JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  41 Positions      
Sort By 
1 . วิศวกรเครื่องกล/Engineer (ประจำนิคมฯ บางชัน)
วางแผนและปรับปรุงการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรและอุปกรณ์ หาสาเหตุและวิธีการแก้ไขของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานได้ ประสานงานและวางแผนการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในส่วน...

บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด / Toyo Ink (Thailand) Co., Ltd.
Bang Chan Industrial Bangkok
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
2 . พนักงานขับรถ 6 ล้อ มีเงินเดือน มีค่าเที่ยว และ สวัสดิการ อื่นๆ อีกเพียบรับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการจัดส่งสินค้า ภายในกรุงเทพ หรือ ปริมณฑล 2. ดูแลรักษา จัดเรียงสินค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 3. นำสินค้า ขึ้น-ลง จากรถ 4. ตรวจเช็คสภาพรถ ทำความสะอาดล้างรถให้พร้อมใช้งานเสมอ 5. รับ-ส่งสินค้าอ...

บริษัท ที ซี ควิก จำกัด
Bang Chan Industrial Bangkok
3 Position
Salary 15,000 ++
22 Jul 19

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
Bang Chan Industrial Bangkok
5 Position
Salary N/A
22 Jul 19
4 . Accounting & Finance Manager
* Performs full accounting activities (month-end and year-end procedures, general accounting function) in accordance with accounting procedures and standard and ensures that such activities are comply...

บริษัท สยามเทคนิค ชิมิสึ จำกัด
Bang Chan Industrial Bangkok
1 Position
22 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสาขา(เพศชาย)
- ตรวจสอบขั้นตอนการทำงานด้านต่างๆ ของสาขาทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด - สร้างมาตรฐานและวิธิการทำงานที่ถูกต้องเป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัทฯ - ให้คำแนะนำหรือชี้แจงข้อมูลด้านต่างๆ เช่น ขั้นตอนการทำงาน ...

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
Bang Chan Industrial Bangkok
3 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
22 Jul 19
6 . ช่างซ่อมตู้ขายสินค้าหยอดเหรียญ
- ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องขายสินค้าหยอดเหรียญ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
Bang Chan Industrial Bangkok
2 Position
Salary ์N/A
22 Jul 19
7 . หัวหน้าแผนกยานยนต์
- ดูแลและรับผิดชอบงานซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะภายในองค์กร - ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง และทำสรุปค่าใช้จ่ายเสนอผู้บังคับบัญชา - ประสานงานภายใน และภายนอกองค์กรในงานที่ได้รับมอบหมาย - งานอื่นๆ ตา...

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
Bang Chan Industrial Bangkok
1 Position
Salary N/A
22 Jul 19
8 . ช่างเทคนิค/ช่างไฟฟ้า/ช่างซ่อมบำรุง/ช่างเครื่องกล รับสมัครด่วน !
- ติดตั้ง/ตรวจวัด/ซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามแผนงาน - ปรับตั่งหล่อลื่นอุปกรณ์เครื่องจักร - งานด้านพลังงาน(การตรวจวัด) - งานสอบเทียบเครื่องมือวัด

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
Bang Chan Industrial Bangkok
20 อัตรา
22 Jul 19
9 . โปรแกรมเมอร์ ประจำโรงงานบางชันUrgently Required !
- ทดสอบระบบต่างๆที่ใช้ในองค์กร - พัฒนาซอฟท์แวร์ PHP, VB.NET, C# - ดูแลระบบฐานข้อมูล SQL SERVER - วิเคราะห์และออกแบบระบบ ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน - งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน จันทร์ -...

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
Bang Chan Industrial Bangkok
1 Position
Salary N/A
22 Jul 19
10 . พนักงานขาย
- ติดต่อเสนอขายสินค้า โดยนำเสนอคุณสมบัติของสินค้าทางเทคนิค แก่ลูกค้ารายใหม่ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อขยายฐานลูกค้าและยอดขายให้เพิ่มขึ้น - เพิ่มฐานลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท - รับผิดชอบย...

บริษัท 10กันยา จำกัด
Bang Chan Industrial Bangkok
1 อัตรา
Salary 15,000 -18,000 +Commission
22 Jul 19
11 . ผู้จัดการฝ่ายธุรการและบุคคล (Admin. & Personnel Manager)
ดูแลจัดการบริหารงานของฝ่ายธุรการและบุคคลทั้งระบบ เช่น งานสรรหาว่าจ้าง งานพัฒนาและฝึกอบรม งานบริหารเงินเดือนและสวัสดิการ งานแรงงานสัมพันธ์ ให้มีประสิทธิภาพ

บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด
Bang Chan Industrial Bangkok
1 Position
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
12 . วิศวกร (Logistics Planning & Customs)
- ดูแลการจัดหาอะไหล่ตัวถัง/ ชิ้นส่วนอะไหล่ประกอบรถสำหรับใช้ในการผลิต - ติดต่อซัพพลายเออร์ทั้งในและต่างประเทศ - ประสานงานกับตัวแทนและหน่วยงานราชการในการนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์จากเขตปลอดอากร - ติดต...

บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด
Bang Chan Industrial Bangkok
1 Position
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
13 . Production Engineer (ฝ่าย Assembly)
- ปฏิบัติงานตามกระบวนการผลิต เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และความต้องการของลูกค้า - ดำเนินการ บำรุงรักษาและหาวิธีการปรับปรุง ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดในกระบวนการผลิต - ประเมิ...

บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด
Bang Chan Industrial Bangkok
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
14 . เลขานุการบริหาร
- ร่างจดหมายโต้ตอบจดหมายทั้งไทย-อังกฤษ - จัดเตรียมและจัดส่งเอกสารสำหรับการเชิญประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทและจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัท - ทำรายงานการประช...

บริษัท บางชันเยนเนอเรลเอเซมบลี จำกัด
Bang Chan Industrial Bangkok
1 Position
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
15 . Sales Manager (อุตสาหกรรมเคมี)
ธุรกิจ : บริษัทเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเคมี สถานที่ทำงาน : นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถ.เสรีไทย มีนบุรี วันและเวลาทำงาน : จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 17.30น. รายละเอียดงาน - วางแผนกลยุทธ์และแผนการขายสินค้าบริษ...

IDEABOY Recruitment Co.,Ltd.
Bang Chan Industrial Bangkok
1 Position
Salary 40,000 - 65,000 บาท (ตามประสบการณ์)
22 Jul 19
16 . Process Engineer and ISO Officer รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบดำเนินการโครงการ / กิจกรรม เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฎิบัติงานต่างๆ ให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด

บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด
Bang Chan Industrial Bangkok
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
17 . Operation Supervisor. - Install (ประจำนิคมฯบางชัน มีนบุรี กรุงเทพฯ)รับสมัครด่วน !
-บริหารจัดการ งานติดตั้งอุปกรณ์ Fountain และงานบริหารบำรุงรักษาอุปกรณ์ Fountain รวมถึงงานซ่อมอุปกรณ์ Fountain ในตลาดให้พร้อมใช้ -นำนโยบายบริษัท ลงไปให้พนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งติดตามให้เป็นไ...

บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด
Bang Chan Industrial Bangkok
1 Position
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
18 . MIS Manager (Dynamics NAV system)รับสมัครด่วน !
- Provide effective processes and solutions including implementing, and tracking projects and initiatives to meet user expectations - Gather business requirements, develop business functional specifi...

บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด
Bang Chan Industrial Bangkok
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
22 Jul 19
19 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมช่างเทคนิค รับสมัครด่วน !
- บริการลูกค้าให้เป็นที่พึงพอใจ - ดำเนินการซ่อมเครื่องของลูกค้าให้พร้อมใช้งาน -ควบคุมและประกันคุณภาพของเครื่อง Fountain ณ จุดขาย - นำเสนอเทคนิคการซ่อมเครื่อง ของลูกค้ารวมถึงการแก้ปัญหาร่วมกั...

บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด
Bang Chan Industrial Bangkok
3 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
22 Jul 19
20 . Refurbishment Supervisor(ประจำนิคมฯมีนบุรี กรุงเทพฯ)รับสมัครด่วน !
-ปฏิบัติตามนโยบายและสื่อสารลงไปให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ -จัดการบริหารงานด้านวางแผนในการพัฒนางาน Refurbish เครื่อง เครื่องของลูกค้ารายใหม่ที่ถอดถอนจากร้าน -จัดการบริหารงานด้านวางแผนในการพัฒนางาน ...

บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด
Bang Chan Industrial Bangkok
1 Position
Salary ตามตกลง
22 Jul 19
  41 Positions      
Sort By 
Disability Jobs