JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  33,002 Positions      
Sort By 
1 . Waitress
Taking food and drink orders from customers and serving the customers once the food or drinks have been prepared. Part time work also available. Flexible days and hours. Full time basic salary: ...

Sportsman Bar and Restaurant
3 Position
Salary 16,000 - 21,000 baht
18 Feb 19
2 . TECHNICAL SALE SUPPORTรับสมัครด่วน !
1.ช่วยเหลือและสนับสนุนงานขาย ด้านข้อมูลสินค้าและ ข้อมูลด้านเทคนิค ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อสามารถทำการขายได้ง่ายและมากขึ้น รวมทั้งทำการทดลองหน้างานพื่อให้ลูกค้าเห็นประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ 2.วิเ...

JCW International Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์การทำงาน
18 Feb 19
3 . พนักงาน Margeting
- สร้างโฆษณา Online/Offline - ติดตามโฆษณา / ส่งต่อแผนกขาย - ส่งแฟกซ์ - วางแผนการตลาดร่วมกับแผนกขาย

บริษัท ไอทาร์เก็ตติ้ง จำกัด
1 Position
Salary 9,500 - 11,000
18 Feb 19
4 . พนักงานขาย
- ติดต่อประสานงานลูกค้าทางโทรศัพท์/@Line - ออกใบเสนอราคา - วางแผนการตลาดร่วมกับพนักงาน Margeting

บริษัท ไอทาร์เก็ตติ้ง จำกัด
2 Position
Salary 9,500 - 11,000
18 Feb 19
5 . พนักงาน Data Support
- อัพเดทรายละเอียดข้อมูลตาม Order - จัดหารายละเอียดข้อมูลตาม Order

บริษัท ไอทาร์เก็ตติ้ง จำกัด
3 Position
Salary 9,500 - 11,000
18 Feb 19
6 . พนักงานธุรการ
- ประสานงานสำนักงานบัญชี - จัดการเอกสารการเงิน - จัดการเอกสารงานบุคคล - จัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง - ประสานงานหน่วยงานภายนอก

บริษัท ไอทาร์เก็ตติ้ง จำกัด
1 Position
Salary 9,500 - 11,000
18 Feb 19
7 . พนักงานบัญชี (Accounting Officer)
- จัดการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในระบบบัญชี เช่น ลงบัญชีรายรับ-รายจ่าย - ออกใบกำกับภาษี รายการขายต่างๆ - ตรวจสอบ ติดตาม และปรับปรุงข้อมูลการชำระหนี้ของลูกค้า การเบิกจ่ายสินค้า และ stock ...

N Soya Co., Ltd.
1 Position
18 Feb 19
8 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (Marketing Officer)
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ด้านการขาย และ การตลาด - รับผิดชอบในการวางแผน และ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย roadshows และ การดูแลสื่อ สิ่งพิมพ์ Social Media

N Soya Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Feb 19
9 . ธุรการฝ่ายขาย
1. ประสานงาน ทั้งผู้แทนฝ่ายขายของบริษัท และ ลูกค้า 2. ทำรายงานและจัดเก็บข้อมูลทั่วไป 3. รับและจัดเก็บออเดอร์ 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 5. ทำงาน จันทร์ - ศุกร์

N - Sine Engineering Co., Ltd.
1 อัตรา
Salary 12,000
18 Feb 19
10 . ผู้แทนฝ่ายขายต่างจังหวัด
เสนอขายเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลและคลีนิก ประสานงานและดูแลลูกค้า สาธิตและให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์

N - Sine Engineering Co., Ltd.
2 ตำแหน่ง
Salary ตามแต่ตกลง
18 Feb 19
11 . หัวหน้า Admin Online และ Admin Online
- เวลาทำงาน จ.-ส. ตั้งแต่เวลา 8.30-17.30 น. หยูดวันอาทิตย์ และวันหยุดตามนักขัตฤกษ์ - สามารถทำงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายได้ ** หัวหน้าฝ่ายขายออนไลน์เงินเดือนเริ่มต้น 20,000-30,000 บาท (เปลี่ยนแปลงไ...

บริษัท ไป่หง เทรดดิ้ง จำกัด
10 ตำแหน่ง
Salary 20,000-30,000 บาท (หัวหน้า Admin Online) และ 10,000-15,000 บาท (Admin Online) (มีค่าคอมมิชชั่น)
18 Feb 19
12 . ผู้จัดการฝ่ายขายรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย การจัดกิจกรรมทางการตลาด เพื่อส่งเสริมการการจัดโครงสร้างของฝ่ายตลาดและฝ่ายขาย - การวิเคราะห์คู่แข่งขันและสภาวะของตลาด - การกำหนดเป้าหมายยอดขาย

บริษัท รัตนดำรงค์ จำกัด
2 Position
Salary ตามประสบการณ์
18 Feb 19
13 . เซลล์งานอุตสาหกรรมรับสมัครด่วน !
- ดูแลและรับออเดอร์จากลูกค้า - ประสานงานกับทีม ซับพอร์ต ต่างๆ - รับผิดชอบหน้าที่การขายตามเขตที่ดูแล - ทำตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท รัตนดำรงค์ จำกัด
2 Position
Salary รายได้ดีตามความสามารถและประสบการณ์
18 Feb 19
14 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาดรับสมัครด่วน !
-ดูแลหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่กำหนดเป้าหมายของฝ่าย ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของบริษัทฯ มีหน้าที่วางแผนการทำงานของฝ่ายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนกา...

บริษัท รัตนดำรงค์ จำกัด
1 Position
Salary รายได้ดีตามความสามารถและประสบการณ์
18 Feb 19
15 . เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
- หน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด - ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

บริษัท รัตนดำรงค์ จำกัด
1 Position
Salary 15,000 ขึ้นไป หรือ ตามประสบกราณ์
18 Feb 19
16 . ผู้จัดการระบบบริหารคุณภาพ QMR ,QMS/ที่ปรึกษาระบบ ISOรับสมัครด่วน !
- มีหน้าที่บริหารจัดการระบบบริหารด้านคุณภาพ ทั้งงานประกันคุณภาพ และงานควบคุมคุณภาพ ในส่วนงานผลิตของโรงงานให้มีประสิทธิภาพ 2. วางแผนการจัดการกำลังคนให้เหมาะสม 3. มีหน้าที่ควบคุมและพัฒนาคุณภาพสินค้า - ...

บริษัท รัตนดำรงค์ จำกัด
1 Position
Salary ตามประสบการณ์
18 Feb 19
17 . เจ้าหน้าที่คุมเครื่องฉีดพลาสติก
- รับผิดชอบและควบคุมการผลิตให้ได้คุณภาพตามเป้าหมายที่กำหนด - ตรวจสอบและบำรุงดูแลรักษาเครื่องฉีดพลาสติก - พิจารณาเป็นพิเศษ กรณีเครื่องขัดข้อง และสามารถแก้ไขเครื่องได้ - รายงานผลการทำงานของแ...

บริษัท แอนโม อิเล็คทริค จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Feb 19
18 . ผู้จัดการฝ่ายขาย / Sales/พนักงานขาย
ผู้จัดการฝ่ายขาย - วางแผนส่งเสริมการขาย นำเสนอสินค้าของบริษัท - สร้างยอดขาย ติดต่อประสานงานขาย ให้คำแนะนำกับลูกค้า Sales - แสวงหารายลูกค้าใหม่ - ติดต่อลูกค้าและเข้าพบเพื่อนำเสนอขายสินค้าของบ...

บริษัท แอนโม อิเล็คทริค จำกัด
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์+คอมมิชชั่น
18 Feb 19
19 . Programmer
- พัฒนาซอร์ฟแวร์ตามความต้องการ - สร้างฐานข้อมูลเพื่อใช้กับงานที่เกี่ยวข้อง - จัดทำคู่มือเอกสารที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ไกเนติค เอ็มเอ็มเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 Position
Salary 15,000 ถึง 20,000 บาท
18 Feb 19
20 . IT Supportรับสมัครด่วน !
- ติดตั้ง Software Program, กำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์, สำรองและกู้ข้อมูล ฯลฯ - ติดตั้ง แก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์เนตเวิร์ค - ให้คำแนะนำผู้ใช้งานทางด้าน Software และ Hardware ทั้งใ...

บริษัท ไกเนติค เอ็มเอ็มเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 Position
Salary 12,000-14,000
18 Feb 19
  33,002 Positions      
Sort By 
Disability Jobs