JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  61 Positions      
Sort By 
1 . Finance and Planning Manager ประจำศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
- Prepare all financial analysis and report, P&L evaluating key business drivers to support management decision - Prepare on a timely basis the weekly, monthly, yearly financial reports and variance...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
1 อัตรา
18 Sep 19
2 . Finance and Planning Manager ประจำศูนย์กระจายสินค้าลำลูกกา จ.ปทุมธานี
- Prepare all financial analysis and report, P&L evaluating key business drivers to support management decision - Prepare on a timely basis the weekly, monthly, yearly financial reports and variance...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
1 อัตรา
18 Sep 19
3 . Business Controller (53323)
Overall of Finance and General Accounting, Costing, Treasury, Management Report and Financial Report. - Ensuring proper accounting records are transacted accurately and plausibly. - Set up the accou...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
Eastern Seaboard Industrial (Chonburi) Chon Buri
1 Position
Salary 120,000-180,000
18 Sep 19
4 . หัวหน้าแคชเชียร์ - ประจำศูนย์การค้าไอคอนสยาม
- จัดทำตารางการทำงาน, OT ของแคชเชียร์ และเอกสารอื่นๆในหน่วยงาน - จัดเตรียมเงินทอน ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี vat Refund เป็นต้น - นำเงินฝากแบงค์ แลกเงินเพื่อให้พอใช้ในแต่ละวัน - เวลาปฏิบัติงาน : ทำงา...

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Sep 19
5 . ผู้จัดการฝ่ายการเงิน / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน
• ควบคุมกำกับดูแลปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหา พัฒนาคุณภาพงานในฝ่ายบริหารเงิน ให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร • ควบคุมดูแลการรับเงิน – จ่ายเงินให้เป็นไปตามเงื่อนไข • ติดตามผลงานปฏิบัติงานของทีมงานประจำวัน ในด...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงาน และผลประกอบการ
18 Sep 19
6 . Senior Finance/ เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน
1. รับผิดชอบต่อการจัดการวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากทุกธนาคาร รายการรับเงินและการจัดสรรงบประมาณการจ่ายให้เหมาะสมกับการเงินของบริษัทฯ ติดต่อประสานงานกับธนาคาร ที่เกี่ยวข้องรวมถึงการจัดทำรายงานด้านบัญชีให...

บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด
1 Position
Salary 40,000 - 60,000 Baht Excluding other income
18 Sep 19
7 . ผู้จัดการบริหารลูกหนี้รับสมัครด่วน !
- พิจารณา ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้า วิเคราะห์ความเสี่ยงและข้อมูลทางการเงิน - พิจารณาสินเชื่อ ประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า - วิเคราะห์สินเชื่อโดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยง มาตรฐ...

บริษัท ระยองวิศวโยธา จำกัด
1 Position
18 Sep 19
8 . ผู้จัดการสาขา ประจำสาขา พล
• บริหาร กำกับดูแล พนักงานในสาขา ให้สามารถปฏิบัติงาน และอยู่ในระเบียบของบริษัทตามนโยบาย • ออกพื้นที่เพื่อแสวงหาลูกค้าใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ • เป็นที่ปรึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ตลอดจนขั...

บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด
1 Position
Salary ไม่ระบุ
18 Sep 19
9 . ผู้จัดการสาขา ประจำสาขา เสนา
• บริหาร กำกับดูแล พนักงานในสาขา ให้สามารถปฏิบัติงาน และอยู่ในระเบียบของบริษัทตามนโยบาย • ออกพื้นที่เพื่อแสวงหาลูกค้าใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ • เป็นที่ปรึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ตลอดจนขั...

บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด
Salary ไม่ระบุ
18 Sep 19
10 . ผู้จัดการสาขา ชนบท
• บริหาร กำกับดูแล พนักงานในสาขา ให้สามารถปฏิบัติงาน และอยู่ในระเบียบของบริษัทตามนโยบาย • ออกพื้นที่เพื่อแสวงหาลูกค้าใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ • เป็นที่ปรึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ตลอดจนขั...

บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด
1 Position
Salary ไม่ระบุ
18 Sep 19
11 . Asst. Finance Manager
- ตรวจสอบเอกสารการรับและจ่ายเงินสด และจัดสรรเช็คเข้าธนาคาร - ควบคุมรายรับ และรายจ่ายเงินสดประจำวัน - ควบคุมดูแล บัญชีลูกหนี้ - สรุปยอดรายรับและรายจ่าย - ตรวจสอบยอดบัญชีเงินสด และบัญชีธนาคาร - คว...

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
12 . Finance Manager
•Be responsible for cash flow management and credit management. •Assist to analyze/review credit recommendations, ensuring consistency and understanding in each application, and escalate accordingly....

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
18 Sep 19
13 . Finance analyst Supervisor
1.ควบคุมและติดตามการจัดทำงบประมาณโครงการแต่ละโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 2.เปรียบเทียบงบประมาณและรายงานต่อฝ่ายบริหารและหน่วยธุรกิจ 3.ประสานงานกับทีมงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกด้าน...

บริษัท เฮลิกซ์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
14 . Finance SupervisorUrgently Required !
1. Implement and execute a complete finance and accounting management within a site in order to contribute to the organization’s sound financial management. 2. Develop and implement sound accounting ...

บริษัท ไทย โปรโต จำกัด
Salary Negotiable, base on experience and ability
18 Sep 19
15 . Financial Manager
Oversee, review, and adhere to the budgets for each business department •Develop and ensure that the internal control process from financial are in place to support the business •Analysis and fo...

บริษัท ซิซซา กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
16 . หัวหน้าการเงินรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบการับเงินค่าสินค้าและบริการ จากแคชเชียร์ 2. ตรวจสอบเอกสาร และรายงายค่าใช้จ่าย 3. ตรวจสอบการจ่ายเงิน Suppliers ตามงวดการชำระ 4. ตรวจสอบเงินเข้าบัญชี ซึ่งเป็นรายได้จากการขายทุกช่องทาง 5. ...

บริษัท ไนน์ ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
1 Position
18 Sep 19
17 . หัวหน้าแผนกการเงิน/แคชเชียร์
- บริหารทีมงานการเงิน/แคชเชียร์ให้ทำงานเต็มประสิทธิภาพ - รับผิดชอบและดูแลการเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลให้ถูกต้อง รวดเร็ว - สรุปค่ารักษาพยาบาล รายได้และลูกหนี้เพื่อส่งบัญชีตรวจสอบ - ติดต่อกับบริษัทประกั...

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Sep 19
18 . ผู้จัดการแผนกการเงินรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมเงินสดย่อย 2.ตรวจสอบเอกสารจ่ายตามเงื่อนไขอนุมัติ 3.ตรวจสอบรายงานทะเบียนเช็คจ่าย 4.ตรวจสอบทะเบียนเช็ครับ 5.ตรวจสอบรายงานเงินสดรับประจำวัน 6.ตรวจสอบรายงานนำฝากเช็คประจำวัน 7.ตรวจสอบเอกสารก...

บริษัท พี.ซี. โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
19 . หัวหน้างานบัญชีการเงิน (AR ) หยุดวันเสาร์-อาทิตย์รับสมัครด่วน !
- วางแผนและควบคุมการทำงบประมาณประจำปี - จัดทำรายงานทางการเงิน พร้อมเปรียบเทียบและวิเคราะห์งบการเงินกับงบ ประมาณที่ตั้งไว้ - ตรวจสอบและอนุมัติเอกสารด้านการรับ-จ่ายเงินทั้งหมด - ควบคุมการรับ การจ...

บริษัท นิวทรีชั่น เอสซี จำกัด
1 Position
Salary 20,000-35,000
18 Sep 19
20 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน
1. บริหารจัดการและวางแผนกระแสเงินสดแต่ละวัน 2. ควบคุมและตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินทุกประเภท,เงินทดลองจ่ายและ Cash Flow 3. ตรวจสอบ Statement และเงินโอน,เช็คนำฝากธนาคาร 4. ควบคุมทะเบียนเช็ค, ใบสำคัญจ่าย ...

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
  61 Positions      
Sort By 
Disability Jobs