JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  17 Positions      
Sort By 
1 . HR Manager ประจำที่นิคมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
1. Responsible for employee relations activities to strengthen company, employee and labor union relationships 2. Keep helping to create new HR policies, projects and maintain. 3. Counselor and supp...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
Kabinburi Industrial Zone Prachin Buri
1 Position
Salary 60,000 - 80,000 บาท/เดือน
15 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัตนาผลิตภัณฑ์ R&D Operator2 (กบินทร์บุรี)
1.ช่วยเหลืองาน RD Officer & RD Section Head ในการเตียมและทดสอบวัตถุดิบ ส่วนผสม หรือบรรจุภัณฑ์ 2.ควบคุม และ update stocks ของผลิตภัณฑ์ตัวอย่างของ RD 3.จัดทำเอกสารรวบรวมข้อมูล เพื่อสรุปผลการทดสอบผลิ...

บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด
Kabinburi Industrial Zone Prachin Buri
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Jul 19
3 . หัวหน้างานฝ่ายผลิต Hat Leader (สาขากบินทร์บุรี)
ดำเนินการควบคุมการผลิตในไลน์

บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด
Kabinburi Industrial Zone Prachin Buri
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Jul 19
4 . QA Leader (สาขากบินทร์บุรี)
ตรวจสอบ ควบคุมดูแล วัตถุดิบ กระบวนการผลิต สินค้าสำเร็จรูป ในโรงงานแปรรูปอาหารแช่เยือกแข็ง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด
Kabinburi Industrial Zone Prachin Buri
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมพัฒนา (สาขากบินทร์)
1.ดำเนินการจัดอบรมให้ได้ตามแผนอบรมประจำปี 2.ควบคุมค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมให้สอดคล้องตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 3.สรุปผลการฝึกอบรม ประเมินความรู้ ความเข้าใจ และบันทึกข้อมูลในระบบ 4.จัดทำรายงานที่เกี่ย...

บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด
Kabinburi Industrial Zone Prachin Buri
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
15 Jul 19
6 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
- ดูแลรับผิดชอบในส่วนของงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม - งานเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย - จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัยในองค์กร - ตรวจสอบหาสาเหตุ รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล - จ...

THAI SYNERGY WORKS CO.,LTD.
Kabinburi Industrial Zone Prachin Buri
1 อัตรา
15 Jul 19
7 . เจ้าหน้าที่ IT ( โปรแกรมเมอร์ )รับสมัครด่วน !
• To maintain, monitor and perform troubleshooting computer problems for end users (Hardware / Software). • To support ERP system & In-house system. • To support new project development & benchmark ...

OKAMOTO TEXTILE (THAILAND) Co., Ltd.
Kabinburi Industrial Zone Prachin Buri
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
13 Jul 19
8 . ล่ามภาษาญี่ปุ่น
1. แปลภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย 2. สนับสนุนและประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่คนไทยและคนญี่ปุ่น 3. แปลเอกสาร (จากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น และ จากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย) 4. แปลภาษาในที่ประชุมต่างๆ 5. งานอื่น...

บริษัท สหไทยอาวากระดาษ จำกัด
Kabinburi Industrial Zone Prachin Buri
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
13 Jul 19
9 . ล่ามภาษาญี่ปุ่น
1.แปลภาษาไทย-ญี่ปุ่น สนับสนุนและประสานงานระหว่างเจ้าที่หน้าที่คนไทยและคนญี่ปุ่น 2.งานแปลเอกสารไทย-ญี่ปุ่น และญี่ปุ่น-ไทย งานแปลในที่ประชุมต่างๆ 3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไฮเออร์ อีเล็คทริค(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)
Kabinburi Industrial Zone Prachin Buri
2 อัตรา
Salary Negotiable
12 Jul 19
10 . Supervisor Casting / Asst.Manager Casting
- Production Plan Management - Production efficiency Improvement - Other sign

Harachu (thailand) Co., Ltd.
Kabinburi Industrial Zone Prachin Buri
1 Position
Salary N/G
12 Jul 19
11 . ล่ามญี่ปุ่น /Japanese Interpreter & GAUrgently Required !
- Support and Coordinate between Japanese and Thai - Translation documents(Thai-Japanese,Japanese-Thai) - Handle jobs assigned by Factory Director(Japansese) - Other task which assign by GA Depart...

Harachu (thailand) Co., Ltd.
Kabinburi Industrial Zone Prachin Buri
1 Position
Salary Depend on your experiences
12 Jul 19
12 . QC Staff
QC Staff - Male / Female - Age 25 -35 years old - Bachelor’s degree or above in related field - Have a good attitude and leadership - Experience on Quality Control - Acknowledged ab...

Harachu (thailand) Co., Ltd.
Kabinburi Industrial Zone Prachin Buri
1 Positions
Salary Negotiable
12 Jul 19
13 . พนักงานทอผ้า
คุมเครื่องทอผ้าในงานการผลิตผ้าซิลสกรีน หรืองานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย *** ผ่านทดลองงานแล้วบรรจุเป็นพนักงานรายเดือน***

บริษัท ซีฟาร์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
Kabinburi Industrial Zone Prachin Buri
หลายอัตรา
12 Jul 19
14 . WASTE AND WATER TREATMENT OPERATOR (เพศชาย)
• ควบคุมและปฎิบัติงานในส่วนของระบบบำบัดน้ำเสีย (wastewater treatment plant) • ตรวจสอบการควบคุมการบำบัดน้ำเสีย (การวิเคราะห์ PH,COD) ตรวจสอบและติดตามการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม • รวบรวมและแยกขยะจากกระบวน...

บริษัท ทรอยสยาม จำกัด
Kabinburi Industrial Zone Prachin Buri
1 Position
Salary พิจารณาจากการศึกษาและประสบการณ์
11 Jul 19
15 . เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์
กลุ่มงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1. ออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามเป้าหมายของโครงการหรือแผนงานของฝ่าย 2. จัดทำต้นทุน กำหนดวัสดุ การทำงานของผลิตภัณฑ์ กำหนดเกณฑ์ของผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดของโครงการห...

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
Kabinburi Industrial Zone Prachin Buri
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
11 Jul 19
16 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม/วิศวกรสิ่งแวดล้อมรับสมัครด่วน !
- งานควบคุมการผลิต,ออกแบบระบบ,ประเมินราคา - อํานวยการติดตั้งและบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ - วางโครงการควบคุมการก่อสร้างหรือประกอบสิ่งใดๆ - ออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์,ประมาณราคา,ตรว...

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
Kabinburi Industrial Zone Prachin Buri
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
11 Jul 19
17 . Production Engineering
-ดำเนินการตามแผน การเตรียมกระบวนการการผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่/ การเปลี่ยนแปลง ผลิตภัณฑ์(ECI) เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทในด้านต้นทุน/คุณภาพ/การจัดส่ง -วางแผนงานของตนเองให้สอดคล้องกับแผนงานระด...

Aisin Thai Automotive Casting Co., Ltd.
Kabinburi Industrial Zone Prachin Buri
1 Position
Salary 19,700 + ค่าเช่าบ้าน + ค่าโทรศัพท์
10 Jul 19
  17 Positions      
Sort By 
Disability Jobs