JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  46 Positions      
Sort By 
1 . ช่างเทคนิคฉีดพลาสติก
1. ทำการแก้ไข และปรับสภาพเครื่องจักรที่ใช้ให้เหมาะสมกับการผลิต 2. รายงานและวิเคราะห์ที่เกิดขึ้น รวมถึงผลกระทบในกระบวนการผลิตให้กับหัวหน้าแผนกรับทราบ 3. เบิกแม่พิมพ์ และวัตถุดิบในการผลิต 4. รับผิดช...

บริษัท เอวี พลาสติก จำกัด
Bang Pa-in Industrial Phra Nakhon Si Ayutthaya
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
25 Jun 19
2 . Payroll Ast. Officeรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบอนุมัติใบโอที-ใบลาของพนักงาน - รับผิดชอบแจ้งเข้า-ออก ประภัยกลุ่มของบริษัท - รับผิดชอบคีย์ใบลาออกของพนักงาน - ตรวจสอบเอกสารใบลืมรูดบัตร,ใบเปลี่ยนกะ

APCB Electronics ( Thailand ) Co., Ltd.
Bang Pa-in Industrial Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 Positions
Salary ตามโครงสร้าง
25 Jun 19

Mektec Precision Component (Thailand) Ltd.
Bang Pa-in Industrial Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 อัตรา
Salary 11,000 บาท (+ประสบการณ์และสวัสดิการอื่นๆ)
25 Jun 19
4 . นักศึกษาฝึกงาน
รายละเอียดงาน - ช่วยงานตามที่หัวหน้างานมอบหมายในส่วนงานของแผนก - จัดเก็บและเรียงเอกสารเข้าแฟ้ม - งานเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ - ชุดพนักงาน รองเท้า หมวก - รถรับส่งสายรถอยุธยา-รั...

MMC TOOLS (THAILAND) Co., Ltd.
Bang Pa-in Industrial Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 อัตรา
Salary 200 บาท/วัน
25 Jun 19
5 . Supervisor - Warehouse Inventory(นิคมบางปะอิน อยุธยา)
Ensure all data in stock management system are precisely and in conformity with exact requirement. •Execute Monthly Cyclical Count Plan to ensure all stocks in the whole warehouse are counted at...

บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด/ LF Logistics (Thailand) Limited
Bang Pa-in Industrial Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 Position
Salary ตามข้อตกลงของบริษัท
25 Jun 19
6 . Process & Design Engineer
- Improve production process. - Improve production line. - Analysis to process. - Making automation jig. - Building automatic machine for support production line. - Test and trial new project. -...

Air-Con Parts Engineering (Thailand) Co., Ltd.
Bang Pa-in Industrial Phra Nakhon Si Ayutthaya
2 Position
Salary N/A
25 Jun 19
7 . Production Engineer (Injection Molding)-บางปะอิน
• จัดเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับการผลิต • จัดเตรียมกระบวนการผลิตตามข้อกำหนดของแต่ละผลิตภัณฑ์ • จัดเตรียมเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน รวมถึงฝึกอบรมให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง เช่น Technician ...

Mektec Precision Component (Thailand) Ltd.
Bang Pa-in Industrial Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 Position
Salary 22,000 บาท (+ประสบการณ์และสวัสดิการอื่นๆ)
25 Jun 19

Mektec Precision Component (Thailand) Ltd.
Bang Pa-in Industrial Phra Nakhon Si Ayutthaya
2 อัตรา
Salary 11,000 บาท (+ประสบการณ์และสวัสดิการอื่นๆ)
25 Jun 19
9 . แม่บ้าน (ประจำโรงงานบางปะอิน)
- ทำความสะอาดและรับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยของอาคารสำนักงาน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)
Bang Pa-in Industrial Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 อัตรา
Salary 320 บาท/วัน + โอที
25 Jun 19
10 . เจ้าหน้าที่ Routing (โรงงานบางปะอิน)
1. จัดทำเวลามาตรฐานของสินค้าใหม่ เพื่อใช้เป็นตัวกำหนดการวางแผน 2. ปรับปรุงเวลามาตรฐานของสินค้าเก่าในโปรแกรมสั่งผลิต หลังจากปรับปรุงกระบวนการผลิต 3. ปรับปรุง Line Layout ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 4. ...

บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)
Bang Pa-in Industrial Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
25 Jun 19
11 . พนักงานขับรถ (โรงงานบางปะอิน)
1.ขับรถส่งสินค้าให้ทันตามกำหนด 2.ดูแลสินค้าระหว่างการขนส่งไม่ให้เกิดความเสียหาย 3.รักษาความสะอาดรถ 4.ขับรถตามกฏจราจร

บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)
Bang Pa-in Industrial Phra Nakhon Si Ayutthaya
5 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
25 Jun 19
12 . Product Engineer (ประจำสำนักงานอโศก และโรงงานบางปะอิน)
- ออกแบบและเขียนแบบ ผลิตภัณฑ์ในเชิงวิศวกรรม ด้วยโปรแกรม Solids Work , Auto Cad สนองการออกแบบสินค้าใหม่ด้วยการวิเคราะห์และถอดแบบเพื่อทำการผลิต อาทิ เช่น ชิ้นงานพลาสติก, ชิ้นงานอลูมิเนียม “AL Or ZN” หรื...

บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)
Bang Pa-in Industrial Phra Nakhon Si Ayutthaya
6 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Jun 19
13 . เจ้าหน้าที่คำนวณราคาผลิตภัณฑ์และ BOM (โรงงานบางปะอิน)
จัดทำ BOM และคำนวณราคาสินค้า (เฟอร์นิเจอร์)

บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)
Bang Pa-in Industrial Phra Nakhon Si Ayutthaya
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
25 Jun 19
14 . Project Manager (โรงงานบางปะอิน)
- บริหารงานโครงการ และควบคุมการประกอบ ติดตั้งสินค้า ประเภท เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน - เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกับลูกค้า เพื่อรับฟังปัญหา ฯลฯ

บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)
Bang Pa-in Industrial Phra Nakhon Si Ayutthaya
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
25 Jun 19
15 . Marketing Executive
• Follow up customer in order to maintain current customer and new customer. • Issue quotation & review customer needs. • Management in Sales & Marketing team. • Coordinate with shipping and suppli...

บริษัท เซกิซุย โพลีมาเทค เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
Bang Pa-in Industrial Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Jun 19
16 . หัวหน้าแผนกวิศวกร
1.วางแผนงาน กำหนดกระบวนการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละงานภายในแผนก 2.ควบคุมและะกำกับดูแลพนักงานภายในแผนกให้ทำงานตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 3.เขียน/อ่าน Drawing ได้คล่อง 4.แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายใ...

บริษัท พรีซิชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
Bang Pa-in Industrial Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Jun 19
17 . QA Engineer
1.Incoming quality control and planning 2.Internal coordinator for quality information 3.Review supplier performance 4.Review inprocess performance 5.Review of quality monthly report

บริษัท พรีซิชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
Bang Pa-in Industrial Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
25 Jun 19
18 . วิศวกร Mold/Fixture Design Engineer
1.Design Jig ,Mold/Fixture,แม่พิมพ์ และCAM 2.จัดทำแบบชิ้นงาน (Drawing) ใช่ในการสร้างแม่พิมพ์ การผลิตชิ้นงานและการควบคุม คุณภาพชิ้นงาน 3.ควบคุม ดูแล และติดตามการทดลองการผลิต 4.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตาม...

บริษัท พรีซิชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
Bang Pa-in Industrial Phra Nakhon Si Ayutthaya
3 อัตรา
Salary ต่อรองได้
25 Jun 19
19 . Export Officer
- จัดทำเอกสารการขนส่งระหว่างประเทศ เช่น invoice, packing list - ติดต่อประสานงานการส่งออกกับหน่วยงานต่างๆ เช่น ชิปปิ้ง/freight forwarder/สายเรือ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนกการขึ้น...

APCB Electronics ( Thailand ) Co., Ltd.
Bang Pa-in Industrial Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 Positions
Salary N/A
25 Jun 19
20 . ล่ามภาษาอังกฤษ-จีนรับสมัครด่วน !
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับดี - สามารถสื้อสารภาษาจีนได้ระดับพื้นฐาน

APCB Electronics ( Thailand ) Co., Ltd.
Bang Pa-in Industrial Phra Nakhon Si Ayutthaya
2 Positions
Salary ตามประสบการณ์
25 Jun 19
  46 Positions      
Sort By 
Disability Jobs