JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  70 Positions      
Sort By 
1 . Warehouse Operation Trainee (C227)รับสมัครด่วน !
สถานที่ปฏิบัติงาน : คลังอยู่ในศูนย์คลังสินค้า TPARK Bangplee 3 บนถนนเรียบคลองส่งน้ำ ตัดถนนเทพารักษ์ กม.19 ลักษณะงาน : ทำหน้าที่ เหมือน Warehouse Team leader หรือ Warehouse Supervisor ฝึกหัด ดู...

บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
Bang Plee Industrial Samut Prakan
10 อัตรา
Salary 22,000 บาท
16 Jul 19
2 . พนักงานขับรถ 6 ล้อ พร้อมเด็กรถ (บางพลี)
- ขับรถขนส่ง - ขนส่งสินค้าถ้วยกระดาษและพลาสติก - เป็นการส่งจุดต่อจุด - มีเรื่องของเอกสารในการปฏิบัติงาน

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
Bang Plee Industrial Samut Prakan
Salary 18,000-20,000 (มีเด็กรถ 9,000-11,000)
16 Jul 19

NDB Recruitment & Business Co.,Ltd.
Bang Plee Industrial Samut Prakan
Salary 70,000 Bath
16 Jul 19
4 . หัวหน้าแผนกระบบคุณภาพ ISO
จัดทำมาตรฐานการบริหารงานด้านคุณภาพ และความปลอดภัยของอาหาร ได้แก่ ISO 9001, GMP/HACCP, ISO 22000, FSSC 22000, BRC Packaging เป็นผู้ตรวจประเมิน (Auditor) ภายใน

Swan Industries (Thailand) Co., Ltd.
Bang Plee Industrial Samut Prakan
2 อัตรา
Salary ืN/A
16 Jul 19
5 . ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกวิศวกรรมการผลิต
- ทำงานในขอบเขตข่ายวิศวกรรมการผลิต ส่วนงานสร้างและติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก และระบบต่างๆในสำเร็จลุล่วง - งานซ่อม / งานสร้างเครื่องจักร ทำ PM เครื่องจักรกลเชิงป้องกัน - วางแผน ควบ...

Swan Industries (Thailand) Co., Ltd.
Bang Plee Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทและประสบการณ์
16 Jul 19
6 . วิศวกรไฟฟ้า
ดูแลระบบไปไฟฟ้าเครื่องจักร ในโรงงาน

Swan Industries (Thailand) Co., Ltd.
Bang Plee Industrial Samut Prakan
3 อัตรา
Salary N/A
16 Jul 19
7 . ช่างเทคนิคกลึง,ช่างซ่อมบำรุง,ช่างควบคุมเครื่องจักร,ช่างเขียนแบบ
ซ่อมบำรุง/ควบคุมเครื่องจักรประจำ Line ผลิต ตรวจสอบเครื่องจักร ซ่อมติดตั้งระบบไฟฟ้า และเครื่องจักร กลึงงาน, มิลลิ่งงาน ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร และระบบทำความเย็น ช่างเขียนแบบ ต้องสามารถเขียนแบบด...

Swan Industries (Thailand) Co., Ltd.
Bang Plee Industrial Samut Prakan
10 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
16 Jul 19
8 . หัวหน้าแผนก QA
หัวหน้าแผนก -พิมพ์ข้อมูลการันตีสินค้า -จัดเก็บเอกสารและรายงานในแผนก -ออกแบบ แบบฟอร์ม การตรวจสอบและประกันคุณภาพ -ประสานทั้งภายในและภายนอก -ด้านพลังงาน -งานด้าน Food Safety -รู้ระบบ GMP HACCP ISO...

Swan Industries (Thailand) Co., Ltd.
Bang Plee Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Jul 19
9 . หัวหน้าแผนกวิศวกรรมเครื่องกล
- วางแผนและควบคุมการผลิตเพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายของบริษัท - ดูแลกระบวนการผลิต เครื่องจักร ในโรงงาน - ดูแลควบคุม การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - สรุปรายงานต่อผู้บังคับบัญชา - ควบคุมการผลิตให้...

Swan Industries (Thailand) Co., Ltd.
Bang Plee Industrial Samut Prakan
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
16 Jul 19
10 . เจ้าหน้าที่สอบเทียบ เครื่องมือวัดรับสมัครด่วน !
ดูแลระบบ และทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือวัด

Swan Industries (Thailand) Co., Ltd.
Bang Plee Industrial Samut Prakan
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
16 Jul 19
11 . วิศวกรเครื่องกล / อุตสาหการ/วิศวกรซ่อมบำรุง/วิศวกรไฟฟ้า /วิศวคอม
- ดูแลรับผิดชอบกระบวนการผลิต เครื่องจักรในโรงงาน - ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน - ติดตามและแก้ไขปัญหาและช่วยสนับสนุนงานผลิตต่างๆ วิศวกรซ่อมบำรุง - ดูแลรับผิดชอบติดตั้งเครื่องจักร - วางแผ...

Swan Industries (Thailand) Co., Ltd.
Bang Plee Industrial Samut Prakan
10 อัตรา ขยายกำลังการผลิต
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่จตรวจสอบภายใน รับสมัครด่วน !
- สำรวจข้อมูล/ระบบ ของพื้นที่ที่เข้าตรวจสอบเพื่อประเมินความเสี่ยงและ กำหนดหัวข้อการตรวจสอบ - ตรวจสอบ/กระทบยอด ความถูกต้องของข้อมูลในการผลิต - ตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็น...

Swan Industries (Thailand) Co., Ltd.
Bang Plee Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
16 Jul 19
13 . ผู้จัดการแผนกอาบเคลือบ (Coating)รับสมัครด่วน !
-จัดการควบคุมดูแล บริหารกระบวนการผลิตทั้งหมดด้านงานอาบเคลือบโลหะ ในแต่ละLine การผลิตที่ได้รับมอบหมายรวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆของ Line การผลิตที่รับผิดชอบ ดูแลบุคคลากรในสังกัด

Swan Industries (Thailand) Co., Ltd.
Bang Plee Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
16 Jul 19
14 . วิศวกร
- รับข้อกำหนดงาน NEW MODEL จากลูกต้า - ออกเอกสารงาน NEW MODEL ส่งให้ลูกค้า - ติดตามความคืบหน้างาน NEW MODEL

THAI SUMMIT GROUP
Bang Plee Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jul 19
15 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ
- จัดซื้อ จัดหา วัสดุอุปกรณ์ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบรายละเอียดในใบขอซื้อ ขอซ่อม PR / PO - ติดต่อเจรจา ต่อรองการซื้อสินค้ากับผู้ให้บริการ - ติดต่อประสานงานระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายในกรณีสินค้าไม...

บริษัท วินแชนซ์ ฟู้ดส์ จำกัด
Bang Plee Industrial Samut Prakan
16 Jul 19
16 . Production Engineer
ดูแลกระบวนการผลิตที่รับผิดชอบ ดูแล ปรับปรุง พัฒนา เครื่องจักรในสายการผลิต ควบคุมดูแลกำลังคนให้มีประสิทธิภาพการผลิต

บริษัท วินแชนซ์ ฟู้ดส์ จำกัด
Bang Plee Industrial Samut Prakan
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jul 19
17 . วิศวกร ไฟฟ้า
1. ร่วมวิเคราะห์ ปรับปรุง วางแผนการจัดทำแผน Preventive Maintenance (PM) และควบคุมติดตาม 2. ทำงานโครงการต่างๆในบริษัทฯ เช่น ติดตั้งเครื่องจักร การปรับปรุงเครื่องจักร การสร้างอุปกรณ์ในการทำงาน เป็นต้...

บริษัท วินแชนซ์ ฟู้ดส์ จำกัด
Bang Plee Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Jul 19
18 . Purchasing Supervisor 2 Positions ( ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน )
• Seeking new source of suppliers, raw materials, ingredient, packaging, chemicals and some value-added products & etc from both local and overseas vendors. • Evaluating vendor quotations to ensure t...

บริษัท วินแชนซ์ ฟู้ดส์ จำกัด
Bang Plee Industrial Samut Prakan
2 Positions
Salary Salary Structure + Experience or Negotiate
16 Jul 19
19 . Assistant Accounting Section Head ( ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน )
1. จัดทำและตรวจสอบเอกสารทางบัญชี 2. จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง สรุปประจำเดือน 3. คีย์ข้อมูลลงโปรแกรมบัญชี 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วินแชนซ์ ฟู้ดส์ จำกัด
Bang Plee Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
16 Jul 19
20 . Production Supervisor
1.สนับสนุนงานด้าน Productivity Improvement - เก็บข้อมูลในกระบวนการผลิต เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตในโครงการที่รับมอบหมาย - ติดตาม ข้อมูลด้าน Efficiency ( OEE , Yield , Man-H/kg ) & RM , ...

บริษัท วินแชนซ์ ฟู้ดส์ จำกัด
Bang Plee Industrial Samut Prakan
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
16 Jul 19
  70 Positions      
Sort By 
Disability Jobs