JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  138 Positions      
Sort By 
1 . Sales , IT Sales (สาขา จ.ขอนแก่น)
ดูแลพื้นที่ขาย จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และ กาฬสินธุ์

Ricoh (Thailand) Co.,Ltd.
หลายอัตรา
Salary รายเดือน + คอมมิชชั่น
21 Jul 19
2 . Site Safety Supervisor(RSU) - ประจำขอนแก่น
-Set up & implement road safety standard for transport operation -Support and provide assistance to all function / sites on transport safety - Provide and support to all necessary information and ac...

Linfox Transport (Thailand) Limited
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Jul 19
3 . พนักงานขับรถยนต์ส่งสินค้า (ขอนแก่น) รับสมัครด่วน !
- ส่งสินค้าให้กับลูกค้าภายในกำหนดระยะเวลา - จัดเส้นทางการจัดส่งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัท ซีเจ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
Salary เงินเดือน+โอที+เบี้ยขยัน
20 Jul 19
4 . ผู้จัดการแผนกจัดหาที่ดิน (สัญญาจ้าง 2 ปี/ ประจำ จ.ขอนแก่น)
- จัดหาที่ดิน/ พื้นที่ในการเปิดสาขาใหม่ของ Tesco Express - ตรวจสอบสภาพและวิเคราะห์ศักยภาพของที่ดิน/ พื้นที่ - เจรจาต่อรองเรื่องการเช่าที่ดิน/ พื้นที่ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ - รวบรวมรายละเอ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
6 อัตรา
20 Jul 19
5 . ผู้จัดการรัฐกิจสัมพันธ์ - ใบอนุญาตประกอบการ (สัญญาจ้าง 2 ปี/ ประจำ จ.ขอนแก่น)
- ประเมินศักยภาพโครงการเบื้องต้นในเรื่อง เขตห้ามจำหน่ายสุราบริเวณใกล้ สถานศึกษา (Zoning) และแจ้งกลับที่ประชุมทีมทำงาน - จัดเตรียมเอกสาร ตรวจสอบแบบ ยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อประกอบการพาณิชยกรรม ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
3 อัตรา
20 Jul 19
6 . ผู้จัดการแผนกวิเคราะห์พื้นที่ (สัญญาจ้าง 2 ปี/ ประจำ จ.ขอนแก่น)
– Identify new Express store expansion strategy through local knowledge and mapping analysis. – Select the right sites to deliver a strong new store opening programme in Northeast and North regions. ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
1 อัตรา
20 Jul 19
7 . เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป (สัญญาจ้าง 2 ปี/ ประจำ จ.ขอนแก่น)
- Providing administration support to Property Acquisition Small Format (Khon Kaen Zone) - Preparing and distributing documents for Team. - Organize the meeting and prepare, co-ordinate and distribu...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
1 อัตรา
20 Jul 19
8 . ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล (Section Manager - HR) สาขาชุมแพ (ขอนแก่น)
- รับผิดชอบงานทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสโตร์ - มีส่วนร่วมในการรับสมัคร คัดเลือกพนักงานในระดับปฏิบัติการให้กับองค์กร - จัดเตรียมข้อมูลและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานตามระยะเวลา เช่น การ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
20 Jul 19
9 . ผู้จัดการส่วนเบเกอรี่ (Section Manager - Bakery) สาขาชุมแพ
• สั่งงานและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย และการกระจายสินค้าเบเกอรี่ • ดำเนินการให้แน่ใจว่า สินค้าขนมอบมีความสดใหม่และมีคุณภาพที่ดี ดูแลผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุระบุไว้ ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
2 อัตรา
20 Jul 19
10 . ผู้จัดการส่วนผักและผลไม้ (SM - Fruit & Vegetable) สาขาขอนแก่น
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกผักและผลไม้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยอดขายและกำไร ควบคุมสต็อคสินค้า ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รักษามาตรฐานและพัฒนาปรับปรุงในส่วนของรูปแบบการโชว์สต็อค...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
20 Jul 19
11 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอุปโภค (Section Manager - Non Food 1) สาขาชุมแพ
• กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัดส่งสินค้า • ตรวจสอ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary ตามตกลง
20 Jul 19

Infus Medical (Thailand) Co.,Ltd.
20 Jul 19

Infus Medical (Thailand) Co.,Ltd.
20 Jul 19

Infus Medical (Thailand) Co.,Ltd.
20 Jul 19

Infus Medical (Thailand) Co.,Ltd.
20 Jul 19

Infus Medical (Thailand) Co.,Ltd.
20 Jul 19
17 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน สาขาขอนแก่น
**เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ - โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่ - บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
Salary เงินเดือน 9,900 + คอมมิชชั่น
20 Jul 19
18 . เจ้าหน้าที่ภาคสนาม (FCR) ประจำจังหวัด ขอนแก่น
- เข้าพบและติดต่อเจรจากับลูกค้านอกสถานที่ - ติดตามทวงถามยอดค้างชำระของลูกค้า - ยึดรถ หรือยึดทรัพย์บังคับคดี

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary 10,000+Commission
20 Jul 19
19 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
- ตอบคำถามลูกค้า ทางโทรศัพท์หรือทางไลน์ - บริการงานหน้าเคาเตอร์ - แพ็คสินค้า - ทำงาน 10.00-19.00 น. หยุด 1 วันต่อสัปดาห์

บริษัท ดีโตเจน กรุ๊ป จำกัด
1 Position
Salary 11,000 +OT (รวม 12,000 บาทขึ้นไป)
20 Jul 19
20 . หัวหน้าแผนกผลิต
- จัดการและบริหารงานทางด้านการผลิต ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยคำนึงถึงคุณภาพสินค้าและปริมาณ - ควบคุม ดูแลเครื่องจักร / อุปกรณ์ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อม ใช้งานตลอดเ...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 บาท ขึ้นไป
20 Jul 19
  138 Positions      
Sort By 
Disability Jobs