JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  191 Positions      
Sort By 
1 . Safety Officer
1.งานด้านบริหาร - นำเสนอแผน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน - กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน - รณรงค์ ส่งเสริมให้ลูกจ้...

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary 15,000-25,000
21 Feb 19
2 . Plant Manager/ผู้จัดการโรงงาน Bangpoo North Industrial Estate
Type of business: Trading(Emport/Local) - Manage, organize and optimize warehouse in overview to ensure smooth day to day operation - Set up Operation plan with standard procedure to achi...

บริษัท จัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 Position
Salary 80,000 - 120,000
21 Feb 19

SIK ( THAILAND ) LTD.
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 Position
Salary ตามตกลง
21 Feb 19
4 . ธุรการทั่วไป
1. จัดทำเอกสารใบส่งของ, ใบกำกับภาษี, ใบวางบิล 2. ติดต่อประสานงานทั่วไปภายในบริษัทฯและภายนอก 3. ปฏบัติงานธุรการฝ่ายขาย

SIK ( THAILAND ) LTD.
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 Position
Salary ตามตกลง
21 Feb 19

SIK ( THAILAND ) LTD.
Bangpoo Industrial Samut Prakan
2 Position
Salary ตามตกลง
21 Feb 19
6 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
1. กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน วิธีการปฏิบัติงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับ นโยบาย พันธกิจและเป้าหมายของบริษัท 2. มอบหมายงาน ติดตามงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้บรรจุตามเป้าหมาย 3. ประสาน...

บริษัท แก้วปราการ จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Feb 19
7 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์(R&D Officer)
1.จัดทำการวางแผนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ ( Resistor & Electronic Devices ) 2.วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ตามความต้องการของลูกค้าและตลาด 3.ดูแลและตรวจสอบการจัดทำสูตร ...

บริษัท เจพี ไทยอาซาฮี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
21 Feb 19
8 . พนักงานผลิต (ประจำนิคมบางปู)รับสมัครด่วน !
การดูแลเครื่องผสม 1.ตรวจเครื่องจักรก่อนการทำงาน 2.ทำความสะอาดเครื่องจักรหลังการทำงาน 3.ตรวจสอบวัตถุดิบให้ถูกต้องตามสูตรการผลิตนั้นๆ 4.ดำเนินการผลิตให้สอดคล้องกับ BPR 5.แจ้งผู้้บังคับบัญชากรณีมีเค...

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
3 ตำแหน่ง
21 Feb 19
9 . TPS Engineer
1.Coordinate with production lines to increase productivity. 2.Coordinate with production control section to implement TPS in production lines.

Murakami Ampas (Thailand) Co., Ltd.
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัทฯ+ประสบการณ์
21 Feb 19
10 . ช่างไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
1. ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า และบำรุงรักษา ตามไซด์งาน 2. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 3. ประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กร

บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
2 อัตรา
Salary 12,000
21 Feb 19
11 . พนักงานขับรถ
- ขับรถรับส่งทีมงานช่างออกงานติดตั้งตามพื้นที่ต่างจังหวัด - ขับรถรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่ในการติดต่องานราชการ - ขับรถส่งแขกที่มาติดต่อ - ขับรถส่งผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากห...

บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Feb 19
12 . วิศวกรทดสอบ (หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง)
- ควบคุมและทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง - จัดทำเนมเพลทของหม้อแปลงไฟฟ้า - ตรวจสอบและบันทึกผลการทดสอบตามข้อกำหนดและมาตราฐาน - ซ่อมบำรุงดูแลรักษาเครื่องมือทดสอบ

บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
2 อัตรา
Salary 20,000-25,000
21 Feb 19
13 . วิศวกรซ่อมบำรุง ( Maintenance Engineer )
หน้าที่และความรับผิดชอบ - ดูแลงานแผนกซ่อมบำรุงและผู้ใต้บังคับบัญชาภายในแผนก - งานด้านระบบเอกสารและการจัดการระบบ IATF:16949 - รับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 - ติดตามงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมา...

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 Position
Salary N/A
21 Feb 19
14 . HR staff or Assistant Supervisor
1.งานธุรการประสานงาน 2.งานจัดการฝึกอบรม 3.งานตรวจสอบเวลาการทำงาน 4.งานสรรหา/ว่าจ้าง

Pentel (Thailand) Co., Ltd.
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 Position
Salary 16,000 บาทขึ้นไป
21 Feb 19
15 . Senior Accounting / เจ้าหน้าที่บัญชี
-เช็ค Statement , เช็คสต็อคประจำเดือน ,จัดทำเอกสารด้านการเงิน เอกสาร รับ-จ่าย ของบริษัท, เช็คสต็อคประจำเดือนปี,คำนวณต้นทุน, งานภาษีทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท,บันทึกข้อมูลลูกหนี้-เจ้าหน...

บริษัท ไทยนันเปา เรซินส์ เคมีคอล จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
21 Feb 19
16 . พนักงานเติมสินค้า / พนักงานจัดส่ง
1.รับผิดชอบควบคุมดูแลเติมสินค้า 2.ตรวจสอบเอกสารก่อนเติมสินค้า 3.ตรวจสอบสภาพรถสินค้าเบื้องต้นก่อนเติมสินค้า 4.ตรวจสอบดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเติมสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 5.ประสานงานกับฝ่...

บริษัท สยามพีวีเอส เคมิคอลส์ จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
3 อัตรา รับสมัครด่วน
Salary 11,000 ขึ้นไป ตามประสบการณ์ และโครงสร้างบริษัทฯ
21 Feb 19
17 . หัวหน้าหน่วยสรรหาและฝึกอบรม
ทำงาน วันจันทร์-วันเสาร์ 8:00 -16:00 น.

บริษัท สยามพีวีเอส เคมิคอลส์ จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Feb 19
18 . หัวหน้างานศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center)
- ดูแล ควบคุม บริหารการรับสินค้าจากฝ่ายผลิตเพื่อจัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพ - บริหาร ควบคุม กำกับกิจกรรมการ picking/checking เพื่อส่งสินค้าให้ตรงเวลา - ประสานงานระหว่าง DC admin กับเจ้าหน้าที่ DHL เพื...

บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Feb 19
19 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
มีหน้าที่ควบคุมดูแล ส่งเสริม สนับสนุนและตรวจสอบกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของบริษัทฯ - วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรฐานการป...

บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
21 Feb 19
20 . พนักงานธุรการ (คลังสินค้า)
- คีย์ใบเบิกภาชนะ/วัตถุดิบ เพื่อนำไปจ่ายให้ฝ่ายผลิต - ตรวจสอบเอกสารใบส่งสินค้า(Invoice) จาก Supplier เทียบกับใบสั่งซื้อ(PO) ก่อนรับสินค้า - บันทึกข้อมูลรายละเอียดของสินค้าลงในระบบคอมพิวเตอร์ - พิม...

บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
21 Feb 19
  191 Positions      
Sort By 
Disability Jobs