JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  219 Positions      
Sort By 
1 . Production Leader (Female Only)
1.ควบคุมสายการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2.ควบคุมกำลังคน อุปกรณ์ วัตถุดิบและวิธีการให้สอดคล้องกับแผนการผลิต 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า

กลุ่มบริษัท เอ็นจีเค สปาร์คปลั๊กส์
Amata City Industrial (Chonburi) Chon Buri
1 Position
Salary N/A
23 Jul 19
2 . Sales Engineer (Cutting Tools)
Scope of Responsibilities : - Fulfill sales plans in accordance with policy. - Offer engineering support to customers and distributors through building good relations with them. - Expand market i...

กลุ่มบริษัท เอ็นจีเค สปาร์คปลั๊กส์
Amata City Industrial (Chonburi) Chon Buri
1 Position
23 Jul 19
3 . Quality Assurance Engineer (Customer claim & complaint)
• Responsible for controlling the quality of products according to company target and customer required. • Control and oversee the operations of the employees to conform the quality standard of IATF ...

กลุ่มบริษัท เอ็นจีเค สปาร์คปลั๊กส์
Amata City Industrial (Chonburi) Chon Buri
1 Position
23 Jul 19
4 . Production ChiefUrgently Required !
• Define the target to manage and improvement to attainable the production goal. • Initiate the appropriate of work instruction to ensure subordinates perform their responsibilities properly. • Con...

กลุ่มบริษัท เอ็นจีเค สปาร์คปลั๊กส์
Amata City Industrial (Chonburi) Chon Buri
3 Position
23 Jul 19
5 . Purchasing Staff
• Report to Manager. • Issue Purchase Order both of Local and overseas. • Price negotiation and issue price comparison. • Issue DB Sheet (Item, price update, new supplier). • Send and received sup...

กลุ่มบริษัท เอ็นจีเค สปาร์คปลั๊กส์
Amata City Industrial (Chonburi) Chon Buri
1 Position
23 Jul 19
6 . Accountant
Working Location July- October : Green Tower RAMA IV Bangkok October onward : Move to Amata City Chonburi RESPONSIBILITIES / DUTIES - Manage, control, ensure timely and completeness billing, c...

Revima Asia Pacific Co.,Ltd.
Amata City Industrial (Chonburi) Chon Buri
1 Position
23 Jul 19
7 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
- วางแผนการผลิต - วางแผนคำนวณการสั่งซื้อวัตถุดิบ - ติดต่อประสานงานลูกค้าที่เกี่ยวกับแผนผลิต - ปรับปรุง Stock

ADCOMAT (SIAM) Co., Ltd.
Amata City Industrial (Chonburi) Chon Buri
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
23 Jul 19
8 . BOI
รับผิดชอบหลักในการผ่านพิธีการศุลกากรของไทยนำเข้าสินค้าการประกาศข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทำความเข้าใจและดำเนินการตามนโยบายการส่งออกและนโยบายคืนภาษีของ BOI ประสานงานและจัดการสถานการณ์ฉับพลันในกร...

บริษัท พรูลเด อิเลคทริค แอพไพลแอนซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
Amata City Industrial (Chonburi) Chon Buri
1 Position
Salary 18,000~25,000บ.
23 Jul 19
9 . Research and Development Manager (Front End)
Key Objectives & Performance Indicators: 1. Improve Casting Quality performance Current Standards Average: 1.86% Re-casting, 40% Repair. Target: 0% Re-cast, 1% Reject, 15% Repair (terminology to be...

Intercontinental Jewellery Manufacturer Public Co.,Ltd.
Amata City Industrial (Chonburi) Chon Buri
1 Position
23 Jul 19
10 . Security Officer/Supervisor
- ดูแลควบคุม รปภ.ของบริษัทฯ Sub. รวมถึงจัดทำรายงานประจำวัน - ดูแลระบบ CCTV ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาเพื่อตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินและภัยคุกคามต่างๆ - รายงานสรุปผลการเดินตรวจพื้นที่ภายในและภายนอกอาคาร - ตร...

Intercontinental Jewellery Manufacturer Public Co.,Ltd.
Amata City Industrial (Chonburi) Chon Buri
2 อัตรา
Salary ตามตำลง
23 Jul 19
11 . พนักงานคลังสินค้า
- รับงาน ส่งงาน - ทำเอกสารภายในแผนก - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Intercontinental Jewellery Manufacturer Public Co.,Ltd.
Amata City Industrial (Chonburi) Chon Buri
1 ตำแหน่ง
23 Jul 19
12 . Checker Operations
- ตรวจสอบสินค้าคงคลังประจำวัน - ติดตามแผนการโหลดสินค้าประจำวัน - ตรวจสอบสินค้าจากการผลิต - ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง - ขับรถ Forklift - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

AJE THAI Co., Ltd. และบริษัทในเครือ
Amata City Industrial (Chonburi) Chon Buri
2 อัตรา
Salary N/A
23 Jul 19
13 . Electrical Supervisor Urgently Required !
- Preventive and Corrective Maintenance about Machine Electrical System - Write diagram, read and wiring - PLC, Drive AC, DC, Motor, Sensor basic ability - Etc.

AJE THAI Co., Ltd. และบริษัทในเครือ
Amata City Industrial (Chonburi) Chon Buri
1 position
Salary N/A
23 Jul 19
14 . Mechatronics Engineer / Production Engineer / Electrical SupervisorUrgently Required !
>>Mechatronics Engineer / Production Engineer - Control Machine - Control quality of Product - Maintenance Machine - Achieve target Plan&Actual >>Electrical Supervisor - Preventive and Correc...

AJE THAI Co., Ltd. และบริษัทในเครือ
Amata City Industrial (Chonburi) Chon Buri
หลายอัตรา
Salary เงินเดือน+ค่าอาหาร+ค่าครองชีพ+เบี้ยขยัน+ค่ากะ (รายได้รวมไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท ต่อเดือน)
23 Jul 19
15 . Tax Senior Chief / Assist ManagerUrgently Required !
- Maintain taxes payments (excise tax, VAT, Duty, withholding tax, etc) - Identify and mitigate tax risks - Coordinate accounting staff and assess their performance - Improve processes by developin...

AJE THAI Co., Ltd. และบริษัทในเครือ
Amata City Industrial (Chonburi) Chon Buri
1 position
Salary Negotiable
23 Jul 19
16 . Import-Export and Administration Officer (อมตะนคร)
•จัดทำเอกสารในงานส่งออกทั้งขาเข้าและขาออก •ติดต่อประสานงานกับ Shipping/Forwarding Agent เพื่อให้สามารถเคลียร์เข้ามาภายในระยะเวลาที่กำหนด •จัดเตรียมเอกสารและรายละเอียดของสินค้าที่นำเข้ามาส่งในกับแผนก...

A-Cast (Thailand) Co.,Ltd.
Amata City Industrial (Chonburi) Chon Buri
1 อัตรา
Salary 30,000 - 35,000 บาท
23 Jul 19
17 . Accountant (อมตะนคร เฟส 8) - สัญญาจ้าง 3 เดือน
- Key stock report of Ceriotech - Key stock report of Aitech Plus - เก็บบันทึก AR, AP - จัดเตรียมเช็ค AP - และอื่นๆ ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา **เริ่มปลายเดือน พค - สค 2562 (สัญญาจ้าง 3 เดือ...

A-Cast (Thailand) Co.,Ltd.
Amata City Industrial (Chonburi) Chon Buri
1 Position
Salary 25,000 Baht (based on experience and knowledge)
23 Jul 19
18 . วิศวกรขาย (Sales Engineer) ประจำสำนักงานอมตะซิตี้ ระยอง
-นำเสนอขายสินค้าและบริการต่างๆ ของบริษัท และดำเนินกิจกรรมการขายเพื่อตอบ -สนองความต้องการของลูกค้าและบรรลุเป้าหมายบริษัท -ให้คำปรึกษาการเลือกสินค้า เทคนิคและการนำไปใช้งาน และบริการหลังการขาย -สร้าง...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Amata City Industrial (Chonburi) Chon Buri
1 อัตรา (ด่วน)
Salary รายได้และผลตอบแทนสูง ขึ้นอยู่กับความสามารถ
23 Jul 19
19 . Customer Project Coordinator (ประจำนิคมอมตะซิตี้ ชลบุรี)รับสมัครด่วน !
- ติดตามโครงการและรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้อง - จัดเก็บข้อมูลและจัดทำรายงานลูกค้า - พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าในด้านต่างๆ - ดำเนินการ กระบวนการแก้ไขปัญาหข้อร้องเรียนของลูก...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Amata City Industrial (Chonburi) Chon Buri
1 Position
Salary Negotiate
23 Jul 19
20 . วิศวกรขาย (Sales Engineer) ประจำสำนักงานอมตะซิตี้ ชลบุรี (รับด่วน)รับสมัครด่วน !
- นำเสนอขายสินค้าและบริการต่างๆ ของบริษัท และดำเนินกิจกรรมการขายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและบรรลุเป้าหมายบริษัท - ให้คำปรึกษาการเลือกสินค้า เทคนิคและการนำไปใช้งาน และบริการหลังการขาย - สร้างแ...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Amata City Industrial (Chonburi) Chon Buri
1 อัตรา
Salary รายได้และผลตอบแทนสูง ขึ้นอยู่กับความสามารถ
23 Jul 19
  219 Positions      
Sort By 
Disability Jobs