JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  2,988 Positions      
Sort By 
1 . ช่างเทคนิค (นิคมโรจนะ 3 อยุธยา)
-ดำเนินการดูบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร/เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เสียหาย -วิเคราะห์ข้อมูลปรับปรุงกระบวนการผลิต -รายงานการตรวจสอบเครื่องจักรให้หัวหน้างานทราบ -ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตร...

BG Container Glass Public Company Limited
Rojana Industrial Park Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya
5 Positions
Salary 11,500 ขึ้นไป +โอทีเเละสวัสดิการ
26 Jun 19
2 . พนักงานขับรถยก (Forklift) ประจำโรงงานอยุธยา
1.ขับรถยกเพื่อเคลื่อนย้ายและจัดเก็บสินค้า 2.จัดเตรียมสินค้าเพื่อจัดส่งไปยังลูกค้า

BG Container Glass Public Company Limited
Rojana Industrial Park Ayutthaya Phra Nakhon Si Ayutthaya
4 อัตรา
Salary 352 บาท/วัน + สวัสดิการ
26 Jun 19
3 . หัวหน้าหน่วยพัฒนาบุคลากร
- วางแผน ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท - จัดทำแผนการพัฒนาการ OJT แต่ละตำแหน่งงาน - จัดทำแผนการพัฒนา เพิ่มทักษะการทำงานของพนักงานแต่ละแผนก - และอื่น ๆ ตามที่...

บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
Saha Group Industrial Park Sriracha Chon Buri
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
26 Jun 19
4 . ผู้จัดการแผนก Maintenance
1.รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักรและการซ่อมบำรุง เพื่อสนับสนุนให้การผลิตและระบบการทำงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2.บริหารจัดการงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรประเภทเครื่องฉีดและเครื...

บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
Saha Group Industrial Park Sriracha Chon Buri
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
26 Jun 19
5 . หัวหน้าหน่วยจัดหาบรรจุภัณฑ์
1.จัดหาแหล่งซื้อและแหล่งขาย 2.เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไข 3.รักษาคุณภาพให้อยู่ในระดับมาตราฐาน 4.สร้างความสัมพันธ์ทั้งลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก 5.สนองความต้องการของลูกค้า 6.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่บั...

บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
Amata City Industrial (Chonburi) Chon Buri
1 อัตรา
26 Jun 19
6 . Process Engineer /Product Engineer
- ประสานงานและวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอก - การจัดการกระบวนการในไลน์ผลิต , ลดคน ลดต้นทุนในการผลิต - แก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต - สร้างวินัยในการทำงานในส่วนที่...

บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
Saha Group Industrial Park Sriracha Chon Buri
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jun 19
7 . QC Leader
-จัดทำและแก้ไขเอกสาร -การควบคุมการเปลี่ยนแปลง 4M (Boad control) -ตรวจสอบชิ้นงานครั้งแรก (First check) -ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเกี่ยวกับด้านคุณภาพ -จัดทำเอกสารการทดลอง(Test) ส่งให้ลูกค้า -ออกเอกส...

บริษัท ฮาคุเออิชะ (ประเทศไทย) จำกัด
Eastern Seaboard Industrial (Rayong) Rayong
1 Position
Salary 11,660 บาท
26 Jun 19
8 . Engineer Officer or Supervisor
1. ออกแบบกระบวนการผลิตและประเมินความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ 2. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน 3. ปรับปรุงสูตรการผลิต เพื่อให้ได้คุณภาพมาตรฐาน 4. แก้ปัญหาและตัดสินใจดำเนินงานเฉ...

Pentel (Thailand) Co., Ltd.
Bangpoo Industrial Samut Prakan
1 Position
Salary 18,000-25,000
26 Jun 19
9 . ช่างเทคนิค
ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์)

C.L.P Engineering Co., Ltd.
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
หลายอัตรา
26 Jun 19
10 . ธุรการ (วางแผนการผลิต)
จัดทำ ควบคุม และจัดเก็บเอกสารสนับสนุนที่ใช้ในการวางแผนการผลิตของบริษัท

C.L.P Engineering Co., Ltd.
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jun 19
11 . QC (Technician)
- ตรวจสอบกระบวนการผลิต สุ่มตรวจชิ้นงานระหว่างการผลิต - ตรวจสอบชิ้นงานก่อนการส่งมอบให้ลูกค้า - บันทึกผลการตรวจสอบ

C.L.P Engineering Co., Ltd.
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
1 อัตรา
26 Jun 19
12 . ผช.ผจก.ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
บริหารงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร และ และงานวิศวกรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท สนับสนุนการพัฒนา วิธีการในการผลิต Part ต่างๆให้มีประสิทธิภาพ, แก้ไขงาน NC ควบคุมการผลิตงาน Made To Order ห...

C.L.P Engineering Co., Ltd.
Nava Nakorn Industrial Pathumthani Pathum Thani
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jun 19
13 . พนักงานขาย
- ติดต่อเสนอขายสินค้า โดยนำเสนอคุณสมบัติของสินค้าทางเทคนิค แก่ลูกค้ารายใหม่ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อขยายฐานลูกค้าและยอดขายให้เพิ่มขึ้น - เพิ่มฐานลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท - รับผิดชอบย...

บริษัท 10กันยา จำกัด
Bang Chan Industrial Bangkok
1 อัตรา
Salary 15,000 -18,000 +Commission
26 Jun 19
14 . วิศวกรขาย (Sales Engineer) ประจำสำนักงานอมตะซิตี้ ระยอง
-นำเสนอขายสินค้าและบริการต่างๆ ของบริษัท และดำเนินกิจกรรมการขายเพื่อตอบ -สนองความต้องการของลูกค้าและบรรลุเป้าหมายบริษัท -ให้คำปรึกษาการเลือกสินค้า เทคนิคและการนำไปใช้งาน และบริการหลังการขาย -สร้าง...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Amata City Industrial (Chonburi) Chon Buri
1 อัตรา (ด่วน)
Salary รายได้และผลตอบแทนสูง ขึ้นอยู่กับความสามารถ
26 Jun 19
15 . เจ้าหน้าที่ขาย (Sales Representative) ประจำสนง.อมตะซิตี้ ชลบุรี
- ติดต่อ นำเสนอขายสินค้าของบริษัท และให้บริการที่ดีแก่ลูกค้ารวมถึงการดำเนินงานด้านเอกสารการขาย - สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าเป้าหมาย - ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ (08.00-17.00 น.) แ...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
1 อัตรา (ด่วน)
26 Jun 19
16 . เจ้าหน้าที่ขาย (Sales Representative) ประจำอมตะซิตี้ ระยอง(บ่อวิน)รับสมัครด่วน !
- ติดต่อ นำเสนอขายสินค้าของบริษัท และให้บริการที่ดีแก่ลูกค้ารวมถึงการดำเนินงาน ด้านเอกสารการขาย - สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าเป้าหมาย - ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ (08.00-17.00 ...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Amata City Industrial (Rayong) Rayong
1 อัตรา
Salary ตามวุฒิการศึกษา+ประสบการณ์+ความสามารถ
26 Jun 19
17 . วิศวกรขาย (Sales Engineer) ประจำสำนักงานอมตะซิตี้ ชลบุรี (รับด่วน)รับสมัครด่วน !
- นำเสนอขายสินค้าและบริการต่างๆ ของบริษัท และดำเนินกิจกรรมการขายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและบรรลุเป้าหมายบริษัท - ให้คำปรึกษาการเลือกสินค้า เทคนิคและการนำไปใช้งาน และบริการหลังการขาย - สร้างแ...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Amata City Industrial (Chonburi) Chon Buri
1 อัตรา
Salary รายได้และผลตอบแทนสูง ขึ้นอยู่กับความสามารถ
26 Jun 19
18 . พนักงาน Sale Admin (ประจำสำนักงานอมตะซิตี้ ระยอง)รับสมัครด่วน !
-ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร -ทำใบเสนอราคาและเอกสารต่างๆ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Amata Nakorn Industrial Chon Buri
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
26 Jun 19
19 . Industrial Engineer
- Studies and set up standard time for manufacturing. - Analyses work methods in manufacturing process to increase productivity. - Preparation layout and Line balancing based on IE technique knowled...

ECCO (Thailand)
Saha Rattana Nakorn Industrial Phra Nakhon Si Ayutthaya
26 Jun 19
20 . ช่างซ่อมบำรุง(จักรเย็บผ้าไฟฟ้า)
- Make PM duty for cleaning, check, cleaning, lubricating, adjusting on upper machinery. - Maintain the machinery to keep break down time into the controllable level. - Support to maintenance operat...

ECCO (Thailand)
Saha Rattana Nakorn Industrial Phra Nakhon Si Ayutthaya
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
26 Jun 19
  2,988 Positions      
Sort By 
Disability Jobs