JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  227 Positions      
Sort By 
1 . ช่างแม่พิมพ์ปั๊มโลหะขึ้นรูป
1.ควบคุมดูแลเครื่องจักรปั๊มโลหะได้เป็นอย่างดี 2.ทำการซ่อม-สร้างแม่พิมพ์ ให้ได้ตามคุณภาพและมาตรฐานที่กำหนด 3.ตรวจสอบ ดูแลรักษา แม่พิมพ์ให้ทำงานได้ตามปกติ 4.ทำการติดตั้งแม่พิมพ์ บำรุงรักษาดูแลแม่พิมพ...

Loften (Thailand) Co.,Ltd.
Amata City Industrial (Rayong) Rayong
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Jul 19
2 . Purchase
Received PR from all section and record in the system. - Check specification from PR - Select supplier for compare and negotiate price. - Request quotation/specification follow all section requir...

Loften (Thailand) Co.,Ltd.
Amata City Industrial (Rayong) Rayong
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Jul 19
3 . Production Engineering
1.Improve process for productivity improvement. 2.Design jig and equipment for support production line. 3.Introduce new machine and new equipment. 4.Issued WI, Operation standard and standard times...

KATO WORKS (THAILAND) CO., LTD.
Amata City Industrial (Rayong) Rayong
1 Position
Salary N/A
24 Jul 19
4 . พนักงานช่างพ่นสี (Painting)
- พ่นสีชิ้นส่วน และตัวรถ ตามแผนการผลิต หรือแบบที่มอบหมายกำหนด - ตรวจสอบความพร้อมสต๊อก วัสดุ / อุปกรณ์ที่ใช้ในการพ่นสี - ทำความสะอาดอุปกรณ์พ่นสี , บูทสี ก่อนและหลังการพ่นสี - จัดเก็บวัตถุอันตรายเช่น...

KATO WORKS (THAILAND) CO., LTD.
Amata City Industrial (Rayong) Rayong
1 Position
Salary N/A
24 Jul 19
5 . Maintenance Engineer(Mechanical)
- ศึกษาระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่องานซ่อมบำรุงรักษาและปรับปรุง จากผู้ที่เกี่ยวข้อง - ติดตามแผนการผลิตเพื่อหาช่วงเวลาว่างมากำหนดแผนดำเนินกิจกรรม ด้านซ่อมบำรุงรักษาตา...

บริษัท สยาม โคทเต็ด แอ็บเบรซีฟ จำกัด
Amata City Industrial (Rayong) Rayong
1 อัตรา
Salary ตามหลักเกณฑ์บริษัท
24 Jul 19

บริษัท สยาม โคทเต็ด แอ็บเบรซีฟ จำกัด
Amata City Industrial (Rayong) Rayong
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Jul 19
7 . Process Engineerรับสมัครด่วน !
1.Develop in-depth knowledge of manufacturing process. 2.Day to day data analysis and report. 3.Repository of production data to support trace back activity as required. 4.Optimization of the criti...

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)
Amata City Industrial (Rayong) Rayong
1 อัตรา
24 Jul 19
8 . Procurement Engineerรับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบ ดำเนินการสั่งซื้อวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ สินค้าสำเร็จรูป เครื่องใช้สำนักงาน และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดด้วยราคาที่เหมาะสมและทันต่อการใช้งานเพื่อสนับสนุนการปฎิบัติง...

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)
Amata City Industrial (Rayong) Rayong
1 อัตรา
24 Jul 19
9 . QA Engineer
1. จัดทำเอกสาร New model, FMEA, Control plan, Flow chart, WI (PPAP) 2. รองรับการ Audit จากลูกค้าลแะติดต่อประสานงานกับลูกค้าในกรณีที่งานมีปัญหา 3. ตอบเอกสารข้อร้องเรียนจากลูกค้า NCR, 5W, 8D ฯลฯ 4. ด...

บริษัท เบชิน ไทย จำกัด
Amata City Industrial (Rayong) Rayong
1 Position
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
24 Jul 19
10 . QC Supervisor(สามารถสื่อสารภาษาจีนได้)
1、 现场巡检重点工序并做好巡检记录ตรวจสอบและบันทึกกระบวนการผลิตที่สำคัญ: 1) 抽查油漆漆膜厚度,满足标准要求。ตรวจสอบความหนาของสีที่พ่นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน 2) 巡检碾压工序,抽检产品是否满足标准。ตรวจสอบกระบวนการบดอัด พร้อมกับสุ่มตรวจตัวอย...

บริษัท กัง เยน ไดมอนด์ ทูลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
Amata City Industrial (Rayong) Rayong
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
24 Jul 19
11 . QA Manager
Manage and operate QAQC department •Correspond to customers for quality-related issues •Manage Quality Control on site •Attend internal meetings for Quality Control •Budget Control for Depart...

THAI SUMMIT GROUP
Amata City Industrial (Rayong) Rayong
1 Position
24 Jul 19
12 . เลขานุการ ( ภาษาจีน)
งานเลขา ธุรกาการ (ภาษาจีน) หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.แปลเอกสารราชการต่างตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนายสั่ง 2.ดูแลเอกสารเกี่ยวกับบริษัท เช่น เอกสารหนังสือผู้ถือหุ้น 3.ติดต่อลูกค้า 4.ทำเอกสารต่างๆที่...

บริษัท ดีสุด พลาสติก แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
Amata City Industrial (Rayong) Rayong
2 อัตรา (ทำงานเขตบางนา กทม. 1 อัตรา)
Salary ตามตกลง
24 Jul 19
13 . Inspector Leader
1. ทำการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ 2. สามารถใช้เครื่องมือช่างในการปรับแต่งชิ้นงานได้ 3. สามารถซ่อมเครื่องยนต์ได้ 4. สามารถให้บริการหลังการขายของรถบรรทุก. รถโม่ปูน, รถขนส่งสินค้าได้ 5. ต...

บริษัท เทร็ก ไทยรุ่ง จำกัด
Amata City Industrial (Rayong) Rayong
1 อัตรา
Salary NA
24 Jul 19
14 . Group Leader
1. ดูแลควบคุมกระบวนการผลิต ของหน่วยงาน ควบคุมเครื่องจักร 2. ดูแลควบคุมกระบวนการผลิต ของหน่วยงาน เชื่อมประกอบ

บริษัท เทร็ก ไทยรุ่ง จำกัด
Amata City Industrial (Rayong) Rayong
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Jul 19
15 . เจ้าหน้าที่บัญชี (พิจารณาก่อนกดสมัคร)
1.Responsible For sales invoicing 2.Registering invoicing accounts 3.Financial System accountion treatment 4.Docking company documents,sales department related to sales matters,financial check a...

THAI DING LI NEW MATERIALS CO., LTD.
Amata City Industrial (Rayong) Rayong
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Jul 19
16 . เจ้าหน้าที่ Warehouse พิจารณาเฉพาะคนที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีเท่านั้น
- ดูแลบริหารการรับเข้า- ส่งออก ทั้งเอกสารและระบบการรับเข้าส่งออก - ดูแลสต็อก Hardwarehouse ทั้งหมด - เบิกของให้กับฝ่ายต่างๆ

THAI DING LI NEW MATERIALS CO., LTD.
Amata City Industrial (Rayong) Rayong
2 ตำแหน่ง โปรดพิจารณาก่อนสมัคร
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Jul 19
17 . ผู้จัดการฝ่ายบริหารกลาง
รายละเอียดงาน工作内容: 1、รับผิดชอบงานด้านฝ่ายบริหารกลางอย่างรอบคอบ 负责全面综合管理部事宜; 2、วางแผนงานภายในแผนก กำกับดูแลและการตรวจสอบ เพื่อดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 制定本部门工作计划,加强督促检查,保证计划有效落实; 3、รับผิดชอบงาน...

บริษัท กัง เยน ไดมอนด์ ทูลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
Amata City Industrial (Rayong) Rayong
1ตำแหน่ง
Salary 45,000-50,000
24 Jul 19
18 . NC Data Operatorรับสมัครด่วน !
- ต้องเขียนโปรแกรม CAD/CAM และเขียนแบบ ออกแบบ 2D, 3D และอ่าน Drawing ได้

บริษัท เดลต้า พาร์ท แอนด์ ดาย จำกัด
Amata City Industrial (Rayong) Rayong
1 อัตรา
Salary 13,000-17,000 บาท
24 Jul 19
19 . Purchase Staff (Material Control)
1. คำนวณยอดการส่งซื้อวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์และชิ้นส่วนประกอบ 2. จัดทำใบสั่งซื้อและติดตามการส่งมอบ 3. รับผิดชอบการรับเข้าสินค้าผ่านระบบEXPRESS ERP 4. ติดตามรวบรวมและควบคุมยอดการใช้ของวัตถุดิบ 5. จัดหา...

บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
Amata City Industrial (Rayong) Rayong
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Jul 19
20 . ช่างประกอบแม่พิมพ์ (Fitting mold)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานประกอบแม่พิมพ์ - รับผิดชอบงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
Amata City Industrial (Rayong) Rayong
5 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์หรือตามตกลง
24 Jul 19
  227 Positions      
Sort By 
Disability Jobs