JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Jobs: Engineering
  2,519 Positions      
Sort By 
1 . Senior Engineering
ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต จัดทำรายงาน ข้อมูลสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลด้านการผลิต

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
21 Feb 19
2 . Sales engineering staff
1. Feasibility study for Customer requirement 2. Develop dies, jigs, and CFs with suppliers 3. Follow up suppliers such as (materials,bolts and nuts, pipes, round bars, machine-processed part, laser...

Tada Press (Thailand) Co., Ltd.
Amata City Industrial (Rayong) Rayong
1 อัตรา
Salary 20,000 up
21 Feb 19
3 . Product Design Engineer (Electronic/Mechanical)
Car Audio Product design (Electronic/Mechanical) 1.New models design/development 2.New models evaluation 3.New models trouble shooting 4.Cooperate with HQ, PD, Sourcing

Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.
Amata City Industrial (Chonburi) Chon Buri
Many Positions
Salary Salary Structure
21 Feb 19
4 . New model Engineering
Receiving & Outgoing 1.Issue and implement APQP document of WHN All model. 2.Review FMEA of WHN. 3.Contact with other dept about all of new model document. 4.Understand about Customer dwg 5.Can...

Furukawa Automotive Systems (Thailand) Co., Ltd.
Pinthong Industrial (Project 1) Chon Buri
2 Position
Salary N/A
21 Feb 19
5 . QA Engineer
Quality control and assurance quality of product and management quality systems. - To establishes quality standard in our factory (product specification, production specification) - To establish ...

Furukawa Automotive Systems (Thailand) Co., Ltd.
Pinthong Industrial (Project 1) Chon Buri
3 Position
Salary โครงสร้างบริษัท
21 Feb 19
6 . Production Engineer Machine
Repairing Machine and preventive maintenance • Support Machine & Equipment for production line • Control machine down time to achieve KPI • Improvement defect and process • Control spare part • M...

Furukawa Automotive Systems (Thailand) Co., Ltd.
Pinthong Industrial (Project 1) Chon Buri
2 Position
Salary N/A
21 Feb 19
7 . Production Engineer
- ECR monitoring sample new part - Control standard team for preparation document standard new part - Prepare APQP, PPAP and documents're concern customer - Trial new product - Coordinate with cus...

Furukawa Automotive Systems (Thailand) Co., Ltd.
Pinthong Industrial (Project 1) Chon Buri
2 Position
Salary N/A
21 Feb 19
8 . วิศวกรซ่อมบำรุง
งานซ่อมบำรุง เครื่องฉีด,เครื่องเป่าพลาสติก และเครื่องรีดหลอด

บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
Saha Group Industrial Park Sriracha Chon Buri
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
21 Feb 19
9 . QA Engineerรับสมัครด่วน !
-ติดตาม แก้ไขปัญหา ลูกค้า Claim -วิเคราะห์และแก้ปัญหางานเสียในกระบวนการ -พัฒนาระบบการวัดและตัดสินใจ -จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานที่จำเป็นและทบทวนเอกสารที่ไม่ทันสมัย -Calibratiobn Technical

บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
Saha Group Industrial Park Sriracha Chon Buri
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
21 Feb 19
10 . Products and Site Engineer วิศวกรไฟฟ้าผลิตภัณฑ์ ด้านไฟฟ้าแรงสูง (สาขาไฟฟ้ากำลัง)รับสมัครด่วน !
Support and provide technical knowledge/spec to Sale Manager and/or Sales Engineers. Introduce and promote company's high voltage equipments to customers in order to satisfy their needs.

บริษัท ไทยวีรวัฒน์ จำกัด
3 Position
Salary Negotiable
21 Feb 19
11 . วิศวกรไฟฟ้า รับสมัครด่วน !
1.ทำแผนซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าประจำวัน ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน เพื่อให้การซ่อมเป็นลักษณะการซ่อมเชิงป้องกัน 2.ให้ข้อมูลประกอบการจัดหาอุปกรณ์อะไหล่ไฟฟ้า ในกรณีที่จำเป็นต้องสั่งซื้อ 3.ซ่อม – สร้าง ระบบไ...

บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
Well Grow Industrial Chachoengsao
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Feb 19
12 . Automotive Data Engineer
- Create car body measurement data from 2D or 3D original data from OEM - Measure cars from created datasheets - Support customer for any issue of measurement machines and datasheets - Join a team ...

บริษัท อะซิมุท เอเชีย แปซิฟิก จำกัด
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
2 Position
Salary 15,000 - 30,000
21 Feb 19
13 . วิศวกรประเมินความเสี่ยง (Risk Engineer)
-สำรวจภัยและพิจารณาความเสี่ยงของผู้เอาประกันภัย -ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้เอาประกันภัยเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดภัย -จัดทำรายการชื่อลูกค้าเพื่อเข้าสำรวจความปลอดภัย -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
2 Position
Salary ตามตกลง
21 Feb 19
14 . Fire Protection Engineer
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าสำรวจภัย เช่น บริษัทประกันภัย ผู้ว่าจ้างให้สำรวจ และ สถานที่ที่ต้องเข้าสำรวจ - จัดเตรียมข้อมูลและอุปกรณ์ ก่อนออกไปปฏิบัติงาน ภาคสนาม - สามารถใช้ โปรแกรม...

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
2 Position
Salary 18,000-23,000
21 Feb 19
15 . Equipment Coordinator Engineer
- To procuring and managing for all production tool & equipment - To Responsible for administration, coordination and implementation of equipment for all Electric and Interior. - To Responsible for ...

DTS Draexlmaier Automotive Systems ( Thailand ) Co., Ltd.
Amata City Industrial (Rayong) Rayong
4 Positions
21 Feb 19
16 . Customer service engineer
1. ให้คำแนะนำและบริการลูกค้า 2. ติดตามการทำงานเพื่อให้งานผลิตเป็นไปตามมาตรฐาน 3. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พรีซิสชั่น สลิตติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด
2 Position
Salary พิจารณาตามประสพการณ์และความเหมาะสม
21 Feb 19
17 . วิศวกรภาคสนาม
- ควบคุมงานก่อสร้างตามแผนและหลักวิศวกรรมข้อกำหนดของโครงการฯ - จัดการ/ควบคุม/ตรวจสอบ/วางแผนหน้างานให้เป้นไปตามที่กำหนด - ถอดแบบ สั่งวัสดุ ควบคุมต้นทนวัสดุ แรงงานตามต้นทุนของโครงการ - ประสานงานกับผู้...

บริษัท พี คอนส์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
2ตำแหน่ง
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
21 Feb 19
18 . Electrical Engieer
- ทำงาน Project เกี่ยวกับระบบออโตเมชั่น PLC/Servo Motor/Touchscreen/SCADA - ศึกษาระบบใหม่ๆเกี่ยวกับระบบออโตเมชั่น PLC/Servo -ให้คำปรึกษาในการพัฒนา/ปรับปรุง ระบบออโตเมชั่นกับลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ - ...

บริษัท ไทยโรโบติกส์ แอนด์ ออโตเมชั่น จำกัด THAI ROBOTICS AND AUTOMATION CO.,LTD.
1 อัตรา
Salary 20,000-25,000
21 Feb 19
19 . Maintenance Supervisor / Project Engineer (Large Sized Food Manufacturer) รับสมัครด่วน !
1. Responsible for Total Preventative Maintenance of all Machines & Equipment , Water & Utility , Waste Water Treatment, Electricity ( เครื่องมือ เครื่องจักร ดิน น้ำ ลม ไฟ และบำบัดของเสีย )of Large Si...

Food People Recruitment Co., Ltd.
2 อัตรา เท่านั้น
Salary 35,000 - 50,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) และสวัสดิการอื่นๆ
21 Feb 19
20 . Process Engineer
Support ไลน์การผลิต, New Model, Drawing, WI

Wave Crest (Thailand) Ltd.
Amata City Industrial (Chonburi) Chon Buri
1 Position
21 Feb 19
  2,519 Positions      
Sort By 
Disability Jobs