JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  128 Positions      
Sort By 
1 . ฝ่ายผลิต คุมเตา,คุมหน้าเครื่อง,ทำแบบทราย,คุมเจีย (เคยอยู่โรงหล่อมาก่อนเท่านั้น)
*ไม่มีรถรับส่ง, ทำงาน 6 วัน (หยุดวันจันทร์) ฝ่ายผลิตในหน่วยงานต่างๆ

บริษัท คาสท์ เทค จำกัด
Well Grow Industrial Chachoengsao
15 Jul 19
2 . ควบคุมผลิตตั้งแต่เริ่มผลิตจนขายตามPO แก้ไขและวิเคราะห์งานเสียได้ (งานหล่อโลหะ)
*ไม่มีรถรับส่ง, ทำงาน6วัน (หยุดวันจันทร์) วางแผนผลิตและควบคุมให้ขายได้ตามPO แก้ไขและวิเคราะห์ปัญหางานเสีย

บริษัท คาสท์ เทค จำกัด
Well Grow Industrial Chachoengsao
15 Jul 19
3 . ช่างซ่อมบำรุง
-ไม่มีรถรับส่ง -ซ่อมและดูแลเครื่องจักร -วางแผนการดูแลเครื่องจักร

บริษัท คาสท์ เทค จำกัด
Well Grow Industrial Chachoengsao
15 Jul 19
4 . HR Supervisor / Well grow ฉะเชิงเทรา (V)
- ดูและจัดฝึกอบรมพัฒนาตามแผนงาน -ศึกษา สำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรทุกระดับ -จัดเตรียม จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานฝึกอบรม - รับผิดชอบกระบวนการสรรหา / สวัสดิการ ค่าตอบแทน HRD (Train...

FDI Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
Well Grow Industrial Chachoengsao
1 Position
Salary 35,000-40,000
15 Jul 19
5 . ช่างซ่อมบำรุง (ไฟฟ้า)
1.ร่วมกับแผนกงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนและปรับปรุงแผนงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันเครื่องจักร เครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า น้ำประปา สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือและอาคารสถานที่ทุกประเภทยกเว้นเครื่องหลอด ทั...

บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
Well Grow Industrial Chachoengsao
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Jul 19
6 . พนักงานลงตู้และแพ็คสินค้า
- ทำการรับสินค้า นำสินค้าลงจากตู้สินค้า หรือพาหนะ เพื่อเข้าเก็บในคลัง และวางสินค้าบนพาเลตให้เรียบร้อย - ทำการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ (กล่อง) สินค้า - ทำการติดสติกเกอร์ อย. - งานอื่น ๆ ตามที่หัวหน้างานสั...

บริษัท โคจิสติกส์ จำกัด
Well Grow Industrial Chachoengsao
1 Position
15 Jul 19
7 . พนักงานควบคุมคุณภาพ
- ดำเนินการตรวจสอบสินค้ารับเข้าคลัง รวมถึงตรวจสอบคุณภาพสินค้า 100% สำหรับสินค้าแช่แข็ง - ดำเนินการผลิตสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น Repack สินค้า, ติด sticker เป็นต้น - ตรวจสอบการรับเข้าบรรจุภัณฑ์ ...

บริษัท โคจิสติกส์ จำกัด
Well Grow Industrial Chachoengsao
1 Position
15 Jul 19
8 . Safety and Environment Supervisor (PAPTH - Wellgrow Industrial Estate) Urgently Required !
•Support the development of OHS policies and programs •Advise and instruct on various safety-related topics (noise levels, use of machinery etc.) •Conduct risk assessment and enforce preventative ...

Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.
Well Grow Industrial Chachoengsao
1 ตำแหน่ง
15 Jul 19
9 . QC. Supervisorรับสมัครด่วน !
- ควบคุมคุณภาพของสินค้าทั้งระบบ , งานเอกสาร ตอบข้อร้องเรียนลูกค้า

Thai Metal Drum MFG.Public Co., Ltd.
Well Grow Industrial Chachoengsao
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
15 Jul 19
10 . ISO Staff (Senior Staff level) (28K – 33K) (SDG-28546)
- Be responsible for ISO14001 activities and any other related to environmental issues - Conduct internal/external audit - Train audit staff - Collect KPI reports and hold internal meeting to achi...

RGF HR Agent Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
Well Grow Industrial Chachoengsao
1 Position
Salary 28,000–33,000THB
15 Jul 19

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
Well Grow Industrial Chachoengsao
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
15 Jul 19
12 . เจ้าหน้าที่พัฒนาการเรียนรู้ (นิคมอุตสาหกรรมโวลโกรว์ จ.ฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
1.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมสถานที่ และจัดการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรมประจำปี 2.ดำเนินการ หรือประสานงานให้เกิดการวัดผลการเรียนรู้ , การทดสอบซ้ำ และการติดตามผลหลังก...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
Well Grow Industrial Chachoengsao
1 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
15 Jul 19
13 . ผู้จัดการส่วนวิศวกรรม (นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จ.ฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
1.บริหารงานในส่วนวิศวกรรมและทำแผนปฏิบัติงาน 2.ดำเนินการควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้บรรลุตามแผนที่วางไว้ 3.ติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งวิเคราะห์ผลหาสาเหต...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
Well Grow Industrial Chachoengsao
1 อัตรา
15 Jul 19
14 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกคลังสินค้าสำเร็จรูป (นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จ.ฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
- จัดการ ดูแล และติดตามให้มีการตรวจรับสินค้าได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และมีคุณภาพ พร้อมมีการบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนตามชั้นตอนที่กำหนด - จัดการดูแล ติดตาม และผลักดัน ให้มีการเคลื่อนย้าย จัดเก็บสินค้าอย่าง...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
Well Grow Industrial Chachoengsao
1 อัตรา
15 Jul 19
15 . วิศวกรไฟฟ้า / วิศวกรบำรุงรักษา (นิคมอุตสหกรรมเวลโกรว์ จ.ฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบและรักษาคุณภาพงานซ่อมแซมเครื่องจักรทางด้านระบบไฟฟ้า และระบบควบคุมเครื่องจักร 2. ตรวจสอบและรักษาคุณภาพงานในหัวข้อการบำรุงรักษาเชิงป้องกันทางด้านระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมเครื่องจักร 3. นำข้อมูล...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
Well Grow Industrial Chachoengsao
2 อัตรา
15 Jul 19
16 . QC Supervisor
สถานที่ทำงาน นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์ว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา วันและเวลาทำงาน จันทร์-ศุกร์ 08.00 - 16.30น. รายละเอียดงาน - ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงาน และ เพิ่มประสิทธิภาพการตจรวจดักจับปัญ...

IDEABOY Recruitment Co.,Ltd.
Well Grow Industrial Chachoengsao
1 Position
Salary 24,000 - 25,000 บาท
15 Jul 19
17 . Engineer (New Model)
สถานที่ทำงาน - นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา วันและเวลาทำงาน - จันทร - ศุกร์ 08.00 - 16.30น. รายละเอียดงาน 1. งานNew Model -ออกแบบและสั่งซื้อ Tooling (Die Cut) -ออกแบบกระบวนการ ...

IDEABOY Recruitment Co.,Ltd.
Well Grow Industrial Chachoengsao
1 อัตรา
Salary 19,000 - 21,000 บาท
15 Jul 19
18 . Production Supervisor
‐ Monitoring Production result to hit the target ‐ Set Manpower according the production target ‐ Control operator to work according standard ‐ Control and minimize raw material consumption in pro...

บริษัท ฟากอร์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
Well Grow Industrial Chachoengsao
1 position
Salary N/A
15 Jul 19
19 . MN and Facility Supervisor
To manage, supervise and development both maintenance and facility tasks to implement total productive maintenance & production machine,to working with efficiency and effectiveness.To Support the Main...

บริษัท ฟากอร์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
Well Grow Industrial Chachoengsao
1 position
15 Jul 19
20 . DOCUMENT CONTROL/SUPERVISOR
1.ดูแลและจัดการเอกสารระบบ ISO 9001:2015 2.จัดเตรียมและติดตามผล INTERNAL AUDIT 3.จัดเตรียม สรุปรายงานการประชุม MANAGEMENT REVIEW 4.รองรับ/ติดตามผลการ AUDIT จากภายนอก 5.รับ AUDIT ระบบจากลูกค้า 6.ดำ...

บริษัท โฮซิเวลล์ เทคโนโลยี จำกัด
Well Grow Industrial Chachoengsao
1 Position
Salary ตามตกลง
15 Jul 19
  128 Positions      
Sort By 
Disability Jobs