JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  189 Positions      
Sort By 
1 . Engineer Officer or Supervisor
1. ออกแบบกระบวนการผลิตและประเมินความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ 2. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน 3. ปรับปรุงสูตรการผลิต เพื่อให้ได้คุณภาพมาตรฐาน 4. แก้ปัญหาและตัดสินใจดำเนินงานเฉ...

Pentel (Thailand) Co., Ltd.
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 Position
Salary 18,000-25,000
23 Apr 19

บริษัท ซินนี่ (ประเทศไทย) จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Apr 19

บริษัท ซินนี่ (ประเทศไทย) จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Apr 19
4 . ช่างไฟฟ้า (สำนักงานสมุทรปราการ)รับสมัครด่วน !
ดูแลระบบไฟฟ้าของเครื่องจักร และ ระบบไฟฟ้าทั้วไป

บริษัท ซินนี่ (ประเทศไทย) จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
23 Apr 19
5 . เจ้าหน้าที่ QA รับสมัครด่วน !
ตรวจสอบคุณภาพสินค้า ติดต่อประสานงานกับลูกค้า

บริษัท ซินนี่ (ประเทศไทย) จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 Apr 19
6 . Sales รับสมัครด่วน !
นำเสนอขายสินค้าของบริษัทฯ ทั้งฐานลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่เพิ่ม

บริษัท ซินนี่ (ประเทศไทย) จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Apr 19
7 . เจ้าหน้าที่แผนกนำเข้า-ส่งออก
- จัดเตรียม/ยื่นเอกสารด้านวัตถุดิบ BOI มาตรา 26 อาทิ สั่งปล่อยวัตถุดิบ สูตรการผลิต ส่วนสูญเสียฯ ตัดบัญชี และโอนสิทธิ์ฯ เป็นต้น - จัดเตรียม/ยื่นเอกสารมาตรา 29 (กรมศุลกากร) อาทิ ยื่นรายการวัตถุดิบฯ ยื่...

บริษัท ซินโฟเนียร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Apr 19
8 . QC Engineer
1. รับผิดชอบในงานด้านการปรับปรุงคุณภาพ และพัฒนา New Model ร่วมกับวิศวกรในโรงงาน 2. ดำเนินการตรวจสอบและติดตามการประเมินคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ในการผลิต รวมถึงงาน Outside ตามที่ได้รับมอบหมาย 3. ดำเนินกา...

บริษัท ซินโฟเนียร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Apr 19
9 . Painting Techician
1.ดูแล ซ่อมบำรุง เครื่องจักร เครื่องมือ ที่ใช้ในการผลิต กระบวนการพ่นสีและพิมพ์ตัวหนังสือติดต่อ Supplier หีือ Maker 2.พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพ่นสี 3.แก้ไขปัญหา และปรับปรุง คุ...

บริษัท ดี เอ็ม เอส เทค จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
23 Apr 19
10 . ช่างพิมพ์โลหะ, ช่างพิมพ์วัสดุอ่อน, ช่างอาบเคลือบรับสมัครด่วน !
ปฏิบัติงานประจำไลน์การผลิต มีประสบการณ์ด้านการพิมพ์ บรรจุภัณฑ์วัสดุอ่อน,กระดาษ,เหล็ก จะพิจารณาพิเศษ

Crown Bevcan and Closures (Thailand) Company Limited
Bangpoo Industrial Samut Prakan
จำนวนมาก
Salary สามารถต่อรองได้
23 Apr 19
11 . Warehouse
ตรวจรับ จัดเก็บ ควบคุมสินค้าคงคลัง และจ่ายสินค้าได้อย่างถูกต้องตามเอกสาร สินค้าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ตรงตามระบบ และเวลาที่กำหนด เพื่อ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด

Matsui (Asia) Co., Ltd.
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Apr 19
12 . ช่างกลโรงงานรับสมัครด่วน !
- ปรับตั้ง ซ่อม ควบคุม และดูแลเครื่องจักรภายในโรงงานให้พร้อมใช้งานตามแผนผลิต - ตรวจสอบ-ตรวจเช็คเครื่องการทำงานของจักรให้มีคุณภาพดีอยู่เสมอ - ควบคุมการผลิตให้้ได้มาตรฐาน - บำรุงรักษาทั่วไป และสนับสน...

บริษัท เอฟพีซี อินดัสทรี จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )
Bangpoo Industrial Samut Prakan
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Apr 19
13 . เจ้าหน้าที่สต็อกรับสมัครด่วน !
- จัดทำสต๊อคสินค้าประจำวัน - ตรวจนับสินค้าผลิตประจำวันและประจำเดือน - สรุปรายงานประจำวัน และประจำเดือน - ลงข้อมูลในโปรแกรม Express - ประสานงานทั่วไป - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญ...

บริษัท เอฟพีซี อินดัสทรี จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )
Bangpoo Industrial Samut Prakan
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Apr 19
14 . QA
จัดการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพสินค้า

Avertronics (Thailand) Co., Ltd.
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Apr 19
15 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดรับสมัครด่วน !
-นำเสนอข้อมูลสินค้า แนะนำสินค้าให้ลูกค้าเห็นถึงประโยชน์ในการใช้สินค้านั้นๆ -เพิ่มพื้นที่ขาย/ขยายฐานลูกค้า -ร่วมวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้า -วางแผนงานการขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหน...

Avertronics (Thailand) Co., Ltd.
Bangpoo Industrial Samut Prakan
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Apr 19
16 . QC
1. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนด 2. ทำสติ๊กเกอร์ 3. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนการจัดเก็บ 4. ปฏิบัติงานตามคู่มือระบบคุณภาพ และมีขั้นตอนการทำงานตามโครงสร้างของระบบอย่างเคร่งครัด 5. ตรวจสอบขั้นตอนขอ...

บริษัท ไทยนันเปา เรซินส์ เคมีคอล จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Apr 19
17 . Sales
1.นำเสนอสินค้าให้กับลูกค้าในประเทศเพื่อเปิดตลาดและบริการลูกค้า 2.รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า 3.จัดส่งสินค้าให้ลูกค้าตามความต้องการ 4.หาข้อมูลทางการตลาด 5.จัดทำรายงานยอดขายสินค้า ครึ่งเดือนและประจำเดือน...

GLOBAL CHEMICAL CO.,LTD.
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 Position
Salary Negotiable
23 Apr 19
18 . Safety Officer เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิช Location: นิคมอุตสาหกรรมบางปู
1.ดูแลระบบการบริหารความปลอดภัยในองค์กรเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เช่น ให้คำปรึกษาแนะนำและอบรมความปลอดภัย รวบรวมสถิติความปลอดภัย รวมถึงแนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานความปลอดภัยให้พนักงานทราบโดยทั่...

บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 Position
Salary 28,000 - 45,000 Baht
23 Apr 19
19 . พนักงาน แต่งสี (เฉพาะผู้ชาย ไม่รับวุฒิ ป.ตรี)
1. ผสมสีตามสูตรที่ได้รับ 2. ปรับแต่งสีให้ได้ตามมาตราฐานตามแผ่นตัวอย่าง 3. บรรจุสีตามน้ำหนักและภาชนะที่กำหนด

บริษัท ไทยวาชิน จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary แล้วแต่ตกลง
23 Apr 19
20 . นักเคมี (Chemist)
1. ศึกษา วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามที่ลูกค้าต้องการ เพื่อเสนอขายแก่ลูกค้า 2. หากมีฐานลูกค้าเก่าจะได้รับคอมมิชชั่นตั้งแต่บาทแรก 3. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและคำณวณต้นทุนสินค้า 4. ศึกษาข้...

บริษัท ไทยวาชิน จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
2 อัตรา
Salary แล้วแต่ตกลง
23 Apr 19
  189 Positions      
Sort By 
Disability Jobs