JOBTHAI.COM - The Most Convenient Site to Find or Post Jobs in Thailand
Log in
For Employer
For Job Seeker
  81 Positions      
Sort By 
1 . ช่างไฟรับสมัครด่วน !
- ดูแลงานไฟฟ้า และงานซ่อมบำรุงภายในโรงงาน - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ล้านนาสไปซ์ จำกัด
2 อัตรา
Salary ตามตกลง
20 Mar 18
2 . Import & Export Staffรับสมัครด่วน !
- Export shipping document - Cooperate with Shipping agent - Apply Export documents - Coordinate with related agencies, Both inside and outside

Electro Ceramics (Thailand) Co., Ltd.
Northern Industrial (Lamphun) Lamphun
2 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Mar 18
3 . Purchasing Manager /Lamphun
Responsible for manage preparation and process purchase orders and document in accordance with company policies and procedure. • Ensure that selective suppliers are based on most completeness, cor...

บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (แมนพาวเวอร์ สาขาลำพูน)
Saha Group Industrial Park (Lamphun) Lamphun
1 Position
Salary Negotiable depending on working experience
20 Mar 18
4 . ผู้จัดการแผนกรับสินค้า (Section Manager - Goods Receiving ) สาขาลำพูน
• ควบคุมกระบวนการตรวจรับสินค้า การคืนสินค้าให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม แม่นยำ และสินค้ามีคุณภาพ ยอมรับ / ปฏิเสธ การจัดส่งสินค้าใหม่ สินค้าเกินส่งเกินการสั่ง โดยประสานงานกับผู้จัดการฝ่ายที่เกี่ยวข...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
20 Mar 18
5 . ผู้จัดการส่วนเบเกอรี่ (Section Manager - Bakery) สาขาลำพูน
• สั่งงานและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย และการกระจายสินค้าเบเกอรี่ • ดำเนินการให้แน่ใจว่า สินค้าขนมอบมีความสดใหม่และมีคุณภาพที่ดี ดูแลผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุระบุไว้ ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
20 Mar 18
6 . ผู้จัดการส่วนอาหารทะเล (Fish & seafood) สาขาลำพูน
- มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกจำพวก ปลา และอาหารทะเลตามความต้องการของลูกค้า - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก - ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
20 Mar 18

บริษัท นามิกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
Northern Industrial (Lamphun) Lamphun
2 อัตรา
Salary Negociable
20 Mar 18

บริษัท นามิกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
20 Mar 18
9 . Environmental Engineer or Environmental Officer
• Good knowledge on technical environmental Engineering, applied to air pollution and wastewater treatment systems, including other industrial environmental control system. • Good knowledge and expe...

บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
Northern Industrial (Lamphun) Lamphun
1 Position
Salary Negotiate
19 Mar 18
10 . Sales Promoter (ประจำจังหวัดลำพูน) (สัญญาจ้าง)
1. ให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า, ผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่นต่าง ๆ ของทางบริษัท เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการ และผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นยอดขายสินค้าให้กับตัวแทนจำหน่าย...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
19 Mar 18
11 . Sales Promoter (สัญญาจ้าง)
1.ให้ข้อลูกค้าเกียวกับสินค้า,ผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่นต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการและผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด 2.จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นยอดขายสินค้าให้กับตัวแทนจำหน่ายของบริษัท ...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
1 Position
19 Mar 18
12 . Semi Auto Glazing Shift Leader (Electrical)
• To control of daily and weekly production in Semi Auto Glazing section in order to production plan. • Organize subordinate manpower for production goes smoothly. • Strong acknowledge in monitoring...

Le Creuset Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
Saha Group Industrial Park (Lamphun) Lamphun
1 Position
Salary Salary Negotiable
19 Mar 18

บริษัท เพอร์ฟอร์แมนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
3 Position
Salary N/A
19 Mar 18
14 . ผู้จัดการโรงงาน ประจำสาขาลำพูน
รับผิดชอบงานด้านการบริหารการผลิตโรงงานตัดเย็บเครื่องหนัง พัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน และวางแผนการผลิต

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary ตามโครงสร้าง
19 Mar 18
15 . Accounting Staffรับสมัครด่วน !
1.Issue debit note/credit note. 2.Update Account Receivable. 3.Job cost report. 4.Export report from S21 to support financial report. 5.Reconcile AR.

บริษัท เพอร์ฟอร์แมนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
1 Position
Salary N/A
19 Mar 18
16 . QA Engineering (Japanese speaking) วิศวกรควบคุมคุณภาพ
- ใช้ความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรม เพื่อรองรับการดำเนินการทางด้านคุณภาพ - รองรับการตรวจสอบคุณภาพ และการร้องขอทางด้านคุณภาพจากทางลูกค้า - เข้าตรวจสอบ / รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าในประเทศต่าง ๆ ตามที...

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 PERSONS
19 Mar 18
17 . SAFETY OFFICER (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ)
- ดูแลความเรียบร้อยในงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภายในโรงงาน - ติดตามการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยฯ ของส่วนงานที่เกี่ยวข้อง - ส่งเสริมและรณรงค์กิจกรรมด้านความปลอดภัยฯ ภายในโรงงาน - ร่วมดำเนิน...

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 PERSONS
19 Mar 18
18 . GA&ADMIN ASST. MANAGER (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกสวัสดิการและบริหารงานทั่วไป)
- ประสานงานและติดตามผลการทำงานของแผนกบริหารงานทั่วไป - ควบคุมดูแล Sub-contract ส่วนงานบริหารทั่วไปภายในโรงงาน (แม่บ้าน, คนสวน, ผู้ประกอบการ) - ควบคุมดูแลการสั่งซื้อและงบประมาณในส่วนของส่วนงานบริหารง...

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
Northern Industrial (Lamphun) Lamphun
1 PERSONS
19 Mar 18
19 . PRODUCTION ENGINEERING MANAGER
- บริหารจัดการการทำงานในส่วนงานวิศวกรรม - ให้คำแนะนำ และพลักดันการทำงานของส่วนงานวิศวกรรมให้เป็นไปตามแผนงาน - จัดทำแผน และแนวทางการดำเนินกิจกรรมของส่วนงานวิศวกรรม - ติดตามและรายงานผลการดำเนินกิจกรร...

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
Northern Industrial (Lamphun) Lamphun
2 PERSONS
19 Mar 18
20 . COMPUTER ENGINEERING (วิศวกร คอมพิวเตอร์)
- ให้คำแนะนำและสนับสนุนการใช้งานทางด้าน Software ต่าง ๆ - ออกแบบและแก้ไขให้การใช้งานโปรแกรม หรือ software เป็นไปได้อย่างปกติ - สนับสนุนงานด้าน Software และ Hardware ต่าง ๆ ให้กับส่วนงานต่าง ๆ

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
Saha Group Industrial Park (Lamphun) Lamphun
2 PERSONS
19 Mar 18
  81 Positions      
Sort By 
Disability Jobs