JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 90,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  73 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ QMS (โรงงานสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
- จัดทำและดำเนินการขึ้นทะเบียนเอกสารใหม่ , ทำลายเอกสาร , ฯลฯ ตามใบขอดำเนินการ (DAR) - ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหารประจำเดือน - จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการทำระบบคุณภาพ เช่น Mast...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างเงินเดือน
18 Jul 19
2 . พนักงานฝ่ายผลิต
พนักงานฝ่ายผลิตทั่วไป

บริษัท ตงโซว อินดัสเทรียล ดีเวลลอปเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
10 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19

ALINCO SCAFFOLDING (THAILAND) CO., LTD.
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
1 position
Salary ตามประสบการณ์
18 Jul 19
4 . เจ้าหน้าที่ขาย (ภายในประเทศ)
1.หาลูกค้าใหม่โซนการขาย กรุงเทพฯ 2.ดูแลลูกค้า Modern trade 3.รักษาฐานลูกค้าเดิม 4.ติดตามครบกำหนดชำระเงินลูกค้า

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
18 Jul 19
5 . ช่างกลึง
1.ปฏิบัติงานกลึงชิ้นส่วนเครื่องจักร งานซ่อมเครื่องจักรในโรงงาน 2.ปฏิบัติงานโีครงการ หรืองานสร้าง 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
18 Jul 19
6 . เจ้าหน้าที่ R&D
1.ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2.เอกสาร รายงานที่เกี่ยวข้องกับแผนก 3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 Jul 19
7 . Marketing & Export Sale Manager
1.กำหนดนโยบายแผนทางด้านการตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ 2.กำหนดกลยุทธ์ทางด้านการตลาด / กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ประชาสัมพันธ์ 3.ควบคุม ประเมิน และติดตามผลงานด้านการตลาดของบริษัทฯ 4.กำหนดกลยุทธ์ทางด้าน...

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
8 . Industrial Engineer IEรับสมัครด่วน !
1.วางแผนการผลิต ,ควบคุมการผลิต 2.คำนวนหาเวลาการทำงานได้และการจัดLine Balancing 3.วิเคราะห์และพัฒนากระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ We are a market leader in sublimation print for textiles, working...

บริษัท ทรานส์เฟอร์ เทค จำกัด
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
9 . Merchandiserรับสมัครด่วน !
เราเป็นผู้นำตลาดในการพิมพ์ผ้า(sublimation print) ทำงานร่วมกับผู้ผลิตเสื้อผ้าเพื่อส่งสินค้าให้เป็นแบรนด์ชั้นนำระดับโลก - ตรวจสอบออเดอร์จากแบรนด์และผู้ผลิต ตอบสนองความต้องการของลูกค้า - ทำงานร่วมกันกั...

บริษัท ทรานส์เฟอร์ เทค จำกัด
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary ตามประสบการณ์
18 Jul 19
10 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
ขับรถตู้ หรือรถส่วนบุคคล รับส่งผู้บริหารที่เป็นคนไทย และชาวต่างชาติ, รับส่งลูกค้าสนามบิน หรือสถานที่ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
2 Position
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
11 . เลขานุการผู้บริหาร(ภาษาจีน)
- ติดต่องานต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลกลุ่มลูกค้าต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่ออกแบบแม่ พิมพ์พลาสติก/Zinc/อลูมิเนียม
ออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก หรือ Zinc หรืออลูมิเนียม ตามความถนัด ที่ได้รับการมอบหมาย

บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
5 Position
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่ Graphic Design
ออกแบบ Artwork สื่อโฆษณา Intographic บรรจุภัณฑ์ งานวีดีโอ

บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
14 . วิศวกรแม่พิมพ์ฉีดซิงค์,ฉีดพลาสติก,ฉีดอลูมิเนียม
ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดซิงค์ หรือ ฉีดพลาสติก หรือ ฉีดอลูมิเนียม ดูแลควบคุมการซ่อมแม่พิมพ์ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
2 Position
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
15 . ช่างซ่อมแม่พิมพ์ซิงค์/อลูมิเนียม/พลาสติก
-ซ่อมแซม แม่พิมพ์ซิงค์, แม่พิมพ์อลูมิเนียม, แม่พิมพ์พลาสติก ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
3 อัตรา
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
16 . พนักงาน QC
ตรวจสอบชิ้นงานระหว่างกระบวนการ

บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
10 Position
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
17 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องวัด CMM
ตรวจสอบ ตรวจวัด สอบเทียบเครื่องมือวัด ใช้งานเครื่อง CMM, Microscops, Tensile, Salt Spray , Hard ness tester

บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
2 Position
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
18 . QA Officerรับสมัครด่วน !
1. รวบรวมข้อมูลในส่วนของ Process เพื่อดูแนวโน้มคุณภาพของผลิตภัณฑ์พร้อมทั้งสรุปรายงานปัญหาประจำวันและปัญหาประจำสัปดาห์ 2. ตรวจสอบ NCR ที่ออกให้ฝ่ายผลิต กรณีพบปัญหาจากการผลิต และทำการประเมินผลการแก้ไขแ...

Huhtamaki (Thailand) Company Limited
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
1 Position
18 Jul 19
19 . Site Manager ประจำที่นิคมสมุทรสาคร
1.วางแผนบริหารจัดการ และดูแลการปฏิบัติงานผู้ใต้บังคับบัญชา 2.ตรวจสอบและดูแลควบคุมกระบวนการทำงานให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องตามระบบคุณภาพเพื่อป้องกันปัญหา 3.ติดต่อประสานกับลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง ...

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
1 อัตรา
Salary 23,000-25,000 บาท
18 Jul 19
20 . Packaging Design (Value Innovation)รับสมัครด่วน !
1.Collecting information to guide the design and develop packaging to meet the needs of customers and market trend. 2.Preparation of operation procedures for new packaging model experimentation. 3.F...

Huhtamaki (Thailand) Company Limited
Samut Sakhon Industrial Samut Sakhon
18 Jul 19
  73 Positions      
Sort By 
Disability Jobs