JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  280 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ขาย (Sales Representative) ประจำสนง.อมตะซิตี้ ชลบุรี
- ติดต่อ นำเสนอขายสินค้าของบริษัท และให้บริการที่ดีแก่ลูกค้ารวมถึงการดำเนินงานด้านเอกสารการขาย - สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าเป้าหมาย - ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ (08.00-17.00 น.) แ...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
1 อัตรา (ด่วน)
25 Aug 19
2 . Sales Engineer (Amatanakorn,Chonburi) / Japanese automotiveUrgently Required !
Our customer is Japanese automotive manufacturing in Amatanakorn-Chonburi. We are looking the smart candidate who prompt to challenge & jump together with company with the following requirement... ...

C2S Recruitment Service Co., Ltd. (C2SR)
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
1 Position
Salary Negotiable depend on ability & language skill
25 Aug 19
3 . Design Engineer (Mold section) - CadNX , CamtoolsUrgently Required !
Our customer is Japanese manufacturing for mold manufacturing in Amatanakorn-Chonburi. We are looking for the candidate who able to handle in this function ... Type of mold : High Pressure Die-Cas...

C2S Recruitment Service Co., Ltd. (C2SR)
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
1 Position
Salary Negotiable depend on performance & ability
25 Aug 19
4 . ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน
1. จัดทำงบประมาณของฝ่ายประจำปีให้สอดคล้องกับงบประมาณ บริษัท 2. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ว่าสาเหตุของ ปัญหาคืออะไร กำหนดแนวทางแก้ปัญหาและติดตามการแก้ไข ปัญหาให้ลุล่วง ...

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Aug 19
5 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.ว.)
-รับผิดชอบและสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยตามแผนงานประจำปี -ตรวจความปลอดภัยในพื้นที่ทำงาน -สอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุจากาารทำงาน -จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ...

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Aug 19
6 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกจัดส่ง รับสมัครด่วน !
1. ส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า ตรวจสอบรถขนส่ง วางแผนการส่งสินค้า รวมกับหัวหน้าแผนก 2. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายการตลาดเกี่ยวกับจำนวนการส่ง 3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Aug 19
7 . เจ้าหน้าที่ DCO รับสมัครด่วน !
- งานควบคุมเอกสารระบบคุณภาพ - ควบคุมการบันทึก/แจกจ่าย/ทำเอกสารในระบบบริหารคุณภาพ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
1 Position
24 Aug 19
8 . หัวหน้าแผนก/ผช.หัวหน้าแผนกฝ่ายQA / หัวหน้า/ผช.หัวหน้าแผนกผลิต
หัวหน้า/ผช.หัวหน้าแผนกQA -ควบคุมคุณภาพ /วางแผนและจักทำระบบประกันคุณภาพ /การควบคุมเอกสาร การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ /ร่วมกับผลิตในการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฎิบัติงาน ให้มีความถูกต้อง มีความรู้เข้าใจ ระ...

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
10 อัตรา
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
9 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
งานซ่อมดูแลรักษาเครื่องจักร ระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำเสีย ซ่อมสร้างอาคารโรงงาน งานซ่อมประปาและงานปรับปรุงโรงงาน ทั่วไป งานติดตั้งเครื่องจักรใหม่ และงานปรับปรุง ประสานงานกับผู้รับเหมาในการดำเนิ...

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Aug 19
10 . HR Senior Supervisor (หัวหน้าแผนกอาวุโส)
- บริหารงานในระบบของแผนกให้สมบูรร์ถูกต้อง - การสรรหาและว่าจ้าง - การบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน - งานสวัสดิการละสนับสนุนส่งเสริมด้านแรงงานสัมพันธ์ - การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม - งานแรงงานต่างด้าว ...

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Aug 19
11 . ผู้จัดการร้าน
- ดูแลร้านอาหาร 3ร้าน subway ตำรับแซ่บ แล้วก็ร้านชาบูที่กำลังจะเปิดเดือนหน้า ผลตอบแทนขึ้นกับประสบการณ์ - หน้าที่หลักก็ดูแลระบบ ฝึกพนักงาน ดูแลลูกค้า

บริษัท เอ็ม.พี.ยูนิเวอร์แซล จำกัด
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
24 Aug 19
12 . Customer serviceรับสมัครด่วน !
- ให้ข้อมูลด้านสินค้า, บริการ (IT) ทางโทรศัพท์และตอบคำถามลูกค้าทาง E-mail - จัดทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า - ประสานงานกับลูกค้าและฝ่ายขายให้ลูกค้าพึงพอใจ **ทำงาน วันจันทร์-ศุกร์ 8.00-17.00 น.และหยุดตาม...

บริษัท ทีพีเอส แบริ่ง แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
2 Position
Salary ตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์
24 Aug 19
13 . พนักงานขายสินค้าอุตสาหกรรมภาคสนามรับสมัครด่วน !
- ออกไปพบลูกค้า ตามโรงงานและเขตอุตสาหกรรมในจังหวัด ชลบุรีและภาคตะวันออก - รับผิดชอบแนะนำผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯมีให้กับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป - สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและบริษัทฯ - หาข้อมูลลูกค้...

บริษัท ทีพีเอส แบริ่ง แอนด์ โซลูชั่นส์ จำกัด
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
2 Position
Salary >15,000.- ตามความสามารถและประสบการณ์
24 Aug 19
14 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร / ช่างไฟฟ้า / ช่างกลึงUrgently Required !
ข่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร - ดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน - ปฏิบัติงานตามแผน Corrective Maintenance (CM.) เครืองจักร - จัดสร้าง จัดเตรียม Spare parts ทีได้รับมอบหมายจาก Foreman ช่างไฟฟ้า - ด...

Oriental Copper CO., LTD. (บริษัท โอเรียนเต็ลคอปเปอร์ จำกัด)
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
3 Position
Salary N/A
24 Aug 19
15 . ช่างบริการ/ช่างซ่อมระบบChiller
- ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้าตามคำสั่ง ตามแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคู่มือที่มีอยู่อย่างชัดเจนได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

Matsui (Asia) Co.,Ltd.
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 Aug 19
16 . ล่ามภาษาจีนประจำแผนกควบคุมคุณภาพ
1. ทำหน้าที่แปลภาษาจีนเป็นไทยระหว่างผู้จัดการและหัวหน้างาน , พนักงานคนไทย 2. แปลและจัดทำเอกสารที่ใช้ในแผนกคิวซี 3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

บริษัท ทีดับบลิวที แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
24 Aug 19
17 . Sales Engineer (ประจำสาขาอมตะนคร)
• Searching new opportunity, builds and develop for the company growth. • Proving customers service or support and managing the assigned product group to meet the sales budget and profitably. • Mana...

CKD Thai Corporation Co., Ltd.
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
2 Positions
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
24 Aug 19
18 . Engineer
job purpose: - This job is to coordinate among customer, manufacturing department and operator at job site so that the installation work can make progress. job Duties: - Negotiate and discuss abo...

บริษัท นากาคาวา เซอิซากุโจ (ประเทศไทย) จำกัด
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
1 Person
24 Aug 19
19 . Sales Senoir or Sale Engineer
- Contact and coordinate with customers - Searching for new customers and maintain existing customers - Prepare reports on sales and marketing activities - Prepare quotation & Breakdown for custome...

CBC FORMA CO., LTD.
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
1 Position
Salary N/A
24 Aug 19
20 . QA Supervisor - Preform (ประจำโรงงานอมตะนคร ชลบุรี)
1.รับผิดชอบในการวางแผน ควบคุม การตรวจสอบ และประกันคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์พรีฟอร์ม ตามมาตรฐานที่กำหนด 2.ติดตามระบบบริหารงานคุณภาพและสนับสนุนปรับปรุงเอกสารให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐานต...

OISHI Group
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
24 Aug 19
  280 Positions      
Sort By 
Disability Jobs