JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  66 Positions      
Sort By 
1 . Leader Ware House & Logistic (ประจำสาขาแหลมฉบัง) รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการทำงานหน่วยงานจัดส่ง - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วูเทคไทย จำกัด
Laem Chabang Industrial Chon Buri
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
2 . Production Leader หัวหน้าฝ่ายผลิต (ประจำสาขาแหลมฉบัง) รับสมัครด่วน !
- ดูแลการทำงานของพนักงานในหน่วยงานให้ปฎิบัติงานตาม มาตรฐานที่กำหนด - ประสานงานและติดตามผลการผลิต ให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า - จัดทำรายงานประจำสัปดาห์ ประจำเดือนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำผู้บังคับบัญชา ...

บริษัท วูเทคไทย จำกัด
Laem Chabang Industrial Chon Buri
1 อัตรา
20 Jul 19

บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด
Laem Chabang Industrial Chon Buri
จำนวน 2 อัตรา
20 Jul 19
4 . QA STAFF
1. ควบคุมการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามแผนคุณภาพ 2. จัดแบ่งงานให้พนักงานตรวจสอบ,ควบคุมการตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนคุณภาพ 3. รายงานผลการตรวจสอบประจำวัน,ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาภายในแผนกต่างๆ 4. การค้นหาปั...

บริษัท ซัมมิท แอนเซ่ ออโตพาร์ท จำกัด
Laem Chabang Industrial Chon Buri
1 อัตรา
Salary เริ่มต้น 9,500 บาทและตามค่าประสบการณ์
20 Jul 19
5 . Sales Staff (Japanese Speaking) (25K – 45K) (SDG-28333)
・Visit clients regularly and build up good relationship with new/existing clients especially by approaching authorized person ・Driven subordinates to hit sales target by making effective sales strate...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
Laem Chabang Industrial Chon Buri
1 Position
Salary 25,000–45,000THB
19 Jul 19
6 . Production Supervisor *** นิคมฯแหลมฉบัง *** (รับอายุ 30-35 ปี)Urgently Required !
- Maintenance and repair machine prevent machine trouble - Control productivity and quality of product - Control daily production following production plan - Control manpower in department สวัสด...

Good Job Professional Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
Laem Chabang Industrial Chon Buri
1 Position
Salary 25-30K
19 Jul 19
7 . Safety OfficerUrgently Required !
- จัดทำเอกสารงานด้านความปลอดภัยในการทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด และส่งรายงานให้กรมฯ - รับผิดขอบงานทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การนำชยะออกนอกโรงงาน - อื่นๆที่ไทีได้รับหมอบหมาย

Element 6 Evolution Co.,Ltd.
Laem Chabang Industrial Chon Buri
1 อัตรา
Salary พิจารณาตามประสบการณ์
19 Jul 19
8 . Production technician (Injection molding Leam chabang)
- ปฏิบัติงานตามที่รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - รับผิดชอบงานทางด้านช่างเทคนิคทั่วไป - ซ่อมแซมแม่พิมพ์และเครื่องจักร(Maintenance & PM) - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายและร้องขอ

บริษัท ฮามากะ (ประเทศไทย) จำกัด
Laem Chabang Industrial Chon Buri
1 ตำแหน่ง
Salary 11,000 - 15,000 +สวัสดิการอิ่นๆ
19 Jul 19
9 . Leader Production line
1.ควบคุม line ผลิต 2.ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพของงานให้ได้ตามมาตรฐาน

Foam International Co.,Ltd.
Laem Chabang Industrial Chon Buri
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
10 . Safety ,Assistant Manager, HSSE ( นิคมอุตสหกรรมแหลมฉบัง)
•Overall responsibility for HSSE (Health, Safety, Security, Environmental) matters at Freight Operations. •Mainly, but not solely, focused on the road transport safety and warehouse safety management...

Schenker (Thai) Co.,Ltd.
Laem Chabang Industrial Chon Buri
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
11 . ช่างไฟฟ้า
• ดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงานให้พร้อมที่จะใช้งาน • ติดตั้งและซ่อมแซม ระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า • ติดตั้งฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า และรางรองรับสายไฟฟ้า • เบิกวัสดุอุปกรณ์จากคลังสินค้าตามคำสั่งของผู้ควบค...

Unithai Shipyard and Engineering Co., Ltd.
Laem Chabang Industrial Chon Buri
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
1.จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน 2.กำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง/มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน 3.ตรวจสอบสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากกา...

บริษัท โตวัน โลจิสติกส์ จำกัด
Laem Chabang Industrial Chon Buri
1 ตำแหน่ง
Salary ตามตกลง
19 Jul 19
13 . Structural Draftsman - ช่างเขียนแบบงานโครงสร้าง
1. เขียนแบบงานโครงสร้าง 2D&3D โดยใช้โปรแกรม AutoCAD, Tekla structures

บริษัท อาร์เจ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
Laem Chabang Industrial Chon Buri
10 Position
Salary N/A
19 Jul 19
14 . Chemical Engineer
Detailed job related duties. 1.Follows written analytical procedures and methods for chemical testing of in-process. 2.Communicates status of testing samples to Chemical process manager, Supervisor...

Aeroworks (Asia) Co., Ltd.
Laem Chabang Industrial Chon Buri
1 Position
Salary Company Structure
19 Jul 19
15 . Machining Engineering (Foreman / Leader)
1.สามารถคัดเลือกเครื่องมืออุปกรณ์ สามารถออกแบบกระบวนการ และเข้าใจเรื่องเงื่อนไขต่างๆ ของการ Cutting 2.สามารถเขียนแบบ CAD ได้(อย่างน้อย 2D) 3.คิดต้นทุนในการผลิตสินค้า New Prod. ได้ ค่ากระบวนการ/ค่าเ...

TECHNO - METAL (THAILAND) CO., LTD.
Laem Chabang Industrial Chon Buri
1 Position
19 Jul 19
16 . QMR
- จัดทำระบบบริหารงานด้านคุณภาพ เพื่อควบคุมคุณภาพสินค้าให้บรรลุเป้าหมายทางคุณภาพ รวมทั้งสร้าง Customer Satisfaction ในทุกระดับ - LEAD ในการติดตาม วิเคราะห์ แก้ไข และป้องกันปัญหาคุณภาพที่เกิดขึ้นในกระบ...

บริษัท ไฮ เทรนด์อุตสาหกรรม(กรุงเทพ) จำกัด
Laem Chabang Industrial Chon Buri
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
17 . ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (R-GM)
-ช่วยวางแผนระบบบริษัท ทุกฝ่าย -วิเคราะห์ ติดตามและประสานงานให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

บริษัท ไฮ เทรนด์อุตสาหกรรม(กรุงเทพ) จำกัด
Laem Chabang Industrial Chon Buri
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
19 Jul 19
18 . Facility & Maintenance Engineer
Job Summary Be responsible for all manufacturing process in all production line, materials used, manufacturing procedure and deviation document. The major functions are to improve process and yield, ...

Foamtec International Co., Ltd.
Laem Chabang Industrial Chon Buri
1 position
Salary N/A
19 Jul 19
19 . หัวหน้าแผนกขาย/เจ้าหน้าที่แผนกขาย
1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า 2. จัดทำใบเสนอราคา ติดตามใบเสนอราคา และปิดการขาย 3. รับคำสั่งซื้อลูกค้า, ทบทวนข้อตกลงลูกค้า และจัดทำใบสั่งขาย 4. ประสานงานกับแผนกจัดซื้อ และแผนกคลังสินค้า ในการจัดส่งสิน...

บริษัท ซัมมิทแอดวานซ์แมททีเรียล จำกัด
Laem Chabang Industrial Chon Buri
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 Jul 19
20 . Accounting Special Expert
- วิเคราะห์ต้นทุนงบการเงินระหว่างมาตรฐานสากลและงบการเงินตามมาตรฐานไทยและพัฒนาปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล - จัดเตรียมรายงานเพื่อทำงบ Consdidate - วิเคราะห์ผลประกอบการและแผนธุรกิจ

บริษัท ซัมมิท โชว่า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
Laem Chabang Industrial Chon Buri
1 อัตรา
19 Jul 19
  66 Positions      
Sort By 
Disability Jobs