JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  45 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
ตรวจสอบคุณภาพของสินค้าในกระบวนการรับเข้า,ระหว่างการผลิตและสินค้าสำเร็จรูป พร้อมทั้งวิเคราะห์สาเหตุปัญหาคุณภาพ

บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)
Bang Pa-in Industrial Phra Nakhon Si Ayutthaya
2 อัตรา
Salary negotiable
21 Feb 19
2 . เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์พิเศษ (โรงงานบางปะอิน)
ออกแบบผลิตภัณฑ์ Office Furniture โดยใช้ Program Solid Work, Auto Cad

บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)
Bang Pa-in Industrial Phra Nakhon Si Ayutthaya
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
21 Feb 19
3 . Project Manager (โรงงานบางปะอิน)
- บริหารงานโครงการ และควบคุมการประกอบ ติดตั้งสินค้า ประเภท เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน - เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกับลูกค้า เพื่อรับฟังปัญหา ฯลฯ

บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)
Bang Pa-in Industrial Phra Nakhon Si Ayutthaya
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างองค์กร
21 Feb 19
4 . พนักงานขับรถรับส่งพนักงาน
1.ขับรถพนักงานรับส่งพนักงาน 2.ลงบันทึก จัดทำรายงานการขับรถประจำวัน 3.ตรวจสภาพรถตามกำหนดระยะเวลาพร้อมนำรถเข้าศูนย์ 4.ตรวจเช็ค ทำความสะอาดรถ 5.ส่งเอกสารหน่วยงานภายนอก 6.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ห...

บริษัท ทรานส์เทคอุตสาหกรรม จำกัด
Bang Pa-in Industrial Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Feb 19
5 . Thermoforming Tray Design Engineer
1.Thermo forming Product /Mold/Tool design support to customer requirement. 2.Quality / Design /etc… improvement base on customer request timely. 3.Manage and control Drawing /Document which use for...

Mektec Precision Component (Thailand) Ltd.
Bang Pa-in Industrial Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 Position
Salary 22,000 + ประสบการณ์ และสวัสดิการอื่นๆ
21 Feb 19
6 . หัวหน้าแผนก CNC
1.วางแผนงาน กำหนดกระบวนการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละงานภายในแผนก 2.ควบคุมและะกำกับดูแลพนักงานภายในแผนกให้ทำงานตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 3.แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตภายในแผนก 4.ฝึกอบรม...

บริษัท พรีซิชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
Bang Pa-in Industrial Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Feb 19
7 . Asst.QA
1.Incoming quality control and planning 2.Internal coordinator for quality information 3.Review supplier performance 4.Review inprocess performance 5.Tooling and equipment planning

บริษัท พรีซิชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
Bang Pa-in Industrial Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Feb 19
8 . วิศวกร
1.การดูแลงาน Test NEW JOB ใน LINE PRODUCTION 2.จัดทำแบบชิ้นงาน (Drawing) ใช่ในการสร้างแม่พิมพ์ การผลิตชิ้นงานและการควบคุม คุณภาพชิ้นงาน 3.ควบคุม ดูแล และติดตามการทดลองการผลิต 4.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ต...

บริษัท พรีซิชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
Bang Pa-in Industrial Phra Nakhon Si Ayutthaya
3 อัตรา
Salary ต่อรองได้
21 Feb 19
9 . Accounting & Admin Staff
งานบัญชี 1.ลงบันทึกและตรวจสอบบัญชีค่าใช้จ่ายประจำวันลงโปรแกรม 2.ตรวจสอบบัญชี แยกประเภททุกรายการก่อนปิดบัญชี 3.จัดทำรายการเบิก-จ่าย เงินสดย่อย 4.จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย 5.รายงาน ภงด.3 ภงด.50...

บริษัท เทราล ไทย จำกัด
Bang Pa-in Industrial Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Feb 19
10 . Production Engineer
1) เขียนแบบโปรแกรมเครื่องจักร CNC 2) จัดทำองค์ความรู้และมาตรฐานเพื่อทำการสอนแก่พนักงาน 3) CAD/CAM 4) Jig Fixture

บริษัท เทราล ไทย จำกัด
Bang Pa-in Industrial Phra Nakhon Si Ayutthaya
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Feb 19
11 . Safety Assistant Manager
- Plan and Control Safety , Health and Environment. - Support ISO 14001:2015 and OHSAS 18001.

MMC TOOLS (THAILAND) Co., Ltd.
Bang Pa-in Industrial Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Feb 19
12 . Purchasing Staff
-Procurement & Purchasing. -Material control/Inventory Management. -Supplier/Supply Chain Management. -Sourcing new Supplier to fulfill new enquiry from Requestors. -Material Requirement Planning ...

MMC TOOLS (THAILAND) Co., Ltd.
Bang Pa-in Industrial Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Feb 19
13 . Production Engineer
1.Prepare work Instruction for production. 2.Control production schedule and analyze for continuous improvement. 3.Control Safety-Quality -Delivery 4.Training operator and control manpower.

MMC TOOLS (THAILAND) Co., Ltd.
Bang Pa-in Industrial Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 Position
Salary Negotiable
21 Feb 19
14 . Assistant Manager
-Production Control. -Research & Development and Improvement process. -Should have knowledge about Capacity & Manpower Planing. -Knowledge about ISO & OHSAS. -Control subordinator, office worker....

MMC TOOLS (THAILAND) Co., Ltd.
Bang Pa-in Industrial Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Feb 19
15 . QC Engineer
1. Have knowledge about basic tools. 2. Improvement Production line and Inspection line. 3. Plans reviews and analysis quality related data. 4. Control QC. 5. Monthly report to section manager. ...

MMC TOOLS (THAILAND) Co., Ltd.
Bang Pa-in Industrial Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Feb 19
16 . R&D Supervisor (ประจำที่โรงงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน)
1. ศึกษาข้อมูลแและทำการทดสอบสำหรับการพัฒนาสินค้าใหม่ 2. จัดทำและควบคุมแผนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใาห้สอดคล้องกับความต้องการจากฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย 3. จัดหาวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์สำหรับทดลองสินค้าให...

Winner Group Enterprise Plc.
Bang Pa-in Industrial Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Feb 19

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
Bang Pa-in Industrial Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
20 Feb 19
18 . พนักงานผลิต วุฒิ ปวส.รับสมัครด่วน !
ประจำโรงงานบางปะอิน

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
Bang Pa-in Industrial Phra Nakhon Si Ayutthaya
หลายอัตรา
Salary 12,000
20 Feb 19
19 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม (ประจำนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน)
1. เป็นผู้ช่วยผู้จัดการโครงการฯ ในงานเอกสารต่างๆ เช่น การปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 2. ดำเนินการประสานงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร / อุปกรณ์ระบบผลิต และระบบจ่ายน้ำ...

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
Bang Pa-in Industrial Phra Nakhon Si Ayutthaya
20 Feb 19
20 . วิศวกรซ่อมบำรุง (ประจำนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน)
1. ร่วมวางแผน-ดำเนินงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร/อุปกรณ์ระบบผลิตและระบบจ่ายน้ำประปาที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า - เครื่องกล - เครื่องมือวัดและระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อให้เครื่องจักรและอุปกรณ์และเครื่องมื...

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
Bang Pa-in Industrial Phra Nakhon Si Ayutthaya
20 Feb 19
  45 Positions      
Sort By 
Disability Jobs