JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  46 Positions      
Sort By 
1 . New Model Engineer
New Model 1.จัดเตรียมงานใหม่ที่จะต้องมีการผลิตขายในอนาคต 2.จะต้องมีการเตรียมการทดสอบ และทดลองผลก่อนที่จะออกมาเป็นงานจริง 3.บันทึกข้อมูลต่างๆ และรายงานผล เพื่อปรับแต่งแก้ไขให้มีประสิทธิภาพที่สุด 4...

บริษัท จีพี มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
Gateway City Industrial Chachoengsao
2 Position
Salary ตามตกลงหรือโครงสร้างบริษัท
23 Jul 19
2 . Engine Development Section Manager
-Control engine and welding line to meet target - Control Assembly line to follow process engineering - Management manpower to achieve target and KPI.

บริษัท จีพี มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
Gateway City Industrial Chachoengsao
1 Position
Salary ตามตกลงหรือโครงสร้างบริษัท
23 Jul 19
3 . Document Control Staff (52654)
Job Description - Revised and update system document - PR material on department - Coordinate with other department - Other as signed Benefit - Social Security Fund - Provident Fund - Overt...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
Gateway City Industrial Chachoengsao
1 Position
Salary 15,000 - 18,000
23 Jul 19
4 . HRM Supervisor (52653)
Job Description - In charge of Recruitment, Payroll and Employee/Labor relation - Update, improve compensation and benefit - Other assigned Benefit - Social Security Fund - Provident Fund - O...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
Gateway City Industrial Chachoengsao
1 Position
Salary 25,000 - 30,000
23 Jul 19
5 . Technician (52521)
Job Description - Yearly, Monthly and Daily maintenance - Improve the system - Electrical system control - Cooling system control - Water system control - Air system control Benefit - Socia...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
Gateway City Industrial Chachoengsao
1 Position
Salary 11,000 - 15,000
23 Jul 19
6 . สถาปนิก (ปทุมธานี,ฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
- ออกแบบ และเขียนแบบสถาปัตยกรรม - วางแผน ตรวจสอบ ติดตามส่วนงานสถาปัตย์ที่เกี่ยวข้อง ให้แล้วเสร็จตามกำหนดและมีคุณภาพ - ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับวงการก่อสร้างใหม่ๆ ในการออกแบบ - งานอื่นๆที่เกี...

บริษัท คิว เฟรม จำกัด
Gateway City Industrial Chachoengsao
2 Position
Salary ตามทักษะและประสบการณ์
23 Jul 19
7 . Quality Control Engineer(CMM Specialist) (30K – 35K) (SDG-28196)
・Program Design for coordinate measuring machine (CMM) Mitutoyo, Faro Arm ・Clear issues with headquarter in Japan , Customer , Supplier. ・Attend Co-check , Audit and Drawing. ・Continuous improvemen...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
Gateway City Industrial Chachoengsao
1 Position
Salary 30,000–35,000THB
23 Jul 19
8 . Maintenance Supervisor
-บริษัทโรงงานเคลือบ-ชุบโลหะสำหรับ Automotive และผลิตชิ้นส่วนอื่นๆ -ทำงาน จันทร์-ศุกร์ และ 2 เสาร์/เดือน (เสาร์เว้นเสาร์) -รับผิดชอบงานด้านการ Maitenance, PM, Energy Saving, etc. -สวัสดิการต่างๆของบ...

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.
Gateway City Industrial Chachoengsao
1 Position
Salary 35,000 THB, Bonus 2.5 months
23 Jul 19

บริษัท เค ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด
Gateway City Industrial Chachoengsao
2 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 Jul 19
10 . Oversea Sales Representative Asst. Mgr.
- Response to Oversea Customer’s inquires and requirements. - Maintain existing customer as well as develop the new account. - Coordinate with Factory and Concerned departments to ...

บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยามอินดัสตรีย์ จำกัด / บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยามเซลส์ จำกัด
Gateway City Industrial Chachoengsao
1 Position
23 Jul 19
11 . วิศวกรประกันคุณภาพ
1. ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับปัญหาทางด้านคุณภาพและข้อร้องเรียนจากลูกค้าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในประเทศ หรือ ต่างประเทศ 2. จัดการปัญหาต่างๆ ที่ได้รับการร้องเรียนจากลูกค้า ค้นหาสาเหตุ แก้ไขปัญหา และป้องกันการ...

บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยามอินดัสตรีย์ จำกัด / บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยามเซลส์ จำกัด
Gateway City Industrial Chachoengsao
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
23 Jul 19
12 . Accounting Staff - เกตเวย์
ประเภทธุรกิจ : อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วันทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาทำการ : 08.00 - 17.00 น. ลักษณะงานที่รับผิดชอบ : 1.ดูแลในเรื่องบัญชีทั่วไป 2.ดูแลบัญชีต้นทุน สวัสดิการ : 1.เบี้ยข...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
Gateway City Industrial Chachoengsao
1 อัตรา
Salary 15,000 - 20,000 Baht
23 Jul 19
13 . Production Planning Officer - เกตเวย์ซิตี้
ประเภทธุรกิจ : อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วันทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาทำการ : 08.00 - 17.00 น. ลักษณะงานที่รับผิดชอบ 1.วางแผนการใช้วัตถุดิบ 2.หา Supplier และสั่งซื้อ 3.วางแผนการผลิต 4...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
Gateway City Industrial Chachoengsao
1 อัตรา
Salary 15,000 - 16,000 Baht
23 Jul 19
14 . Quality Assurance
รายละเอียดของงาน 1.Establish, implement and maintain a calibration system for equipment used at Aeroworks 2.Conduct internal quality and process audits with records, follow up and verify the correct...

Bangkok Industrial Laminate Co., Ltd.
Gateway City Industrial Chachoengsao
1 Position
Salary ตามตกลง
23 Jul 19
15 . Ducument Control
- ตรวจสอบและควบคุมเอกสารให้มีความถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ - ติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินการวางแผนและปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บเอกสาร

EPSON PRECISION (THAILAND) Co., Ltd.
Gateway City Industrial Chachoengsao
1 ตำแหน่ง
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Jul 19
16 . หัวหน้างานวางแผนการผลิต (Production Control Leader)
- รับผิดชอบในการตรวจสอบ ดูแล ประสานงาน และควบคุมสต็อค สินค้าคงเหลือให้เป็นไปตามแผน - การจัดทำแผนการผลิต, ควบคุม และสนับสนุนวัตถุดิบ, สินค้าสำเร็จรูปให้กับสายการผลิต และลูกค้า - ควบคุมและร้องขอ สั่งซ...

บริษัท ไดมอนด์ อิเลคทริค เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
Gateway City Industrial Chachoengsao
1 Position
Salary 15,000-20,000
23 Jul 19
17 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมกระบวนการผลิต
-วางแผน และจัดเตรียมสำหรับการ Training กระบวนการผลิต -Training พนักงานใหม่ และฝึกอบรมซ้ำ -ปรับปรุง-ติดตาม-บันทึกผลการประเมิน Skill พนักงาน -ตรวจ Process Audit, WI ในการทำงาน

บริษัท ไดมอนด์ อิเลคทริค เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
Gateway City Industrial Chachoengsao
3 Position
Salary N/A
23 Jul 19
18 . Production Engineer
- Maintain navigator system in manufacturing line - Maintain Function Tester - Support ignition coil or PCB, control document of engineering - Defect control and improvement machine - Set up line ...

บริษัท ไดมอนด์ อิเลคทริค เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
Gateway City Industrial Chachoengsao
1 Position
Salary N/A
23 Jul 19
19 . Technician
- แก้ไข และซ่อมบำรุงรักาษาเครื่องจักรในไลน์การผลิตให้ใช้งานได้ปกติเสมอ - วิเคราะห์ปัญหาที่ทำให้เกิดงาน NG - ซ่อมบำรุงและวางแผนระบบไฟฟ้าในโรงงาน - ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในไลน์การผลิตในโรงงาน - ดูแลระ...

บริษัท ไดมอนด์ อิเลคทริค เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
Gateway City Industrial Chachoengsao
1 Position
Salary N/A
23 Jul 19
20 . QA Supervisorรับสมัครด่วน !
- Control checking material or part - Analysis the checking result and summary document of QA - Make WI, FM, procedure and daily, weekly, monthly report - Solve problem from customer complain, supp...

บริษัท ไดมอนด์ อิเลคทริค เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
Gateway City Industrial Chachoengsao
1 อัตรา
Salary N/A
23 Jul 19
  46 Positions      
Sort By 
Disability Jobs