JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  376 Positions      
Sort By 
1 . Senior Claim Assessor
1. Advise the insured / hospitals regarding claim matter. 2. Reports the superior on development of any claim related works. 3. Expedites any insurance claim settlement within the given authorit...

บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
Salary N/A
18 Jul 19
2 . ธุรการ เกียรตินิยมผ่านทดลองงาน +5-7,000
- คีย์ข้อมูล จัดทำเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร - ช่วยรับโทรศัพท์ภายในแผนก - ติดต่อประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง - เเละงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงาน จันทร์-เสาร์

บริษัท ก้าวหน้าโบรกเกอร์ จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
18 Jul 19
3 . โปรแกรมเมอร์ PHP เกียรตินิยม+5,000-7,000*
เขียนโค๊ดให้ kawna.com ใช้ PHP เขียน REST SOAP API

บริษัท ก้าวหน้าโบรกเกอร์ จำกัด
2 Position
Salary 20,000-100,000
18 Jul 19
4 . HR Generalist Urgently Required !
1. งานบริหารสัญญาจ้าง - จัดทำเอกสารพนักงานใหม่เพื่อส่งเอกสารให้กับแผนก Payroll - ดูแลพนักงานพร้อมประสานงานเกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน (VISA&Work Permit) การขึ้นทะเบียนคนงานสัญชาติญี่ปุ่น เป็นต้น 2. ค...

บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
Salary N/A
18 Jul 19
5 . Sales Leader for Face to Face(เขตภาคกลางตอนล่าง)
1. ดูแลและควบคุมยอดขายที่ผ่านช่องทาง Face to Face ตามเขตพื้นที่ ที่ได้รับผิดชอบ 2. Monitor ยอดขายรายวันของพนักงานขาย 3. ดูแลพนักงานพนักงานขาย ช่วยแก้ไขปัญหา และตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการขาย 4....

บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary 40,000-70,000
18 Jul 19
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชีรับสมัครด่วน !
1. จัดทำรายงานเบี้ยประกันภัยค้างชำระตามช่องทางการขายที่รับผิดชอบ 2. ตรวจสอบและยืนยันยอดเบี้ยประกันภัยค้างชำระกับนายหน้าและลูกค้าเพื่อการติดตามและทวงถามรายการค้างชำระ 3. จัดเตรียมเอกสารเพื่อการวางบิล...

บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
6 อัตรา
Salary ์N/A
18 Jul 19
7 . New Business (Non Motor Insurance )
1. ติดต่อประสานงานกับทางบริษัทประกันภัย ติดตามกรมธรรม์ เพื่อจัดส่งให้ลูกค้า 2. หาลูกค้าใหม่ 3. ขยายงานกับลูกค้ารายเดิม เพื่อเพิ่มยอดขาย 4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
Salary N/A
18 Jul 19
8 . Tele-sales ประกันรถยนต์รับสมัครด่วน !
1.เสนอขายประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจและภาคบังคับ ผ่านโทรศัพท์ (กรณีลูกค้าใหม่ที่ติดต่อเข้ามาในแต่ละวัน) 2.เสนอขายประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจและภาคบังคับ ผ่านทางโทรศัพท์ล่วงหน้า 3 เดือน สำหรับลูกค้าต่ออาย...

บริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
20 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
9 . Telesales Outbound Supervisor
ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 1. พัฒนาทักษะการขายให้กับพนักงานฝ่ายขายทางโทรศัพท์อย่างต่อเนื่อง 2. การบริหารทีมขายจำนวน 10 -15 ท่าน ตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละเดือน 3. บริหารจัดการรายชื่อที่บริษั...

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 Position
Salary รายได้สูง
18 Jul 19
10 . พนักงานขายทางโทรศัพท์ Telesales (Outbound)
ตำแหน่ง พนักงานขายทางโทรศัพท์ Telesales (Outbound) รายละเอียดของงาน - รูปแบบงาน : พนักงานประจำ - สถานที่ปฎิบัติงาน : วิริยะประกันภัย สาขากรุงเกษม (โบ๊เบ๊ สะพาน3) - เงินเดือน 12,000-14,000++ - ...

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
10 Position
Salary เงินเดือน 12,000-14,000 บาท/เดือน + ค่าคอมมิชชั่น+เบี้ยขยัน+ค่าเดินทางเฉพาะสาขากรุงเกษม
18 Jul 19
11 . Telesale พนักงานขายทางโทรศัพท์ รับสมัครด่วน !
รายละเอียดงาน 1.ประชาสัมพันธ์โครงการผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ ซึ่งทางบริษัทมีฐานข้อมูลให้ 2.เป็นงานประจำ ทำงานในออฟฟิศทุกวัน รายได้และสวัสดิการประจำตำแหน่งงานนี้ 1. งานเลี้ยงสังส...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
25 อัตรา
Salary 14,400 - 16,400 /เดือน
18 Jul 19
12 . Supervisor Telesales
- กำหนดกลยุทธ์แนวทางการขายเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายยอดขายที่บริษัทกำหนด - บริหารและพัฒนาทีมขาย - วิเคาระห์และรวบรวมข้อมูลยอดขาย

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
2 อัตรา
Salary 25k -ขึ้นไป
18 Jul 19
13 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานสาขา(**รับสมัครเฉพาะเพศชายเท่านั้น**)
- ลงพื้นที่ตามสาขาต่างๆของบริษัทเพื่อตรวจสอบข้อมูลต่างๆ (ลงพื้นที่ใช้ระยะเวลา 2- 3 อาทิตย์โดยประมาณ) - ตรวจสอบข้อมูลทางด้านบัญชี การเงิน การบันทึกทรัพย์สินของบริษัทฯ - ตรวจสอบการบริหารและการปฏิบัติ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
2 อัตรา
18 Jul 19
14 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินไหม ประจำภาคเหนือ-อีสาน
- วางแผนปฏิบัติงาน และดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ติดตามเอกสาร และพยานหลักฐาน - รายงานผลการตรวจสอบ และสรุปความเห็นต่อผู้พิจารณาสินไหม - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
5 อัตรา
Salary สามารถต่อรองได้
18 Jul 19
15 . เจ้าหน้าที่ประเมินคุณภาพสินไหม
- ตรวจ และควบคุมการตรวจกระบวนการพิจารณาสินไหม ให้มีความถูกต้อง เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ กฎระเบียบ กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเสนอความคิดเห็น กรณีพบข้อผิดพลาดหรือพฤติกรรมไม่เหมาะสม - จัดทำคู่มือแ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
2 อัตรา
Salary สามารถต่อรองได้
18 Jul 19
16 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมและฝึกอบรมดิจิทัล
- แนะนำการใช้เครื่องมือการขาย(application) แก่ฝ่ายขายทั่วประเทศ และส่วนสำนักงานใหญ่ที่ต้องการการสนับสนุน - ให้คำปรึกษาแก่นักขายดิจิทัล - สร้างและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใช้ในการฝึกสอนการใช้เครื่องมือดิ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
17 . Digital Marketing
- สื่อสารข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการชายดิจิทัลแก่สมาชิกนักขายดิจิทัล - สร้างสื่อใช้ในการสื่อสารแก่นักขายดิจิทัลทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ - ดูแล แสนอปรับปรุงการใช้งานของเครื่องมือการขายด...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
18 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน Sale Support (การตลาดทางตรง)
- จัดการและตรวจสอบงาน New Case เพื่อนำเข้าระบบรับประกัน - รายงานยอดการส่งงานในแต่ละวัน - รายงานกรมธรรม์ที่ถูกปฏิเสธไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง - ประสานงาน ติดตามเคสที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า หรือผู้ที่เกี่ยว...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
Salary สามารถต่อรองได้
18 Jul 19
19 . ABAP Developer (Senior Staff)
- วิเคราะห์ ออกแบบ แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน และ Customize ระบบ SAP GL - ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน การทำงานโปรแกรม SAP GL แก่ผู้ใช้งาน

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Jul 19
20 . เลขานุการ
- ดำเนินงานด้านการให้บริการการจัดประชุม/อบรม อย่างมีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม - ปฏิบัติงานเป็นเลขานุการผอ.ฝ่ายฯ / ผช.กจญฯ.ฝ่ายกิจการ โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริห...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
2 อัตรา
Salary สามารถต่อรองได้
18 Jul 19
  376 Positions      
Sort By 
Disability Jobs