JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  15 Positions      
Sort By 
1 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขายสาขา พื้นที่ จ.เลย ด่วน!รับสมัครด่วน !
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ - งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา - งานรับชำระค...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
3 Position
Salary เงินเดือน + Incentive + โบนัส + อื่น ๆ
16 Sep 19
2 . ช่างและบริการ ประจำสาขา อ.เมือง จ.เลยรับสมัครด่วน !
-ให้บริการลูกค้า งานซ่อม บำรุงรถจักรยานยนต์ -ให้บริการลูกค้าตามความต้องการของลูกค้า -ปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าที่กำหนดไว้ -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
1 Position
Salary ค่าแรงขั้นต่ำ+ค่าคอมมิชชั่น
16 Sep 19
3 . หัวหน้ากะเครื่องมือควบคุม (โรงงานน้ำตาลมิตรภูหลวง จ.เลย)
• ควบคุมดูแลปฏิบัติงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชา • ควบคุมดูแลงาน และปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามแผนงานตรวจซ่อมบำรุง และปรับปรุงระบบควบคุม/ อุปกรณ์เครื่อง...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามผังโครงสร้างบริษัท
16 Sep 19
4 . พนักงานขายหน่วยรถเงินสด-แคชแวน (เลย)
รายละเอียดของงาน - ปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าเยี่ยมร้านค้าตามนโยบายของบริษัท (QDVP3) - ศึกษาการใช้งานเครื่อง Tablet ที่เป็นอุปกรณ์การขายได้อย่างชำนาญ และมีประสิทธิภาพเป็นประจำ - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าใน...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 Sep 19
5 . ผู้จัดการสาขา ประจำสาขา อ.เมืองเลย จ.เลยรับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการสาขาเพื่อรักษายอดขายและรายรับเดิมให้อยู่ในระดับที่ดี พร้อมทั้งคงไว้เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของสาขา - บริหารจัดการเรื่องงานขาย/จำหน่ายรถจักรยานยนต์ตามเป้าที่ บริษัท กำหนด - บริหารจัดการเรื่...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ 1989
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์+ค่าคอมฯ
16 Sep 19
6 . เจ้าหน้าที่บำรุงอาคารและสถานที่
-บำรุงรักษาสถานที่ภายในบริษัทให้ดูเรียบร้อย -ซ่อมบำรุงทรัพย์สินของบริษัท -ตรวจสอบกล้อง CCTV ของสาขาต่างๆ ถายในเครือของบริษัท -ตรวจสอบใบเสนอราคาการตรวจสภาพรถยนต์ของบริษัท -งานอื่นๆตามที่ผู้บังคั...

Modern Tage Co.,Ltd.
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างของบริษัท
15 Sep 19
7 . ผู้จัดการฝ่ายขาย (Sales Manager)
กำหนดกลยุทธ์ด้านการขาย อันประกอบไปด้วย การวิเคราะห์ตลาด การวางแผนงาน การดำเนินงาน และควบคุมแผนงาน -บริหาร จัดการทรัพยากรที่มีในฝ่าย ไม่วาจะเป็นงบประมาณ บุคลากร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ และ มี...

บริษัท โกลเด้น ดีเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด
1 Position
Salary 35,000+
13 Sep 19
8 . จป.วิชาชีพ.
1.ติดตาม ควบคุมขั้นตอนกระบวนการทำงานให้ถูกต้องตามหลักของกฎหมายความปลอดภัย 2.ทำแผนความปลอดภัยประจำเดือน ปี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน และ ลดอุบัติเหตุจากการทำงาน 3.จัดฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู...

บริษัท ซี.ซี.คอนกรีต จำกัด
1 Position
Salary ตามตกลง
12 Sep 19
9 . ช่างยนต์
1.สามารถซ่อมรถยนต์ได้ เช่น รถ10ล้อ รถพ่วง รถโฟล์คลิพท์ 2.มีความรู้ด้านช่างยนต์ รถยนต์ เป็นอย่างดี 3.มีความรู้ด้านอะไหล่รถยนต์ หรือ รถบรรทุกได้ดี 4.มีทักษะ ความละเอียดรอบคอบในการทำงาน ด้านช่างยนต์

บริษัท ซี.ซี.คอนกรีต จำกัด
2 Position
Salary ตามโครงสร้าง
12 Sep 19
10 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
งานธุระการ งาน Stock งานประสานงานทั้วไป

บริษัท ซี.ซี.คอนกรีต จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามตกลง
12 Sep 19
11 . สัตวบาลประจำฟาร์ม
1. รับผิดชอบการบริหารจัดการฝูงโคนมในฟาร์มทางด้านสัตวบาลทั้งระบบ 2. ควบคุมดูแล การรีดนมโคด้วยระบบการรีดนมอัตโนมัติ และการบำรุงรักษา 3. จัดทำคู่มือการปฏิบัติต่อฝูงโค ในแต่ละช่วงอายุ ให้สอดคล้องกับแผนก...

บริษัท ทีเอฟเอ็มเอส จำกัด
1 Position
Salary ตามข้อตกลง
11 Sep 19
12 . ทีมจัดหาช่างก่อสร้าง
- ประสานกับหน้างาน - จัดหาผู้รับเหมาเข้าหน้างาน

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary 15,000บาท ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
11 Sep 19
13 . วิศวกรโครงสร้าง สาขาเลย (สำนักงานใหญ่)
1.ออกแบบโครงสร้างบ้านพักอาศัย และอาคารต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย 2.จัดเตรียมแบบโครงสร้างและรายการคำนวณโครงสร้างพร้อมใบประกอบวิชาชีพ เพื่อยื่นขออนุญาตก่อสร้าง 3. เคลียร์ปัญหางานของตนเองได้

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary 23,000 ขึ้นไป หรือตามประสบการณ์
11 Sep 19
14 . ดราฟท์แมน,พนักงานดราฟท์แบบก่อสร้าง,Draft man
-ดราฟท์งานตามสถาปนิกมอบหมายในโปรแกรม Autocad -ถอดแบบ,จำนวนพื้นที่,วัสดุ ตามสถาปนิกมอบหมาย -ติดต่อประสานงานกันทีมหน้างาน

Modern Tage Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
Salary 11,000 บาทขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
11 Sep 19
15 . หัวหน้าส่วน IT Network & Software
1.มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมภาษา HTML , PHP , C# 2. บริหารจัดการและแก้ปัญหา System Network อุปกรณ์เครือข่ายและ Server,Database 3. ควบคุมดูแล จัดการระบบคอมพิวเตอร์ Hardware ภายในบริษัท และบริษัท...

บริษัท เมืองเลยบิ๊กโฮม จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้าง
9 Sep 19
  15 Positions      
Sort By 
Disability Jobs