JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  130 Positions      
Sort By 
1 . Sale Area เขตขอนแก่น (ติดต่อ 064-1498820 , 093-4395745)
1. บริหารควบคุมดูแล บริหารงานขายสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือ ให้ได้ตามเป้าหมายในแต่ละเดือน 2. บริหารจัดการและวางแผนกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ 3. สรุปผลการขายและปัญหาต่างๆ รายงานต่อผู้บริหารทราบ 4....

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด
1 Position
Salary เงินเดือน + คอมมิชชั่น
18 Sep 19
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานประจำภาค (ประจำจังหวัดขอนแก่นและอุบลฯ)
- ติดตามงานระหว่างพื้นที่ต่างๆ และสำนักงานใหญ่ - ควบคุมค่าใช้จ่ายและตรวจสอบเอกสารต่างๆ เก็บและรักษาเอกสารให้เป็นระเบียบ - ประสานงานและรับเรื่องต่างๆ จากทุกฝ่าย ในกรณีที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลของ Prem...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
18 Sep 19
3 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขาประจำพื้นที่ ขอนแก่น รับสมัครด่วน !
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำร...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
Salary เงินเดือน+ค่าตำแหน่ง+Incentive+โบนัส+อื่นๆ
18 Sep 19
4 . ผู้จัดการส่วนเบเกอรี่ (Section Manager - Bakery) สาขาชุมแพ
• สั่งงานและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย และการกระจายสินค้าเบเกอรี่ • ดำเนินการให้แน่ใจว่า สินค้าขนมอบมีความสดใหม่และมีคุณภาพที่ดี ดูแลผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุระบุไว้ ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
Salary 20,000 บาทขึ้นไป
18 Sep 19
5 . ผู้จัดการส่วนบุคคล ประจำแม็คโครสาขาชุมแพ
- รับผิดชอบงานด้านสรรหาว่าจ้างพนักงานระดับ Staff จนถึงระดับ Supervisor ของสาขา , ดูแล Time และจัดทำ Payroll พนักงานในสาขา รวมถึงงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
Salary 25,000 - 30,000
18 Sep 19
6 . Marketing Used Car / เจ้าหน้าที่การตลาด รถยนต์มือสอง (เขตภาคอีสาน)รับสมัครด่วน !
Marketing Used Car -รักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับตัวแทนจำหน่าย -เพิ่มจำนวนตัวแทนจำหน่ายใหม่ตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายและไปยังตัวแทนจำหน่ายภายนอกเพื่อสร้างยอดขายต่อการมอบหมายเป้าหมาย -ให้ข้อมูลแก่...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co.,Ltd.
6 Position
Salary ตามที่บริษัทกำหนด
18 Sep 19
7 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ประจำศูนย์ขอนแก่น
- ให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ เกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า - รับเรื่องตรวจสอบปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการของบริษัท - ให้บริการด้านการเปิดใช้บัตรเครดิตและบัตรสมาชิก ให้กับลูกค้า

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co.,Ltd.
5 Position
Salary 8,500 - 12,000 บาท + OT
18 Sep 19
8 . Finance and Planning Manager ประจำศูนย์กระจายสินค้าขอนแก่น จ.ขอนแก่น
- Prepare all financial analysis and report, P&L evaluating key business drivers to support management decision - Prepare on a timely basis the weekly, monthly, yearly financial reports and variance...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
1 อัตรา
18 Sep 19
9 . ER & Resourcing Manager ศูนย์กระจายสินค้าขอนแก่น จ.ขอนแก่น
- Develop a pool of qualified candidates in advance of need. Delivers change - Support and execute People Plan with effective project management skills. - Handling effective employee relation to ens...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
1 อัตรา
18 Sep 19

Infus Medical (Thailand) Co.,Ltd.
18 Sep 19

Infus Medical (Thailand) Co.,Ltd.
18 Sep 19

Infus Medical (Thailand) Co.,Ltd.
18 Sep 19

Infus Medical (Thailand) Co.,Ltd.
18 Sep 19

Infus Medical (Thailand) Co.,Ltd.
18 Sep 19
15 . เจ้าหน้าที่บริการชุมชนโครงการ/โฟร์เเมนภูมิทัศน์(จ.ขอนเเก่น)รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบงานดูแลงานส่วนกลางในหมู่บ้าน ได้เเก่ - ประสานงาน เเละ ดูเเลความเรียบร้อยของงานสวนภูมิทัศน์ภายในโครงการเเละความสะอาดภายในโครงการ - ประสานงาน เเละ ดูเเลการทำงานของ รปภ.ให้ได้ตามมาตราฐานที่...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
18 Sep 19
16 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
ตรงจสอบและดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงาน เพื่อวิเคราะห์ ผลักดัน ติดตาม ตรวจสอบ การทำงานของผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษด้านต่างๆ และพนักงานๆ ให้การดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวด...

บริษัท เพิ่มพูนพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์/เจรจาต่อรองได้
18 Sep 19
17 . จป.วิชาชีพ
ตรวจสอบกำหนดแนวทางการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงานของทุกหน่วยงาน จัดทำรายงาน ประสานงานและชี้แจงข้อมูลด้านความปลอดภัยต่อหน่วยงานราชการตามระเบียบและข้อกำหนดของกฏหมายและข้อกำ...

บริษัท เพิ่มพูนพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
Salary ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
18 Sep 19
18 . เจ้าหน้าที่ประสานงานจัดส่งรับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และรายงานสรุป - ติดต่อประสานงานภายในและภายนอก หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องในคอมพิวเตอร์ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอฟฟิ่เชี่ยน โลจิสติกส์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง หรือตามประสบการณ์
18 Sep 19
19 . หัวหน้าแผนกผลิต
- จัดการและบริหารงานทางด้านการผลิต ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยคำนึงถึงคุณภาพสินค้าและปริมาณ - ควบคุม ดูแลเครื่องจักร / อุปกรณ์ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อม ใช้งานตลอดเ...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
1 อัตรา
Salary 15,000 บาท ขึ้นไป
18 Sep 19
20 . ช่างไฟฟ้า
• ซ่อมบำรงุเครื่องผลิตด้านไฟฟ้า , มอเตอร์ , HOT OIL , ตู้คอนโทรล ในส่วนไฟฟ้า และปฏิบัติตามแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา เพื่อให้เครื่องจักรพร้อมใช้งานตลอดเวลา และดูแลด้านเครื่องป...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
2 อัตรา (ขอนแก่น , ราชบุรี)
Salary 10,000 บาท ขึ้นไป
18 Sep 19
  130 Positions      
Sort By 
Disability Jobs