JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  19 Positions      
Sort By 
1 . 9 ต.ค.62 สมัคร พร้อมสัมภาษณ์ทันที จนท.บริหารงานขายสาขา ณ เงินติดล้อ กาฬสินธุ์
สาขาถือเอกสารเข้ามาได้เลยครับ ** สาขาเปิดใหม่ พื้นที่ กาฬสินธุ์ (อำเภอยางตลาด,ท่าคันโท,ห้วยผึ้ง,เขาวง)** - นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ สินเชื่อและประกันให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งาน...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้าง + Incentive+ค่าตำแหน่ง+อื่นๆ
18 Sep 19
2 . ผู้จัดการส่วนผักและผลไม้ (Section Manager - Fruit & Vegetable) สาขากาฬสินธุ์
• รับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกผักและผลไม้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยอดขายและกำไร ควบคุมสต็อคสินค้า ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รักษามาตรฐานและพัฒนาปรับปรุงในส่วนของรูปแบบการโชว์สต็อคสินค้า...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
Salary 20,000 บาทขึ้นไป
18 Sep 19
3 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (ประจำท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์)
1. ดูแลและจัดทำเอกสารที่ต้องนำส่งหน่วยงานราชการด้านความปลอดภัยในโรงงาน 2. ตรวจสอบและนำเสนอวิธีการป้องกันเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน 3. ประสานงานกับแผนกต่างๆ ในโรงงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจ และป...

Thai Wah Public Co.,Ltd.
1 อัตรา
18 Sep 19
4 . พนักงานปฏิบัติการเทคนิค (ช่าง)
ให้บริการทางด้านเทคนิคแก่ลูกค้าของบริษัทฯเพื่อสนับสนุนงานขาย เก็บตัวอย่างน้ำในกลุ่มลูกค้าอาคาร โรงแรม และโรงงานน้ำตาล และช่วยงานบริการเทคนิคในโซนภาคอีสาน (ขอนแก่น,ชัยภูมิ,กาฬสินธุ์)

บริษัท วิศวกรรมเคมี จำกัด
หลายอัตรา
Salary ตามตกลง
18 Sep 19
5 . Sale Supervisor (โซนกาฬสินธุ์)
1. นำเสนอสินค้าของบริษัทฯ ให้แก่ลูกค้า 2. ผลักดันสินค้าเข้าช่องทางขาย 3. ดูแล PC ภายในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย 4. นำเสนอแผนการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 5. ประสานงานและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย 6. ...

CARLCARE SERVICE THA
1 อัตรา
Salary 20,000-30,000 บาท
18 Sep 19
6 . ที่ปรึกษาการขาย (ประจำโชว์รูมซูซูกิ กาฬสินธุ์)รับสมัครด่วน !
-เชียร์ขายรถยนต์ให้ได้ตามเป้าหมาย -ประสานงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒน์มอเตอร์
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ค่าคอม
18 Sep 19
7 . ช่างศูนย์บริการประจำสาขาท่าคันโท/กมลาไสย/สหัสขันธ์/นาคู/ห้วยเม็กรับสมัครด่วน !
-ซ่อมรถจักรยานยนต์,เชียร์ขายอะไหล่ -ดูแลความเรียบร้อยภายในศูนย์บริการให้เป็นไปตามาตรฐาน CSI

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒน์มอเตอร์
หลายอัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ค่าคอม
18 Sep 19
8 . เจ้าหน้าที่ประนอมหนี้สิน (โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์)
• จัดทำคู่มือในการทำนิติกรรมสัญญาประเภทต่างๆ • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการทำนิติกรรมสัญญาประเภทต่างๆ • ตรวจสอบข้อมูลประวัติชาวไร่, บุคคลค้ำประกัน, เจ้าของหลักทรัพย์ • ตรวจสอบความมั่นคง ความเป...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Sep 19
9 . นิติกร/ธุรการ
- ตำแหน่งนิติกรมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา - ตำ...

บริษัท กมลาไสย ไบโอ เพาเวอร์ 2010 จำกัด
หลายอัตรา
Salary 15,000
17 Sep 19
10 . จป.เทคนิคขั้นสูง
ตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัท พระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรม จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
17 Sep 19
11 . วิศวกร
ดูแล และควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามกำหนด และมาตรฐานกรมขนส่ง

บริษัท พระนครศรีอยุธยาพาณิชย์และอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามความสามารถ
17 Sep 19
12 . วิศวกร (โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์)
ควบคุมดูแลงาน ในการสอบเทียบเครื่องวัดและอุปกรณ์เครื่องมือควบคุมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบควบคุม ควบคุมดูแลการปฏิบัติการจัดเก็บอะไหล่และเครื่องมือเครื่องใช้ ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Sep 19
13 . หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด (กาฬสินธุ์)
1.ควบคุมวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต ให้ได้ตามมาตรฐาน 2.ควบคุมการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ ให้มีความถูกต้องแม่นยำ 3.ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐานก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า 4.วางแผนพัฒนาและวิ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Sep 19
14 . เจ้าหน้าที่ผลิต บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด (กาฬสินธุ์)
1.ผลิตเอทานอลให้ได้ปริมาณตามเป้าหมาย มีคุณภาพเป็นไปตามข้อกำหนด และมีประสิทธิภาพสูงสุด 2.ดำเนินการควบคุมกระบวนการผลิตเอทานอลให้สอดคล้องกับระบบการจัดการของบริษัท 3.ตรวจเช็คอุปกรณ์และเครื่องจักรในการผล...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Sep 19
15 . เจ้าหน้าที่ TPM Promotor บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด (กาฬสินธุ์)
1.ควบคุมดูแลการจัดทำระบบ TPM ให้บรรลุตามเป้าหมาย 2.ควบคุมดูแลบริหารระบบ SAP ให้เกิดประสิทธิภาพ 3.วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเอทานอล 4.จัดทำรายงานและโครงกา...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
16 Sep 19
16 . นักบัญชี (โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์)
1.จัดทำรายงานภาษีซื้อ โอนภาษีซื้อ สรุปยอดยื่นแบบ ภพ.30 2.จัดทำรายงานที่มีผลกระทบทางภาษีประจำปี 3.จัดเตรียมข้อมูลและประสานงานสำหรับ External Audit / Internal Audit 4.จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
16 Sep 19
17 . ธุรการสนาม ประจําโครงการควบคุมการก่อสร้างถนน ที่จ.กาฬสินธุ์
วุฒิ ปวส. หรือปริญญาตรี มีความใฝ่รู้ มีวินัย มีความตั้งใจทํางาน และสามารถปฏิบัติตามคําสั่งผู้บังคับบัญชาได้ สามารถใช้ program MS Office ( word, Excel, Powerpoint )ได้ สามารถเรียนรู้ระบบงาน และเรียน...

บริษัท เอ็ม.วี.เอส.คอนซัลแท้นส์ จำกัด
2 Position
Salary 12,000-15,000 บาท
16 Sep 19
18 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ AP (Accoounting)
-ตรวจสอบเอกสารทางบัญชีได้ -ตรวจสอบเอกสารจากการรับสินค้า เพื่อตั้งหนี้ให้ถูกต้อง -รับวางบิลและเตรียมเอกสารทำจ่าย -จัดทำรายงานภาษีซื้อได้ -จัดทำรายงาน ภพ.30 -จัดทำรายงาน ภงด.3,53 ได้ -ใช้คอมพิวเตอ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด คำเจริญซีเมนต์
16 Sep 19
19 . หัวหน้าแผนกบอยเลอร์ ประจำ จ.กาฬสินธุ์ (STA-KS)
- ควบคุม ดูแลหม้อน้ำตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ให้สามารถเดินเครื่องได้ตามเป้าหมาย - ตรวจความเรียบร้อยของหม้อน้ำ ก่อนเดินเครื่องและขณะเดินเครื่อง - ตรวจสอบการทำงนของอุปกรณ์และค่าควบคุมต่างๆตามช่วง...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
14 Sep 19
  19 Positions      
Sort By 
Disability Jobs