evaluation engineer (Staff)
Product test of Interior, Exterior and Safety part. Products test of Function and Body sealing parts. Preventive maintenance of M/C and equipment. Analysis and propose idea after test fail.

Toyoda Gosei Asia Co., Ltd.
Amata City Industrial (Chonburi) Chon Buri
1 Position
Salary n/a
20 Jul 19
5 . Design Engineer [ Staff ]
-Issue document as concern design (PSS,ECR,VA/VE). -Support activity of Company (VA,VE/kaizen). -Control and check data of Technical. -Summary & report job status. -Coperate with other section (cu...

Toyoda Gosei Asia Co., Ltd.
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
1 ตำแหน่ง
20 Jul 19
6 . Purchasing EngineerUrgently Required !
-Select the appropriate suppliers to purchase from to meet company’s products and prices requirement -Responsible for managing supplier performance in terms of quality, cost, delivery, and responsive...

บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jul 19
7 . Design Automation รับสมัครด่วน !
1.Design concept automation project.(Solidworks & AutoCAD.) 2.Design CAD drawing detail 2D (Solidworks & AutoCAD.) 3.BOQ. All part list of Automation project. (PowerPoint & Excel) 4.Plan and sche...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
Saha Group Industrial Park Sriracha Chon Buri
1 อัตรา
Salary 19,000-30,000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
20 Jul 19
8 . Product Design Engineer
1. Design, equipment and parts. Products for use in the assembly has been redesigned. 2. Process of product design. and installation of equipment in the area of Assembly. 3. Production testin...

DDK (THAILAND) Ltd.
2 Position
Salary N/A
20 Jul 19

Vandapac Co., Ltd.
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
4 ตำแหน่ง
20 Jul 19
10 . Die Design Engineerรับสมัครด่วน !
1 ควบคุมการเริ่มผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง ECN 2 ออกแบบแม่พิมพ์ใหม่ และปรับปรุงแม่พิมพ์ที่ใช้ในปัจจุบัน 3 ควบคุม Drawing ผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วนและแม่พิมพ์ 4 จัดทำเอกสาร Process Flow Char...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
20 Jul 19
11 . วิศวกรจัดซื้อรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอบ - จัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบาย และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ขององค์กร - ดูแล จัดการเอกสาร สัญญาต่าง ๆ ในระหว่างจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เป็นตัวแทนติ...

INTEQC Group
1 อัตรา
Salary 18,000 + ประสบการณ์
20 Jul 19
12 . วิศวกรพัฒนาโครงการ/วิศวกรการตลาด
- จัดทำแผนพัฒนาการดำเนินงานโครงการใหม่ ๆ - รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์โอกาสความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงใหม่ ๆ และการลงทุนนำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา - มีความสามารถในการจัดทำการศึกษาและวิเคราะห์ความเ...

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
Saha Group Industrial Park Sriracha Chon Buri
1 อัตรา
Salary พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
20 Jul 19
13 . วิศวกร R&D รับสมัครด่วน !
- คิดและสร้างสรรค์ผลงาน ในด้านการวิจัยผลิตภัณฑ์บริษัทฯ เพื่อให้เกิดคุณค่าในการทำงาน - พัฒนางานส่วนงานไฟฟ้า เครื่องกล งานระบบ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดนวัฒตกรรมใหม่

บริษัท เอลโม เทค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 Jul 19
14 . QA Engineer II APAC
• Oversees and ensures that activities performed by HOYA in the Global Distribution Centre, at Sriracha Chonburi province, Thailand comply with local regulations and the applicable parts of the HOYA G...

HOYA LAMPHUN LTD.
1 Position
20 Jul 19
15 . วิศวกรระบบ ISO
1.ควบคุมและตรวจสอบเอกสาร ISO และจัดเก็บเอกสารบันทึกไว้เป็นหมวดหมู่ 2.ควบคุมและจัดทำเอกสาร แก้ไขเอกสาร 3.ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน 4.หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Xtron Air-Conditioning Manufacture (Thailand) Co.,Ltd.
1 Position
Salary 20,000-30,000(หรือตามประสบการณ์)
20 Jul 19
16 . วิศวกรจัดซื้อ (ไฟฟ้า/เครื่องกล/โยธา/อุตสาหการ)รับสมัครด่วน !
-จัดซื้อจัดหาเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องมือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องจากทั้งในและต่างประเทศ -จัดซื้อจัดหาเครื่องมือ วัสดุสำนักงาน และสินค้า หรือบริการอื่นๆ ตามที่ได้รับก...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
20 Jul 19
17 . Automation Engineer (DCS/SCADA/PLC Programmer)รับสมัครด่วน !
• Team leader to work and plan in design, programming, installation, commissioning, and troubleshooting for dcs, scada, plc system and process control system. • Team leader for execute project, work,...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
2 อัตรา
Salary N/A
20 Jul 19
18 . วิศวกรเครื่องกล
- วิศวกรเครื่องกล ดำเนินการด้านข้อมูล เครื่องจักร อุปกรณ์ ของบริษัทฯ โดยการศึกษา วิเคราะห์พัฒนา ปรับปรุงและจัดทำ เพื่อให้เครื่องจักรทำงานอย่างมี ประสิทธิภาพ - วิศวกรอุตสาหการดำเนินการด้านข้อมูลผลิตภ...

บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
19 . Office Engineer (กทม.แม่ฮ่องสอน,หนองคาย)รับสมัครด่วน !
จัดทำแบบก่อสร้าง เคลียร์แบบ ,คิดปริมาณงานออกแบบก่อสร้าง , ทำ Shop Drawing ,เบิก Payment , ขออนุมัติวัสดุ อื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
20 . วิศวกรชลประทาน
1.ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาด้านแหล่งน้ำ 2.จัดหาแหล่งน้ำ งานเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรให้กับชาวไร่ (อ้อย) 3.ศึกษาและออกแบบเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบส่งน้ำ กระจายน้ำ 4.วางแผน ประสานงาน และควบคุมโครงการจัดหาแ...

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 Jul 19
  122 Positions      
Sort By 
Disability Jobs