JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
Jobs: Engineering
  2,594 Positions      
Sort By 
1 . System Integrate Engineer รับสมัครด่วน !
- วางแผนการดำเนินงานและกระจายงานให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบ - วางแผนป้องกันความเสี่ยงของโครงการที่จะทำให้ไม่สามารถส่งมอบแก่ลูกค้าตามกำหนดได้ - ควบคุมต้นทุนโครงการและพัฒนากระบวนการของงานเพื่อลดต้นทุนตามเ...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Amata City Industrial (Chonburi) Chon Buri
1 Position
Salary Negotiate
25 May 19
2 . เจ้าหน้าที่ Application Engineer
- สนับสนุนงานขายประเภทสินค้าทางด้าน Machines & Smart Automation อาทิ เช่น Fanuc, DMG Mori, Nachi เป็นต้น - เป็นผู้บริการในการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงในสายการผลิต - Products Trainer / Technical Trainer ...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามวุฒิการศึกษา+ประสบการณ์+ความสามารถ
25 May 19
3 . Project Sale Supervisor
•ประชาสัมพันธ์สินค้าที่จัดจำหน่ายและงานบริการต่างๆของบริษัทให้กับลูกค้าภาคราชการ สถาบันการศึกษาและองค์กรภาครัฐ •ติดต่อ นำเสนอขายและให้บริการ รักษาลูกค้าปัจจุบันและขยายฐานลูกค้าใหม่ •บริหารทีมงานได้อ...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
Salary 30,000 บาท ขึ้นไป (ตามวุฒิการศึกษา+ประสบการณ์+ความสามารถ)
25 May 19
4 . วิศวกรขาย (Sales Engineer) ประจำสำนักงานอมตะซิตี้ ชลบุรีรับสมัครด่วน !
-นำเสนอขายสินค้าและบริการต่างๆ ของบริษัท และดำเนินกิจกรรมการขายเพื่อตอบ -สนองความต้องการของลูกค้าและบรรลุเป้าหมายบริษัท -ให้คำปรึกษาการเลือกสินค้า เทคนิคและการนำไปใช้งาน และบริการหลังการขาย -สร้าง...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Amata City Industrial (Chonburi) Chon Buri
1 อัตรา
Salary รายได้รวมไม่ตำกว่า20,000 บาท
25 May 19
5 . Production Engineerรับสมัครด่วน !
- วางแผนการผลิต ตรวจสอบกระบวนการ - เขียนแบบ คำนวน โครงสร้างสายไฟ - ปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานในกระบวนการผลิต - สนับสนุนข้อมูลทางเทคนิคให้กับฝ่ายต่างๆ

บริษัท เอส.ซุปเปอร์เคเบิ้ล จำกัด
2 Position
Salary 15,000 ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับประสบการณ์,ความสามารถ
25 May 19
6 . Assistant Manager (Production Engineer)
1. Machine ,Tool and other accessory design and make for new project control 2. New project tooling cost control and report 3. FMEA Analysis , Process design and prototype trial and report 4. Tooli...

บริษัท ยามะเซอิไทย จำกัด
Eastern Seaboard Industrial (Rayong) Rayong
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัทฯ
25 May 19
7 . ช่างบริการลูกค้า
•รับผิดชอบในการให้บริการและบำรุงรักษาระบบและเครื่องล้างจานในโรงแรม, ร้านอาหาร, โรงพยาบาล, โรงเรียนสถาบันอื่น ๆ และ ผู้จัดจำหน่าย(Distributor) •ติดต่อกับลูกค้าเพื่อเข้าบริการตามนัดหมาย ให้บริการลูกค้า...

Ecolab Co., Ltd.
5 อัตรา
25 May 19
8 . Chief PE
-Process design support -New Mode control schedule -Refer job description

UMC ELECTRONICS (THAILAND) LIMITED
TFD Industrial Chachoengsao
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 May 19
9 . วิศวกรปรับอากาศ/ซุปเปอร์ไวเซอร์ปรับอากาศ/โฟร์แมนปรับอากาศ
- วางแผนงาน ควบคุมและดูแลงานด้านระบบปรับอากาศและงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อี.เอส.ดี 222 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3 ตำแหน่ง
25 May 19
10 . วิศวกรสุขาภิบาล/ซุปเปอร์ไวเซอร์สุขาภิบาล/โฟร์แมนสุขาภิบาล
- วางแผนงาน ควบคุม ดูแลงานด้านระบบประปา สุขาภิบาล ระบบปรับอากาศและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา...

บริษัท อี.เอส.ดี 222 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3ตำแหน่ง
25 May 19
11 . วิศวกรไฟฟ้าโครงการ/ซุปเปอร์ไวเซอร์/โฟร์แมนไฟฟ้า
- วางแผนงาน ควบคุมและดูแล งานด้านระบบไฟฟ้าและงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อี.เอส.ดี 222 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
5 ตำแหน่ง
25 May 19
12 . วิศวกรไฟฟ้า
-ดูแลระบบการเดินเครื่อง -ดูแลระบบเครื่่องจักรทุกประเภทภายในโรงงาน -ดูแลเรื่อง PM ต่างๆ ฯลฯ

บริษัท กมลาไสย ไบโอ เพาเวอร์ 2010 จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและตามความสามารถ
25 May 19
13 . วิศวกรเครื่องกล
- ดูแลงานซ่อมบำรุงภายในโรงไฟฟ้า - ซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงไฟฟ้า - ดูแลระบบเครื่องจักรของโรงไฟฟ้า - ดูแลในเรื่อง PM - วางแผนการทำงานประจำเดือน, ประจำปี, แผน ShutDown - วิเคราะห์และศึกษาปัญหาท...

บริษัท กมลาไสย ไบโอ เพาเวอร์ 2010 จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท,ตามความสามารถ
25 May 19
14 . Engineer
- Checking customer requirement. - Setting order specification for production. - Material test, analysis and summary report. - Another jobs depend on section and department manager assigned.

Thai Cold Rolled Steel Sheet Public Company Limited
2 Position
Salary N/A
25 May 19
15 . Maintenance Section Head (Nakornpathom Factory)
ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุง,บำรุงรักษาเชิงป้องกันเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
25 May 19

Seiko Instruments (Thailand) Co., Ltd.
Gateway City Industrial Chachoengsao
3 Position
Salary N/A
25 May 19
17 . Maintenance Engineer ME, EE, SCADA (ลพบุรี)
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงาน - วางแผนงานซ่อมบำรุง PM และ TPM , SCADA - ระบบการจัดเก็บ Spare Part - ดูแลพนักงานภายในทีมงาน ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Shera Public Company Limited
4 Position
Salary Negotiable
24 May 19
18 . Automation Engineer/Electrical Design Engineerรับสมัครด่วน !
- Drawing / design circuits using Auto-Cad and calculate the size of electric device specification - Skilled in the use of Solid work or Auto Cad. - Program PLC can write as well as...

K-Zetta Co.,Ltd.
2 Positions
Salary Depending on qualifications and experience.
24 May 19
19 . วิศวกรโยธา / Site Engineering
- ประสานงานออกแบบโครงการ - ดูแลหน้างาน และประสานงานได้

SOT Engineering Group Co., Ltd.
1 อัตรา
24 May 19
20 . วิศวกรประจำโรงงาน
-รับผิดชอบควบคุมกระบวนการผลิต และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐาน -สามารถวางแผน วิเคราะห์ บริหารทรัพยากร บริหารต้นทุน พัฒนากระบวนการผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพ เพิ่ม Productivity -สามารถวางแผนงา...

บริษัท นิวสตาร์ โฮลดิ้ง จำกัด
1 Position
Salary 20,000-30,000 บาทขึ้นไป (สามารถต่อรองได้)
24 May 19
  2,594 Positions      
Sort By 
Disability Jobs