JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Jobs: Engineering
  2,444 Positions      
Sort By 
1 . Project Engineer ( คลอง 7 )
วางแผน และควบคุมยอดการทำงานของโปรเจคของบริษัท ควบคุมทีมงานให้ทำงานได้ตามเป้าของยอดที่ได้รับมาจากบริษัท และคอยดูแลน้องในทีมให้ ทำงานได้อย่างมีประสิทะภาพวางแผนทีมงาน ให้ดำเนินการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภ...

บริษัท ไทยโรโบติกส์ แอนด์ ออโตเมชั่น จำกัด THAI ROBOTICS AND AUTOMATION CO.,LTD.
1 อัตรา ด่วน!
Salary 25,000-30,000 บาท
19 Jul 19
2 . QC Engineer รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบดำเนินงานจัดการคุณภาพและมาตรฐานระบบคุณภาพให้บรรลุเป้าหมาย วิเคราะห์ พัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานและระบบคุณภาพแบบบูรณาการ รวมทั้งนำเสนอแผนงานโครงการ เครื่องมือ กลยุทธ์ วิธีการใหม่ๆ เพื่อพัฒนา...

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
3 . Engineer senior Engineer
1.ตรวจสอบคุณภาพผลิตภณฑ์ ในทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อให้เป็น ไปตามมาตรฐานการผลิต 2.ประสานงานกับลูกค้า และหน่วยงานภายในเรื่องการควบคุมกระบวนการ และระบบคุณภาพผลิตภณฑ์ 3.ตรวจวัดจัดเก็บข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาด้...

NTST (Thailand) Co., Ltd
Amata City Industrial (Chonburi) Chon Buri
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
4 . วิศวกรผลิตรับสมัครด่วน !
- งานด้าน Maintenance หรืองานด้าน Production / Process Improvement

บริษัท บี โฮลดิ้ง จำกัด
5 อัตรา
Salary ตามตกลง (หรือระบุเงินเดือนที่ต้องการ)
19 Jul 19
5 . Automation Engineer/Electrical Design Engineerรับสมัครด่วน !
- Drawing / design circuits using Auto-Cad and calculate the size of electric device specification - Skilled in the use of Solid work or Auto Cad. - Program PLC can write as well as...

K-Zetta Co.,Ltd.
2 Positions
Salary Depending on qualifications and experience.
18 Jul 19
6 . วิศกรขายเครื่องมือแพทย์ / Sales Engineer
รับผิดชอบงานขายเครื่องมือแพทย์ด้านความงาม ให้กับคลินิกความงาม สปาและโรงพยาบาล ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - ศึกษา ทดลอง และจัดเตรียมข้อมูลเครื่องมือแพทย์ ร่วมกับทีมProductและEngineer - วิเคราะห์ตลาดแล...

บริษัท อินโนเวชั่นบิวตี้ จำกัด
5 Position
Salary 18,000-25,000+(Commission&ค่าน้ำมัน&ค่าเสื่อมรถ)
18 Jul 19
7 . Sales Engineer วิศวกรขาย
จำหน่ายอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ให้กับโรงงานขนาดใหญ่ • นำเสนอผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน(หลอดไฟ LED และโคมไฟกันระเบิด LED) ของบริษัทฯ และให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า • วิเคราะห์การใช้พลังงานและนำเสนอแนวทางการประหย...

บริษัท ชินเพาเวอร์ จำกัด (Chin Power Co., Ltd.)
2 อัตรา
Salary 15,000-25,000 + โบนัสการขาย + ค่าน้ำมัน + ค่าโทรศัพท์ + ค่าcommission
18 Jul 19
8 . วิศวกรฝ่ายขาย
- นำเสนอการขายและติดตามลูกค้า เพื่อให้บรรจุเป้าหมายการขาย - รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันพร้อมหาลูกค้ารายใหม่ - เรียนรู้เแทคนิคครื่องจักรสินค้าของบริษัท พร้อมนำเสนอความรู้เทคนิคข้อมูลแก่ลูกค้า ...

บริษัท ปาสคาล อินเตอร์เทค จำกัด
4 Position
Salary วุฒิการศึกษาและประสบการณ์
18 Jul 19

Smit Medical Co.,Ltd.
1 อัตรา
18 Jul 19
10 . วิศวกร New Part
1. วางแผนผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า 2. ติดตามตัวอย่างและพัฒนา Material กับ Supplier 3. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อพัฒนางาน 4. ทําตัวอย่างและทดลองประกอบร่วมกับลูกค้า 5. เป็น Lead Project

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
2 อัตรา
Salary N/A
18 Jul 19
11 . วิศวกรออกแบบเเม่พิมพ์
วิศวกรออกแบบเเม่พิมพ์ - ออกแบบเเม่พิมพ์ (ใช้โปรแกรมเขียนแบบ UB) - Control งานเเม่พิมพ์ให้เป็นไปตามแผน - ประชุมประสานงานกับทางลูกค้า - จัดทําระบบเอกสารตามระบบ ISO 14001 , IATF:16949 - ติดตามงานอื่...

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
2 อัตรา
Salary N/A
18 Jul 19

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
4 Position
Salary N/A
18 Jul 19
13 . QC Engineerรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมตรวจสอบวัตถุดิบให้สอดคล้องตามมาตรฐานที่กำหนด 2. ตรวจสอบและพัฒนาผู้ขายให้มีศักยภาพที่สามารถบรรลุตามมาตรฐาน 3. จัดทำเอกสารแบบฟอร์มและบันทึกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องระบบคุณภาพ 4. ควบคุมดูแลการตรวจส...

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
18 Jul 19
14 . วิศวกรเครื่องกลรับสมัครด่วน !
ออกแบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ โครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็ม แอนด์ อี เอ็นจิเนียริ่ง 49 จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามประสบการณ์
18 Jul 19
15 . วิศวกรสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลรับสมัครด่วน !
ออกแบบระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย โครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็ม แอนด์ อี เอ็นจิเนียริ่ง 49 จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
18 Jul 19
16 . Sales & Planning Staff
1. Follow up report 2. จัดทำตารางการทำงาน ตรวจสอบและรายงานแผนการทำงาน 3. ดูแลและติดตาม Material และ standard ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตให้เข้าตามวันที่กำหนดและทันต่อการใช้งาน 4. ประสานงานระหว่างหน่วยง...

บริษัท ฮีโร่ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
18 Jul 19
17 . ซุปเปอร์ไวเซอร์เครื่องกลรับสมัครด่วน !
ควบคุมดูแลการทำงานของผู้รับเหมา ติดตามและตรวจสอบรายงานอุปสรรคความคืบหน้าของงาน สามารถอ่านแบบและอธิบายงานได้

บริษัท ไทยสตีมเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
18 . วิศวกรเทคนิคเครื่องกลรับสมัครด่วน !
1.จัดทำ P&I diagram 2.หาราคาอุปกรณ์ตาม concept design 3.เตรียมเอกสาร technical specification ที่เกี่ยวข้อง 4.สั่งซื้ออุปกรณ์ให้ถูกต้องตามที่ออกแบบและส่งทันตามแผนงาน 5.ติดตามงานติดตั้งที่หน้า site ...

บริษัท ไทยสตีมเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
19 . CCT Engineer (Contamination Control Engineer),Cleanliness Engineerรับสมัครด่วน !
-Control contamination meet cleanliness target. -Perform contamination audit and corrective action. -Contamination monitoring and improvement

Shin-etsu Magnetics (Thailand) Ltd.
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
1 position
Salary N/A
18 Jul 19
20 . Process Engineerรับสมัครด่วน !
-Setup and qualify new production line including qualification report preparation. -Control of Spare part / Machine / Jig / Fixture Equipment at Engineer area. -Production yield monitoring and impro...

Shin-etsu Magnetics (Thailand) Ltd.
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
1 Position
Salary N/A
18 Jul 19
  2,444 Positions      
Sort By 
Disability Jobs