JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  31,654 Positions      
Sort By 
1 . Sales Representativeรับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบงานขายทั่วไปตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย 2. เข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้าที่เหมาะสมกับการใช้งาน หรือตามที่ลูกค้าสนใจ 3. รักษาลูกค้าเก่า และขยายฐานลูกค้าใหม่ 4. ให้คำปรึกษา /แนะนำลูกค้าด้า...

บริษัท ธนาวงษ์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด
2 อัตรา
22 Aug 19
2 . เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟฟิคออนไลน์ **ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่**รับสมัครด่วน !
1.ออกแบบกราฟฟิค และสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบใหม่ๆ 2.ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของบริษัท เช่น แค็ตตาล็อก โบรชัวร์ แผ่นพับ ป้าย Event โปรโมชั่นต่างๆ 3.ร่วมวางแผนงานกับทีมการตลาด เพื่อให้ได้ผลงานที่ต...

บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Aug 19
3 . พนักงานประจำเครื่องล้างแป้ง/ลามิเนต (พระราม 3)รับสมัครด่วน !
1.เคลือบผิวหน้ากระดาษ 2.และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
5 อัตรา
Salary รายได้รวมขั้นต่ำ 15,000บาท/เดือน
22 Aug 19
4 . วิศวกรผลิต(พิมพ์/หลังพิมพ์) (พระราม3)รับสมัครด่วน !
1.ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ และคุณภาพ และนำมากำหนดเป็นมาตรฐานปัจจัยกระบวนการที่จะนำไปควบคุมปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 2.ติดตามและผลักดันให้มีการนำปัจจัยกระบวนการและมาตรฐานการทำงานที่กำหน...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
2 อัตรา
22 Aug 19
5 . พนักงานฝ่ายผลิต (ทุพพลภาพ พระราม 3)รับสมัครด่วน !
1. ปฏิบัติงานในสายการผลิต ของโรงงาน 2. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
2 อัตรา
Salary รายได้รวมขั้นต่ำ 15,000บาท/เดือน
22 Aug 19
6 . พนักงานฝ่ายผลิต/พนักงานทั่วไป (พระราม 3)รับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติหน้างานตามหน้าที่ เช่น ตัดกระดาษ, นับกระดาษ, แกะกระดาษ, แพ็คผลิตภัณฑ์ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
20 อัตรา
Salary 15,000 บาท
22 Aug 19
7 . เจ้าหน้าที่ประกอบอาร์ตเวิร์ค/Graphic Design (พระราม 3)รับสมัครด่วน !
• รับผิดชอบในขั้นตอนการตรวจสอบไฟล์งาน, จัดการไฟล์, วางเลย์, แก้ไขงาน • แยกสีไฟล์, ปรับสีไฟล์ภาพ • ดูแลการจัดเก็บไฟล์งานในระบบ • ทำงานให้ได้ตามแผนงานที่กำหนด • ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักร

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
5 อัตรา
Salary N/A
22 Aug 19
8 . นักวิจัย ( R&D Officer) (พระราม3)รับสมัครด่วน !
- คิดค้นวิธีการผลิตใหม่ๆ เพื่อให้สามารถผลิตงานตามที่ลูกค้าต้องการ,ศึกษา/ปรับปรุงวิธีการผลิตที่มีอยู่เดิมเพื่อเพิ่มคุณภาพของสิ่งพิมพ์ ประสิทธิภาพ - รวมทั้งช่วยกำหนดเป็นมาตรฐานในการทำงาน เป็นต้น

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
2 อัตรา
22 Aug 19
9 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (พระราม 3)Urgently Required !
- วางแผนการผลิตและปรับปรุงแผนให้ทันต่อกำหนดส่งโดยคำนึงถึง ความเหมาะสมของงานและเครื่องจักรอีกทั้งการใช้พื้นที่ของโรงงาน เพื่อให้ได้คุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด -ประสานงานและสื่อสารข้อมูลกับลูกค้าเพื่อ...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
2 อัตรา
Salary N/A
22 Aug 19
10 . เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูล Smart Visaรับสมัครด่วน !
1.ให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถาม ในส่วนของงานด้านการรับรองคุณสมบัติการตรวจลงตรา การประทับตราวีซ่า และการขอขยายเวลาการอยู่ต่อ ภายในราชอาณาจักรประเภท SMART VISA รวมถึงการแปลเอกสาร และประสานงานกับหน่วยงานที่...

Thai Call Center
1 Position
Salary 23,000+
22 Aug 19
11 . เจ้าหน้าที่ธุรการ แถวสวนหลวง สัญญาจ้าง 6 เดือน)
1. จัดทำเอกสาร/ Report สรุปส่งให้กับทางหัวหน้างานทุกเดือน 2. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า/โต้ตอบอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษ, รับเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษมาทำต่อ 3. ประสานงานทั้งภายในและภายนอกแผนก 4. ปฏิบัติตาม...

บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
4 อัตรา
Salary 15,000-18,000 (พิจารณาตามประสบการณ์)
22 Aug 19
12 . จนท. IT
- ดูแลระบบงาน IT ซ่อมและบำรุงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary N/A
22 Aug 19
13 . เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายผลิตต่างประเทศ (ภาษาจีน)
1.ประสานงานกับผู้จัดการฝ่ายผลิตในการติดตามข้อมูลรายงานการผลิต 2.ประสานงานกับฝ่ายวางแผนการผลิตในการติดตามข้อมูลรายงานการผลิต 3.จัดทำสรุปข้อมูลการผลิตและรายงานยอดการผลิตที่ได้รับมอบหมาย 4.จัดเอกสารเก...

บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary N/A
22 Aug 19
14 . หัวหน้างานแผนกเย็บรับสมัครด่วน !
-ควบคุมงานเย็บผ้าให้ได้ตามเป้าหมาย -ควบคุมคุณภาพงานเย็บให้ได้มาตรฐาน

บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
2 อัตรา
Salary N/A
22 Aug 19
15 . เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลรับสมัครด่วน !
- บันทึกข้อมูลการรับผ้า-เบิกผ้า ประกบเอกสารส่งบัญชี - พิมพ์เอกสารต่างที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Aug 19
16 . เจ้าหน้าที่สวัสดิการแรงงานสัมพันธ์
- จัดเตรียมสวัสดิการพนักงาน เช่น หอพัก รถรับส่ง ชุดฟอร์ม เงินยืมสวัสดิการไม่มีดอกเบี้ย - ดูแลหอพักบริษัท จดมิเตอร์ค่าน้ำ-ค่าไฟ ตู้ลีอคเกอร์ - จัดทำหนังสือเตือนพนักงาน - ให้คำแนะนำพนักงาน เรื่องกฏร...

บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Aug 19
17 . เจ้าหน้าที่ Lab Color Matching
1. จัดเตรียมสีสำหรับพิมพ์ผ้า ( Color Matching ) 2. ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ 3. ทดสอบสีและเคมีสำหรับงานพิมพ์ 4. ดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ในห้อง Lab

บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary N/A
22 Aug 19
18 . Merchandiserรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานติดต่อและประสานงานกับลูกค้า - ประสานงานในการจัดทำตัวอย่างสินค้า - รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า - จัดทำ BOM (Bill of Material) - ประสานงานในการวางแผนการผลิตและการส่งมอบสินค้า - ติดตามการผล...

บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Aug 19
19 . เลขานุการ รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานส่วนตัวของผู้บริหาร เช่น การนัดหมาย จองที่พัก จองตั๋วเครื่องบินและดูแลแม่บ้านผู้บริหาร - ประสานงาน ติดตามงานและตรวจสอบงานแทนผู้บริหาร - จัดเก็บเอกสารและรายงานของผู้บริหาร - จัดทำรายงานต่าง...

บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary N/A
22 Aug 19
20 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ รับสมัครด่วน !
- จัดทำแผนงาน โครงการ และมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน - ฝึกอบรมพนักงานใหม่ และพนักงานทั่วไปเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน - จัดทำหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุมของคณะกรรมก...

บริษัท สยามโคลทติ้งซัพพลายเออร์ จำกัด
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary N/A
22 Aug 19
  31,654 Positions      
Sort By 
Disability Jobs