JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  816 Positions      
Sort By 
21 . ผู้จัดการส่วนอาหารทะเล (Section Manager - Fish) สาขาเพชรบุรี
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกจำพวก ปลา และอาหารทะเลตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
20 Jun 19
22 . ผู้จัดการแผนกเบเกอรี่ สาขานครปฐม
• สั่งงานและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย และการกระจายสินค้าเบเกอรี่ • ดำเนินการให้แน่ใจว่า สินค้าขนมอบมีความสดใหม่และมีคุณภาพที่ดี ดูแลผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุระบุไว้ ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jun 19
23 . ผู้จัดการแผนกอาหารแช่แข็ง (Section Manager - Frozen) สาขาลำปาง
มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกอาหารแช่แข็ง ตามความต้องการของลูกค้า ตรวจสอบคุณภาพินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
20 Jun 19
24 . ผู้จัดการแผนกปลาและอาหารทะเล (SM - Fish) สาขาฉะเชิงเทรา
- ตรวจสอบคุภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก - ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปลาและอาหารทะเล - สั่งงานและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เก...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary 24,000 - 30,000
20 Jun 19
25 . ผู้จัดการแผนก Fish&Seafood ประจำสาขาลาดพร้าว
• กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัดส่งสินค้า • ตรวจสอ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jun 19
26 . ผู้จัดการส่วนอาหารทะเล (Section Manager - Fish) ประจำแม็คโครเพชรเกษม
- มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกจำพวก ปลา และอาหารทะเลตามความต้องการของลูกค้า - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก - ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jun 19
27 . ผู้จัดการแผนกเนื้อสัตว์ (Section Manager - Butchery) สาขาสุขสวัสดิ์
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกเนื้อสัตว์ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jun 19
28 . ผู้จัดการส่วนผักผลไม้ (Section Manager-F&V) ประจำสาขาประจวบคีรีขันธ์
- รับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกผักและผลไม้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยอดขายและกำไร ควบคุมสต็อคสินค้า ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รักษามาตรฐานและพัฒนาปรับปรุงในส่วนของรูปแบบการโชว์สต็อคสินค้า...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jun 19
29 . ผู้จัดการแผนกผักและผลไม้ (Section Manager- F&V) สาขาสุขสวัสดิ์รับสมัครด่วน !
- มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกผักและผลไม้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยอดขายและกำไร ควบคุมสต็อคสินค้า ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รักษามาตรฐานและพัฒนาปรับปรุงในส่วนของรูปแบบการโชว์สต็อค...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
20 Jun 19
30 . ผู้จัดการส่วนอาหารทะเล (Section Manager - Fish) สาขาสระบุรี
- มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกจำพวก ปลา และอาหารทะเลตามความต้องการของลูกค้า - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก - ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Jun 19
31 . ผู้จัดการแผนกเบเกอรี่ สาขาสุพรรณบุรี
• สั่งงานและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย และการกระจายสินค้าเบเกอรี่ • ดำเนินการให้แน่ใจว่า สินค้าขนมอบมีความสดใหม่และมีคุณภาพที่ดี ดูแลผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุระบุไว้ ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
20 Jun 19
32 . ผู้จัดการฝ่ายอาหารสด (Fresh Manager) สาขามุกดาการ
• ผลักดันยอดขายของแผนกอาหารสด และรับผิดชอบในกำไรและขาดทุนของแผนก กำไรขั้นต้น การบริหารจัดการความสูญเสียและงบประมาณทางด้านต้นทุน • วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแผนกอาหารสด แนวโน้ม และการจัดเตรียมแผนการทำ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
20 Jun 19
33 . ผู้จัดการแผนกผักและผลไม้ (Section Manager- Fruit&Vegetable) สาขาสมุทรสาคร
- มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกผักและผลไม้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยอดขายและกำไร ควบคุมสต็อคสินค้า ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รักษามาตรฐานและพัฒนาปรับปรุงในส่วนของรูปแบบการโชว์สต็อค...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
20 Jun 19
34 . ผู้จัดการส่วนอาหารทะเล (Fish & seafood) สาขาชุมแพ
- มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกจำพวก ปลา และอาหารทะเลตามความต้องการของลูกค้า - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก - ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
20 Jun 19
35 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอุปโภค (Section Manager - Non Food 1) สาขาชุมแพ
• กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัดส่งสินค้า • ตรวจสอ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Jun 19
36 . ผจก.ส่วนเนื้อสัตว์ , ผจก.ส่วนผักผลไม้ , ผจก.ส่วนอาหารแช่แข็ง ประจำสาขาประชาอุทิศ
เปิดรับใน 3 ส่วนงานได้แก่ ส่วนผักผลไม้,ส่วนเนื้อสัตว์ และส่วนอาหารแช่แข็ง • มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกเนื้อสัตว์ , อาหารแช่แข็ง , ผักผลไม้ ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าแล...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
3 อัตรา
20 Jun 19
37 . ผู้จัดการส่วนเบเกอรี่ (Section Manager - Bakery) สาขาขอนแก่น , สาขาชุมแพ
• สั่งงานและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย และการกระจายสินค้าเบเกอรี่ • ดำเนินการให้แน่ใจว่า สินค้าขนมอบมีความสดใหม่และมีคุณภาพที่ดี ดูแลผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุระบุไว้ ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
2 อัตรา
20 Jun 19
38 . ผู้จัดการส่วนเบเกอรี่ (Section Manager - Bakery) นครราชสีมา2
• สั่งงานและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย และการกระจายสินค้าเบเกอรี่ • ดำเนินการให้แน่ใจว่า สินค้าขนมอบมีความสดใหม่และมีคุณภาพที่ดี ดูแลผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุระบุไว้ ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
20 Jun 19
39 . ผู้จัดการแผนกเบเกอรี่ (Section Manager - Bakery) สาขาบางบัวทอง
• สั่งงานและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย และการกระจายสินค้าเบเกอรี่ • ดำเนินการให้แน่ใจว่า สินค้าขนมอบมีความสดใหม่และมีคุณภาพที่ดี ดูแลผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุระบุไว้ ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
20 Jun 19
40 . ผู้จัดการส่วนเนื้อสัตว์ (Section Manager - Butchery) สาขาสาทร
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกเนื้อสัตว์ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
20 Jun 19
  816 Positions      
Sort By 
Disability Jobs