JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  181 Positions      
Sort By 
1 . คลังสินค้า (ประจำนิคมบางปู )รับสมัครด่วน !
1. รับ-จ่าย สินค้าและวัตถุดิบ 2. จัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบ 3. จัดเก็บตัวอย่าง 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ทำงานหยุดเสาร์เว้นเสาร์

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
2 ตำแหน่ง
17 Dec 18
2 . ด่วน! หัวหน้าส่วนควบคุมคุณภาพ
ควบคุมการตรวจสอบวัตถุดิบ 1.ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ 2.ประสานงานการตรวจสอบวัตถุดิบกับแผนกจัดซื้อ 3.ประสานงานกับแผนกผลิตทำสรุปรายงานผลการตรวจสอบ ควบคุมการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 1.กำหนดตารางการตรวจส...

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
17 Dec 18
3 . พนักงานผลิต (ประจำนิคมบางปู)รับสมัครด่วน !
การดูแลเครื่องผสม 1.ตรวจเครื่องจักรก่อนการทำงาน 2.ทำความสะอาดเครื่องจักรหลังการทำงาน 3.ตรวจสอบวัตถุดิบให้ถูกต้องตามสูตรการผลิตนั้นๆ 4.ดำเนินการผลิตให้สอดคล้องกับ BPR 5.แจ้งผู้้บังคับบัญชากรณีมีเค...

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
3 ตำแหน่ง
17 Dec 18

บริษัท เจ็ทไทย พลาสติก อินดัสตรีส์ จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 ตำแหน่ง
17 Dec 18
5 . QC INSPECTOR
-ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ ในสายการผลิต -ตรวจสอบและควบคุมยืนยันคุณภาพของสินค้า

บริษัท เจ็ทไทย พลาสติก อินดัสตรีส์ จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
17 Dec 18
6 . SALES MARKETING SPECIALISTUrgently Required !
1. Keep in contact with customers (local & abroad) to satisfy customer demand and explore business opportunities 2. Relay customer information to internal departments and coordinate supporting operat...

บริษัท เจ็ทไทย พลาสติก อินดัสตรีส์ จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Dec 18
7 . วิศวกรไฟฟ้า
1. วิเคาระห์ปัญหาเครื่องจักรทางไฟฟ้าหาสาเหตุและการแก้ไข 2. ทำรายการควบคุมอะไหล่ทางไฟฟ้าและควบคุมจำนวนอะไหล่ตามรายการ 3. ควบคุมช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้าในการซ่อมเครื่องจักร 4. ติดต่อประสานงานกับ Supplier ...

บริษัท อุตสาหกรรมจรเข้ (ไทย) จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 Position
Salary ตามตกลง
17 Dec 18
8 . หัวหน้าคลังสินค้าสำเร็จรูป + ขึ้นตู้สินค้ารับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการรับสินค้านำเข้าคลัง (จากภายในประเทศและต่างประเทศ) - ดูแลจัดเก็บ และพื้นที่จัดเก็บสินค้าเตรียมส่งออกต่างประเทศให้มีความปลอดภัย - ติดตามสินค้าให้มีความพร้อมเตรียมส่งออก และตรงกำหนดวั...

บริษัท กรีนเดย์ โกลบอล จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary 13,000.-
17 Dec 18
9 . พนักงานขาย-สีทาอาคาร
พนักงานขาย (สินค้าเป็นสีทาอาคาร) • ประจำพื้นที่กทม.และปริมณฑล (และมีพื้นที่จังหวัดอื่นบ้างเป็นครั้งคราว ตามมอบหมาย) • นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ (สีทาอาคาร) Promotion ที่เหมาะสมและตรงใจให้แก่ลูกค้า • ปฏิบั...

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
Bangpoo Industrial Samut Prakan
2 Position
Salary 10,000-15,000
17 Dec 18
10 . นักเคมี
- ตรวจสอบ และ ประกันคุณภาพของกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า ตั้งแต่การรับวัตถุดิบ การบรรจุ จนถึงผลิตภัณฑ์สุดท้ายในกระบวนการผลิต - ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ ก่อนการบรรจุสินค้า - เฝ้าระวัง และ ติด...

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Dec 18
11 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (ห้องทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า)
1) จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า เช่น รายงาน บันทึก จดหมาย เป็นต้น รวมทั้งจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมใช้งานเสมอ 2) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 3) ...

บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary 12,000 - 15,000
17 Dec 18
12 . Electrical Design Engineer
- Perform circuit design using AutoCAD/Solidworks for drafting,Model - Performs cost analysis and produces cost estimates - Assist problem solving activities of production related to product perform...

บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
3 อัตรา
Salary 18,000
17 Dec 18
13 . Mechanical Design Engineerรับสมัครด่วน !
- Perform circuit design using AutoCAD/SolidWorks for drafting, Model -Performs cost analysis and produces cost estimates -Assist problem solving activities of production related to product performa...

บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
3 อัตรา
Salary 18,000
17 Dec 18
14 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
1. รับโทรศัพท์ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก 2. ลงสถิติการมาทำงาน การขาด การลาของพนักงาน 3. พิมพ์เอกสารทั่วไป 4. ต่อใบอนุญาตการทำงานและวีซ่าของคนต่างด้าว 5. ต่อใบอนุญาตต่างๆของบริษัท ...

บริษัท เซนคะ (ไทยแลนด์) จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Dec 18
15 . Senior Accounting
1. จัดทำชุดวางบิล 2. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขายเกี่ยวกับการวางบิล รับเช็คและติดตามหนี้ 3. บันทึกรายการบัญชีด้านรับ 4. เช็ค Statement , เช็คสต็อคประจำเดือน , เช็คสต็อคประจำเดือนปี 5. จัดทำรายงานต่า...

บริษัท ไทยนันเปา เรซินส์ เคมีคอล จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Dec 18
16 . ตัวแทนขาย,ธุรการขายรับสมัครด่วน !
- ออกตลาดพบลูกค้าตามเขตขาย กรุงเทพฯ ปริมณฑล โครงการ ราชการ - ติดต่อ นำเสนอและปิดการขายผลิตภัณฑ์,ดูแล รักษาฐานลูกค้าเดิม และแสวงหาขยายฐานลูกค้าใหม่ - จัดเตรียมใบเสนอราคา ข้อมูลสินค้าพร้อมทั้งประสานงา...

บริษัท สีสยาม อินเตอร์เนชั่นแนล (1987) จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
ผู้แทนขายเขตกรุงเทพและปริมณฑล 2 , ธุรการขาย
Salary ตามตกลง+ค่าตอบแทนงานขาย+ค่าทริป+ค่าสึกหรอรถ
17 Dec 18
17 . Production Leader
1.ควบคุมการผลิตและคุณภาพให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2.ควบคุมการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและอบรมให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.ควบคุมและตรวจสอบการเบิกวัตถุดิบในการทำงานให้ถูกต้องและเพียงพอตามแผนง...

Pentel (Thailand) Co., Ltd.
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 Position
Salary 11,000-12,000
17 Dec 18
18 . หัวหน้างานจัดซื้อวัตถุดิบภายในประเทศ
1.จัดซื้อวัตถุดิบกับSupplierภายในประเทศ 2.จัดทำและติดตามแผนงานการจัดส่งวัตถุดิบ 3.ออกเอกสาร PO 4.ตรวจเช็คยอดวัตถุดิบ(รายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน)เพื่อจัดหาวัตถุดิบให้สอดคล้องกับการผลิต

Pentel (Thailand) Co., Ltd.
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 Position
17 Dec 18
19 . Engineer Officer or Supervisor
1. ออกแบบกระบวนการผลิตและประเมินความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ 2. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน 3. ปรับปรุงสูตรการผลิต เพื่อให้ได้คุณภาพมาตรฐาน 4. แก้ปัญหาและตัดสินใจดำเนินงานเฉ...

Pentel (Thailand) Co., Ltd.
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 Position
Salary 18,000-25,000
17 Dec 18
20 . แม่ครัว / แม่บ้าน (ปฎิบัติงาน ที่สำนักงาน k city บางปู)
1.ทำอาหาร 2.ดูทำความสะอาดอาคารสำนักงาน 3.รับแขกที่มาติดต่อ,เสริฟน้ำ 4.เตรียมสถานที่ อุปกรณ์ เพื่อรับคนมาจัดฝึกอบรมและสัมมนา

บริษัท สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค จำกัด (SEP)
Bangpoo Industrial Samut Prakan
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Dec 18
  181 Positions      
Sort By 
Disability Jobs