JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  10 Positions      
Sort By 
1 . ด่วน*** เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า7-11สุวรรณภูมิ
เจ้าหน้าที่ควบคุมสินค้า(Inventory) - รับผิดชอบทำ cycle count ประจำวัน - การออก C/N (ใบลดหนี้) กรณีไม่มีสินค้าจัดส่ง - การออก Invoice Order พิเศษ (บิลด่วนIT) - ทำการเบิกสินค้าไปจัดรายการ - ทำการโอ...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
Numkrai Industrial Bangkok
10 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
23 Jul 19
2 . เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ ( HR & Admin Officer )รับสมัครด่วน !
- งานด้านสรรหาและว่าจ้าง - งานด้านแรงงานต่างด้าวและเอกสารของส่วนราชการ - งานด้านธุรการและการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ** ทำงาน 5 วัน วันจัน...

บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด
Numkrai Industrial Bangkok
2 Position
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการ / ( General Affair )รับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลพนักงาน พ่อบ้าน แม่บ้าน รปภ. พนักงานขับรถส่วนกลาง - ควบคุมดูแลระบบอาคารสถานที่ ความเรียบร้อยภายในและภายนอกโรงงาน - ควบคุมดูแลโรงอาหาร พื้นที่ส่วนกลาง และระบบสาธารณูปโภคภายในโรงงาน - ควบ...

บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด
Numkrai Industrial Bangkok
1 Position
Salary ตามตกลง
16 Jul 19
4 . ช่างเทคนิค ( Technician ) รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการทำงานเครื่องจักรสายการผลิต - ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรสายการผลิต - ควบคุมกระบวนการทำงานของพนักงานสายการผลิต - จัดทำเอกสาร บันทึกขข้อมูลและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - งานอื่น ...

บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด
Numkrai Industrial Bangkok
10 Position
Salary ตามตกลง
16 Jul 19
5 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง ( Maintenance Staff )รับสมัครด่วน !
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน และงานซ่อมบำรุงทั่วไป - บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า สาธารณูปโภค ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - การซ่อมบำรุงรักษาทั่วไป และงานความปลอดภัยระบบต่าง ๆ ของบริษัท - ติดต่อประสานงานกับห...

บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด
Numkrai Industrial Bangkok
2 Position
Salary ตามตกลง
16 Jul 19
6 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ ( Folk-lift )รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ก่อนเริ่มงานขนย้ายสินค้า - ขนย้ายสินค้าเพื่อจัดเก็บเข้าคลังสำเจ็รูปและสินค้าหรือพื้นที่ที่กำหนด - ขนย้ายสินค้าออกจากคลังสินค้าสำเร็จรูป และขนถ่ายสินค้าขึ้นรถส่งของ - ปฏิ...

บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด
Numkrai Industrial Bangkok
2 Position
Salary ตามตกลง
16 Jul 19
7 . เจ้าหน้าที่บริหารการขาย ( Sales Executive )รับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่ - ตอบสนองตามความต้องการของลูกค้าด้านผลิตภัณฑ์ - ให้คำแนะนำกับลูกค้าเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ - ติดต่อเยี่ยมลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างสัมพ...

บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด
Numkrai Industrial Bangkok
3 Position
Salary ตามตกลง
16 Jul 19
8 . วิศวกรการผลิต ( Production Engineer )รับสมัครด่วน !
- วางแผน ควบคุม และติดตามผลจากกระบวนการการผลิต - ดำเนินการวิเคราะห์กระบวนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - จัดทำการและปรับปรุงวิธีการเพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิต - จัดทำการ Line Balance หรือประปรุ...

บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด
Numkrai Industrial Bangkok
2 Position
16 Jul 19
9 . ช่างบริการแอร์ / ช่างบริการเครื่องเย็น ( ทีมติดตั้ง , ทีมซ่อม ) รับสมัครด่วน !
- ดำเนินการผลิตและติดตั้งเครื่องทำความเย็น - ดำเนินการซ่อมแซมระบบเครื่องทำความเย็น - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ** หากเดินทางมาสมัครด้วยตัวเองพร้อมสัมภาษณ์งานจะทราบผลทันที **

บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด
Numkrai Industrial Bangkok
20 Position
Salary ตามตกลง
16 Jul 19
10 . พนักงานขับรถส่งสินค้า ( 4 ล้อ , 6 ล้อ )รับสมัครด่วน !
- ขับรถส่งผลิตภัณฑ์ตามที่หน่วยงานกำหนด - งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด
Numkrai Industrial Bangkok
5 Position
Salary ตามตกลง
16 Jul 19
  10 Positions      
Sort By 
Disability Jobs