JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  202 Positions      
Sort By 
1 . วิศวกร New Part
1. วางแผนผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า 2. ติดตามตัวอย่างและพัฒนา Material กับ Supplier 3. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อพัฒนางาน 4. ทําตัวอย่างและทดลองประกอบร่วมกับลูกค้า 5. เป็น Lead Project

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
2 อัตรา
Salary N/A
18 Jul 19
2 . วิศวกรออกแบบเเม่พิมพ์
วิศวกรออกแบบเเม่พิมพ์ - ออกแบบเเม่พิมพ์ (ใช้โปรแกรมเขียนแบบ UB) - Control งานเเม่พิมพ์ให้เป็นไปตามแผน - ประชุมประสานงานกับทางลูกค้า - จัดทําระบบเอกสารตามระบบ ISO 14001 , IATF:16949 - ติดตามงานอื่...

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
2 อัตรา
Salary N/A
18 Jul 19

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
4 Position
Salary N/A
18 Jul 19
4 . QC Engineerรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมตรวจสอบวัตถุดิบให้สอดคล้องตามมาตรฐานที่กำหนด 2. ตรวจสอบและพัฒนาผู้ขายให้มีศักยภาพที่สามารถบรรลุตามมาตรฐาน 3. จัดทำเอกสารแบบฟอร์มและบันทึกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องระบบคุณภาพ 4. ควบคุมดูแลการตรวจส...

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
18 Jul 19
5 . ช่างเทคนิคเขียนแบบ
เขียนแบบงานระบบภายในอาคาร งานระบบไฟฟ้า เป็นต้น

Infus Medical (Thailand) Co.,Ltd.
Bangpoo Industrial Samut Prakan
18 Jul 19

Infus Medical (Thailand) Co.,Ltd.
Bangpoo Industrial Samut Prakan
18 Jul 19
7 . Quality Control Staff
ตรวจสอบ ทำบันทึก เกี่ยวกับงานตรวจสอบคุณภาพ

Infus Medical (Thailand) Co.,Ltd.
Bangpoo Industrial Samut Prakan
18 Jul 19

Infus Medical (Thailand) Co.,Ltd.
Bangpoo Industrial Samut Prakan
18 Jul 19
9 . Costing
1. สามารถใช้งาน ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ได้ดี เช่น Excel, Word และ Interment 2. เพื่อติดตามและประเมินต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับต้นทุนมาตรฐานที่ได้ตั้งไว้ 3. เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ปรับปรุงการทำงาน...

บริษัท จัดหางาน เอ-ลิงค์ จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 Position
Salary 18,000 - 25,000 Baht
18 Jul 19

บริษัท จัดหางาน เอ-ลิงค์ จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 Position
Salary 35,000-45,000 Baht Depend on Experience
18 Jul 19
11 . Executive Secretary/เลขานุการผู้บริหาร
•ดูแลและจัดเตรียมตารางนัดหมายต่างๆ และอำนวยความสะดวกให้ผู้บริหาร •ทำรายงานสรุปการประชุมและติดตามงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย •ติดต่อกับทางราชการ ต่อใบอนุญาต รวมถึงการขออนุญาต ดำเนินกิจการต่างๆของบริษัท ...

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
12 . Technician - Job Change
เบิก ประกอบ ทำความสะอาดแม่พิมพ์ นำส่งแม่พิมพ์ ติดตั้งแม่พิมพ์บนเครื่องจักร

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 Position
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
18 Jul 19
13 . Electrical Engineer - วิศวกรไฟฟ้า
- Control, inspect and maintain electrical system and electrical control in manufacture processes - Troubleshooting and on Provide engineering support to maintain electrical system, electronic equipm...

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 Position
18 Jul 19
14 . Knowledge Management Officer
ๅ. ส่งเสริมและสนับสนุน Knowledge Management กับบุคลากรในองค์กร 2. ให้ความรู้ และให้คำปรึกษาในการรวบรวม องค์ความรู้กับพนักงาน ของทุกหน่วยงาน 3. จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ชุดความรู้ต่างๆ ให้เข้าถึงได้สะ...

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
15 . พนักงานทั่วไป รับสมัครด่วน !
1.งานทำความสะอาด 2.งานคัดแยกจัดเก็บ 3.งานดูแลรักษาเครื่องมือ 4.งานทั่วไป

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
18 Jul 19
16 . Training Officer (ประจำนิคมบางปู)รับสมัครด่วน !
1) งานสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม - สำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม - สรุปผลการสำรวจฯ - นำเสนอผู้บังคับบัญชา 2) งานดำเนินการจัดฝึกอบรม - ติดต่อประสานงานกับวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดเตรีย...

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถและประสบการณ์
18 Jul 19
17 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.ตรวตสอบความพร้อมของระบบ Waste water ทั้งหมดให้พร้อมใช้งานและรับน้ำเสียเข้าจากการผลิต 2.ควบคุมดูแลไม่ให้เกิดความสูญเสียในขณะปฏิบัติงานทั้งด้านเครื่องจักร 3.ตรวจสอบความพร้อมของระบบUtility ทั้งหมดให้...

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
18 Jul 19
18 . Warehouse Supervisor (นิคมบางปู) รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา 2.ควบคุมการรับ เก็บ จ่าย สินค้า 3.ควบคุมการปฎิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายแผนก เช่น % ความถูกต้องของ Stock 4.ควบคุมทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในแผนก 5.ทำงานเสาร์เว้นเสาร์

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างและประสบการณ์
18 Jul 19
19 . พนักงานผลิต (ประจำนิคมบางปู)รับสมัครด่วน !
การดูแลเครื่องผสม 1.ตรวจเครื่องจักรก่อนการทำงาน 2.ทำความสะอาดเครื่องจักรหลังการทำงาน 3.ตรวจสอบวัตถุดิบให้ถูกต้องตามสูตรการผลิตนั้นๆ 4.ดำเนินการผลิตให้สอดคล้องกับ BPR 5.แจ้งผู้้บังคับบัญชากรณีมีเค...

กลุ่มบริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
3 ตำแหน่ง
18 Jul 19
20 . Sales Excecutive (ขายเคมี) บางพลี​ ราชาเทวะ
เกี่ยวกับหมึกพิมพ์ packaging สี ทินเนอร์ -สนับสนุนการขายเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม -ดูแลลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่ -เป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างลูกค้า และองค์กร -ทำงาน จันทร์ - ศุ...

บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 Position
Salary 17,000 - 25,000
18 Jul 19
  202 Positions      
Sort By 
Disability Jobs