JobThai - Jobs, Search jobs, Apply jobs : Up to 95,000 vacancies updated every day.
Log in
For Job Seeker
For Employer
  344 Positions      
Sort By 
1 . ผู้ช่วยจัดการสาขากรุงเทพ-ตะวันออกเฉียงเหนือ
-ควบคุมดูแลงานสาขาของบริษัท โดยรวม ทั้ง ออฟฟิต และงานขาย -ดูแลความเรียบร้อยในสาขาพนักงานในสาขา -สำรวจพื้นที่เพื่อเปิดสาขาใหม่ -ดูแลยอดขายสาขาให้สำเร็จได้ตามเป้า -คิดแผนเพื่อกระตุ้นยอดขาย

บริษัท ธีรยา ฟูดส์
1 อัตรา
Salary 18,000++
17 Jun 19

บริษัท วังทองกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 Position
Salary 45,000 ขึ้นไป
17 Jun 19
3 . Office Operation Manager (Electrical Parts Manufacture)[T10208]
- Manage Purchasing, Production, HR, BOI and Customer service sections.

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
Salary 60,000 to 100,000THB(depends on experiences)
17 Jun 19
4 . ผู้ช่วยผู้บริหาร
- ปฏิบัติงานที่ผู้บริหารมอบหมาย ในแต่ละด้าน เช่น - การจัดทำแผนธุรกิจ - การจัดทำแผนกลยุทธ์ - การติดตามตรวจสอบการทำงานของแต่ละบริษัท - การติดตามตรวจสอบการทำงานของแต่ละฝ่าย - ร่วมวางระบบกา...

STARWELL BUSINESS (1998) Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้าง
17 Jun 19
5 . รองผู้จัดการรีสอร์ท (อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา)
รับผิดชอบช่วย ผู้จัดการบริหารดังนี้ - งานขาย - งานการตลาด - งานต้อนรับ - งานจัดเลี้ยง - งานแม่บ้าน - งานสวน

STARWELL BUSINESS (1998) Co., Ltd.
1 Position
Salary ตามโครงสร้างบริษัท
17 Jun 19
6 . ผู้จัดการโครงการ ( minimall )รับสมัครด่วน !
1. ดูแลรับผิดชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยภายในโครงการ 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 3. ควบคุมดูแลการทำงานของบริษัทคู่สัญญาให้ดำเนินการตามสัญญาว่าจ้าง เช่น เจ้าหน้าท...

บริษัท เบรน เว็ค ฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
Salary ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 Jun 19
7 . Maintenance Manager สาขาสำโรง
*บริหารจัดการ ภารกิจงานบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน งานซ่อมเครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต งานสาธารณูปโภคที่สนับสนุนการผลิต ซ่อมแซมภายในโรงงานทั้งหมด โดยกำหนดนโยบาย แผนงาน และเป้าหมาย จัดลำดับคว...

Thai Hospital Products Co., Ltd.
1 Position
Salary N/A
17 Jun 19
8 . Production Manager
1. To establish production plan for the maximum production yield to meet customers requirement. 2. To ensure consistency of production performance according to production plan. 3. To manage, maintai...

NPM ALLIANCE CASTING Co., Ltd.
17 Jun 19
9 . Branch Services Manager (ประจำ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ) ด่วน!!Urgently Required !
-Responsible for all operations of the branch both sales and services. -Developing business plan for Branch Operation in accordance with company goal and strategy. -Ensuring that revenue target of p...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
1 Position
Salary 50,000 - 60,000 (หรือตามตกลง)
17 Jun 19
10 . Set up & Renovation Manager
• วางแผนการการทำงานสำหรับการเปิดสาขาใหม่ และปรับปรุงสาขาเดิมให้ดูดี ทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ • วางแผนงบประมาณ ค่าใช้จ่ายการเปิดสาขาใหม่ และปรับปรุงสาขาเดิมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และป...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
17 Jun 19
11 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าบริโภค (SM - Dry Food 1) สาขาแพร่
• กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัดส่งสินค้า • ตรวจสอ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
17 Jun 19
12 . ผู้จัดการส่วนเบเกอรี่ (Section Manager - Bakery) โซนภาคกลาง
• สั่งงานและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย และการกระจายสินค้าเบเกอรี่ • ดำเนินการให้แน่ใจว่า สินค้าขนมอบมีความสดใหม่และมีคุณภาพที่ดี ดูแลผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุระบุไว้ ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
17 Jun 19
13 . ผู้จัดการ
1.ดูแลและประสานงานระหว่าง Suppliers , ห้างและBack Office 2.ดูแลพนักงานขายในเรื่องของ Time Attendance การขาด ลา มาสาย 3.Recruit สินค้าเข้าและออกจากร้าน 4.ดูแลความเรียบร้อยของร้าน 5.งานอื่นที่ได้รับ...

บริษัท สยามตูตู จำกัด
1 อัตรา
Salary 30,000-35,000 + ค่าคอมมิชชั่น 1%ของยอดขายรวม
17 Jun 19
14 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอุปโภค (Section Manager - Non Food 1) สาขาประจวบคีรีขันธ์
• กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัดส่งสินค้า • ตรวจสอ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
17 Jun 19
15 . ผู้จัดการแผนกเนื้อสัตว์ (Section Manager - Butchery) สาขานครปฐม
รับผิดชอบ 1. ยอดขายสินค้าของแผนกตาม Target Sales , เพิ่ม GP 2. ผลัดดันยอดขาย , ดูมาตรฐานหน้าร้าน 3. บริหารยอดสูญเสียของแผนกเพื่อ 4. ดูแลแผนการสั่งสินค้าให้เพียงพอต่อการจำหน่าย 5. งานอื่นๆ ตามที...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary ตามตกลง
17 Jun 19
16 . ผู้จัดการส่วนอาหารแช่แข็ง (Section Manager - Frozen) สาขานครปฐม
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกอาหารแช่แข็ง ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 Position
Salary ตามตกลง
17 Jun 19
17 . ผู้จัดการแผนกปลาและอาหารทะเล (Section Manager - Fish) สาขาสามเสน
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกจำพวก ปลา และอาหารทะเลตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
17 Jun 19
18 . ผู้จัดการส่วนผักและผลไม้ (SM - Fruit & Vegetable) สาขาขอนแก่น
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกผักและผลไม้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยอดขายและกำไร ควบคุมสต็อคสินค้า ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รักษามาตรฐานและพัฒนาปรับปรุงในส่วนของรูปแบบการโชว์สต็อค...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
17 Jun 19
19 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอุปโภค (Section Manager - Non Food 1) สาขาลพบุรี
• กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัดส่งสินค้า • ตรวจสอ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
17 Jun 19
20 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าบริโภค (Section Manager - Dry Food 2) สาขาสมุทรสาคร
- บริหารต้นทุน กำไร ของแผนก Dry Food - ควบคุมยอดสูญเสียของแผนก - วางแผนการสั่งสินค้าให้เพียงพอต่อการจำหน่าย - วางแผนและจัดสรรพนักงานให้เพียงพอและมีความเหมาะสม - จัดทำ Report, coaching พนักงานภายใ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
17 Jun 19
  344 Positions      
Sort By 
Disability Jobs