JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  323 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ขาย (Sales Representative) ประจำสนง.อมตะซิตี้ ชลบุรี
- ติดต่อ นำเสนอขายสินค้าของบริษัท และให้บริการที่ดีแก่ลูกค้ารวมถึงการดำเนินงานด้านเอกสารการขาย - สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าเป้าหมาย - ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ (08.00-17.00 น.) แ...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
1 อัตรา (ด่วน)
26 Jun 19
2 . พนักงาน Sale Admin (ประจำสำนักงานอมตะซิตี้ ระยอง)รับสมัครด่วน !
-ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร -ทำใบเสนอราคาและเอกสารต่างๆ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
26 Jun 19
3 . ACCOUNTING MANAGERรับสมัครด่วน !
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1) ควบคุมดูแลงานด้านบัญชีและการเงินให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 2) ควบคุมดูแลลูกน้องภายในแผนก 3) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารชาวญี่ปุ่น O...

Mirai jobs Recruitment Co., Ltd.
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
1 Position
Salary 55,000-65,000Baht
25 Jun 19
4 . พนักงานขับรถกระบะ
- ขับรถกระบะส่งสินค้า - จัดทำเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อินเตอร์ทรานสปอร์ตแอนด์โลจิสติกส์ จำกัด
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
หลายอัตรา
Salary รายได้ 16,000
25 Jun 19
5 . Buyer

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
1 อัตรา
Salary 15,000 -16,000 บาท
25 Jun 19
6 . Technician ( Tool & Die )
ควบคุมเครื่องจักร Wire cut

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
1 อัตรา
Salary 11,500 - 12,000 บาท
25 Jun 19
7 . Overseas Purchasing Supervisor (Food Manufacturer)รับสมัครด่วน !
- Responsible for Overseas Purchasing (Import/Export Products)and Custom Clearance and Import/Export Process in Food Manufacturer. สวัสดิการสำหรับตำแหน่งงานนี้ - มีเงินเดือนประจำ รถรับส่ง ค่าอาหาร ...

Food People Recruitment Co.,Ltd.
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
1 อัตรา
Salary 20,000 - 30,000 บาทหรือมากกว่า (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) และสวัสดิการอื่น ๆ
25 Jun 19
8 . Production Planning Supervisor (Food Manufacturer) รับสมัครด่วน !
1.Responsible for calculating material requirement depend on production forecast/sale order requirement 2.Review daily, weekly and monthly production schedule align with delivery schedule 3.Analyze...

Food People Recruitment Co.,Ltd.
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
1 อัตรา
Salary 20,000 - 30,000 บาท หรือมากกว่า (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) และสวัสดิการอื่นๆ
25 Jun 19
9 . Graphic Artists
- ออกแบบ และตรวจสอบ File Artwork ของลูกค้าตามที่ลูกค้าต้องการสั่งฟิล์ม และรับฟิล์มจากผู้ขาย - แก้ปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่่องของแบบอักษร และฟิล์มสำเนา หรือสร้างแบบอักษรตามข้อกำหนดของลูกค้า - ตรวจสอบค่าส...

Adampak (Thailand) Limited
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
1 อัตรา
25 Jun 19
10 . Customer Service Supervisor (อมตะนคร ชลบุรี)(SGS-HR)
- ประสานงานกับลูกค้า จัดทำเอกสาร - แก้ไขปัญหาต่างๆให้กับลูกค้า - ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ และ อีเมล

SGS (Thailand) Co., Ltd.
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
1 Position
Salary 25,000 - 30,000 THB
25 Jun 19
11 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- ประสานงานกับ Supplier สั่งซื้อสินค้าภายในประเทศ - เปรียบเทียบราคา และ เจรจาต่อรองราคาสินค้า - คีย์ข้อมูลงานสั่งซื้อสินค้าเข้าระบบ - ควบคุมสต๊อกสินค้า

บริษัท เครื่องมืออุตสาหกรรม อินเตอร์ จำกัด
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
3 อัตรา
Salary 20,000 บาทขึ้นไป
25 Jun 19
12 . Senior Site Engineer (Civil) ***อมตะนคร/ชลบุรี*** Urgently Required !
1.วางแผนงาน ควบคุมงานก่อสร้าง 2.ติดตามความคืบหน้าการทำงานทีไซต์งาน และจัดทำรายงาน 3.จัดกำลังคนภาคสนามและอุปกรณ์ 4.ตรวจสอบคุณภาพของงานที่ทำและวัสดุให้มีคุณภาพ

Good Job Professional Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
2 person
Salary ขึ้นกับทักษะและประสบการณ์
25 Jun 19
13 . Sales (มีปสก.ขายในโรงงานอุตสาหกรรม) ***อมตะนคร/ปิ่นทอง จ.ชลบุรี*** Urgently Required !
- Responsible for coordinating sales. - Documentation - a quotation. And track the shipment to the customer. - To coordinate with relevant agencies. - Other assignments.

Good Job Professional Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
1 Person
Salary 15,000-18,000 THB
25 Jun 19
14 . Quality Management System @ Amata City IE, Chonburi
- Assist QMR to establish and maintain quality and environment systems - Coordinate management review activities/action plans - Develop, implement and maintain internal audit activity for ISO9001/...

JMAX RECRUITMENT Co.,Ltd.
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
1 Position
Salary 24,000 - 28,000 THB
25 Jun 19
15 . ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน
1. จัดทำงบประมาณของฝ่ายประจำปีให้สอดคล้องกับงบประมาณ บริษัท 2. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ว่าสาเหตุของ ปัญหาคืออะไร กำหนดแนวทางแก้ปัญหาและติดตามการแก้ไข ปัญหาให้ลุล่วง ...

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Jun 19
16 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.ว.)
-รับผิดชอบและสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยตามแผนงานประจำปี -ตรวจความปลอดภัยในพื้นที่ทำงาน -สอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุจากาารทำงาน -จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ...

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Jun 19
17 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกจัดส่ง รับสมัครด่วน !
1. ส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า ตรวจสอบรถขนส่ง วางแผนการส่งสินค้า รวมกับหัวหน้าแผนก 2. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายการตลาดเกี่ยวกับจำนวนการส่ง 3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Jun 19
18 . เจ้าหน้าที่ DCO รับสมัครด่วน !
-งานควบคุมเอกสารระบบคุณภาพ -ควบคุมการบันทึก/แจกจ่าย/ทำเอกสารในระบบบริหารคุณภาพ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
1 Position
25 Jun 19
19 . หัวหน้าแผนก/ผช.หัวหน้าแผนกฝ่ายQA / หัวหน้า/ผช.หัวหน้าแผนกผลิต
หัวหน้า/ผช.หัวหน้าแผนกQA -ควบคุมคุณภาพ /วางแผนและจักทำระบบประกันคุณภาพ /การควบคุมเอกสาร การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ /ร่วมกับผลิตในการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฎิบัติงาน ให้มีความถูกต้อง มีความรู้เข้าใจ ระ...

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
10 อัตรา
Salary ตามตกลง
25 Jun 19
20 . HR Senior Supervisor (หัวหน้าแผนกอาวุโส)
- การสรรหาว่าจ้าง - การบริหารค่าจ้าง - สนับสนุนส่งเสริมด้านแรงงานสัมพันธ์ - การฝึกอบรมบุคคลากร - การพัฒนาบุคคลากร - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Jun 19
  323 Positions      
Sort By 
Disability Jobs